Sunteți pe pagina 1din 4

Program de guvernare locala 2020-2024 primaria mun.

Bacau
Bacaul, un municipiu resedinta de judet, amplasat strategic in centrul
Moldovei sufera astazi datorita lipsei unei viziuni si a unor politici de dezvoltare
coerente. Are o zona metropolitana doar in teorie, fara vizibilitate, fara
infrastructura adecvata, fara transport public, fara o agricultura periurbana
performanta si fara un plan unic de dezvoltare. Imaginea pe care o afiseaza Bacaul,
specifica unui oras fara pretentii, nu reflecta personalitate sau specificitate, este
lipsita de aportul cladirilor moderne, a statuilor sau monumentelor, a unor blocuri
de locuinte ingrijite sau a unor cladiri de patrimoniu care sa ne dea demnitatea sau
sentimentul de apartenenta.
Incercarile timide din anii de dupa 1989 de ”a carpi “ si nu de a dezvolta au adus
orasul in pragul actualelor blocaje in trafic si a lipsei acute a locurilor de parcare
rezidentiale sau publice. Transportul public a ramas la aceleasi standarde ca in anii
90, cu un parc auto invechit si poluant in proportie de 70-75% si statii de calatori
care, in marea lor majoritate, sunt evidentiate doar de indicatoare altminteri trec
neobservate.
Zonele urbane defavorizate aflate in interiorul municipiului adancesc
discrepanta dintre ceea ce este perceput oricum tern si lipsit de personalitate si
ceea ce tine de traiul specific erei comuniste. Blocuri cu scari insalubre, de tip
ghetou, cu apartamente neizolate si neincalzite niciodata suficient sau case fara
utilitati, nemodernizate care nu distoneaza cu nimic de orice locuinta izolata din
mediul rural fac parte din peisajul urban contemporan al municipiului nostru.
Cartierele marginase sunt in majoritatea lor dezvoltate haotic, avand strazi
neasfaltate contribuind nefericit la creionarea unei imagini neingrijite nespecifica
unui oras cu pretentii europene.
In viziunea mea dezvoltarea Bacaului trebuie sa imbrace forme moderne de
abordare integrata pe baza unor planuri si proiecte fundamentate stiintific si nu
politic. In principal, obiectivele strategice de dezvoltare ar trebui sa vizeze:

1. Dezvoltarea unei administratii publice locale performante aliniata nevoilor


comunitatii
- Cresterea capacitatii de implementare, monitorizare si evaluare a
proiectelor prin formarea si perfectionarea functionarilor din structurile
dedicate acestor scopuri, precum si prin crearea structurilor necesare
acestui scop;
- Digitalizarea si interconectarea serviciilor publice locale in scopul cresterii
calitatii actului de guvernare locala;
- Reevaluarea rolului, functiilor si schemelor de personal pentru politia
locala si societatea de servicii publice;
- Angajarea de profesionisti in administratia locala pe criterii exclusive de
meritocratie;

2. Dezvoltarea şi consolidarea rolului Bacăului de nod logistic intermodal de


importanţă regională şi naţională
Operaționalizarea sistemului de transport intermodal şi servicii aferente
- Crearea si modernizarea unui flux de marfuri preponderent pe
infrastructura periferica;
- Crearea si modernizarea unui flux de tranzit folosindu-se infrastructura
periferica;
- Crearea de pasaje, retele suspendate pentru separarea traficului urban
de cel de transport si de tranzit;
- Crearea si dezvoltarea transportului public metropolitan;
- Implementarea conceptului de management al traficului intermodal,
metropolitan, urban, de tranzit si transport marfuri cu rol primordial de
fluidizare.

3. Regenerarea, dezvoltarea şi consolidarea economiei municipiului Bacău, ca


pol regional şi competitiv
Susținerea dezvoltării activităților economice existente la nivelul municipiului, pe
linia promovării societăților şi domeniilor performante şi a susținerii celor cu
potențial;
Dezvoltarea sectorului IMM – urilor;
- Implementarea sistemului de parc industrial cu posibilitatea ajutorului de
minimis;
Dezvoltarea turismului în contextul protejării patrimoniului natural şi construit;
- Dezvoltarea de proiecte care sa includa luciul de apa de care se bucura
Bacaul si care in prezent este nefolosit;
- Introducerea in circuitul turistic a resurselor deja existente;
Politica de atragere a investițiilor străine de capital şi îmbunătățirea accesului la
piețele pentru export.
- Crearea de facilitati pentru atragerea capitalului de investitii (scutiri
temporare de taxe si impozite, punerea la dispozitii de terenuri la preturi
modice etc.);
- Crearea premiselor pentru acordarea de rating, listarea la bursa si
posibilitatea emiterii de obligatiuni pe termen lung.

4. Alinierea standardelor privind mediul şi calitatea vieţii urbane, la


exigenţele Uniunii Europene
Asigurarea locuirii urbane diversificate şi de calitate;
Asigurarea comunității locale cu utilitățile şi serviciile necesare unei vieți urbane
de calitate;
- Rezolvarea imediata a problemei parcarilor;
- Rezolvarea intr-un timp rezonabil a problemelor legate de precolectare,
colectare selectiva si reducerea cantitatilor de deseu menajer;
Politici privind transportul urban durabil, de calitate si nepoluat;
- Achizitii de autobuze nepoluante, regandirea traseelor pentru cresterea
gradului de acoperire, modernizare statii calatori;
Politici privind dezvoltarea unei comunitati urbane sănătoase;
- Dispersarea uniforma a serviciilor comunitare; regandirea repartizarii
spatiilor verzi, amenajarea spatiilor deja existente lasate in paragina;
Politici privind serviciile sociale;
- Dimensionarea urgenta a serviciilor de asistenta sociala nevoilor
comunitatii;
- Asigurarea urgenta a unui centru permanent pentru femeile victime ale
violentei domestice;
Politici privind sportul şi agrementul;
Politici privind calitatea mediului urban;
- Dezvoltarea unui sistem de monitorizare permanenta a calitatii aerului si
a factorilor de mediu;
- Implementarea cerintelor privind asigurarea obligatorie a spatiilor verzi
in jurul noilor constructii;
Politici privind managementul dezvoltării sustenabile urbane.

5. Dezvoltarea rolului regional şi naţional al Bacăului, ca pol metropolitan


competitiv, inovativ şi sustenabil
Operaționalizarea Zonei Metropolitane Bacău;
Înlăturarea disparităților între localitățile rurale privind calitatea infrastructurii
de acces şi a serviciilor, precum şi a ocupării;
Configurarea clusterului economic regional Bacău;
Configurarea parteneriatelor teritoriale şi intrasectoriale pentru dezvoltarea
turismului metropolitan şi regional;
Agricultură Periurbană / Metropolitană, performanta;