Sunteți pe pagina 1din 1

Cuprins

1. Importanta, origine și arie de răspândire

2. Particularități biologice

3. Premisele fizico-geografice ale teritoriului pe care se va amplasa livada

4. Alegerea și amenajarea terenului ptr înființarea plantației

5. Întreținerea plantației

6. Soiurile propuse în plantație și descrierea lor

7. Mașini și utilaje folosite in plantație

8. Calcule și anexe

9. Bibliografia