Sunteți pe pagina 1din 2

Activitate de învățare

Profesor: Ichim Alexandru Gabriel


Disciplina: Religie Ortodoxă
Clasa: a V-a
Unitatea de învățare: Dumnezeu se face cunoscut oamenilor
Lecția: Moise, omul care a vorbit cu Dumnezeu
Competență specifică: 2.1. Exprimarea unor aprecieri personale privind semnificația morală a
comportamentului persoanelor din textele studiate;

Activitate de învățare:
La etapa fixării și sistematizării cunoștințelor, profesorul le propune elevilor un joc de rol:
„Așa da/ Așa nu”. Ei vor viziona o prezentare power-point, în care este prezentat
comportamentul unor personaje biblice din lecția studiată: Moise, Aaron, mama lui Moise, fica
faraonului, faraonul, sora lui Moise, egiptenii și evreii; la care elevii trebuie să aleagă variantele
„Așa Da” sau „Așa Nu” și să argumenteze în câteva cuvinte motivul alegerii.
Elevii prezintă în cuvinte proprii evenimentele biblice și identifică personajele principale.
Apoi li se prezintă comportamentul fiecărui personaj:
1. Moise ascultă cuvântul lui Dumnezeu și încearcă eliberarea poporului evreu de sub robia
egipteană. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
2. Aaron îi urmează pe Moise și își pune încredere în Dumnezeu. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
3. Egiptenii asupreau pe evrei, și hotărăsc uciderea copiilor nou născuți de parte
bărbătească. Așa Da/Așa Nu. De ce?
4. Mama lui Moise îl ascunde și îl așează într-un coș pe râul Nil. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
5. Fica faraonului îl salvează pe Moise și îl ia să îl crească. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
6. Faraonul nu dorește să elibereze poporul evreu. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
7. Dumnezeu eliberează poporul evreu, însă acesta nu rămâne permanent credincios ci în
diferite momente se răscoală împotriva Lui. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
8. Miriam, sora lui Moise, într-un anumit moment, a devenit invidioasă și a pus sub semnul
întrebării alegerea lui Moise drept conducător. Așa Da/ Așa Nu. De ce?
În urma acestor exemple de comportament, elevii sunt invitați să extragă principalele
trăsături de caracter importante prezente în aceste exemple pe care noi trebuie să le urmăm:
credință, bunătate, perseverență; și a celor pe care trebuie să le evităm: răutate, invidie,
necredință;
În continuare, profesorul le cere elevilor să transpună exemplele de comportament învățate
în situații concrete din viața noastră pentru a evidenția actualitatea principiilor biblice în lumea
contemporană. În acest scop elevilor li se oferă diferite scenarii în care trebuie să se transpună:
1. Ai un coleg răutăcios care provoacă multe probleme în clasă. Ce faci?
2. Alt coleg dorește să se răzbune pe cel care l-a supărat. Ce îl sfătuiești?
3. Colegul rău te lovește și te provoacă? Cum reacționezi?
4. Cum reacționezi în urma unor situații apărute în colectivul tău: un coleg nu are mâncare
la el, altul și-a pierdut stiloul, iar altul nu și-a făcut tema pentru că nu a înțeles lecția.