Sunteți pe pagina 1din 2

Ă A M

ca-nă mi-că mu-ră


cană mică mură

N O U

ta-re măr ură


tare măr ură
E R C

ca-mi-on mă-tu-ră ru-me-nă


camion mătură rumenă
Ă A M

CA-NĂ MI-CĂ MU-RĂ


CANĂ MICĂ MURĂ

N O U

TA-RE MĂR URĂ


TARE MĂR URĂ

E R C

CA-MI-ON MĂ-TU-RĂ RU-ME-NĂ


CAMION MĂTURĂ RUMENĂ