Sunteți pe pagina 1din 4

Nume:_________________________ Data:____________________

SUNETUL ŞI LITERELE T, t

A, a, M, m , I, i , R, r, O, o, u, U, c , C, l , L,

ă , Ă,â , Â, T, t .

t a – ta m o – t an Ti – m i tor t An- t on
t at a m ot an Tim i t or t Ant on

r oa – t a To – r i To – t o t ir
r oat a Tor i Tot o t ir

Ton i a ton.
M ot anul Nano m ănâncă t on.

Tot o a luat .
A r os t ot .

Nume:_________________________ Data:____________________

SUNETUL ŞI LITERELE N, n

A, a, M, m , I, i , R, r, O, o, S, s, T, t , N, n
nas I on mo – t an nor
nas I on m ot an nor

Ni- na noi So – r i – na t on
Nina noi Sor ina t on

Ton i a t on.
Nano - m ot anul t on.

Nume:_________________________ Data:____________________

SUNETUL ŞI LITERELE U, u

A, a, M, m , I, i , R, r, O, o, S, s, T, t , N,n, U, u

ur s su - ta
1
u- nu unt
ur s sut a unu unt
nas- t ur i r us U- r a! U- t i
nast ur i r us Ur a! Ut i

Un ur s ia num ai .
M anu ia nast ur ii.
- Tu ai unt ?
- Nu! Am un ou.
Nume:_________________________ Data:____________________

SUNETUL ŞI LITERELE C, c

A,a , M, m ,I , i , R, r, O,o, S, s,T, t, N,n,U,u,C,c

cor nu - ca cor t cos


cor nuca cor t cos

co – cor m ac ca – sa cuc
cocor m ac casa cuc

- Nicu, t u ai un m ac?
- Nu. Am un cor t m ar o.
Un cocor a ur cat .
Sus a st at un am ic, Cucu Sor in.