Sunteți pe pagina 1din 1

MEMORIU TEHNIC - JUSTIFICATIV

1. BENEFICIARUL INVESTIŢIEI:

BERES CLAUDIU VASILE REPREZENTAT PRIN SC ALEX SI ELA SRL, LOC CLUJ NAPOCA
STR. CODRU DRAGUSANU, NR. 1, AP. 1

2. DENUMIREA OBIECTIVULUI

RACORD ŞI POST REGLARE GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSA

3. AMPLASAMENT

LOC CLUJ-NAPOCA – STRADA FAGETULUI, NR 33A

4. DESCRIEREA LUCRĂRILOR

A. RACORD GAZE NATURALE PRESIUNE REDUSĂ

Racordul de gaze naturale proiectat va asigura alimentarea cu gaze


naturale a imobilului avându-se în vedere necesităţile de gaze naturale de
moment precum şi de perspectivă ale acestora.
Racordul se va realiza în montaj subteran cu un diametru de 32mm cf
solutiei tehnice DELGAZ GRID SA, PE şi lungimea de 3,50 m - 1 buc conform
planului de situaţie anexat, prin cuplare la conducta de gaz existenta in zona.
Lucrările de execuţie pentru branşamentele propuse, presupun intervenţia în
zona domeniului public prin lucrări de săpătură in TROTUAR ASFALTAT SI PISTA DE
BICICLETE, adancimea de pozare fiind cuprinsa de la 1,0 m la 0,5 m, iar
distantele fata de drum sunt cele din planul de situatie cu lucrari proiectate
anexat, zonele afectate se vor reface la starea initiala iar durata de executie
a lucrarilor este de aproximativ 6 ore.
Sapatura (cand este cazul) se va executa mecanizat, iar in zonele de
vecinatate cu alte retele edilitare manual. In cazuri deosebite se poate cere
prezenta pe teren a delegatului detinatorilor de retele pentru asistenta
tehnica.
Se va semnaliza locul ocupat de lucrari conform Ordinului comun al
Ministerului de Interne si Ministerul Transporturilor nr. 1112/411/200 pentru
aprobarea Normelor metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei
si de instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executarii de lucrari
in zona drumului public si/sau pentru protejarea drumului conform cu Anexa nr.
IV – B.2. cu indicatoare avertizoare, banda reflectorizanta, conform schitei de
semnalizare anexata.
Realizarea racordului de gaze naturale nu va avea implicatii asupra
traficului rutier deorece conducta in care urmeaza a se face cuplarea nu este
pozata in partea carosabila
In vederea executarii lucrarilor se organizeaza santierul conform
prevederilor legale, asigurind imprejmuirea si semnalizarea corespunzatoare a
zonelor de lucru.
Amplasarea racordului în zona domeniului public se va face şi cu
respectarea prevederilor şi condiţiilor de amplasare enunţate în avizele
eliberate de către deţinătorii diverselor utilităţi publice din zonă corelat cu
prevederile Normativului NTPEE 2018.

Întocmit
ing. Coț Alexandru