Sunteți pe pagina 1din 8

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ

PROGRAMUL DE STUDII: ASISTENȚĂ MANAGERIALĂ ȘI SECRETARIAT


ANUL III,SEMESTRUL I,ID

Tema la disciplina Eonomia Mediului

Coordonatori Studenţi
Lect.univ. Nina Holban Student Chichiriță (Olari) Maria

Suceava 2018
Programul national pentru stimularea in vederea accesarii fondurilor
privind programul RABLA

Obiectul, scopul şi obiectivele Programului de stimulare a înnoirii Parcului


auto national

România desfăşoara de ani bun mai exact din 2005 Programul de înnoire a Parcului
auto naţional, "RABLA", aşa cum românii l-au numit. An de an, statul român a acordat cu
titlu gratuit o primă de casare persoanelor posesoare de autovehicule mai vechi dispuse să-şi
cumpere o maşina nouă, mai puţin poluantă.

1. Obiectul programului îl reprezintă finanţarea nerambursabilă acordată din Fondul


pentru mediu pentru achiziţionarea autovehiculelor noi, mai puţin poluante, în
schimbul tichetelor valorice obţinute în urma predării spre casare a autovehiculelor
uzate.
2. Scopul programului îl constituie îmbunatăţirea calităţii mediului prin înoirea Parcului
auto naţional.
3. Programul vizează atingerea urmatoarelor obiective de protecţie a mediului de interes
general:
a. diminuarea efectelor poluării aerului asupra mediului şi sănătăţii populaţiei,
cauzate de emisiile de gaze de eşapament de la autovehiculele uzate;
b. încadrarea emisiilor în valorile limită admise la nivel european, pentru aerul
ambiental;
c. diminuarea efectelor poluării solului şi apei cauzate de scurgerile de substanţe
periculoase de la autovehiculele uzate;
d. prevenirea formării deşeurilor ca urmare a abandonării autovehiculelor uzate şi
atingerea ţintelor prevazute de acquis-ul comunitar de mediu privind
recuperarea şi reciclarea deşeurilor provenite din vehiculele uzate.
4. Nu intra sub incidenţa prevederilor prezentului ghid:
a. autovehiculul uzat a cărui prima înmatriculare în România a avut loc ulterior
datei de 31 decembrie 2006;
b. autovehiculul uzat, cu certificat de înmatriculare şi număr de înmatriculare
modele vechi, radiat de drept prin efectul prevederilor art. 6 din Ordonanţa de
urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind
vehiculele rutiere înmatriculate, aprobată cu modificări şi completări prin
Legea nr. 432/20061.

Programul "Rabla" 2018

Voucherele din Programul „Rabla Clasic”, ediţia 2018, pentru persoane fizice, s-au epuizat la
sfârşitul lunii martie, la numai două săptămâni după demararea sesiunii din acest an a
programului guvernamental, a precizat Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM), la
solicitarea Agerpres.

O viitoare suplimentare de buget se va concretiza în măsura în care bugetul de venituri


şi cheltuieli al AFM va permite acest lucru, mai spune instituţia. „Suma alocată sesiunii de
finanţare din 2018 a Programului de stimulare şi înnoirii Parcului auto naţional (Programul
Rabla Clasic) a fost de 133.000 mii lei, din care 113.000 mii lei pentru persoane fizice şi
20.000 mii lei pentru persoane juridice. Suma aprobată pentru primele de casare aferente
persoanelor fizice s-a epuizat în 30.03.2018.
Referitor la persoanele juridice, până în prezent, Administraţia Fondului pentru Mediu
a aprobat dosare de finanţare în valoare de 12.955,20 mii lei, astfel suma disponibilă este de
7.044,80 mii lei”, se menţionează în informarea AFM.
În ceea ce priveşte situaţia în cazul extensiei „Rabla Plus”, datele AFM arată că, în
prezent, mai sunt disponibile vouchere în valoare de 10,275 milioane de lei, din totalul de 50
de milioane de lei alocat la începutul sesiunii din acest an a programului. Din bugetul total
destinat pentru 2018 la „Rabla Plus”, 15 milioane de lei era destinat persoanelor fizice, iar
restul de 35 de milioane de lei pentru persoanele juridice.
Ediţia cu numărul 15 a Programului „Rabla” a demarat în data de 15 martie 2018, atât
pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice, cu două luni mai devreme faţă de sesiunea
din 2017, bugetul alocat fiind de 253 de milioane lei.

1
www.afm.ro/parc_auto.php
Ministerul Mediului se pregăteşte să facă mai puţin permisiv programul Rabla, prin care statul
finanţează achiziţionarea de maşini noi. Practic, programul va fi, cel mai probabil, redenumit
pentru că dacă Ordinul privind modificarea şi completarea Ghidului de finanţare a
Programului de stimulare a înnoirii Parcului auto va fi aprobat, doritorii vor fi obligaţi să ducă
la fier vechi o maşină cu inspecţie tehnică periodică (ITP) valabilă.

Astfel, în proiectul de modificare legislativă se arată că este elegibil de a intra în programul de


finanţare cu o primă de 6.500 de lei un “autovehicul uzat - orice autoturism, microbuz,
autoutilitară uşoară sau autospecială/autospecializată uşoară, cu inspecţia tehnică periodică
(ITP) - valabilă la momentul înscrierii la producătorul validat (începând cu ianuarie 2019)
pentru persoanele fizice, şi la momentul depunerii dosarului de acceptare (începând cu
ianuarie 2019) pentru persoanele juridice (…) cu o vechime mai mare sau egală cu 8 ani de la
anul fabricaţiei”. Proiectul este pus în dezbatere publică de Ministerul Mediului. ITP mai
greu de obţinut Asta în contextul în care şi metodologia de acordare a ITP a fost modificată
fiind acum mult mai drastică. Concret, ce ceva timp, la efectuarea ITP, deficienţele tehnice ale
autoturismelor sunt grupate în trei mari categorii. Una dintre ele o formează defecţiunile
majore. În categoria deficienţelor majore sunt încadrate cele care pot compromite siguranţa
vehiculului, pot avea un impact asupra mediului sau îi pot pune în pericol pe ceilalţi
participanţi la trafic.

Mai sunt apoi şi deficienţele periculoase, adică acelea care constituie un risc direct şi
imediat la adresa siguranţei rutiere sau care au un impact asupra mediului. Dacă o maşină are
o deficienţă majoră sau periculoasă, inspecţia tehnică nu poate fi trecută, fiind necesară o
nouă verificare tehnică în termen de 30 de zile.

Acestea nu sunt singurele înăspriri la regulamentul ITP. Astfel, maşinile cu o vechime


mai mare de 12 ani trebuie să facă ITP-ul anual.

Inspecţia tehnică va fi filmată la calitate HD

Apoi, pentru un mai mare grad de corectitudine, firmele care au linii de inspecţie ITP
sunt obligate să asigure, prin intermediul unui sistem video, înregistrarea activităţii,
înregistrare care trebuie păstrată şi pusă la dispoziţia Registrului Auto Român (RAR) pentru
eventuale verificări.
Staţiile care efectuează ITP vor trebui să păstreze înregistrările video pentru o perioadă
determinată de şase luni, iar sistemul de supraveghere video va trebui să conţină minimum
două camere de supraveghere şi un înregistrator digital care să permită înregistrarea la
rezoluţii HD.

În plus, sistemul va trebui instalat astfel încât să asigure înregistrarea continuă a


activităţilor desfăşurate pe linia de ITP indiferent de condiţiile de iluminare ale atelierului.

Parc auto îmbătrânit

Numărul total al autoturismelor înmatriculate în România a ajuns la 6 milioane de


unităţi. Mai exact, la începutul anului, erau înmatriculate cu acte în regulă 5,99 de milioane de
autoturisme dintre care numai 200.642 de unităţi au o vârstă mai mică de doi ani. În plus, din
total 1,4 milioane de autoturisme au între 16 şi 20 de ani şi, mai grav, 1,26 milioane sunt în
circulaţie de peste 20 de ani. Un calcul simplu ne arată că, la această oră, puţin peste 43 la
sută din totalul autoturismelor aflate în circulaţie sunt mai vechi de 15 ani.

În total parcul auto naţional este format din 7,6 milioane de vehicule motorizate, dintre care
7% sunt mai noi de patru ani şi 63% mai vechi de 12 ani.2

Prima de casare

Persoanele care doresc să beneficieze de reducerea oferită de stat prin programul Rabla
2018, aferentă primelor de casare, trebuie să se prezinte cu autoturismul vechi la un centru
autorizat de colectare și casare.

Colectorul eliberează certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, precum și tichetul


electronic în valoare de 6.500 lei.

Proprietarul autovehiculului casat trebuie să obțină copii legalizate ale certificatului de


înmatriculare și ale certificatului de distrugere, ce vor fi utilizate ulterior în vederea radierii
autoturismului din evidență circulației.

Proprietarul autovehiculului casat (sau deținătorul tichetelor valorice) se poate înscrie apoi la
un dealer sau producător autorizat în vederea achiziționării unuia autoturism nou, pe baza
unui dosar ce trebuie să conțină următoarele documente.

2
https://adevarul.ro/cauta/?terms=rabla
Tichet valoric(voucher)

Acte necesare programul Rabla 2018:

 actul de indentitate al proprietarului, în copie și în original;


 tichetul valoric în original;

 certificatul de distrugere a autovehiculului uzat, în copie legalizata;

 certificatul de radiere din evidență circulației a autovehiculului vechi, în original;

 în cazul contractelor de leasing este necesară și declarația pe proprie răspundere, în


formă autentificată de notarul public, prin care proprietarul își exprimă în mod explicit
opțiunea de a achiziționa autovehiculul nou la finalul perioadei de leasing.

În factura emisă de producător sau dealer se va evidenția prețul autovehiculului nou,


precum și diferența de plată aferentă reducerii oferite de stat prin prima de casare.

Primă de casare de până la 9.200 de lei prin Programul Rabla 2018

Î n același timp, prima de casare poate fi cumulată cu un ecobonus de 1.000 de lei, însă
tot în funcție de emisii (pentru anul 2017, ecobonusul se acordă pentru automobilele noi al
căror sistem de propulsie generează o cantitate de emisii de maximum 98g CO2/km în regim
de funcționare mixt), și poate chiar cu un ecobonus de 1.700 de lei pentru vehiculele cu sistem
de propulsie hibrid.

Prin urmare, un cetățean poate primi de la stat maximum 9.200 de lei, adică 6.500 de
lei primă de casare și 2.700 de lei ecobonus.

Prima de casare se acordă numai pentru mașinile vechi de cel puțin opt ani (adică cele
înmatriculate prima oară în România înainte de 1 ianuarie 2010). Iar fiecare cetățean poate să
cumpere mai multe mașini noi prin programul Rabla 2018, însă numai dacă predă, pentru
casare, un număr echivalent de automobile vechi. Totodată, există și posibilitatea de a ceda
prima de casare unei alte persoane.
Bibliografie
 www.monitorulsv.ro
 www.afm.ro/parc_auto.php
 https://adevarul.ro/cauta/?terms=rabla

www.ziare.com/articole/programul+rabla