Sunteți pe pagina 1din 5

OPȚIONAL

MISTERE ALE GRAMATICII

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CĂRBUNARI

Clasa: a VI-a

AN ȘCOLAR 2018-2019

NUMĂR DE ORE PE SĂPTĂMÂNĂ:1 ORĂ

PROFESOR: ȚUȚU DORINA


ARGUMENT

Într-o eră a vitezei, o eră a tehnologiei, în care nimeni nu are timp pentru nimeni și pentru
nimic, o epocă în care pixul și foaia nu te mai ajută să exprimi ceea ce simți, ceea ce gândești, în care
informația este „de-a gata”pe minunatul google, îmi propun, cu ajutorul acestui opțional, să ajut
viitorii adolescenți să observe, măcar pentru început, greșeli de exprimare, de scriere, de transmitere
a unor informații.
Cu ajutorul unor fraze nostime, a unor exerciții distractive, sper încet, încet să-și dezvolte
simțul critic, să dorească să îndrepte erorile din scriere și comunicare.
Și cum întotdeauna este mai ușor să observi ,,paiul din ochiul altuia decât bârna din proprii ochi”, cu
ajutorul tehnologiei, calculatorului și rețelelor de socializare, vom depista greșelile cele mai
frecvente: lipsa semnelor de punctuație, înțelesul unor propoziții sau fraze în lipsa virgulei, scrierea
cu „â” la începutul cuvântului etc, greșeli pe care foarte mulți copii dar și adulți le fac.
Alte surse vor fi jurnalele, revistele din care copiii vor putea să extragă greșeli de ortografie sau de
exprimare dar și propriile lor erori de scriere sau de vorbire.
Astfel, după depistarea greșelilor, vom trece la remedierea acestora căutând soluția corectă și
explicațiile logice. Va trebui să apelăm la anumite noțiuni teoretice, noțiuni care ne vor ajuta să
explicăm de ce este greșit și care este varianta corectă.
Prezentul curs optional se adresează elevilor de clasa a VI-a , și îsi propune actualizarea,
aprofundarea si sistematizarea notiunilor de gramatică care să-i ajute pe elevi să scrie și să se
exprime corect în scris si oral și să contribuie la cultivarea limbii române. Vom descoperi multe
dintre secretele care ne ajută să scriem corect. Capitolele care urmează abordează cele mai
importante aspecte legate de ortografie și de punctuație, de la virgulă la cele mai problematice
chestiuni ale scrierii în limba română. Cursul opțional a fost gândit ca un ghid (în conformitate cu
normele limbii literare) pentru evitarea greșelilor de și din limbă.
Întrucât limba este un organism viu, în continuă schimbare, este necesară cunoasterea detaliată a
modificărilor adoptate de lucrările normative din domeniu. Parcurgând acest curs elevii vor avea
posibilitatea să-si remedieze problemele privitoare la scriere si exprimarea corectă, dar si să-si fixeze
cunostintele deja dobândite cu ajutorul exercitiilor ce vor însoti acest curs.
Considerăm că prin continutul său si prin aspectele vizate acest curs se va dovedi util elevilor
atât în sustinerea unor examene cum este proba de competente lingvistice, cât si în afara scolii, în
viata cotidiană.
Competența generala

Utilizarea corecta si adecvata a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite


contexte de realizare, cu scopuri diverse.

VALORI SI ATITUDINI:

 Cultivarea unei atitudini pozitive față de limba română;


 Recunoașterea rolului limbii române pentru dezvoltarea personală şi îmbogătirea orizontului
cultural;
 Dezvoltarea gândirii autonome, critice și creatoare;
 Formarea unei atitudini combative făță de folosirea greșită a limbii române;

PROGRAMA CURSULUI

SEMESTRUL I
COMPETENŢE SPECIFICE CONŢINUTURI NR. ORE
1. folosirea corectă a semnelor  Prezentarea opționalului; 1
de ortografie si punctuație;  Punctuația; din tainele virgulei... 1
2. scrierea corectă cu  Scrierea cu literă mică sau mare; 1
majusculă si minusculă;  Scrierea cuvintelor compuse: 1
3. identificarea formei corecte adjective, adverbe, conjuncții,
a cuvintelor compuse si a interjecții, numerale, prepoziții,
unităților frazeologice; substantive, verbe;
4. folosirea corectă în  Evită greșelile foarte frecvente! 1
exprimarea orală şi scrisă a  Ortograme și omofone
diferitelor părți de vorbire; 1
 Scrierea grupurilor de cuvinte;
5. formarea corectă a formelor 1
 Despărțirea în silabe: exceptii de la
de plural; 1
regulă;
 Adjectivul – norme morfologice;
1
 Numeralul – norme morfologice;
 Învață să faci deosebirea!; 1
 Substantivul: genul, nominativ- 1
acuzativ singular, genitiv-dativ 2
singular, pluralul;
 Pluralul substantivelor
1
 Verbul – norme morfologice;
1
indicații esențiale
 Cu câți „i” ? 1
 Exerciții recapitulative; 1
 Evaluare sumativă. 1
1. realizarea corectă a
acordului între subiect si SEMESTRUL al II-lea
predicat;
2. scrierea si pronunțarea  Dezacordul între subiect si predicat; 2
corectă a neologismelor;  Greșeli de utilizare a prepozițiilor și 2
3. exprimarea eufonică; conjuncțiilor;
4. utilizarea topicii corecte;  Scrierea si pronunțarea numelor 1
5. identificarea și evitarea proprii străine;
pleonasmului;
 Scrierea cuvintelor cu ortografie 1
6. identificarea greşelilor de
exprimare și scriere în neadapatată limbii române;
mesaje orale şi scrise.  Eufonie vs. Cacofonie; 1
 Accentuarea corectă a cuvintelor; 1
 Ordinea cuvintelor (topica); 1
 Pleonasmul;
1
 Forma corectă a cuvintelor;
1
 Clișee şi ticuri verbale;
1
 Greșeli de pronuntare:
hipercorectitudinea; 1
 Greșeli de natură stilistică;
 Greșeli la nivelul frazei; 1
 Studiu de caz: Greșeli din mass- 1
media; 2
 Exerciții recapitulative; 1
 Evaluare sumativă.

Obiective operaționale
1. Să identifice categoriile gramaticale ale părților de vorbire studiate
2.Să recunoască modatitățile de îmbogățire a vocabularului
3.Să utilizeze formele literare în funcție de context
4.Să folosească corect semnele de punctuație în diferite structuri
5.Să utilizeze corect și adecvat limba literară în scopuri diverse

SUGESTII METODOLOGICE:

Activităti de învătare:

-exerciții de stabilire a formelor corecte ale cuvintelor în funcție de categoriile


gramaticale specifice
- exerciții de formare a noilor cuvinte
-exerciții de stabilire a sensurilor unor cuvinte
-exerciții de exprimare corectă
-exerciții se scriere corectă
-dictare
-exerciții și teste ortografice

.
Tehnici de evaluare: verificarea orală/scrisă, teste cu diverși itemi, proiectul,
portofoliul

BIBLIOGRAFIE:

1. Dictionarul explicativ al limbii române, editia a II-a, Bucuresti, Editura Univers


Enciclopedic, 1996;
2. Dictionarul ortografic, ortoepic si morfologic al limbii române, editia a II-a, Bucuresti,
Editura Univers Enciclopedic, 2005;
3. Avram, Mioara, Probleme ale exprimării corecte, Bucuresti, Editura Academiei, 1987;
4. Gruită, G., Moda lingvistică 2007: norma, uzul si abuzul, Pitesti, Paralela 45, 2006;
5. Sădeanu, Florenta, Dictionar de pronuntare. Nume proprii străine, București, Editura
Enciclopedică Română, 1973.
6. Romonți, Adrian, Popa, Marius, Cum scriem corect?, București, Editura Delfin, 2013