Sunteți pe pagina 1din 1

_______________________________________________________________________________________

Concursul de matematică
„DIN SECRETELE NUMERELOR“
Barem de corectare și notare
25 martie 2011

Item I  Rezolvarea exercițiului pe jumătate 5 puncte


Maxim punctaj  Rezolvarea corectă a exercițiului, indicarea 10 puncte
– 10 puncte răspunsului

Item II  Aflarea răsturnatului numărului 84, respectiv 48 2, 5 puncte


Maxim punctaj  Aflarea triplului numărului 2 2, 5 puncte
– 15 puncte  Aflarea rezultatului exercițiului 48: (2 x 3) = 8 5 puncte
 Aflarea rezultatului final, respectiv 8 x 8 = 64 5 puncte

Item III  Rezolvarea corectă a exercițiului respectând 4 x 6 = 24


Maxim punctaj algoritmul de calcul presupune efectuarea a 6 operații puncte
– 25 puncte matematice, fiecare operație rezolvată corect va fi 1 punct,
punctată cu 4 puncte și indicarea răspunsului, 1 punct. răspuns final

Item IV  Aflarea predecesorului celui mai mare număr de 3 5 puncte


Maxim punctaj cifre, impar - 986
– 25 puncte  Aflarea răsturnatului - 689 2,5 puncte
 Efectuarea corectă a scăderii - 297 2,5 puncte
 Aflarea numărului respectând toate condițiile - 220 12,5 puncte
 Transcrierea cuvântului eminent 2, 5 puncte

Item V  Realizarea unui desen, a unui grafic, scheme care să 10 puncte


Maxim punctaj argumenteze rezolvarea problemei
– 25 puncte  Indicarea răspunsului corect 15 puncte
Notă: Se cumulează cele două punctaje

Notă: În cazul în care itemii nu sunt rezolvați integral corect se adună punctajele corespunzătoare părților
din exerciții/ problemă, rezolvate corect, până la punctul în care a apărut greșeala ce a dus la alt rezultat.

Pagina 1 din 1