Sunteți pe pagina 1din 3

Comunicații Radio

Etimologie

Comunicații – transmisiunea informației, ce are formă diferită și se transmite


prin diferite metode (semnal electric, unde electromagnetice, semnal optic) și medii.

Undele radio sunt în diapazonul 30 kHz ... 300 GHz

Bn=(0,3…3] × 10n [Hz]

unde:

Bn – banda de frecvență n

n=-1,0,1,2,…,15

Exemplu: n=8 ∆B8=(0,3…3] × 108 [Hz] = =(30…300] [MHz]

Tipuri de canale:

1. Simple – informația se transmite doar într-o singură directive

2. Duplex – informația se transmite în ambele direcții simultan

3. Semiduplex – informația într-un interval de timp se transmite într-o directive,


iar în alt timp în altîă directive.

Metode de formare a canalului duplex:

1. FDD – Frequency Duplex Division (Duplexare prin Divizare în Frecvență)


2. TDD – Time Duplex Division (Duplexare prin Divizare în Timp)

Fenomene la propagarea undei:

1.Atenuarea semnalului – micșorarea nivelului semnalului util din cauza degajării


unei oarecare părți a semnalului util pe un element parazitar (fenomenele ce
cauzează atenuarea semnalului: reflexia și refracția).

2. Pierderea de semnal – în comunicații radio are loc de obicei la propagarea


semnalului la distanțe mari și constă în creșterea suprafeței undei propagate și
micșorarea densității liniilor de forță pe o unitate de suprafață data (semnalul este
direct proportional cu numărul liniilor de forță).

Astfel atenuarea depinde de numărul de obstacole, iar pierderea de semnal de


distanță.
http://rf-circuits.info/radio/duplexing/