Sunteți pe pagina 1din 3

PLANUL DE ACHIZIȚII PUBLICE PENTRU ANUL 2020

Secretariatul Parlamentului Republicii Moldova

Nr. Obiectul achiziției Cod Suma Suma Procedura Perioada


d/o CPV planificată plani- de achiziții desfășurării
fără TVA, ficată aplicabilă procedurii
mii lei cu TVA, de
mii lei achiziție
1. Energie electrică - 3000,0 3600,0 - Decembrie-
ianuarie
2. Gaze - 2000,0 2400,0 - Decembrie-
ianuarie
3. Energie termică - 16,6 20,0 - Decembrie-
ianuarie
4. Servicii de apă și canalizare - 333,3 400,0 - Decembrie-
ianuarie
5. Servicii de salubritate - 50,0 60,0 - Decembrie-
ianuarie
6. Combustibil, uleiuri 09100000-0 1666,7 2000,0 Licitație publică Decembrie-
ianuarie
7. Servicii de deservire tehnică și 50100000-6 500,0 600,0 Cererea ofertei Decembrie-
reparație a automobilelor de preț ianuarie
8. Piese de schimb pentru reparația 34300000-0 166,6 200,0 Cererea ofertei Decembrie-
automobilelor de preț ianuarie
9. Cafea, ceai, frișcă 15860000-4 50,0 60,0 Contract de Decembrie-
valoare mică ianuarie
10. Flori și compoziții floristice 03121200-7 125,0 150,0 Contract de Decembrie-
valoare mică ianuarie
11. Servicii telefonie mobilă și 64212000-5 84,2 101,0 Contract de Decembrie-
roaming valoare mică ianuarie
12. Servicii telefonie IP telefonie 64215000-6 83,4 100,0 Contract de Decembrie-
(STISC) valoare mică ianuarie
13. Servicii de telefonie fixă 64211000-8 5,1 6,2 Contract de Decembrie-
(Moldtelecom) valoare mică ianuarie
14. Ediții periodice 79980000-7 41,7 50,0 Contract de Decembrie-
valoare mică ianuarie
15. Servicii pază de stat MAI 79713000-5 316,7 380,0 Negociere fără Decembrie-
publicare ianuarie
16. Servicii de supraveghere parcarea 79714000-2 180,0 216,0 Cererea ofertei Decembrie-
auto de preț ianuarie
17. Servicii de recepționare, francare, 64110000-0 29,1 35,0 Contract de Decembrie-
sortare, livrare a corespondenței valoare mică ianuarie
18. Monitorul Oficial 22211100-3 33,3 40,0 Contract de Decembrie-
valoare mică ianuarie
19. Monitorul fiscal 22211000-2 8,3 10,0 Contract de Decembrie-
valoare mică ianuarie
20. Servicii internet 72400000-4 80,0 Contract de Decembrie-
96,0 valoare mică ianuarie
21. Servicii internet 50 Gb lunar 72400000-4 8,3 Contract de Ianuarie-
10,0 valoare mică februarie
22. Servicii de transport aerian de 60400000-2 1383,3 1660,0 Acord cadru Ianuarie-
pasageri februarie
23. Rechizite de birou 30192000-1 83,3 100,0 Cererea ofertei Decembrie-
de preț ianuarie
24. Servicii televiziune digitală IPTV 64228100-1 6,6 8,0 Contract de Decembrie-
valoare mică ianuarie
25. Locațiune OTIP - 162,5 195,0 Contract de Decembrie-
locațiune ianuarie
26. Apă potabilă îmbuteliată 41110000-3 258,3 310,0 Cererea ofertei Decembrie-
de preț ianuarie
27. Servicii de deservire a delegațiilor 55300000-3 375,0 450,0 Contract de Decembrie-
oficiale valoare mică ianuarie
28. Servicii de cazare a delegațiilor 55110000-4 216,6 260,0 Contract de Ianuarie-
oficiale valoare mică februarie
29. Servicii medicale Direcția 85100000-0 16,0 19,2 Contract de Ianuarie-
Transport valoare mică februarie
30. Servicii de pază antiincendiară 50413200-5 45,0 54,0 Contract de Ianuarie-
valoare mică februarie
31. Servicii de deservire a mașinii 71356200-0 58,3 70,0 Contract de Ianuarie-
frigorifice valoare mică Februarie
32. Servicii de deservire a cazangeriei 71356200-0 66,6 80,0 Contract de Ianuarie-
valoare mică Februarie
33. Servicii de deservire tehnică și 50740000-4 125,0 150,0 Contract de Ianuarie-
reparație a ascensoarelor. valoare mică februarie
Servicii de verificare tehnică
periodică a ascensoarelor
34. Servicii de spălătorie a fețelor de 98310000-9 12,5 15,0 Contract de Ianuarie -
masă, prosoapelor valoare mică februarie
35. Servicii de mentenanță echipament 72150000-1 258,3 310,0 Cererea ofertei Ianuarie -
IT de preț februarie
36. Servicii de mentenanță programe 72150000-1 159,1 191,0 Contract de Ianuarie-
valoare mică februarie
37. Servicii de asigurare a transportului 66514100-7 266,6 320,0 Cererea ofertei Ianuarie-
(RCA, CASCO) de preț februarie
38. Suvenire 18530000-3 154,1 185,0 Contract de Februarie-
valoare mică martie
39. Servicii de instruire a funcționarilor 80500000-9 416,6 500,0 Cererea ofertei Februarie-
publici de preț martie
40. Broșuri 22150000-6 41,6 50,0 Contract de Februarie-
valoare mică martie
41. Servicii de catering 55300000-3 83,3 100,0 Contract de Februarie-
valoare mică martie
42. Produse igienice 33710000-0 125,0 150,0 Contract de Februarie-
valoare mică martie
43. Detergenți. Produse chimice de 39800000-0 105,8 127,0 Contract de Februarie-
curățat valoare mică martie
44. Mărfuri de uz gospodăresc 42100000-0 250,0 300,0 Cererea ofertei Februarie-
de preț martie
45. Servicii de deservire și reparație a 71356200-0 40 48,0 Contract de Februarie-
utilajui Karcher. Piese de schimb. valoare mică martie
46. Servicii de spălătorie uscată 98310000-9 29,1 35,0 Contract de Februarie-
valoare mică martie
47. Servicii de audit al Curții de 79200000-6 100,0 120,0 Contract de Februarie-
Conturi valoare mică martie
48. Servicii de deservire a 50310000-1 162,5 195,0 Contract de Februarie-
imprimantelor, copiatoarelor și valoare mică martie
scanerelor
49. Legitimații de serviciu 22456000-1 58,3 Contract de Februarie-
70,0 valoare mică martie
50. Mărfuri electrice 31000000-6 166,6 200,0 Cererea ofertei Februarie -
de preț martie
51. Albume: 1.,,Republica Moldova 22100000-1 34,5 41,4 Contract de Martie-aprilie
Patrimonial”, 2.,,Patrimonial valoare mică
Cultural al RM”, 3.,,Moldova” ,
4. ,, Icoane Vechi”, 5. ”Mănăstiri și
Schituri Basarabene”
52. Accesorii, consumabile, piese 30200000-1 839,1 1007,0 Licitație publică Martie –
pentru computere, aparate aprilie
multiplicare. SD/DVD arhivă
53. Jaluzele, draperii 39515400-9 36,6 44,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
54. Mobilă 39100000-3 75,0 90,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
55. Rechizite pentru actiuni 22100000-1 250,0 300,0 Cererea ofertei Martie-aprilie
protocolare de preț
56. Materiale promoționale cu logo 18530000-3 416,6 500,0 Cererea ofertei Martie -
PRM de preț aprilie
57. Foi cu antet, plicuri, cărți vizită, 22100000-2 99,3 119,2 Contract de Martie-aprilie
blanchete valoare mică
58. Servicii de deservire a sistemului 71356200-0 233,3 280,0 Cererea ofertei Martie -
de condiționare de preț aprilie
59. Servicii de mentenanță echipament 72150000-1 100,0 120,0 Contract de Martie-aprilie
condiționare și UPS valoare mică
60. Echipament IT. Storage 70TB, 30200000-1 425,5 543,0 Cererea ofertei Martie-aprilie
Servere sau UPGRADE SRV de preț
61. Servicii de transport auto de 60000000-8 33,3 40,0 Contract de Martie-aprilie
pasageri valoare mică
62. Echipament de lucru, accesorii 18000000-9 108,3 130,0 Contract de Aprilie-mai
valoare mică
63. Servicii de deservire a sistemului 71314000-2 324,5 389,5 Cererea ofertei Aprilie-mai
energetic de preț
64. Felicitări 22300000-3 20,8 25,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
65. Lucrări de reparație încăperi 45200000-9 166,6 200,0 Cererea ofertei Martie-aprilie
de preț
66. Lucrări de reconstrucție, reparație 45200000-9 6666,6 Licitațe publică Martie-aprilie
și supraveghere tehnică a clădirii
din str. Sfatul Țării, 37 8000,0
67. Echipament IT (imprimante, 30200000-1 570,8 685,0 Cererea ofertei Martie-aprilie
notebook, PC-uri, proector) de preț
68. Materiale pentru construcții 44000000-0 41,6 50,0 Contract de Martie-aprilie
valoare mică
69. Licențe pentru produse Microsoft, 48300000-1 1041,6 1250,0 Licitație publică Aprilie-mai
Adobe photoshop. Antivirus
corporativ TeamViewer Gov
70. Electrocasnice 39700000-9 41,6 50,0 Contract de Aprilie -mai
valoare mică
71. Instalație frigorifică 45223110-0 1166,6 1400,0 Licitațe publică Aprilie -mai
72. Servicii de deservire a punctelor 50700000-2 29,1 35,0 Contract de Aprilie -mai
termice valoare mică
73. Anvelope, acumulatoare 31400000-0 100,0 120,0 Contract de Mai-iunie
valoare mică
74. Safeu metalic 44421000-7 41,6 50,0 Contract de Mai-iunie
valoare mică
75. Servicii de curățătorie a 98310000-9 41,6 50,0 Contract de Mai-iunie
inventarului moale valoare mică
76. Servicii de deservire a sistemelor 71356200-0 45,8 55,0 Contract de Mai-iunie
de irigare, a climatizoarelor și valoare mică
Fancoil.
77. Publicații de specilitate. Dicționare 22100000-1 30,8 37,0 Contract de Iunie-iulie
valoare mică
78. Veselă 39221110-1 19,1 23,0 Contract de Iunie-iulie
valoare mică
79. Simboluri de stat 35821000-5 50,0 60,0 Contract de Iunie-iulie
valoare mică
80. Servicii de dezinfecție, deratizare 90923000-3 8,3 10,0 Contract de August-
valoare mică septembrie
81. Servicii de spălare a geamurilor 98341130-5 50,0 60,0 Contract de August-
valoare mică septembrie