Sunteți pe pagina 1din 1

Consiliul Local CUZA VODA Aprobat suma de ………………………… lei

CF 16432269
Nr………………/………………….. TREZORIER SEF

NOTA JUSTIFICATIVA

CAP. CAP. LUNA PENTRU CARE SUMA SUMA


DENUMIRE INDICATOR SE EFECTUEAZA
VENIT CHELTUIALA CHELTUIALA SOLICITATA APROBATA
11.02. Sume defalcate din TVA - total 11.02 : 3500
Sume defalcate din TVA actiuni transferate sau
noi cheltuieli publice, total 11.02.02 , din care:
Invatamant preuniversitar de stat
Cheltuieli cu salarii
Cheltuieli materiale
65.02 Tichete gradinita 3500
11.02.02. Hotarari judecatoresti

Burse pentru elevi si obiecte de inventar


Crese
68.02 Handicap
Ajutor social
54.02 Evidenta populatiei
11.02.05. 84.02 Sume defalcate din TVA pentru drumuri
11.02.06. oricare Sume defalcate din TVA echilibrare bug locale

PRIMAR, Suma propusa spre aprobare

3500
Inspector,