Sunteți pe pagina 1din 2

Anca Bălinişteanu(Carp)

Scriere academică
MIE an 1

Analiza critică a unui articol ştiinţific

Popescu, Daniela , Analele Universităţii „Constantin Brâncuşi”, Nr. 1/2010. Predarea limbii
engleze-între tradiţie şi inovaţie ,161-170

În acest articol, tema centrală o constituie abordarea învăţării şi predării limbii engleze,
expuse aici într-o ordine cronologică diferite metode de lucru, ce au fost studiate şi analizate de-a
lungul timpului(metoda traducerii gramaticale , metoda ascultare-repetare, metoda comunicării).
Fiecare din aceste abordări este detaliată, oferindu-se avantaje şi dezavantaje ale acestora în
lucrul cu elevii, studenţii, în funcţie de tehnicile şi metodele folosite, dar şi de poziţia şi rolul
elevilor. Articolul pune în evidenţă cea mai nouă abordare în didactica de specialitate, cea de
comunicare directă, cu exemple clare de activităţi ce pot fi puse în practică la clasă.

Fiecare abordare prezentată are avantaje și dezavantaje, în funcţie de practica la clasă,


profesorii combinând o mulțime de metode, adaptate particularităților elevilor pe care îi au în
față, în vederea unei învățări cât mai eficiente. Ei au în vedere faptul că elevul trebuie încurajat
să utilizeze cât mai mult limba engleză pentru a comunica în situații similare celor din viața
reală, dar nu pot neglija în totalitate nici regulile gramaticale, acuratețea limbii folosite,
corectitudinea scrisului, traducerile, mai ales având în vedere că majoritatea examenelor oficiale
(bacalaureatul, examenele de admitere la facultăți de profil) presupun verificarea cunoștințelor de
gramatică și redactarea unor texte în limba engleză. Ceea ce dictează alegerea unei metode sau a
alteia sunt nevoile și posibilităților elevilor a căror interes trebuie urmărit cu precădere.

1. Titlul
Cred că titlul ales este unul informativ, precis şi atractiv, având o formulare concisă şi
simplă, care reuşeşte totuşi să atragă cititorul. Este contruit dintr-un titlu scurt de tip
informator-„ Predarea limbii engleze”, urmat de un subtitlu ce aduce lămuriri-„ între
tradiţie şi inovaţie”.
2. Numele autorului
Este prezentat sub forma prenumelui şi a numelui , cu menţiunile privind statutul ştiinţific
al autorului,dar şi instituţia de afiliere- Lect. Univ. Doina Popescu,Universitatea
„Constantin Brâncuşi”din Târgu Jiu. Observăm că lipseşte iniţiala tatălui
autorului,nefiind poziţionată dreapta lateral după titlu.
3. Rezumatul
Rezumatul articolului a fost redactat iniţial în limba română, apoi tradus în limba
engleză şi cuprinde aprox. 150 de cuvinte, însă se poate observa că structura sa nu
respectă modelul propus de James Hartley, în lucrarea „Academic Writing and

1
Anca Bălinişteanu(Carp)
Scriere academică
MIE an 1
Publishing. A practical handbook”. Autorul a structurat articolul mai mult ca o înşiruire
în mod cronologic a unor metode de învăţare a limbii engleze.
4. Cuvinte cheie
Regăsim aşadar aceste cuvinte cheie sub forma: schimbare, limba
engleză,inovaţie,metodă, tradiţie (6 cuvinte) ce ne permit să stabilim dacă articolul
îndeplineşte condiţiile cerinţelor noastre.
5. Introducere, cuprins, încheiere/cuprins
Introducerea apare aici sub forma unor relatări şi exemplificări al schimbărilor la nivel
social şi cultural ,aduse în timp la modul de predare şi învăţare al limbii engleze, fiind
incluse aici şi motivarea alegerii temei.Din conţinutul articolului lipseşte cu desăvârşire
cuprinsul, care este cea mai importantă componentă a unei lucrări ştiinţifice.
În elaborarea acestui articol s-a urmărit oferirea de scurte descrieri ale ambelor metode de
predare , atât tradiţionale cât şi moderne, evidenţiind ce a fost mai folositor în predarea
limbii engleze.
Dacă James Hartley structurează un articol ştiinţific conform schemei:introducere,
metode-metodologie, rezultate(descriererea rezultatelor) şi discuţii-dezbatere. În acest
articol ,metodologia folosită este foarte bine exemplificată şi ilustrată de exemple:
metoda traducerii gramaticale, metoda ascultare-repetare etc, fiind folosită o enumerare a
metodelor, susţinute de exemple clare. Conţinutul articolului este se bazează pe studierea
amănunțită a regulilor de gramatică, învăţarea limbii engleze prin memorarea unor lungi
liste de cuvinte alături de echivalentele acestora în limba elevilor, precum și traducerea
unor fragmente însemnate cantitativ din limba engleză în limba cursanților.
Cum am mai spus , acest articol nu se prezintă sub forma introducere-cuprins-concluzii,
ci mai degrabă sub forma unor exemplificări reale asupra unor metode, mai mult sau mai
puţin inovative, despre a învăţa mai uşor o limbă străină, în acest caz engleza. De aceea
nu putem aprecia partea de concluzii şi aportul adus de autor pt aceste metode, ci doar
concluziona că a adunat informaţiile şi le-a prezentat într-o măsură uşor de înţeles,citit şi
totodată informativ, cu ajutorul exemplelor concrete şi activităţilor ce vor putea fi puse în
practică la clasă.
Limbajul folosit este corect din punct de vedere ştiinţific, putând fi uşor de citit şi înţeles,
iar stilul şi exprimarea autorului sunt clare şi coerente, fără greşeli gramaticale sau de
exprimare.
6. Bibliografia
Autorul menţionează materialele folosite, expunându-le în ordine alfabetică a numelor
autorilor, respectând stilul ales, folosind virgule şi specificându-se paginile citite, în
vederea realizării articolului.