Sunteți pe pagina 1din 1

TEMA DE CONTROL nr.

Identificaţi cu onestitate trei factori care ar constitui blocaje la nivelul comunicării elevilor,
care ţin de comportamentele dvs profesionale, de metodologia didactică şi de evaluare.
Sugeraţi câteva modalităţi de eliminare a acestor factori de blocaj din activitatea dvs.

Comportamentul didactic / Blocajul elevilor Modalitate de eliminare


metodele de predare, de
evaluare
Profesorul nu stăpânește Pentru uni elevi mesajul Profesorii trebuie să
conținutul mesajului didactic este prea cunoscut folosească strategii didactice
transmis sau prea abstract și nu apte să stimueze participarea
trezește interes ci din contră elevilor la activității
plictiseală.
profesorul dictează sau Profesorul trebuie să discute
Predarea la clasa într-un împărtășește informații liber cu elevii, să
ritm alert elevilor într-un ritm alert( interacționeze cu ei, și astfel
dictează prea repede, poate stii dacă elevi au
vorbește foarte repede, înțeles informațiile pe care
citește foarte repede). încearcă să le transmită.
Uni elevi se tem de testele Eu consider ca testele
neanunțate și ca profesori ii trebuie anunțate iar temele
pot contola la teme, acestia discutate in clasă , notate
nefiind siguri ca ele sunt cele care sunt corecte iar cei
Testele neanunțate sau intocmite corect. Lucru care ce nu au tema corectă să i se
obtinera unei note pe teme. duce la blocajul elevilor , ofere posibilitatea să o poată
asupra acestora se instalează corecta.
o frica ce cu greu poate fi
depășită.

S-ar putea să vă placă și