Sunteți pe pagina 1din 6

CONCURS EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN

„PRIMĂVARA, ÎN INIMĂ ȘI MÂINI DE COPIL”

Ediția a III-a

Instituția coordonatoare: Școala Gimnazială Satu Nou


Adresa: sat Satu Nou, com Belcești, jud Iași
e-mail: scoala_satunou_belcesti@yahoo.com
Coordonatori proiect: prof. înv. preșc. Zaharia Oana- Georgiana
prof. Maftei Elena

Persoană de contact:Zaharia Oana- Georgiana


tel. 0744668872;
e-mail:oanaciobanug@yahoo.com

Durata proiectului: ianuarie 2016– iunie 2016

Perioada desfășurării: 18 aprilie- 22 aprilie 2016

Domeniul: ecologie și protecția mediului

Echipa de proiect: director prof. Maftei Elena


prof. înv. preșc. Zaharia Oana- Georgiana
educ. Murărașu Aurica
prof. înv. preșc. Boldan Maria
prof. religie Lascăr Paraschiva
REGULAMENT DE PARTICIPARE
CONCURSUL „PRIMĂVARA, ÎN INIMĂ ȘI MÂINI DE COPIL”

Concursul se adresează preșcolarilor și elevilor din clasele primare.


Se va desfășura pe două secțiuni, pornind de la tema „Simbolurile primăverii,
mărțișorul și sărbătorile pascale”.
Secțiunea I: compoziții aplicative cu tema „Primăvara” (colaje, machete,
felicitări, mărțișoare)
Secțiunea a II-a: compoziții aplicative cu tema: „Sărbătorile pascale”
Creațiile se vorrealiza prin diverse tehnici, utilizând materiale din
natură, materiale refolosibile. Formatul maxim al lucrărilor va fi A3.
Lucrările vor avea pe verso o etichetă cu: titlul lucrării, numele și
prenumele copilului, clasa/ pentru gradiniță - grupa de vârsta (3-4 ani, 4-5 ani,
5-6 ani), școala, localitatea și cadrul didactic îndrumător.

Participare
Fiecare profesor coordonator poate participa cu un număr maxim de 5
lucrări; un elev poate participa cu câte o lucrare la fiecare secțiune.
Înscrierea se va face online, pe baza fișei de înscriere (Anexa 1), la
adresa de e-mail: oanaciobanug@yahoo.com; personal, la școală sau prin poștă,
la adresa: Școala Gimnazială Satu Nou, com Belcești, jud. Iași, cod 707045,cu
mențiunea: Pentru concursul„Primăvara, în inimă și mâini de copil”, până la
data de 25.03.2014, data poștei.
Nu se percepe taxă de participare!
Lucrările elevilor nu se restituie!
Evaluare
Vor fi evaluate doar lucrările care vor fi trimise în termenele stabilite de
către organizatori și care vor respecta condițiile impuse în regulament.
Criterii de jurizare: respectareatemeiconcursului, originalitate, creativitate,
inventivitateîncombinareamaterialelor, prezentareartistică
Se vor acorda premiile I, II, III, mențiuni pentru fiecare nivel de
învățământ, la fiecare secțiune, conform cu Regulamentul de Organizare al
Concursurilor Școlare (25% din participanți vor fi premiați).

Program
 15. 02. 2016- 26. 02. 2016: Mediatizarea concursului
 29. 02. 2016- 04. 03. 2016: Transmiterea fișelor de înscriere
 14. 03. 2016- 25. 03. 2016: Înscrierea participanților și primirea
lucrărilor
 04. 04. 2016- 08. 04. 2016: Amenajarea expoziției cu lucrările
primite
 18. 04. 2016- 22. 04. 2016: Jurizarea lucrărilor participante
 03. 05. 2016- 06. 05. 2016: Întocmirea raportului de evaluare
 06. 2016- 17. 06. 2016: Trimiterea diplomelor și a adeverințelor de
participare
Şcoala Gimnazială Satu Nou
Belcești, Iași

CONCURSUL EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN


„PRIMĂVARA, ÎN INIMĂ ȘI MÂINI DE COPIL”

Fişă de înscriere

Unitatea Școlară:
Adresa:
Numele și prenumele cadrului didactic îndrumător:
Telefon:
Adresa de e-mail cadru didactic:

Nr. Numele și prenumele Titlul lucrării Secţiunea Clasa/ grupa de


Crt. elevului/ preșcolarului vârstă a
preșcolarului
1.

2.

3.

4.

5.
Școala Gimnazială Satu Nou Școala Gimnazială ........................
Comuna Belcești , județul Iași Localitatea ..............., județul........
Telefon: Telefon:
E-mail: Email:
NR: ______din_____________ NR: ______din____________

Director, Director,
Profesor Maftei Elena .............................................

ACORD DE PARTENERIAT

Art.1. Prezentul Acord de parteneriat se încheie între:

A) Școala Gimnazială Satu Nou, com Belcești, jud Iași, reprezentată prin prof. Maftei
Elena- director și Zaharia Oana Georgiana- aplicantul proiectului
B) Școala Gimnaziala ...................................................................., jud Iași, reprezentată prin
prof........................................
C) Art. 2. Scopul acordului
Organizarea și desfășurarea de activități extrașcolare prin concursul ,,Primăvara, în inimă
și mâini de copil”.

Art. 3. Durata parteneriatului

Prezentul acord de parteneriat educațional intră în vigoare la data semnării acestuia și este
valabil în perioada ianuarie 2016- iunie, 2016.

Art. 4. Obligaţiile părţilor

Aplicantul se obliga:
 Sa informeze institutia de invatamant despre organizarea concursului

 Sa organizeze expozitia cu lucrarile copiilor

 Sa respecte termenele de desfasurare a concursului

 Sa emita si sa distribuie diplomele copiilor premianti

 Sa distribuie adeverintele de participare cadrelor didactice indrumatoare


Partenerul se obliga:
 Sa mediatizeze concursul in unitate

 Sa pregateasca copiii pentru activitate

 Sa selecteze lucrarile copiilor participanti la concurs

 Sa respecte regulamentul de desfasurare a concursului

Art. 5. Grup tinta: prescolari si elevi ai claselor pimare

Art. 6. Încetarea acordului (clauze): nerespectarea obligatiilor din prezentul Acord de


parteneriat.

Art 7. Dispoziţii finale

Concursul judetean” Primavara, in inima si maini de copil” face parte din categoria activitati
extrascolare si urmareste stabilirea de relatii de colaborare intre institutiile de invatamant din
judet.

Art. 8. Prezentul acord de parteneriat a fost încheiat într-un număr de două exemplare, astăzi
................. 2016.

S-ar putea să vă placă și