Sunteți pe pagina 1din 5

3.

MIJLOACE COLECTIVE DE SALVARE


Mijloace de salvare colective :
Barca de salvare
Pluta de salvare
Barca de urgenţă
Bărci de salvare (lifeboat)
Tipuri :
•Deschisă;
•Parţial închisă;
•Parţial închisă cu auto-redresare;
•Total închisă;
•Total închisă cu instalaţie autonomă de alimentare cu aer;
•Protejate la foc.

Barca de salvare (lifeboat)


•poate fi autorizată să transporte maxim 150 persoane;
•se vor prevedea locuri de şezut pe bãnci, pe banchete sau pe scaune fixate cât mai jos posibil ,
astfel încât sã suportenumãrul de persoane, fiecare cântãrind 100 kg.
•trebuie să fie echipată cu un motor cu aprindere princompresie;
•motorul trebuie să pornească la o temperatură ambiantă de -15°C în 2 minute de la începerea
operaţiunii de pornire;
•motorul trebuie să poată funcţiona cel puţin 5 minute după pornire în stare rece,când barca de
salvare nu se găseşte în apă;
•viteza de marş înainte în apă calmă min 6 noduri şi cel puţin 2 noduri când remorchează o plută
desalvare de 25 persoane încărcată complet.

Pe bărcile de salvare trebuie înscrise:


dimensiunile;
numărul de persoane autorizată să-1 transporte;....trebuie să fie clar înscrise cu caractere
permanente.
numele şi portul de înregistrare ale navei;
numărul de pe navă al bărcii de salvare.....pe fiecare bord în prova, cu litere mari în alfabetul
latin.....indicate în aşa fel încât să fie vizibile de sus.

Echipamentul bărcilor de salvare


1. Mijloace de manevră
•număr suficient de rame plutitoare;
•două barbete rezistente nu mai mici de 15m;
•o ancoră plutitoare;
•două căngi.
2. Mijloace de salvare
•2 inele plutitoare de recuperare de salvare legate cu câte o parâmă plutitoare de cel puţin 30 m;
•un manual de supravieţuire.
3. Mijloace de supravieţuire
•o raţie de hrană, min10.000 kJ/pers.;
•apă potabilă , 3 l/pers., din care 1 l/pers. poate fi înlocuit de către un aparat de desalinizare care
poate să o producă în două zile;
•un vas gradat pentru băut apă, inoxidabil;
•un pahar inoxidabil legat cu un şnur;
•trei chei pentru deschis conserve;
•un briceag mare legat de barcă;
•un set de unelte de pescuit;
•o trusă de prim ajutor ermetică;
•şase doze de medicamente contra răului de mare şi câte un sac de vomă/pers.;
•mijloace de protecţie termică pentru 10% din numărul de persoane dar nu mai puţin de două;
4. Mijloace de vitalitate
•un ispol şi două ghiordele;
•o pompă manuală;
•scule pentru reglaje motor;
•echipament de stingere a hidrocarburilor aprinse.
•două topoare, câte unul la fiecare extremitate a bărcii de salvare.
5. Mijloace de semnalizare
•un proiector care să poată funcţionamin. 3 ore;
•o lampă electrică etanşă, pentru codul Morse, set de baterii şi un bec de rezervă;
•o oglindă pentru semnalizare cu instrucţiuni;
•un fluier sau un mijloc echivalent;
•un reflector radar eficace, dacă în barca nu este depozitat un transponder radar;
•semnalele de salvare;
•2 semnale fumigene plutitoare;
•4 rachete cu paraşută luminoase;
•6 facle de mână.
6. Diverse
•compas eficace prevăzut cu mijloace de iluminare;
•o lampă comandată manual, fixată în exterior , vizibilă în timpul nopţii în condiţii de vizibilitate
bună la o distanţă de cel puţin 2 mile cel puţin 12 ore.
•o lampă sau o sursă de lumină în interiorul bărcii de salvare care să poată ilumina cel puţin 12
ore
Plute de salvare (liferafts)
Tipuri :
•Gonflabile (inflatable liferafts);
•Rigide (rigid liferafts);
•Lansate din grui (davit-launched liferafts).
Plute de salvare (liferafts)
•să reziste 30 zile la intemperii în stare de plutire în toate condiţiile de stare a mării;
•să reziste la sărituri repetate de la înălţimea de cel puţin 4,5 m;
•să poată fi remorcată cu 3 noduri în apă calmă complet încărcată şi una din ancorele plutitoare
lansată la apă;
•greutatea totală max 185 kg;
•capacitatea minimă 6 persoane;
•să poată fi lansată la apă de la o înălţime de 18 m;
•dispozitivul de declanşare hidrostatică să declanşeze de la cel mult 4 m;
•să fie umflată cu un gaz netoxic.

Pe container şi pe corpul plutelor rigide trebuisc înscrise tipul de raţii de ajutor conţinute,
„SOLAS A PACK” sau „SOLAS B PACK".
Plutele de salvare de tipul „SOLAS B PACK" nuau în dotare;
raţiile de hrană;
raţiile de apă potabilă;
trusa cu unelte de pescuit;
cheile pentru deschis conserve şi vasul de băut apă
mijloacele de semnalizare pirotehnice sunt reduse la jumătate

Marcarea containerului :
•numele fabricantului;
•marca de fabricaţie;
•seria;
•numele autorităţii, numărul de persoane;
•tipul de raţii de ajutor conţinute;
•data ultimei revizii;
•lungimea barbetei;
•instrucţiuni de lansare.

Plute de salvare gonflabile


Marcaje :
•numele producătorului sau marca de fabricaţie;
•seria;
•data fabricaţiei (luna şi anul);
•numele autorităţii;
•numele şi locul staţiei de întreţinere unde a avut loc ultima revizie;
•numărul max de persoane.

Plute de salvare lansate din grui (davit-launched liferafts)


•navele de marfă -dispusă în aşa fel încât să poată prelua la bord numărul său complet de
persoane în cel mult 3 minute.
•navele de pasageri -dispusă în aşa fel încât să poată prelua rapid la bord numărul său complet de
persoane.
Bărci de urgenţă (rescue boats)
Tipuri :
•barcă de urgenţă rigidă;
•barcă de urgenţă gonflată
•barcă de urgenţă rigid -gonflată
Bărci de urgenţă
unele nave trebuie să aibă la bord şi o barcă de urgenţă rapidă;
trebuie să permită recuperarea persoanelor din apă, manevra plutelor de salvare şi remorcarea
plutelor de salvare mari transportate de navă;
trebuie să poată transporta cel puţin 5 persoane în poziţia aşezat şi o persoană lungită;
trebuie să poată manevra până la 6 noduri cel puţin 4 ore.
Bărci de urgenţă rapide (fast rescue boats)
cel puţin una din bărcile de urgenţă de pe o navă de pasageri sau ro-ro trebuie să fie o barcă de
urgenţă rapidă;
cel puţin două echipaje trebuie pregătite şi instruite în mod regulat.

Regula 11Amplasarea locurilor pentru adunare şi îmbarcare în ambarcaţiuni de salvare


•Bărcile şi plutele de salvare cu instalaţii de lansare la apă -amplasate cât mai aproape de
încăperile de locuit şi de serviciu.
•Posturile de adunare:
–cât mai aproape de posturile de îmbarcare.
–să ofere un spaţiu suficient;
–uşor accesibile ;
–iluminate corespunzător .
Se va prevedea o scară de îmbarcare:
-pentru fiecare post de lansare sau pentru fiecare două posturi de lansare alăturate, avândo
lungime care să ajungă de la punte la linia de plutire când nava se află la pescajul minim în
condiţii nefavorabile de asietă şi cu o înclinare transversală de cel puţin 15°.
(cel puţin o scară de îmbarcare în fiecare bord)
Regula 24Posturi de adunare
•fiecare navă de pasageri va avea posturi de adunare care:
–în afara cazului când nu sunt pe acelaşi amplasament, vor fi în vecinătatea posturilor de
îmbarcare, permiţând accesul uşor al pasagerilor la aceste posturi;
–vor avea un spaţiu suficient pentru a permite adunarea şi instruirea pasagerilor.
Regula 24-2Informaţii privind pasagerii
•Persoanele trebuie numărate înainte de plecare;
•Datele privind persoanele care au nevoie de ajutor sau asistenţă trebuie înregistrate şi
comunicate comandantului înainte de plecare;
•Numele şi sexul tuturor persoanelor de la bord, făcând distincţie între adulţi, copii şi sugari,
trebuie înregistrate în scopul căutării şi salvării;
•Informaţiile trebuie păstrate la ţărm şi puse cât mairepede la dispoziţia serviciilor de căutare şi
salvare.
Regula 48Instalaţii de lansare la apă şi de îmbarcare
•trebuie să fie astfel amplasate încât să poată fi coborâtă în siguranţă atunci când nava are asieta
până la 10°şi o înclinare de 20°într-un bord sau altul;
•un mecanism de lansare la apă trebuie dispus în aşa fel încât să poată fi manevrat de o persoană
dintr-un loc de pe puntea navei şi dintr-un loc din interiorul ambarcaţiunii de salvare sau bărcii
de urgenţă;
Regula 48Instalaţii de lansare la apă şi de îmbarcare
•Instalaţii de lansare la apă folosind curenţi şi un vinci
•Lansarea la apă prin degajare liberă
•Lansarea la apă prin cădere liberă
•Lansarea la apă prin glisare şi îmbarcarea
•Instalaţii de lansare la apă pentru plute de salvare
•Scări de îmbarcare
Regula 28Mijloace pentru îmbarcarea în ambarcaţiunile de salvare şi lansarea acestora la apă
•concepute astfel încât bărcile de salvare să poată să fie lansate la apă direct de la locul de
amplasare;
•plutele de salvare lansate din grui să fie lansate dintr-un loc din imediata apropiere a locului de
amplasare sau dintr-un loc în care pluta de salvare este transferată înainte de lansarea sa la apă.
Regula 28Mijloace pentru îmbarcarea în ambarcaţiunile de salvare şi lansarea acestora la apă
•la bordul navelor de marfă cu un tonaj brut de min 20000 tone, bărcile de salvare trebuie să
poată fi lansate la apă, dacă este necesar cu ajutorul barbetelor, cu nava în marş la viteze de până
la 5 noduri în apă calmă.
Regula 12Posturi de lansare la apă
•să asigure o lansare la apă în siguranţă, (distanţa faţă de elice şi de părţile navei puternic
înclinate) astfel încât să poată fi lansate la apă pe porţiunea dreaptă a bordajului navei.
•dacă sunt în prova, trebuie amplasate în pupa peretelui de coliziune şi într-o poziţie protejată;
•atenţie specială rezistenţei instalaţiei de lansare la apă.
Regula 10Echipajul ambarcaţiunilor de salvare şi personalul de supraveghere
•număr suficient de persoane instruite pentru adunarea şi ajutarea persoanelor neinstruite și
pentru exploatarea amb. de salvare şi a instalaţiei de lansare.
•fiecare amb. va avea un ofiţer de punte sau o persoană brevetată.
•în cazul bărcilor de salvare va fi nominalizat şi locţiitorul la comandă.
Responsabilul de amb. de salvare -listă cu echipajul amb.
•Orice amb. de salvare cu motor trebuie să aibă o persoană pt. supravegherea funcţionării
motorului şi reglaje minore.
Dotarea navelor
•Bărci de salvare în fiecare bord pt. cel puţin 50% (minim 37,5%) din numărul total de persoane
aflate la bord (parte pot fi înlocuite cu plute).
•Plute de salvare pentru cel puţin 25% din numărul total de persoane aflate la bord.
•Ambarcațiunile să poată fi lansate la apă complet încărcate cu persoane şi echipament max 30
minute.
Cel puţin o barcă de urgenţă în fiecare bord
•Fiecare barcă de salvare sau barcă de urgenţă să remorcheze cel mult şase plute.