Sunteți pe pagina 1din 2

Numele:…………………………. Data:………………..

Fișă de lucru
S, s
1. Încercuieşte cu roșu litera s și cu albastru litera S !

A M N I C U Ă E R S O
m a i u e r n c s o ă

Sorina are o sanie nouă.

2. Unește cuvântul cu imaginea corespunzătoare!

sanie masă soare casă scaun

3. Colorează cu albastru cerculețul corespunzător sunetului s !

4. Scrie litera S!
5. Citește!

S
sar ras ca-să ma-să sa-ni-e So-ri-na Si-mo-na
suc rus casă masă sanie Sorina Simona

1. Sorin are o sanie.


2. Simona are o casă mică.
3. Sonia are un măr.

6. Scrie cuvintele găsite!

sa u că
să re nă
scă ni le
soa su nel
ră ra e