Sunteți pe pagina 1din 4

Numele si prenumele : ......................................................................................................... Data :.........................

Test de evaluare semestriala la chimie – cl. a VII a

1. Stabiliti corespondenta (prin sageti) intre componentele amestecului (A) si tipul amestecului (B )
A B
apa cu ulei Amestec omogen 1p
apa cu sare
apa cu nisip
apa cu lapte Amestec eterogen
(neomogen)

2. Ai la dispozitie un amestec format din apa, alcool si nisip. Succesiunea metodelor utilizate pentru a separa componentele
amestecului este:
a. distilare – cristalizare; b. decantare – distilare; c. filtrare - decantare 1p
Incercuieste varianta corecta.

3. Determină valoarea de adevăr a fiecărei afirmaţii, încercuind A, dacă afirmaţia este adevărată, respectiv F, dacă afirmaţia
este falsă.

a. Intr-o solutie de concentratie c = 10 % se gasesc 90 g solvat in fiecare 100 de grame de solutie. A F 1p


b. Pentru a dilua o solutie, putem adauga solvent. A F
c. Pentru a creste concentratia solutiei, putem adauga o solutie de acelasi fel mai diluata. A F
d. O solutia saturata contine cantitatea maxima de substanta dizolvata la o anumita temperatura. A F

4. 60 g sare se adauga peste 240 g apa. 1p


a) Indica substanta dizolvata si solventul din solutie.
Substanta dizolvata este …………… , iar solventul este ………………. .
b) Ce concentratie procentuala (c) are solutia obtinuta ?

5. Scrieti simbolurile chimice pentru urmatoarele elemente:


carbon (……) ; aluminiu (………..) ; fier (……..) ; calciu (……) ; sodiu (……..) ; potasiu (……..) ; magneziu (………..) ; p

fosfor (……..) ; oxigen (…..) ; hidrogen ( ……)

6. Atomul elementului X este caracterizat de valorile: Z = 11 ; A = 23. Aflati toate informatiile referitoare la acest atom:

a) alcatuire (protoni, electroni, neutroni) 0,3 p

b) structura invelisului electronic (repartizarea electronilor pe straturi) 0,3 p

c) pozitia elementului in sistemul periodic (grupa si perioada) 0,3 p

d) numarul de ordine al elementului (al catelea este in sistemul periodic) 0,2 p

e) masa atomica 0,2 p

f) procesul de ionizare 0,3 p

g) 4 NA atomi X = …………moli = ……………g 0,2 p

h) 46 g X = ………moli = ……………..atomi 0,2 p


Numele si prenumele : ......................................................................................................... Data :.........................

Test de evaluare semestriala la chimie – cl. a VII a

1. Stabiliti corespondenta (prin sageti) intre componentele amestecului (A) si tipul amestecului (B )
A B
apa cu ulei Amestec omogen 1p
apa cu sare
apa cu nisip
apa cu lapte Amestec eterogen
(neomogen)

2. Ai la dispozitie un amestec format din apa, creta si nisip. Succesiunea metodelor utilizate pentru a separa componentele
amestecului este:
a. distilare – cristalizare; b. decantare – distilare; c. decantare-filtrare 1p
Incercuieste varianta corecta.

3. Determină valoarea de adevăr a fiecărei afirmaţii, încercuind A, dacă afirmaţia este adevărată, respectiv F, dacă afirmaţia
este falsă.

a. Intr-o solutie de concentratie c = 20 % se gasesc 80 g solvent in fiecare 100 de grame de solutie. A F 1p


b. Pentru a dilua o solutie, putem adauga solvat. A F
c. Pentru a creste concentratia solutiei, putem adauga o solutie de acelasi fel mai concentrata. A F
d. O solutia saturata contine cantitatea maxima de substanta dizolvata la o anumita temperatura. A F

4. 40 g sare se adauga peste 260 g apa. 1p


a) Indica substanta dizolvata si solventul din solutie.
Substanta dizolvata este …………… , iar solventul este ………………. .
b) Ce concentratie procentuala (c) are solutia obtinuta ?

5. Scrieti simbolurile chimice pentru urmatoarele elemente:


carbon (……) ; aluminiu (………..) ; fier (……..) ; calciu (……) ; sodiu (……..) ; potasiu (……..) ; magneziu (………..) ; 1p

fosfor (……..) ; oxigen (…..) ; hidrogen ( ……)

6. Atomul elementului X este caracterizat de valorile: Z = 13 ; A = 27. Aflati toate informatiile referitoare la acest atom:

a) alcatuire (protoni, electroni, neutroni) 0,3 p

b) structura invelisului electronic (repartizarea electronilor pe straturi) 0,3 p

c) pozitia elementului in sistemul periodic (grupa si perioada) 0,3 p

d) numarul de ordine al elementului (al catelea este in sistemul periodic) 0,2 p

e) masa atomica 0,2 p

f) procesul de ionizare 0,3 p

g) 3 NA atomi X = …………moli = ……………g 0,2 p

h) 108 g X = ………moli = ……………..atomi 0,2 p


Numele si prenumele : ......................................................................................................... Data :.........................

Test de evaluare semestriala la chimie – cl. a VII a

1. Stabiliti corespondenta (prin sageti) intre componentele amestecului (A) si tipul amestecului (B )
A B
apa cu ulei Amestec omogen 1p
apa cu sare
apa cu nisip
apa cu lapte Amestec eterogen
(neomogen)

2. Ai la dispozitie un amestec format din apa, nisip si sare. Succesiunea metodelor utilizate pentru a separa componentele
amestecului este:
a. decantare – cristalizare; b. decantare – distilare; c. filtrare - decantare 1p
Incercuieste varianta corecta.

3. Determină valoarea de adevăr a fiecărei afirmaţii, încercuind A, dacă afirmaţia este adevărată, respectiv F, dacă afirmaţia
este falsă.

a. Intr-o solutie de concentratie c = 30 % se gasesc 60 g solvat in fiecare 100 de grame de solutie. A F 1p


b. Pentru a dilua o solutie, putem adauga solvent. A F
c. Pentru a dilua o solutie, putem adauga o solutie de acelasi fel mai diluata. A F
d. O solutia saturata contine cantitatea maxima de substanta dizolvata la o anumita temperatura. A F

4. 30 g sare se adauga peste 570 g apa. 1p


a) Indica substanta dizolvata si solventul din solutie.
Substanta dizolvata este …………… , iar solventul este ………………. .
b) Ce concentratie procentuala (c) are solutia obtinuta ?

5. Scrieti simbolurile chimice pentru urmatoarele elemente:


carbon (……) ; aluminiu (………..) ; fier (……..) ; calciu (……) ; sodiu (……..) ; potasiu (……..) ; magneziu (………..) ; 1p

fosfor (……..) ; oxigen (…..) ; hidrogen ( ……)

6. Atomul elementului X este caracterizat de valorile: Z = 15 ; A = 31. Aflati toate informatiile referitoare la acest atom:

a) alcatuire (protoni, electroni, neutroni) 0,3 p

b) structura invelisului electronic (repartizarea electronilor pe straturi) 0,3 p

c) pozitia elementului in sistemul periodic (grupa si perioada) 0,3 p

d) numarul de ordine al elementului (al catelea este in sistemul periodic) 0,2 p

e) masa atomica 0,2 p

f) procesul de ionizare 0,3 p

g) 6 NA atomi X = …………moli = ……………g 0,2 p

h) 93 g X = ………moli = ……………..atomi 0,2 p


Numele si prenumele : ......................................................................................................... Data :.........................

Test de evaluare semestriala la chimie – cl. a VII a

1. Stabiliti corespondenta (prin sageti) intre componentele amestecului (A) si tipul amestecului (B )
A B
apa cu ulei Amestec omogen 1p
apa cu sare
apa cu nisip
apa cu lapte Amestec eterogen
(neomogen)

2. Ai la dispozitie un amestec format din apa, zahar si nisip. Succesiunea metodelor utilizate pentru a separa componentele
amestecului este:
a. distilare – cristalizare; b. decantare – distilare; c. decantare- cristalizare 1p
Incercuieste varianta corecta.

3. Determină valoarea de adevăr a fiecărei afirmaţii, încercuind A, dacă afirmaţia este adevărată, respectiv F, dacă afirmaţia
este falsă.

a. Intr-o solutie de concentratie c = 5 % se gasesc 95 g solvent in fiecare 100 de grame de solutie. A F 1p


b. Pentru a dilua o solutie, putem adauga substanta dizolvata. A F
c. Pentru a creste concentratia solutiei, putem adauga o solutie de acelasi fel mai diluata. A F
d. O solutia nesaturata contine cantitatea maxima de substanta dizolvata la o anumita temperatura. A F

4. 80 g sare se adauga peste 320 g apa. 1p


a) Indica substanta dizolvata si solventul din solutie.
Substanta dizolvata este …………… , iar solventul este ………………. .
b) Ce concentratie procentuala (c) are solutia obtinuta ?

5. Scrieti simbolurile chimice pentru urmatoarele elemente:


carbon (……) ; aluminiu (………..) ; fier (……..) ; calciu (……) ; sodiu (……..) ; potasiu (……..) ; magneziu (………..) ; 1p

fosfor (……..) ; oxigen (…..) ; hidrogen ( ……)

6. Atomul elementului X este caracterizat de valorile: Z = 3 ; A = 7. Aflati toate informatiile referitoare la acest atom:

a) alcatuire (protoni, electroni, neutroni) 0,3 p

b) structura invelisului electronic (repartizarea electronilor pe straturi) 0,3 p

c) pozitia elementului in sistemul periodic (grupa si perioada) 0,3 p

d) numarul de ordine al elementului (al catelea este in sistemul periodic) 0,2 p

e) masa atomica 0,2 p

f) procesul de ionizare 0,3 p

g) 10 NA atomi X = …………moli = ……………g 0,2 p

h) 35 g X = ………moli = ……………..atomi 0,2 p