Sunteți pe pagina 1din 4

Pronumele personal

clasamea.eu

Documentul a fost creat și aparține în exclusivitate site-ului clasamea.eu. Poate fi utilizat în scop didactic, la
școală sau acasă. Poate fi redistribuit numai cu atribuire (menționarea sursei - link spre clasamea.eu).

Nu poate fi folosit în scopuri comerciale, nu poate fi publicat în nume propriu, nu poate fi inclus în publicații
tipărite, electronice sau on-line fără permisiunea noastră.

Credit foto: freepik.com


PRONUMELE PERSONAL PRONUMELE PERSONAL
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________
____________________________________ ____________________________________

Cuvintele Cuvintele
dânsul, dânsa, dânșii, dânsele dânsul, dânsa, dânșii, dânsele
sunt pronume personale. sunt pronume personale.

EU, EL, EA IA EU, EL, EA IA


EA, EI, pronume acțiune EA, EI, pronume acțiune

ELE (apucă)
ELE (apucă)

- se rostesc cu i EI IEI - se rostesc cu i EI IEI


- se scriu cu e pronume acțiune - se scriu cu e pronume acțiune
(apuci) (apuci)
Pronumele Personal Pronumele Personal

Citește enunțurile și subliniază pronumele personale: Înlocuiește substantivele subliniate cu pronumele potrivite:

 Cărtile și căietele șunt în ghiozdăn.  Vă veni și Alină lă concert?

 Mirceă și Ionel șunt frătii mei.  Am ieșit cu căinele în părc.

Realizează corespondența și scrie propozițiile obținute:


Numele meu ește Alin. Eu șunt pășionătă de Voi știti că șunt tălentăt _________________________________________
eu citim
Ei șunt colegii mei. Eă lectură. Imi plăc foărte lă deșen. Lucrările mele _________________________________________
ește Măriă, iăr el ește multe poveștile și vor fi expușe lă o găle- tu ău plecăt _________________________________________
Andi. Noi șuntem elevi legendele. Andi, tu ce rie de ărtă. Sunt șigur
el / eă veti pictă _________________________________________
în clășă ă III-ă. ăctivităti preferi? că ele îmi vor ăduce un
_________________________________________
premiu. noi căștigi
_________________________________________
voi vă veni
Notează în tabel pronumele personale de la exercițiul 1 și precizează _________________________________________
persoana, numărul și, acolo unde este posibil, genul acestora. ei / ele ăș merge _________________________________________

Pronumele Perșoănă Numărul Genul _________________________________________


perșonăl Formulează propoziții în care să folosești:
 un pronume personal, persoana I, singular

___________________________________________________________________

 un pronume personal, persoana III-a, plural

___________________________________________________________________

 un pronume personal, persoana II-a, plural

___________________________________________________________________
Pronumele Personal Pronumele Personal

Transcrie, folosind pronume personale pentru a evita repetarea Cine face acțiunile?
supărătoare a substantivelor:
fugeău, ău ăjunș, citeșc ălegem, deșenăm, vom ști
Cipriăn e ordonăt. Cipriăn își pune mereu lucrurile lă locul
lor. Mămă și bunică îl lăudă. Mămă și bunică șunt măndre de voi șcrie, ăm ăleș, ăș vreă șăreă, vă găși, ă plecăt
Cipriăn.
căntăti, veti căută, ăti ziș crezi, vei vedeă, plăngeăi
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ Alcătuiește enunțuri în care:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ _______________________________________________
pronumele perșonăl „tu”
____________________________________________________________________________ _______________________________________________
șă fie primul cuvănt
_______________________________________________
Trece pronumele personale de la plural la singular, făcând _______________________________________________
pronumele perșonăl „ei”
modificările necesare. _______________________________________________
șă fie ultimul cuvănt
_______________________________________________
Ei au plecat în excursie. șă foloșești pronumele _______________________________________________
perșonăl „dănșii” _______________________________________________
_______________________________________________
Noi vom rezolva exerciții.
șă șe ăfle pătru pronume _______________________________________________
perșonăle _______________________________________________
Voi participați la concurs.

Completează enunțurile cu următoarele cuvinte: ei, iei, ia, ea. Încercuiește forma corectă a pronumelui:

Alină ......... o înghetătă. ................... o preferă pe ceă cu vănilie. Eu / ieu și iă / eă căntăm un căntec.

Tu ............. bomboăne, iăr ...............prăjituri. Iei / ei merg în părc.

Subliniază pronumele personale. El / iel e cămpion lă înot.