Sunteți pe pagina 1din 3

TEST - Clasa VIII-a-evaluare sem.

I
Varianta1

SUBIECTUL I
1.Modelaţi învelişul de electroni şi ionizarea atomilor elementelor chimice de mai jos,
precizând , în fiecare caz locul elementelor în sistemul periodic, valenţa, caracterul
chimic şi electrochimic:
17Cl ; 8O ; 26Fe;

2.Calculaţi numărul de moli de molecule şi numărul de molecule din :


20g H2 ; 1,6Kg O2 ;

SUBIECTUL II
1.Menţionaţi 3 proprietăţi fizice comune pentru:
a) H2 şi O2;
b)Al şi Fe;

2.Reprezentaţi cu ecuaţii chimice câte două reacţii de combinare pentru :


- H2 ; O2 ; Cl2;

3.Reprezentaţi cu ecuaţii chimice câte două reacţii de înlocuire pentru:


-Al ; Fe ;

4.Completează frazele de mai jos:


Fierul nu se găseşte liber decat în ……….,este cel mai răspândit metal
după…………,sub formă de ………….,noile teorii consideră că ,în centrul
……………,fierul este predominant. Ferul în reacţie cu Cl2 ,formează …………,iar în
reacţie cu HCl, formează…………La sudura şinelor de fier se foloseşte……..,iar
cisternele pentru HNO3,concentrat sunt confecţionate din ………….

SUBIECTUL III
1.Identificaţi substanţele notate cu litere din succesiunea de mai jos,scrieţi ecuaţiile
chimice corespunzătoare :
H2O →H2 ↑ + 1⁄2 a↑
a+ Al → b
c+ Cl2→ HCl
Al + HCl→ d + c↑
d +NaOH→e+ f

2.Calculaţi ce cantitate de soluţie cu conc.5%, HCl, este necesară, pt . a dizolva 11,2g


Fe ? Ce cantitate de H2 ,exprimată în grame şi moli se formează ?

Se dau masele atomice :H-1, O-16 ,Cl-35,5 , Fe-56

Nota: Fiecare subiect se puncteaza cu 3puncte ,1 punct se acorda din oficiu.


TEST - Clasa VIII-a-evaluare sem. I
Varianta 2

SUBIECTUL I
1.Modelaţi învelişul de electroni şi ionizarea atomilor elementelor chimice de mai jos,
precizând , în fiecare caz, locul elementului în sistemul periodic, valenţa, caracterul
chimic şi electrochimic:
7N ; 16S ; 29Cu ;

2.Calculaţi numărul de moli de molecule şi numărul de molecule din :


355g Cl2 ; 1,4Kg, N2 ;

SUBIECTUL II
1.Menţionaţi 3 proprietăţi fizice comune pentru:
a) N2; O2;
b)Cu şi Fe;

2.Reprezentaţi cu ecuaţii chimice câte două reacţii de combinare pentru :


- C ; S ; N2;

3.Reprezentaţi cu ecuaţii chimice câte două reacţii de înlocuire pentru:


-Al ; Fe ;

4.Completează frazele de mai jos:


Cuprul,cunoscut şi sub numele de………., se găseşte formă ………., are
conductibilitate …………. ,iar conductorii, firele de liţă,cazanele,sunt confecţionate
din………….Sub acţiunea concomitentă a O2, H2Oşi CO2 ,cuprul se acoperă cu un strat
de………,de culoare ……….O spirală de Cu, introdusă în soluţie de AgNO3,se acoperă
cu un strat de ………,deoarece Cu este mai………decât………..,dar cu o soluţie de
HCl, cuprul ……………...

SUBIECTUL III
1.Identificaţi substanţele notate cu litere din succesiunea de mai jos, scrieţi ecuaţiile
chimice corespunzătoare :
H2O2 →H2O + 1⁄2 a↑
a+ S → b
b+ H2→ S+ c
Fe + HCl→ d + e↑
d +NaOH→f + g

2.Calculaţi ce cantitate de soluţie de hidroxid de sodiu 40% se obţine prin reacţia dintre
apă şi 230g sodiu ? Ce cantitate de H2 ,exprimată în grame şi moli se formează ?

Se dau masele atomice :H-1, N-14, Cu-64, Na-23, O-16 ;Cl-35,5

Nota: Fiecare subiect se puncteaza cu 3puncte ,1 punct se acorda din oficiu.