Sunteți pe pagina 1din 1

Etapele campaniei de relații publice

1. Definirea problemei;
2. Stabilirea obiectivelor campaniei într-un cadru organizaţional;
3. Evaluarea impactului problemei asupra publicului şi asupra organizaţiei
şi definirea clară a elementelor ce alcătuiesc campania de PR;
4. Dezvoltarea unei strategii organizaţionale în relaţie cu misiunea
organizaţiei;
5. Determinarea unei strategii de comunicare pentru a atinge obiectivele
propuse;
6. Identificarea tehnicilor, canalelor şi a specialiştilor în comunicare;
7. Responsabilitate socială şi cultură organizaţională;
8. Stabilirea bugetului şi a calendarului;
9. Evaluarea rezultatelor campaniei (eficienţa).