Sunteți pe pagina 1din 8

nr personal Exploataţia agricolă S.C.Bogdan.

SRL
Distanţa medie (km) 5

FIŞA TEHNOLOGICĂ A
( Partea I - a )

TARIFE PE GRUPE
I 100 Nr. Lucrări tehnologice în Lucrări executate
II 110 crt. ordine cronologică mecanizat
III 125 Vol. Tarif
IV 140 UM lucră- lei/
V 160 rii UM
vi
GRUPA PERSOANE
0 8 8' 0 1 2 3 4
1 1
2 2 Incarcat gunoi de grajd t 30.00 3
3 3 Transport gunoi de grajd km 5.00 3
4 4 Administrat ha 1.00 150
5 2 2 5 Incarcat ingrasaminte chimice PK t
6 6 Transport ingrasaminte chimice t/km 2 3
7 2 2 7 Descarcat t
8 2 4 8 Alimentat masina t
9 9 Adminstrat ingr. Chimice ha 1 150
10 10 Arat ha 1.00 300
11 11 Discuit + grapat ha 1.00 300
12 2 2 12 Incarcat ingrasaminte cu N t
13 13 Transport t/km 1.5 3
14 2 2 14 Descarcat t
15 2 3 15 Alimentat masina t
16 16 Administrat ha 1.00 150
17 4 1 17 Preparat solutie ml

18 18 Trasport solutie t/km 2 3


19 19 Erbicidat ha 1.00 100
20
21
GRUPA PERSOANE TOTAL
0 0 1 2 3 4
22
23 23 Incarcat rasad mii/buc
24 24 Descarcat mii/buc
25 25 Distribuit mii/buc
26 26 Plantat mii/buc
27 27 Irgat 6x m3 1800 0.2
28 28 Completarea golurilor mii/buc
29 29 Prasit mecanic 6x ha 1.00 150
30 30 Tratamente firosanitare 4x ha 1 100

31
32
33 33 Recoltat ha
34 34 Incarcat t
35 35 Transport t/km 250.00 3
36 36 Descarcat t
37 37
TOTAL GENERAL
RL Producţia medie (kg/ha)
Suprafaţa (ha)
Cultura premergătoare

ŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII Varza de Toamna


( Partea I - a )

ucrări executate Lucrări executate manual Consum de materiale


mecanizat
Chelt. Vol. Nor- Grupa Nece- Chelt. UM Con-
cu lucr. lucră- ma de de com- sar cu Felul sum
mec. rii mun- plexi- zile- forţa materialelor nor-
lei că tate a om de mat
lucrării muncă
5 6 7 8 9 10 11 12 13

90.00 Gunoi de grajd t 30


15.00
150.00
0.400 18 II/2 0.044 4.89 sare potasica; Superf t 0.4
6.00
0.40 18 II/2 0.044 4.89
0.40 50 II/4 0.032 3.52
150.00
300.00
300.00
0.30 18 II/2 0.033 3.67 Azotat de amoniu t 0.3
4.50
0.30 18 II/2 0.033 3.67
0.30 50 II/3 0.018 1.98
150.00
0.40 10,6 IV/1 0.038 5.32

6.00
100.00 Dual gold l 1

0.244 27.93
5 7 8 9 10 11 12 13
rasad mii 50
50.00 15 II/3 10.00 1100.00
50.00 15 II/3 10.00 1100.00
50 6.2 I/1 8.06 806.45
50.00 2.8 II/1 17.86 1964.29
360.00
5.00 2.80 II/1 1.79 196.43
900.00
400.00 Fury l 1
Nurelle l 1
Coragen l 0.1
Reldan l 1

1.00 0.35 III/1 2.857 357.14


50.00 26 II/3 5.769 634.62
750.00
26 II/3 0.000 0.00

3.681,5 56.334 6158.92


50000.00
1

sum de materiale

Preţ Total
lei- lei
UM

14 15 APĂ

50.00 1500.00

1800 720.00

1500 450.00

130.00 130.00

14 15
0.09 4950.00
135 135.00
130 130.00
1400 140.00
72 72.00

5427.00 0.00
Exploataţia Agricola S.C.Bogdan.SRL

FIŞA TEHNOLOGICĂ A CULTURII VARZA DE TOAMNA


Partea a II - a

Nr.
Crt. Elemente de cheltuieli lei
Cheltuieli materiale
1. Materiale din surse proprii 0.00
2. Materiale cumpărate 6063.00
3. Cheltuieli de aprovizionare (20%) 1212.60
4. Cheltuieli cu lucrări mecanizate 3504.50
5. Valoarea apei pentru irigat 0.00
6. Amortizarea fondurilor fixe 0.00
7. Impozitul pe venitul agricol 0.00
8. Arenda 0.00
9. Prime de asigurare
10. Alte impozite şi taxe 0.00
11. Alte cheltuieli materiale (1%) 107.80
I. TOTAL cheltuieli materiale 10887.90
Cheltuieli cu munca vie
1. Cheltuieli cu lucrările manuale 68.28
2. Contribuţii la asigurări sociale (15.8%) 14.20
3. Contribuţii la asigurări sociale de sănătate (5.2%) 3.55
4. Contribuţii concedii si indemnizatii (0.85%) 0.58
5. Contributii fonduri de garantare (0.25%) 0.17
6. Contribuţii la fondul de şomaj (0.5%) 0.34
7 Contribuţii la fondul de risc şi accidente (0.27%) 0.18
II. TOTAL cheltuieli cu munca vie 87.31
III. TOTAL cheltuieli directe ( I + II ) 10975.21
IV. Cheltuieli indirecte (12%) 1317.03
V. Dobânzi aferente creditării 0.00
VI. TOTAL cheltuieli de producţie (CT) 12292.24
Valoarea producţiei secundare (VPS)
VII. Cheltuieli aferente producţiei principale 12292.24
Indicatori economici
1. Cost unitar de producţie (cp) lei/kg
2. Preţ de vânzare (pv) lei/kg
3. Profit brut unitar (pr) lei/kg
4. Rata profitului (r) %
5. Productivitatea muncii kg/zo
lei/zo
6. Cheltuieli de producţie în echivalent produs kg/ha
%

0.00
49.32
9.86
28.51
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.88
88.58

0.56
0.12
0.03
0.00
0.00
0.00
0.00
0.71
89.29
10.71
0.00
100.00
0.00 productie
100.00 50000

0.25
2.40
2.15
500.00
25000.00
9978.00
5121.76