Sunteți pe pagina 1din 32

CURS 3

Serii de numere reale. Serii cu termeni pozitivi

A. Arusoaie
e-mail: andreea.arusoaie@info.uaic.ro
Web: http://profs.info.uaic.ro/~andreea.arusoaie/mate.html

Facultatea de Informatică,
Universitatea ”Alexandru Ioan Cuza” din Iaşi

15 Octombrie, 2019
Structura cursului

1 Serii de numere reale


Definiţii. Proprietăti
Exemple
Condiţia necesară de convergenţă
Criteriul lui Cauchy de convergenţă
Operaţii cu serii
2 Serii cu termeni din pozitivi
Criterii de comparaţie
Criteriul de condensare al lui Cauchy
Criteriul radacinii - al lui Cauchy
Criteriul lui Kummer
Criteriul raportului - al lui D’Alembert
Criteriul lui Raabe-Duhamel
Criteriul lui Bertrand
Criteriul lui Gauss

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 2 / 32


Structura cursului

1 Serii de numere reale


Definiţii. Proprietăti
Exemple
Condiţia necesară de convergenţă
Criteriul lui Cauchy de convergenţă
Operaţii cu serii

2 Serii cu termeni din pozitivi


Criterii de comparaţie
Criteriul de condensare al lui Cauchy
Criteriul radacinii - al lui Cauchy
Criteriul lui Kummer
Criteriul raportului - al lui D’Alembert
Criteriul lui Raabe-Duhamel
Criteriul lui Bertrand
Criteriul lui Gauss

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 3 / 32


Serii de numere reale

Definiţie
Numim serie de numere reale, cuplul format din şirurile (xn )n∈N∗ şi (Sn )n∈N∗ ,
unde
I (xn )n∈N∗ este un şir de numere reale
I (Sn )n∈N∗ se numeşte şirul sumelor parţiale ataşat seriei, cu

Sn = x1 + x2 + . . . + xn , ∀ n ∈ N∗ ,

Notaţie:

not not not
X X X
((xn ), (Sn ))n∈N∗ = xn = xn = xn .
n∈N∗ n≥1 n=1

Terminologie:
I termenul xn , n ∈ N∗ se numeşte termen general al seriei;
I termenul Sn , n ∈ N∗ se numeşte suma parţială de rang n a seriei.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 4 / 32


Serii de numere reale


X
I Dacă (Sn )n∈N∗ este convergent, atunci seria xn este convergentă; notăm
n=1

X
xn (C);
n=1

X
I Dacă (Sn )n∈N∗ este divergent, atunci seria xn este divergentă şi notăm
n=1

X
xn (D);
n=1

X
I Dacă lim Sn = S ∈ R, atunci numim S suma seriei xn şi scriem
n→∞
n=1

X
S= xn .
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 5 / 32


Serii de numere reale


X ∞
X
Observaţie: Dacă p ∈ N∗ , seriile xn şi xn au aceeaşi natură(adică, ambele
n=1 n=p
sunt convergente sau ambele sunt divergente).

Definiţie
∞ ∞
not
X X
Pentru p ∈ N, numim restul de ordin p al seriei xn , seria xn = Rp .
n=1 n=p+1

Teoremă

P
xn este convergentă dacă şi numai dacă ∀p ∈ N, seria Rp este convergentă.
n=1

P
Dacă seria xn este convergentă, atunci lim Rp = 0.
n=1 p→∞

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 6 / 32


Exemple

X
1. Seria geometrică de parametru q ∈ R: qn .
n=0
Şirul sumelor parţiale ataşat seriei are termenul general
n+1
 1−q

2 n , q 6= 1
Sn = 1 + q + q + . . . + q = 1−q , ∀n ∈ N.

n + 1, q=1
Aşadar, avem că:

X
I q n (C), pentru q ∈ (−1, 1);
n=0
X∞
I q n (D), pentru q ∈ R \ (−1, 1).
n=0
∞  1
X ,q∈ (−1, 1);
I În plus, avem qn = 1−q

n=0
+∞, q ≥ 1;

X
Dacă q = −1, seria (−1)n = 1 − 1 + 1 − 1 + . . . se numeşte seria lui
n=0
Grandi, şi este divergentă.
Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 7 / 32
Exemple

∞ 
X 1
2. Seria ln 1 + este divergentă.
n=1
n
Pentru orice n ∈ N∗ putem scrie Sn astfel:
n   Xn
X 1 k+1
Sn = ln 1 + = ln
k k
k=1 k=1
Xn h i
= ln (k + 1) − ln k = ln (n + 1).
k=1
| {z }
sumă telescopică

 ∞ 
1 X
Cum, lim Sn = lim ln(n + 1) = +∞, obţinem că ln 1 + (D).
n→∞ n→∞
n=1
n

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 8 / 32


Exemple
∞ √
X n − n2 − 1
3. Seria √ este convergentă.
n=2
n2 − n

Deoarece pentru orice n ∈ N∗ , n ≥ 2, avem


n √ n √
X k − k 2 − 1 X k k2 − 1 
Sn = √ = √ −√
k=2
k2 − k k=2
k2 − k k2 − k
n r !

r r
X k k+1 n+1
= − = 2− .
k−1 k n
k=2
| {z }
sumă telescopică
!
√ √
r
n+1
Cum lim 2− 2 − 1 ∈ R, obţinem că (Sn )n∈N este
=
n→∞ n

X n − n2 − 1 √
convergent, deci seria este convergentă. În plus, √ = 2 − 1.
n≥2
n2 − n

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 9 / 32


Condiţia necesară de convergenţă

Teoremă

X
Dacă xn este convergentă, atunci lim xn = 0.
n→∞
n=1

Observaţii:

X
I Dacă şirul (xn )n∈N∗ nu converge la 0, atunci seria xn este divergentă.
n=1

X
I lim xn = 0 nu implică neapărat convergenţa seriei xn !
n→∞
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 10 / 32


Criteriul lui Cauchy de convergenţă

Teoremă

X
Seria xn este convergentă dacă şi numai dacă
n=1

∀ε > 0, ∃nε ∈ N∗ , ∀n ≥ nε , ∀p ∈ N∗ : |xn+1 + xn+2 + . . . + xn+p | < ε.

Demonstraţie: Fie Sn = x1 + x2 + . . . + xn , n ∈ N∗ . Din criteriul lui Cauchy deX
convergenţă pentru şiruri, rezultă că xn este convergentă dacă şi numai dacă
n=1

∀ε > 0, ∃nε ∈ N∗ , ∀n ≥ nε , ∀p ∈ N∗ : |Sn+p − Sn | < ε.

Dar cum Sn+p − Sn = xn+1 + xn+2 + . . . + xn+p pentru orice n, p ∈ N∗ , ceea ce


demonstrează concluzia.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 11 / 32


Criteriul de divergenţă

Dacă negăm criteriul lui Cauchy de convergenţă pentru serii, obţinem următorul
rezultat
Propoziţie

X
Seria xn este divergentă dacă şi numai dacă
n=1

∃ε > 0, ∀n ∈ N∗ , ∃kn ≥ n, ∃pn ∈ N∗ : |xkn +1 + xkn +2 + . . . + xkn +pn | ≥ ε.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 12 / 32


Exemplu. Seria armonică


X 1
Seria armonică1 este divergentă.
n n=1
Arătăm că şirul sumelor parţiale (Sn )n∈N∗ nu este şir Cauchy.
Fie n, p ∈ N∗ , p ≥ n. Atunci avem
1 1 1 p
|Sn+p − Sn | = + + ... + > , ∀n, p ∈ N∗ .
n+1 n+2 n+p n+p
1
Aşadar, pentru ε = > 0, n ∈ N∗ , există kn := n, pn := n ∈ N∗ astfel ı̂ncât
2
1 1 pn 1
+ ... + ≥ = = ε.

kn + 1 kn + pn kn + pn 2

Prin urmare, seria armonică este divergentă.

2 1 1
1 Se numeşte asa ı̂ntrucât xn verifică relaţia: = + , ∀ n ∈ N∗ , n ≥ 2, adică xn
xn xn−1 xn+1
este media armonică a numerelor xn−1 şi xn+1 .
Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 13 / 32
Operaţii cu serii


X ∞
X

Fie λ ∈ R şi xn , yn două serii de numere reale.
n=1 n=1

X ∞
X ∞
X
I Seria (xn + yn ) se numeşte suma seriilor xn şi yn ;
n=1 n=1 n=1
X∞ ∞
X
I Seria (λxn ) se numeşte produsul seriei xn cu scalarul λ ∈ R.
n=1 n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 14 / 32


Operaţii cu serii

Teoremă

X ∞
X ∞
X ∞
X
Fie λ ∈ R∗ şi xn , yn două serii convergente, cu S := xn şi T := yn .
n=1 n=1 n=1 n=1

i) Dacă xn ≤ yn , ∀n ∈ N∗ , atunci S ≤ T ;
X∞ ∞
X
ii) Seria (xn + yn ) este convergentă şi (xn + yn ) = S + T .
n=1 n=1
X∞ ∞
X
iii) Seria (λxn ) este convergentă şi (λxn ) = λS.
n=1 n=1

X ∞
X ∞
X
Observaţie: Dacă xn (D) şi yn (D), este posibil ca (xn + yn )(C);
n=1 n=1 n=1

X ∞
X ∞
X
Spre exemplu (−1)n (D) şi (−1)n+1 (D), dar [(−1)n + (−1)n+1 ](C).
n=1 n=1 n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 15 / 32


Serii de numere reale

Teoremă
Dacă asociem termenii unei serii convergente ı̂n grupuri finite, păstrând ordinea
termenilor, obţinem tot o serie convergentă, cu aceeaşi sumă.

Observaţie:
Uneori, asocierea termenilor unei serii divergente definesc o serie convergentă.

X
Spre exemplu, dacă asociem doi câte doi termenii seriei lui Grandi (−1)n ,
n=1
care este divergentă, obţinem seria

(−1 + 1) + (−1 + 1) + . . . + (−1 + 1) + . . .

care este convergentă, având suma 0.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 16 / 32


Structura cursului

1 Serii de numere reale


Definiţii. Proprietăti
Exemple
Condiţia necesară de convergenţă
Criteriul lui Cauchy de convergenţă
Operaţii cu serii

2 Serii cu termeni din pozitivi


Criterii de comparaţie
Criteriul de condensare al lui Cauchy
Criteriul radacinii - al lui Cauchy
Criteriul lui Kummer
Criteriul raportului - al lui D’Alembert
Criteriul lui Raabe-Duhamel
Criteriul lui Bertrand
Criteriul lui Gauss

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 17 / 32


Serii cu termeni din pozitivi


X
Spunem că o serie xn are termeni pozitivi dacă xn ≥ 0, ∀n ∈ N∗ .
n=1

Cum xn ≥ 0, ∀n ∈ N∗ , este clar că şi şirul sumelor parţiale (Sn )n∈N∗ este
crescător. Aşadar, are loc:

Propoziţie

X
Seria cu termeni pozitivi xn este convergentă dacă şi numai dacă şirul sumelor
n=1
sale parţiale, (Sn )n∈N∗ , este majorat.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 18 / 32


Criteriul I de comparaţie - CCI
În cele ce urmează, vom prezenta unele criterii de convergenţă şi de divergenţă
pentru serii cu termeni pozitivi.

Teoremă - CCI

X ∞
X
Fie seriile cu termeni pozitivi xn şi yn , astfel ı̂ncât xn ≤ yn , ∀ n ∈ N∗ .
n=1 n=1

X X∞
i) Dacă yn (C), atunci xn (C);
n=1 n=1
X∞ X∞
ii) Dacă xn (D), atunci yn (D).
n=1 n=1

Exemple:

X 1
1. Seria , α < 1 este divergentă.
n=1


X 1
2. Seria 2
este convergentă.
n=1
n
Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 19 / 32
Criteriul II de comparaţie - CCII

Teoremă - CCII

X ∞
X
Fie seriile xn şi yn , cu xn > 0, yn > 0 şi
n=1 n=1

xn+1 yn+1
≤ , ∀ n ∈ N∗ .
xn yn


X ∞
X
i) Dacă yn (C), atunci xn (C);
n=1 n=1
X∞ X∞
ii) Dacă xn (D), atunci yn (D).
n=1 n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 20 / 32


Criteriul de comparaţie cu limită - CCIII
Teoremă - CCIII
∞ ∞
X X xn
Fie xn şi yn , cu yn > 0, n ∈ N∗ . Dacă există lim = ` ∈ R+ , atunci:
n→∞ yn
n=1 n=1

X ∞
X
i) dacă ` ∈ (0, +∞), atunci seriile xn şi yn au aceeaşi natură;
n=1 n=1
ii) pentru ` = 0, avem

X ∞
X
a) dacă yn (C) atunci xn (C);
n=1 n=1
X∞ ∞
X
b) dacă xn (D), atunci yn (D);
n=1 n=1

iii) pentru ` = +∞, avemX ∞
X
a) dacă xn (C), atunci yn (C);
n=1 n=1
X∞ X∞
b) dacă yn (D), atunci xn (D).
n=1 n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 21 / 32


Exemple:

X 1
1. Seria sin este divergentă.
n=1
n

X n+3
2. Seria este convergentă.
n=1
2n4 + 1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 22 / 32


Criteriul de condensare al lui Cauchy

Teoremă
Fie (xn )n∈N∗ un şir descrescător de numere pozitive.

X ∞
X
Atunci seria xn are aceeaşi natură cu seria 2n x2n .
n=1 n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 23 / 32


Exemplu. Seria armonică generalizată

X 1
Seria , α ∈ R se numeşte serie armonică generalizată.
n=1


X 1
I Aplicând criteriul condensării, obţinem că natura seriei este aceeaşi cu
n α
n=1
∞  α ∞
X
n 1 X 1
a seriei 2 = , care nu este altceva decât o serie
n=1
2n n=1
2(α−1)n
1
geometrică cu raţia .
2α−1
1
I Aceasta converge dacă < 1, adică pentru α > 1 şi divergentă ı̂n rest.
2α−1
I Aşadar,

X 1
(C), dacă α > 1;
n=1


X 1
(D), dacă α ≤ 1.
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 24 / 32


Criteriul rădăcinii - al lui Cauchy

Teoremă

X √
Fie xn o serie cu termeni pozitivi. Dacă există ` = lim n
xn ∈ [0, ∞], atunci:
n→∞
n=1

X
i) dacă ` < 1, seria xn este convergentă;
n=1
X∞
ii) dacă ` > 1, seria xn este divergentă;
n=1

X
iii) dacă ` = 1, nu putem spune nimic despre natura seriei xn .
n=1

X √ √ n
Exemplu: Seria n+2− n+1 este convergentă.
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 25 / 32


Criteriul lui Kummer

Teoremă

X
Fie seria xn , cu xn > 0, ∀ n ∈ N∗ şi fie (an )n∈N∗ ⊂ R∗+ .
n=1  
xn
Dacă există lim an − an+1 = ` ∈ R atunci:
n→∞ xn+1
X∞
i) când ` > 0, seria xn (C);
n=1
∞ ∞
X 1 X
ii) dacă ` < 0 şi (D), atunci xn (D).
a
n=1 n n=1

X
iii) dacă ` = 0 nu putem spune nimic despre natura seriei xn .
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 26 / 32


Criteriul raportului - al lui D’Alembert
I dacă luăm ı̂n criteriul lui Kummer, an = 1, n ∈ N∗ , obţinem următorul
rezultat:

Teoremă

X
Fie seria xn , cu xn > 0, ∀ n ∈ N ∗ . Dacă există limita
n=1

xn+1
lim = ` ∈ [0, ∞]
n→∞ xn
atunci:

X
i) dacă ` < 1, atunci xn (C);
n=1

X
ii) dacă ` > 1, atunci xn (D);
n=1

X
iii) dacă ` = 1, nu ne putem pronunţa asupra naturii seriei xn .
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 27 / 32


Criteriul lui Raabe-Duhamel

I dacă luăm ı̂n criteriul lui Kummer, an = n, n ∈ N∗ , obţinem următorul


rezultat:

Teoremă

X
Fie seria xn , cu xn > 0, ∀ n ∈ N ∗ , astfel ı̂ncât există
n=1
  
xn
lim n −1 = ρ.
n→∞ xn+1

X
i) Dacă ρ > 1, atunci xn (C);
n=1
X∞
ii) Dacă ρ < 1, atunci xn (D);
n=1
iii) Dacă ρ = 1, nu putem stabili natura seriei.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 28 / 32


Criteriul lui Bertrand
I dacă luăm ı̂n criteriul lui Kummer, an = n ln n, ∀ n ∈ N∗ , atunci obţinem:

Teoremă

X
Fie seria cu termeni pozitivi xn , cu xn > 0, ∀ n ∈ N ∗ . Presupunem că există
n=1
 
xn
lim n ln n − (n + 1) ln (n + 1) = µ ∈ R.
n→∞ xn+1

X
i) Dacă µ > 0, atunci xn (C);
n=1

X
ii) Dacă µ < 0, atunci xn (D);
n=1

X
iii) Dacă µ = 0, nu ne putem pronunţa asupra naturii seriei xn .
n=1

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 29 / 32


Criteriul lui Gauss
Teoremă

X
Fie xn o serie cu xn > 0, ∀ n ∈ N∗ . Presupunem că există α, β ∈ R, γ ∈ R∗+
n=1
şi (yn )n∈N∗ un şir mărginit astfel ı̂ncât

xn β yn
= α + + 1+γ , ∀ n ∈ N∗ .
xn+1 n n
X∞
i) dacă α > 1, atunci xn (C);
n=1
X∞
ii) dacă α < 1, atunci xn (D);
n=1

X
iii) dacă α = 1 şi β > 1, atunci xn (C);
n=1
X∞
iv) dacă α = 1 şi β ≤ 1, atunci xn (D).
n=1
Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 30 / 32
Exerciţiu: Să se studieze natura seriilor:

X 1 · 3 · 5 · . . . · (2n − 1)
1. ;
n=1
3 · 5 · . . . · (3n − 1)

X (2n)!
2. ;
n=1
(n!)2 · 22n

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 31 / 32


Bibliografie

A. Precupanu, Bazele analizei Matematice, Editura Universităţii “Al. I.


Cuza”, Iaşi, 1993.
F.L. Ţiplea, Introducere ı̂n teoria mulţimilor, Editura Universităţii “Al. I.
Cuza”, Iaşi, 1998.
M. Postolache, Analiză matematică (teorie şi aplicaţii), Editura Fair Partners,
Bucureşti, 2011.
G. Bergman, An Invitation to General Algebra and Universal Constructions,
Henry Helson, 15 the Crescent, Berkeley CA, 94708 1998, 398, pp. 45.
(http://math.berkeley.edu/~gbergman/245/)
G. O’Regan, Mathematics in Computing, Springer Verlag, London, 2013.

Matematică, Anul I A. Arusoaie FII (UAIC, Iaşi) 32 / 32