Sunteți pe pagina 1din 2

FIŞA DE LUCRU

Se dă următorul text:

„Lipiţi unul de altul, Fritz şi Maria nu îndrǎzneau sǎ rosteascǎ


nici un cuvant. În clipa aceea rǎsunǎ limpede un sunet cristalin : cling
– cling, cling – cling! Uşile se deschiserǎ larg şi din odaia cea mare se
ivi un falnic brad.
- Ce nume să îi dam, Fritz? întrebă curioasă Maria.
- Eu zic să îl numim Pom- de –Crăciun!
- Of, nu, Fritz! Nu este un nume adevărat! Îi vom spune Brăduleţ!
Bradul înalt gemea de mere aurite şi argintate, iar pe toate
ramurile crescuserǎ, asemenea mugurilor şi bobocilor , migdale
zaharisite, bomboane poleite şi tot soiul de alte dulciuri îmbietoare.
Sutele de lumanǎrele sclipeau ca stelele în ramurile bradului.”
(Darurile după E.T.A.
Hoffmann)

1. Identificaţi substantivele din text subliniind cu o linie substantivele comune şi cu două linii substantivele proprii.
2. Găsiţi în text : - un substantiv comun, genul feminin, numărul plural;
- un substantiv comun, genul masculin, numărul singular;
- un substantiv comun la genul neutru.