Sunteți pe pagina 1din 2

Productia industriala pierde teren

În perioada 2012 - 2016 s-au produs modificari importante în evolutia productiei


industriale pe activitati. S-au înregistrat cresteri la fabricarea de produse din
minerale nemetalice (plus 67,3 la suta) si fabricarea de mobila (plus 33,1 la suta),
dar s-au înregistrat scaderi pe întreaga perioada la fabricarea de masini, utilaje si
echipamente (minus 62,0 la suta).
Referitor strict la anul 2016, acesta este caracterizat de scaderea productiei
industriale totale fata de anul 2015 la majoritatea activitatilor, cu valori cuprinse
între minus 10,1 la suta (industria metalurgica) si minus 40,2 la suta (fabricarea
substantelor si a produselor chimice). Se constata cresteri la fabricarea produselor
textile (+11,0 la suta), fabricarea unor produse din minerale nemetalice (+10,5 la suta);
fabricarea de mobila (+9,2 la suta) si fabricarea produselor din cauciuc si mase
plastice(+2,4 la suta).
Productivitatea muncii in industrie scade odata cu volumul productiei industriale
Productivitatea muncii din industrie a fost in anul 2016 cu 0,8 la suta mai mica fata de
anul 2012.
În perioada 2012 – 2016, productivitatea muncii a crescut în anii 2013 si 2014 (cu 3,2 la
suta, respectiv cu 6,8 la suta) fata de anii precedenti si a scazut apoi accelerat în anii
2015 si 2016 (cu 6,3 la suta, respectiv cu 3,9 la suta), fata de anii precedenti.
Productivitatea muncii în industrie a crescut în anii 2013 si 2014 fata de anii precedenti
datorita cresterii mai accentuate a productiei industriale, raportat la cresterea numarului
mediu de salariati.
În anii 2015 si 2016, productivitatea muncii în industrie a scazut, comparativ cu anii
anteriori, în principal datorita diminuarii volumului productiei industriale.
Cifra de afaceri a companiilor cu activitate industriala s-a micsorat
Scaderi mai mari sunt înregistrate la activitatile industria metalurgica (27,6 la
suta), repararea, întretinerea si instalarea masinilor si echipamentelor (24,8 la
suta) si industria alimentara (15,7 la suta).
Se constata cresteri la fabricarea produselor textile (39,3 la suta); fabricarea altor
produse din minerale nemetalice (13,5 la suta) si fabricarea de mobila (11,8 la
suta).
Exportam mai mult decat importam
Comertul international cu bunuri din perioada 2012 - 2016 s-a caracterizat prin
cresterea într-un ritm mai accelerat a importurilor fata de exporturi.
Concret, au crescut importurile cu 7,2 la suta, iar exporturile cu 4,2 la suta. Ca efect, a
scazut gradul de acoperire al importurilor cu exporturi de la 163,9 la suta în anul 2012 la
159,3 la suta în anul 2016.
În anul 2016, exporturile de bunuri au înregistrat o valoare de 432.592.000 de euro,
volumul acestora fiind cu 4,2 la suta mai mare decât cel înregistrat în anul 2012.
Importurile au fost de 271.474.000 de euro, în crestere cu 7,2 la suta fata de anul 2012.
În volumul total al bunurilor exportate, în perioada 2012 - 2016, sectiunea cu cea
mai mare pondere a fost “Metale comune si articole din acestea”, cu procente
cuprinse între 53,6 la suta în anul 2016 si 66,3 la suta în anul 2012, urmata de
“Materiale textile si articole din acestea”, cu procente cuprinse între 13,8 la suta
în anul 2014 si 19,4 la suta în anul 2016.
Primele 8 tari, unde exportam peste 70 la suta din totalul marfurilor, sunt Italia,
Germania, Mexic, Ungaria, Statele Unite ale Americii, Belgia, Regatul Unit, Egipt.
Primele 8 tari de unde am importat in 2016 sunt Germania, Italia, Ungaria, Belgia,
Polonia, Mexic, Olanda, Turcia.
Investitiile s-au injumatatit in 2016 fata de 2012
În judetul Salaj, comparativ cu anul 2012, valoarea investitiilor realizate în anul 2016 a
fost mai mica cu 48,9 la suta, ca efect al scaderilor înregistrate în anii 2013, 2014 si
2016 (cu 2,7 la suta, 14,2 la suta, respectiv 45,7 la suta) fata de anii precedenti.
Valoarea investitiilor a crescut cu 12,8 la suta în anul 2015 comparativ cu anul 2014,
crestere insuficienta insa pentru a compensa reducerea acesteia în anii 2013, 2014 si
2016.
Investitiile nete concretizate în lucrari de constructii noi, în anul 2016, reprezentând 52,8
la suta din total investitii (35,3 la suta în anul 2012), au scazut cu 18,7 la suta fata de
anul 2012.
Investitiile nete în utilaje (inclusiv mijloace de transport), reprezentând 42,3 la suta din
total în anul 2016, fata de 62,8 la suta în anul 2012, au scazut cu 66,2 la suta.
Comparativ cu anul 2012, în anul 2016 se constata o crestere a ponderii investitiilor
nete în lucrari de constructii noi cu 17,5 puncte procentuale. Ponderea investitiilor nete
în utilaje (inclusiv mijloace de transport) a scazut cu 20,5 puncte procentuale.
Utilajele (inclusiv mijloace de transport) detineau ponderea cea mai mare în total
investitii în anii: 2012 (62,8 la suta) si 2013 (55,8 la suta), spre deosebire de anii 2014,
2015 si 2016, când cea mai mare pondere în totalul investitiilor revenea lucrarilor de
constructii noi (52,4 la suta, 53,8 la suta respectiv 52,8 la suta).