Sunteți pe pagina 1din 24

Academia de Studii Economice din București

Facultatea de Cibernetica, Statistica si Informatica Economica

Opinia studentilor straini despre experienta lor in Romania

1
Academia de Studii Economice din București

Cuprins
Obiective ...................................................................................................................................................... 3
Definirea populatiei .................................................................................................................................... 3
Metoda de culegere a datelor ..................................................................................................................... 3
Volumul esantionului .................................................................................................................................. 3
Redactarea chestionarului.......................................................................................................................... 3
Prelucrarea si analiza datelor pe obiective ............................................................................................... 6
Testarea ipotezelor. Esantioane independente. ...................................................................................... 20
Analiza legaturilor dintre variabile. Variabila nominala ...................................................................... 20
Analiza legaturilor dintre variabile. Variabila numerica ..................................................................... 23

2
Academia de Studii Economice din București

Obiective
Scopul sondajului realizat este de a analiza opinia studentilor straini despre experienta lor in
Romania
Obiectivele sondajului:
 Motivele venirii in Romania.
 Acomodarea studentilor straini in Romania
 Evaluarea calitatii studiilor

Definirea populatiei
Sondajul a fost realizat in randul studentilor straini in caminul “ASE Vitan” din Bucuresti.
Volumul populatiei (N) este de 248 de studenti.

Metoda de culegere a datelor


Intrebarile chestionarului au fost scris pe “Google forms”. Datelor au fost culese prin
trimiterea lor catre adresele Facebook ale studentilor.

Volumul esantionului
Volumul esantionului (n) este de 35 de studenti, studenti sunt in diferite facultati si in diferite
anii de studiu. Volumul esantionului reprezinta 14% din volumul populatiei totale.

Redactarea chestionarului
Opinia studentilor straini despre experienta lor in Romania
Q1. De cat timp esti in Romania?
Sub 1 an
1 an
2 ani
3 ani
4 ani
5 ani
6 ani
Peste 6 ani

3
Academia de Studii Economice din București

Q2. De ce ai hotarat sa faci studiile in Romania?


Ati considerat ca nivelul educational din Romania este mai ridicat decat in tara
dumneavoastra
Ati considerat ca studiile in Romania va ofera posibilitatea unei cariere mai bune
Ati considerat ca aveti nevoie de o schimbare in viata dumneavoastra

Q3. Cum ai invatat limba romana?


Deja stiam
La facultate (an pregatitor)
Socializand

Q4. Te intelegi bine cu colegii de grupa?


Nu
Da

Q5. Pe o scala de la 1 la 10, cum a fost pentru tine acomodarea in Romania?


Foarte greu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Foarte usor

Q6. Ai vrea sa te intorci in tara ta, dup ace finalizezi studiile?


Nu
Da
Vreau sa plec in alta tara

Q7. Recomandati concetateniilor sa urmeze studiile in Romania?


Nu
Da

Q8. Esti angajat in acest moment?


Nu
Da

4
Academia de Studii Economice din București

Q9. Iti place facultatea care ai ales-o?


Nu
Da

Q10. Ti-ai dori o cariera in acest domeniu?


Nu
Da

Q11. Ai participat la programul erasmus?


Nu
Da

Q12. Ai participat la voluntariat?


Nu
Da
Q13. Va rugam sa evaluati calitatea studiilor oferite de facultate:
Sunt bune
Sunt bune,dar pot fi imbunatatite
Nu sunt bune

Q14. Sex:
Masculine
Feminine

Q15. Varsta:
__________

Q16. Tara din care vii?


__________

Va multumesc pentru timpul acordat!!!

5
Academia de Studii Economice din București

Definirea variabilelor s-a realizat in SPSS.

Prelucrarea si analiza datelor pe obiective


Obiectiv 1: Motivele venirii in Romania
Analiza acestui obiectiv vor fi analizate incepand de la Q1 la Q4.
Q1. De cat timp esti in Romania?

De cat timp esti in Romania?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid sub 1 an 2 5.7 5.7 5.7
1 an 4 11.4 11.4 17.1
2 ani 6 17.1 17.1 34.3
3 ani 11 31.4 31.4 65.7
4 ani 5 14.3 14.3 80.0
5 ani 3 8.6 8.6 88.6
peste 6 ani 4 11.4 11.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

6
Academia de Studii Economice din București

Din rezultatele obtinute putem observa ca 11 de respondenti dintre studenti straini deja 3 ani
sunt in Romania si reprezinte 31.4% din totalul volumului esantionului.

Q2 . De ce ai hotarat sa faci studiile in Romania?


a) Ati considerat ca nivelul educational din Romania este mai ridicat decat in tara
dumneavoastra
b) Ati considerat ca studiile in Romania va ofera posibilitatea unei cariere mai bune
c) Ati considerat ca aveti nevoie de o schimbare in viata dumneavoastra

Ati considerat ca nivelul educational din Romania este mai


ridicat decat in tara dumneavoastra
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 26 74.3 74.3 74.3
Da 9 25.7 25.7 100.0
Total 35 100.0 100.0

7
Academia de Studii Economice din București

Ati considerat ca studiile in Romania va ofera posibilitatea


unei cariere mai bune
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 13 37.1 37.1 37.1
Da 22 62.9 62.9 100.0
Total 35 100.0 100.0

Ati considerat ca aveti nevoie de o schimbare in viata


dumneavostra
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 31 88.6 88.6 88.6
Da 4 11.4 11.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Din rezultatele obtinute observam ca cei mai multi dintre respondentii chestionarului (62.86%)
au ales varianta b) si cei mai putini dintre respondentii (11.43%) au ales varianta c).
Observand la rezultatele anterioare, putem spune ca mai multi studenti dintre respondentii
doresc sa urmeze o cariera buna.

8
Academia de Studii Economice din București

Q3. Cum ai invatat limba romana?

Cum ai invatat limba romana?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Deja stiam 17 48.6 48.6 48.6
La facultate(an pregatitor) 18 51.4 51.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Analiza acestei intrebari ne arata ca, 51.4% (18) dintre respondentii au invatat la facultate, dar
restul 48.6% (17) dintre respondentii deja stiau limba romana.

9
Academia de Studii Economice din București

Q4. Te intelegi bine cu colegii de grupa?

Te intelegi bine cu colegii de grupa?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 3 8.6 8.6 8.6
Da 32 91.4 91.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Din rezultatul de mai sus, observam ca 91.43% dintre respondentii se inteleg bine cu colegii
de grupa, dar 8.57% nu se inteleg bine cu colegii de grupa.

Obiectiv 2: Acomodarea studentilor straini in Romania


Analiza acestui obiectiv vor fi analizate incepand de la Q5 la Q8.
Q5. Pe o scală de la 1 la 10, cum a fost pentru tine acomodarea în România?

Cum a fost pentru tine acomodarea in Romania?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 2 2 5.7 5.7 5.7
3 2 5.7 5.7 11.4
4 2 5.7 5.7 17.1
5 6 17.1 17.1 34.3
6 1 2.9 2.9 37.1
7 7 20.0 20.0 57.1
8 5 14.3 14.3 71.4
9 4 11.4 11.4 82.9
10 6 17.1 17.1 100.0
Total 35 100.0 100.0

10
Academia de Studii Economice din București

Descriptives
Statistic Std. Error
Cum a fost pentru tine Mean 6.83 .409
acomodarea in Romania? 95% Confidence Interval Lower Bound 6.00
for Mean Upper Bound 7.66

5% Trimmed Mean 6.92

Median 7.00

Variance 5.852

Std. Deviation 2.419

Minimum 2

Maximum 10

Range 8

Interquartile Range 4

Skewness -.396 .398

Kurtosis -.807 .778

Observam ca din rezultatul de mai sus, media notelor alese de studenti este de 6.83 si putem
spune ca studenti straini nu au acomodat nici usor si nici greu. Cea mai des aleasa nota este 7.
Putem garanta un nivel de incredere cu 5% si putem gasi media notelor in intervalul (6.00; 7.66).

11
Academia de Studii Economice din București

Q6. Ai vrea sa te intorci in tara ta, dupa ce finalizezi studiile?

Ai vrea sa te intorci in tara ta, dupa ce finalizezi studiile?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 11 31.4 31.4 31.4
Da 6 17.1 17.1 48.6
Vreau sa plec in alta tara 18 51.4 51.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Din rezultatul obtinut putem observa ca 51.4% respondenti dintre studentii straini vreau sa plece
in alta tara si 31.4% studenti vreau sa ramana in Romania. Doar 17.1% respondenti dintre
studentii straini vreau sa plece in tara lor.

Q7. Recomandati concetateniilor sa urmeze studiile in Romania?

Recomandati concetateniilor sa urmeze studiile in Romania?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 3 8.6 8.6 8.6
Da 32 91.4 91.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

12
Academia de Studii Economice din București

Observand la rezultatele, putem spune ca 91.43% dintre respondentii chestionarului vreau


sa recomande concetateniilor sa urmeze studiile in Romania si 8.57% dintre studenti nu vreau sa
recomande concetateniilor sa urmeze studiile in Romania.
Q8. Esti angajat in acest moment?

Esti angajat in acest moment?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 26 74.3 74.3 74.3
Da 9 25.7 25.7 100.0
Total 35 100.0 100.0

La intrebarea “Esti angajat in acest moment” 25.71% studenti straini dintre respondenti au
raspuns “DA”, dar 74.29% personae dintre studentii straini au raspuns “NU” si observam ca
majoritatea dintre studentii straini nu au un loc de munca.

13
Academia de Studii Economice din București

Obiectiv 3: Evaluarea calitatii studiilor


Analiza acestui obiectiv vor fi analizate incepand de la Q9 la Q13.
Q9. Iti place facultatea care ai ales-o?

Iti place facultatea care ai ales-o?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 6 17.1 17.1 17.1
Da 29 82.9 82.9 100.0
Total 35 100.0 100.0

Din analiza de mai sus observam ca 82.86% dintre respondenti au raspuns “DA” si 17.14%
dintre respondenti au raspuns “NU”.

Q10. Ti-ai dori o cariera in acest domeniu?

Ti-ai dori o cariera in acest domeniu?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 5 14.3 14.3 14.3
Da 30 85.7 85.7 100.0
Total 35 100.0 100.0

14
Academia de Studii Economice din București

Cei mai multi dintre respondenti doresc sa urmeze o cariera in domeniul lor (85.7%) si cei care
nu doresc sa urmeze o cariera in domeniul lor(14.3%).
Q11. Ai participat la programul Erasmus?

Ai participat la programul Erasmus?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 31 88.6 88.6 88.6
Da 4 11.4 11.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Se observa din rezultatul obtinut ca doar 11.43% studenti au participat la programul Erasmus,
dar 88.57% persoane dintre respondentii nu au participat la programul Erasmus.

15
Academia de Studii Economice din București

Q12. Ai participat la voluntariat?

Ai participat la voluntariat?
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu 25 71.4 71.4 71.4
Da 10 28.6 28.6 100.0
Total 35 100.0 100.0

Avand rezultatul din tabel, observam ca pentru 71.43% raspuns este “NU”, dar pentru 28.57%
raspuns este “DA”.

Q13. Va rugam sa evaluati calitatea studiilor oferite de facultate

Va rugam sa evaluati calitatea studiilor oferite de facultate


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Nu sunt bune 2 5.7 5.7 5.7
Sunt bune, dar pot fi 23 65.7 65.7 71.4
imbunatatite
Sunt bune 10 28.6 28.6 100.0
Total 35 100.0 100.0

16
Academia de Studii Economice din București

Daca observam din grafic, cei mai multi dintre respondenti chestionarului (65.7%) au ales
varianta “Sunt bune, dar pot fi imbunatatite” si de 28.6%, au ales varianta “Sunt bune”. Restul de
5.7%, au ales varianta “NU sunt bune”.

Intrebari de identificare
Q14. Sex

Sex
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Masculin 17 48.6 48.6 48.6
Feminin 18 51.4 51.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Observam din rezultatul, din totalul 35 de respondenti, 51.43% sunt sexe feminine si 48.57%
sunt sexe masculine. Diferenta dintre numarul de studenti de sex feminin si studenti de sex
masculin ce au completat chestionarul este foarte mica.

17
Academia de Studii Economice din București

Q15. Varsta

Statistics
Varsta
N Valid 35
Missing 0
Mean 21.37

Varsta
Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid 18 1 2.9 2.9 2.9
19 3 8.6 8.6 11.4
20 12 34.3 34.3 45.7
21 5 14.3 14.3 60.0
22 7 20.0 20.0 80.0
23 1 2.9 2.9 82.9
24 2 5.7 5.7 88.6
25 2 5.7 5.7 94.3
26 1 2.9 2.9 97.1
27 1 2.9 2.9 100.0
Total 35 100.0 100.0

18
Academia de Studii Economice din București

Avand rezultatele din analize, observam ca media varstelor este 21.37 de ani si cei mai multi
dintre respondentii chestionarului sunt cu 20 de ani (34.43%).

Q16. Tara din care vii?

Tara din care vii?


Cumulative
Frequency Percent Valid Percent Percent
Valid Albania 7 20.0 20.0 20.0
Azerbaijan 1 2.9 2.9 22.9
Iordania 1 2.9 2.9 25.7
Liban 1 2.9 2.9 28.6
Palestina 1 2.9 2.9 31.4
Republica Moldova 13 37.1 37.1 68.6
Turkmenistan 7 20.0 20.0 88.6
Ucraina 4 11.4 11.4 100.0
Total 35 100.0 100.0

Din rezultat se observa ca cei mai multi dintre respondentii chestionarului(37.1%)sunt din
Republica Moldova si dupa urmeaza Albania si Turkmenistan (fiecare tara cu 20%).

19
Academia de Studii Economice din București

Testarea ipotezelor. Esantioane independente.


Pentru intrebare “Cum a fost pentru tine acomodarea in Romania” (Q5) verificam daca exista
diferenta pe sexe folosind Testul t.

Group Statistics
Sex N Mean Std. Deviation Std. Error Mean
Cum a fost pentru tine Masculin 17 7.00 2.646 .642
acomodarea in Romania? Feminin 18 6.67 2.249 .530

Persoanele de sex masculin dintre respondentii chestionarului au acordat nota, in medie 7, dar
personele de sex feminin au acordat in medie 6.67.
In cazul nostru F = 0.025 si Sig = 0.875(>0.05). In acest caz se accepta ipoteza egalitatii
dispersiilor si se testeaza H0: 𝑋1 = 𝑋2 interpretand rezultatele de pe prima linie.
Observand din rezultatul obtinut, sig.(2-tailed) = 0.690 si garantam cu o probabilitate 95% ca
nu exista diferente semnificative intre medii.

Analiza legaturilor dintre variabile. Variabila nominala


1. Putem verifica daca exista o legatura intre variabila nominala Q6 (Ai vrea sa te intorci in tara
ta, dupa ce finalizezi studiile?) si variabila nominala Q7 (Recomandati concetateniilor sa
urmeze studiile in Romania?).
Pentru aceasta analiza se utilizeaza testul 𝜒 2 (Chi square).

20
Academia de Studii Economice din București

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2-
Value df sided)
Pearson Chi-Square .714a 2 .700
Likelihood Ratio 1.216 2 .545
Linear-by-Linear Association .072 1 .789
N of Valid Cases 35

21
Academia de Studii Economice din București

Observand din analiza de mai sus, sig.(2 – sided) = 0.7 > 0.05. In aceasta analiza Chi – Square
nu este semnificativ. Intre cele doua variabile nu exista o legatura semnificativa.

2. Verificam daca exista o legatura intre varibila nominala Q2_b (Ati considerat ca studiile
in Romania va ofera posibilitatea unei cariere mai bune) si variabila nominala q14 (Sex).

Crosstab
Sex
Masculin Feminin Total
Ati considerat ca studiile in Nu Count 10 3 13
Romania va ofera % within Ati considerat ca 76.9% 23.1% 100.0%
posibilitatea unei cariere mai studiile in Romania va ofera
bune posibilitatea unei cariere mai
bune
% within Sex 58.8% 16.7% 37.1%
% of Total 28.6% 8.6% 37.1%
Da Count 7 15 22
% within Ati considerat ca 31.8% 68.2% 100.0%
studiile in Romania va ofera
posibilitatea unei cariere mai
bune
% within Sex 41.2% 83.3% 62.9%
% of Total 20.0% 42.9% 62.9%
Total Count 17 18 35
% within Ati considerat ca 48.6% 51.4% 100.0%
studiile in Romania va ofera
posibilitatea unei cariere mai
bune
% within Sex 100.0% 100.0% 100.0%
% of Total 48.6% 51.4% 100.0%

22
Academia de Studii Economice din București

Chi-Square Tests
Asymptotic
Significance (2- Exact Sig. (2- Exact Sig. (1-
Value df sided) sided) sided)
Pearson Chi-Square 6.655a 1 .010
Continuity Correctionb 4.972 1 .026
Likelihood Ratio 6.925 1 .009
Fisher's Exact Test .015 .012
Linear-by-Linear Association 6.465 1 .011
N of Valid Cases 35

Din analiza obtinuta, observam ca dintre persoanele de sex masculin pentru 58.8% si
dintre persoanele de sex feminin pentru 16.7%, studiile in Romania nu ofera posibilitatea
unei cariere mai bune, dar dintre persoanele de sex masculin pentru 41.2% si dintre
persoanele de sex feminin pentru 83.3%, studiile in Romania ofera posibilitatea unei cariere
mai bune. In aceasta analiza, Chi – Square este mai mica decat 0.05 si probabilitatea
coeficientului Chi – square este semnificativ. Exista o legatura semnificativa intre cele doua
variabile.

Analiza legaturilor dintre variabile. Variabila numerica

Verificam daca exista o legatura intre variabile numerice Q5(Cum a fost pentru tine acomodarea
in Romania?) si Q15(Varsta).

Correlations
Cum a fost
pentru tine
acomodarea in
Romania? Varsta
Cum a fost pentru tine Pearson Correlation 1 -.109
acomodarea in Romania? Sig. (2-tailed) .535
N 35 35
Varsta Pearson Correlation -.109 1
Sig. (2-tailed) .535
N 35 35

23
Academia de Studii Economice din București

Observam din rezultatul de mai sus, sig.(2-tailed) este mai mare decat 0.05 si putem spune ca,
nu are o legatura semnificative.
Coeficientul de corelatie Pearson este egal cu (-0.109) si putem spune ca, corelatie este foarte
slaba.

24