Sunteți pe pagina 1din 3

Tehnici de analiza si caracterizare a materialelor

Curs 1

Materialele reprezinta totalitatea substantelor simple sau compuse aflate in stare solida
ce prezinta o compozitie chimica data si proprietati specifice domeniului de utilizare ales.

Materialele pot fi clasificate dupa mai multe criterii, insa cel mai utilizat este cel al
naturii materialului (din punct de vedere fizico-chimic si structural). Astfel, dupa acest criteriu
materialele se impart in trei mari categorii de materiale si anume:

metalice,

ceramice si

polimerice.

Ele fac parte din clasa de materiale clasice, cunoscute si sub numele de conventionale
sau traditionale (fig. 1). Materialele ceramice si polimerice sunt materiale nemetalice. Din
punct de vedere al caracteristicilor de conductivitate electrica, din categoria materialelor
nemetalice mai fac parte si materialele semiconductoare. Materialele semiconductoare sunt
materiale pure sau compusi care au patru electroni de valenta si au nevoie de o mica energie
spre a deveni liberi, adica sa devina materiale bune conducatoare de electricitate.

Materialele compozite reprezinta combinatii ale materialelor traditionale si intra in


categoria materialelor noi, moderne si anume a materialele neconventionale/avansate ,
conform fig. 1.

Materiale pot fi de origine naturală sau sintetică, prelucrate și fabricate. In functie de


natura lor chimica, acestea sunt grupate in linii mari, in mod traditional in materiale organice
si anorganice. Structura lor fizică poate fi cristalină sau amorfă. Materialele compozite sunt
combinatii de materiale asamblate impreuna pentru a obtine proprietati superioare celor
formate dintr-un singur element.
Toate materialele (însoțite de fluxul necesar de energie și informații) se deplasează în cicluri
prin sistemul tehnico-economic: de la materii prime la materiale de inginerie și produse tehnice, și în
cele din urmă, după terminarea sarcinii și performanței lor, la depunere sau reciclare. Din ciclul de
materiale, care se aplică la toate ramurile de tehnologie, este evident că materialele și proprietățile lor -
care urmează a fi determinate prin măsurare și testare - sunt de o importanță crucială pentru realizarea
de produse tehnice.

Metodele de caracterizare a materialelor cuprind analiza, masurarea, testarea , modelarea si


simularea. Aceste metode sunt enumerate in paragrafele urmatoare:
1.metodele de analiză a compozitiei si structurii de materiale cu privire la compozitia
chimică, arhitectură nanoscopica si microstructura suprafetelor si interfetelor
2.metodele de măsurare a proprietătilor mecanice, termice, electrice, magnetice si optice
3.metodele de testare a performantelor unui material prin stabilirea unor mecanisme care
sunt în detrimentul integritatii materialelor , cum ar fi coroziunea, uzura, biodegradarea
4.metode de modelare si simulare prin abordări matematice si computationale
Tehnicile si metodele cele mai utilizate in domeniul ingineriei materialelor sunt

Microscopia optica

Microscopia cu scanare electronica

Microscopia cu transmisie electronica

Microscopie de forta atomica

Difractia de raze x

FTIR

Spectroscopia UV-VIS

TGA

DSC