Sunteți pe pagina 1din 3

Numele___________________ 15.11.

2019
Evaluare
Unitatea ,,Alături de prieteni"

1. Calculează!
20+ 5=____ 80+20=_____ 20+30+ 8=_____________________
3+46=____ 75+24=_____ 40+12+24=______________________
40+30=_____ 41+13=_____ 12+23+34=______________________

2. Completează casetele cu cifrele potrivite!


2 0+ 1 + 3 6+ 4+ 9+ 6 +
4 52 2 43 2 6
65 64 68 87 5 9 9 8

3.Află!
 suma numerelor 20 și 54 ________________________
 dublul numărului 30 __________________________
 numărul cu 5 mai mare decât 83 ____________________
 suma vecinilor numărului 14 ______________________
 mărește numărul 20 cu dublul său __________________ ________________
 la suma numerelor 40 și 50 adaugă cel mai mare număr de o cifră
______________________ ___________________

4. Andrei a adunat 15 mere și 13 pere. Câte fructe a adunat Andrei ?


__________________________________
Răspuns: __________________

5. Maria are 11 lalele și cu 4 mai multe narcise. Câte flori are Maria ?
________________________________
________________________________
Răspuns : __________________
6. Privește desenul și răspunde la întrebări.

Am 12 și 11 .

Am 13 și 12 .

Aurora Iosif
Află:
a) Câte rechizite are Aurora? ___________________________
b) Câte rechizite are Iosif? ___________________________
c) Câte rechizite au împreună ?_________________________
d) Câte au în total cei doi copii? _______________________
e) Dar ? ___________________________
f) Cine are mai multe rechizite? _________________

7. Unește ce se potrivește!

fixează planta în pământ


rădăcină și asoarbe apa cu
substanțele hrănitoare

floare din ea ia naștere fructul

frunză ,,bucătăria" plantei

fruct protejează sămânța

tulpină susține frunzele ,florile,


fructele

semințe
dau naștere unor plante
noi
EVALUARE SUMATIVĂ
Matematică și Explorarea Mediului
Unitatea de învățare : ,,Alături de prieteni"
Competențe specifice
1.4. Efectuarea de adunări și scăderi, mental și în scris, în concentrul 0-100, recurgând frecvent la
numărare;
1.5.Efectuarea de adunări/scăderi repetate prin numărare și reprezentări obiectuale în concentrul 0-100;
1.6. Utilizarea unor denumiri și simboluri matmatice (termen, sumă,total, diferență,<,>, =, +, -), în
rezolvarea/compunerea de probleme;
3.1. Rezolvarea de probleme prin observarea unor regularități din mediul apropiat;
5.2.Rezolvarea de probleme în care intervin operații de adunare sau scădere în concentrul 0-100, cu
sprijin în obiecte, imagini sau reprezentări schematice.

DESCRIPTORI DE PERFORMANȚĂ

Itemul FB B S

I1 Rezolvă corect toate exercitiile Rezolva corect 7-9 exerciţii Rezolva corect 4-6 exerciţii

I2 Afla valoarea tuturor Afla valoarea a 5-7 termeni Afla valoarea a 2-4 termeni
termenilor necunoscuți
I3 Află toate numerele cerute. Află 4-5 numere Încercuieşte 1-2 rezultate
corecte
I4 Rezolvă corect problema - Scrie corect operația dar nu
rezolvă corect exercițiul
I5 Rezolvă corect problema Scrie corect cele două Alfă doar narcisele.
efectuând cele două operații. operații dar greșește un
rezultat.
I6 Răspunde corect la tóate Răspunde corect la 4-5 Răspunde corect la 2-3
întrebările întrebări întrebări
I7 Asociază corect tóate imaginile Asociază corect în 8-11 Asociază corect în 4-7
cu informațiile date situații situații