Sunteți pe pagina 1din 1

UNIVERSITATEA DE ŞTIINŢE AGRICOLE ŞI MEDICINĂ

VETERINARĂ
CLUJ-NAPOCA

FACULTATEA DE HORTICULTURĂ;
DEPARTAMENTUL HORTICULTURĂ

PROIECT AMPELOGRAFIE

ÎNFIINȚAREA UNEI PLANTAȚII DE NUC

RUSU NICOLAE-BOGDAN
ANUL IV