Sunteți pe pagina 1din 3

PROIECT DE LECTIE

Data : 12 martie 2014


Clasa: a-IV-a B
Propunător: Dochia Doina
Unitatea şcolară: Scoala Gimnazială „ Gheorghe Lazăr” Corbu, Constanta
Aria curriculara: Matematică si stiinte ale naturii
Obiectul: Matematică
Unitatea: Fractii
Subiectul: Ce este o fractie?
Tipul lecţiei: comunicare/ însuşire de noi cunoştinţe

Obiectiv de referinţă:
1.3. Să utilizeze numere fractionare pentru a exprima subdiviziuni ale întregului;

Obiective operaţionale:
O1 Să folosească în citirea fracţiilor terminologia adecvată;
O2 Să scrie corect fracţiile corespunzătoare desenelor prezentate;
O3 Să stabilească prin desen partea care corespunde fiecarei fractii date.

Obiective afective
OA1: participarea activa şi afectiva la lecţie;
OA2: manifestarea interesului pentru lecţie;

Elemente de strategie didactică:


Resurse procedurale:
a) Metode de transmitere şi însuşire a cunoştinţelor:
Metode de comunicare orală:
 conversative- conversaţia, problematizarea
 expozitive- explicaţia, observatia
b) Metode bazate pe actiune: exercitiul, jocul didactic
Resurse materiale:
a) Mijloace informativ-demonstrative: mere, planse care contin definitii si exemple
b) Mijloace de exersare şi formare a deprinderilor: fise de lucru, caietul elevului,
tabla
c) Mijloace de evaluare: calificative
Forme de organizare: frontal, individual
Durata: 45 minute.
Locul de desfăşurare: sala de clasă

Material bibliografic:
 Cucos Constantin - Pedagogie, Iasi: Polirom 2006
 Curriculum Naţional- Programa şcolară pentru clasa a IV-a Matematică,
Bucuretti 2005
 Mandru E., Borbeli L., Filip D., Gall M., Niculae A., Nemtoc M., Tudorut D.,
Topoliceanu F.– Strategii didactice interactive, Bucuresti: Didactica Publishing
House 2010
 Petrea Diana-Ligia, Gabor Luminita Diana, Chitu Larisa Eugenia, Stârciogeanu
Doina Florica – Metodica predării matematicii/activitătilor matematice,
București: Nedion 2007
 www.didactic.ro
NR. MOMENTELE LECŢIEI OB. DOZARE ACTIVITATEA ÎNVĂTĂTOAREI ACTIVITATEA STRATEGII DIDACTICE EVALUARE
CR OP. Metode şi Mijloace Forme
T. ELEVILOR
procedee de
organizare
Moment 1 min. Asigur conditiile necesare Elevii îşi pregătesc
1. cele necesare pentru
organizatoric desfăsurării optime a lectiei:
lecţie, eliminând alte
- pregătirea materialului didactic; preocupări.
- asigurarea liniştii şi a disciplinei;
2. Captarea si 5 min. O voi face cu ajutorul versurilor Observarea
următoare: În acest mod elevii
mentinerea atentiei sistematica a
Fiecare elev în parte, fac cunostintă cu
Reuseste doar prin carte! noua notiune: Conversatia Plansă Frontal comportament
Aveti dreptul de A STI FRACȚIA
ului elevului
Chiar de când sunteti copii.
Ti-ar plăcea să reusesti?
Ia, încearcă să gândesti,
Asa o să izbândesti!

3. Anuntarea temei si 3 min. Astăzi la ora de matematică veţi învăţa Elevii notează în Conversatia Caietul Frontal
despre scrierea şi citirea fracţiilor caiete titlul lecţiei şi
enuntarea elevului
Scriu pe tablă titlul lecţiei şi le fac ascultă cu interes cele
obiectivelor spuse de învăţător.
cunoscute obiectivele operaţionale.
Explicatia Tabla

4. Dirijarea invatarii 25 min Arăt clasei 3 mere apoi solicit Demonstratia Frontal
elevilor să privească cu atenţie ceea ce Observarea
Mere
voi face cu acestea:
Explicatia sistematica a
-primul măr îl voi lăsa întreg,
- pe al doilea îl voi tăia pe jumătate , comportament
-iar pe al treilea îl voi tăia în patru Elevii urmăresc cu
Observatia ului elevului
parti egale ; atentie ceea ce le arat
si raspund la intrebari
In timp ce fac aceasta demonstratie observand ca am
OA1 adresez intrebari elevilor: obtinut jumatati si
„- Ce am facut cu primul mar? sferturi din intreg.
- Cum am taiat cel de-al doilea mar? Problematizare
- In cate parti am taiat ce de-al treilea Chestionare
a
mar? orala

S-ar putea să vă placă și