Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

INFORMAŢII PERSONALE Angela Costin


Andrei Muresanu,nr 14, sc D,ap 117A, 420326 Bistrita (România)
0745516946
angela.costim@gmail.com

Sexul Feminin | Data naşterii 21/08/1974 | Naţionalitatea română

POZIŢIA Manager

EDUCAŢIE ŞI FORMARE

Master in Audit si expertiza contabila


Universitatea de Vest Vasile Goldis, Arad (România)

EXPERIENŢA PROFESIONALĂ

01/08/2017–Prezent Director de magazin


SC Hervis, Bistrita (România)
- coordonarea intregii activitati din cadrul magazinului

2011–06/06/2017 Manager adjunct


Sc Kaufland SNC, Bistrita (România)
-coordonare de personal
-coordonare activitate
-planificare de personal
-analize cifre pentru atingerea targhetelor
-coordonare flux marfa

Sef receptie
Profi, Bistrita (România)
-coordonare activitate de receptie a marfii
-realizarea inventarelor
-introducerea in gestiune a marfii,conform avizelor fluxului de marfa dintre depozit spre magazin

Sef magazin
Sc Maestro, Bistrita (România)
-coordonare echipa de agenti comerciali
-coordonare activitatea din cadrul magazinului

COMPETENŢE PERSONALE

Limba(i) maternă(e) română

4/7/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 1 / 2


Curriculum vitae Angela Costin

Limbile străine ÎNȚELEGERE VORBIRE SCRIERE


Participare la
Ascultare Citire Discurs oral
conversaţie
engleză A1
Niveluri: A1 și A2: Utilizator elementar - B1 și B2: Utilizator independent - C1 și C2: Utilizator experimentat
Cadrul european comun de referinţă pentru limbi străine

Competenţe de comunicare -bune abilitati de comunicare dobandite in urma experientei mele ca manager de vanzari
-excelente abilitati de lucru in echipa

Competențele digitale AUTOEVALUARE

Procesarea Creare de Rezolvarea de


Comunicare Securitate
informaţiei conţinut probleme

Utilizator Utilizator Utilizator


Utilizator elementar Utilizator elementar
independent independent independent

Competențele digitale - Grilă de auto-evaluare

Permis de conducere B

4/7/18 © Uniunea Europeană, 2002-2018 | http://europass.cedefop.europa.eu Pagina 2 / 2