Sunteți pe pagina 1din 3

UNITATEA III: SECRETELE CORPULUI OMENESC

1. Fiecare copil a desenat un organ de simți.


Unește desenele copiilorcu imaginile corespunzătoare de mai jos.

2
3 4 5
1

2. Identifică pe desen componentele scheletului corpului uman.


1 - coloana vertebrală 2 - scheletul bazinului 3 - scheletul membrelor superioare
4 - scheletul trunchiului 5 - scheletul capului 6 - scheletul membrelor inferioare
3. Calculează și unește cu rezultatul corespunzător.

4. Află numerele necunoscute!

5. Compuneți și rezolvați probleme după imaginile date!

I1 I2 I3 I4 I5 CALIFICAT
CALIFICATIVUL
ITEMUL
Foarte bine Bine Suficient
Unează corect organele de simți cu imaginile 5 4-3 2-1
I1
corespunzătoare. situații situații situații
I2 Identifice pe desen componentele sheletului 6-5 4-3 2-1
corpului uman. situații situații situații
I3 Efectueze operații de adunare și scădere în 6-5 4-3 2 -1
concentrul 0 - 10. situații situații situații
I4 4 3 -2 1
Descopere termenul necunoscut.
situații situații situație
Scrie corect Scrie greșit
Rezolve problemele simple de adunare sau Scrie și efectuează
I5 corect operația.
operația dar gre- operația dar pune
scădere după imaginile date. șește rezultatul. rezultatul corect.

ITEMI CALIFICATIVUL
Rezolvă integral și corect 5 - 4 itemi. FOARTE BINE
Rezolvă integral și corect 4 - 3 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor. BINE
Rezolvă integral și corect 2 itemi; incorect /parţial corect restul itemilor. SUFICIENT

REZULTATELE PROBEI DE EVALUARE


Nr.
crt.
Numele si prenumele I1 I2 I3 I4 I5 Cfinal
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CENTRALIZAREA REZULTATELOR
Nr. elevi /Calif. I1 I2 I3 I4 I5
FOARTE BINE
BINE
SUFICIENT
INSUFICIENT