Sunteți pe pagina 1din 5

SR EN ISO 9001: 2008

SR EN ISO 14001: 2005


SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 14-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

MONTAREA TAMPLARIEI METALICE SI A USILOR REZISTENTE LA FOC

1. SCOP
Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza in vederea executarii
lucrarilor de montaj tamplariei metalica si usi rezistente la foc.

2. DOMENIU
Procedura se utilizeaza la montarea tamplariei metalice si a usilor rezistente la foc executate de SC
ATHENAEUM CONSTRUCT SA.

3. DEFINIŢII
3.1 Conform MMI – 05.
3.2 Conform ISO 9001 : 2015 – “Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular.”

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1 Caiete de sarcini ale lucrării;

C47-1986 Instrucţiuni tehnice pentru folosirea geamurilor în construcţii

SR 853-94 Geamuri trase

STAS 9142-80 Profile subţiri tip IM Iaşi


SR EN 2009:1997
Suruburi cu cap înecat crestat. Clasele de executie A si B
SR EN ISO 2009:1998
STAS 2571-90 Suruburi precise. Surub cu cap înecat, crestat. Dimensiuni.
-STAS 9322-89 Usi si ferestre.Clasificare si tehnologii ;

5 RESPONSABILITĂŢI
5.1 Conform manualului de management integrat MMI-05 şi fişelor post.

6. PROCEDURA
6.1. Executia lucrarilor, montarea, instalarea si asamblarea

Elaborat Aprobat Data intrarii in


Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 1/5
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2005
SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 14-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

Prezentul procedura cuprinde specificatii tehnice privind lucrările de montaj la tâmplăria metalica si la
usile rezistente la foc ce vor fi livrate pe şantier de către producător.

Operatiuni pregatitoare
- Constructorul va inainta spre aprobare dimensiunile tipului de gol (in masura in care acesta nu este
impus de planuri si/sau desene ulterioare), tabelele de calcul şi desene detaliate la scară. Producţia
poate incepe numai dupa verificarea pe teren şi aprobarea acestora.
- Demontarea tamplariei existente.
a) Inainte de demontarea tamplariei existente, se va verifica urmatoarele:
-Sa se mute orice mobila existenta langa gol pentru a evita deteriorarea in timpul demontarii
tamplariei existente si montarii celei noi;
-Sa se acopere pardoselile si mobilierul pentru a minimiza posibilitatea deteriorarii si pentru a
facilitate `operatie de curatenie' dupa finalizarea montarii.
b) Sa se foloseasca un cutit sau ceva similar pentru a cresta in zona ramei existente pe interior, unde
tencuiala se intalneste cu rama. In majoritatea cazurilor acest lucru va minimaliza deteriorarea.
c) Se demonteaza toate panouri mobile si geamul din rama.
d) Se taie traversele si se scot din rama principala.
e) Se taie prin traversele verticale ale ramei principale fara a cauza deteriorarea structurii.
f) Se indeparteaza partile orizontale ale ramei exterioare din gol.
g) Se curata golul si se indeparteaza masticul din structura.
h) Molozul se indeparteaza.

- Executia lucrarii.
Următoarele precizări sunt valabile pentru uşi metalice, glasvanduri si usi rezistente la foc. În cazul
uşilor rezistente la foc se vor urma cu strictete prescripţiile producătorului şi/sau cele specifice acestor
tipuri de uşi.
Operatiuni pregătitoare de lucrări ce trebuie a fi terminate înainte de începerea montajuIui
tâmplăriei:
− materializarea trasarii pozitiei fiecarui gol;
− fixarea praznurilor pentru tâmplărie si cele pentru finisarea şpaleţilor şi glafului;
-terminarea tencuielilor în zonele adiacente golurilor precum şi a pardoselilor şi plafoanelor;
-îmbrăcarea în folie din plastic a tocurilor şi marcarea pe acestea a punctelor corespunzătoare
marcate pe conturul golului, înaltime, adâncime, verticalitate, centrare.
Pozarea şi echiparea tâmplăriei:
− fiecare toc este adus în poziţie si fixat în prima fază prin pene la colţuri şi la interval de maximum
1,5 m, penele vor fi tratate în prealabil cu carbolineum sau ulei mineral;
Elaborat Aprobat Data intrarii in
Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 2/5
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2005
SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 14-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

− fixarea definitivă a tocurilor şi şpraiţuirea interioară pentru împiedicarea deformării până la


momentul întăririi spumei poliuretanice;
− injectarea cu spumă izolantă a spaţiilor rămase libere între toc şi gol;
− completarea vopsitoriei anticorozive la fixarea tocurilor metalice ;
− executarea finisajelor la şpaleţi si glafuri;
− înlaturarea protecţiei din folie de plastic;
− retuşuri si completări;
− închiderea tâmplăriei în goluri prin pervazuri, baghete sau prin cordoane de chituri. Toate uşile care
atunci când sunt deschise pot cauza deteriorări ale pereţilor adiacenţi, radiatoarelor, panourilor de
placare etc. vor fi prevăzute cu opritori ce se montează în pardoseală.
Elemente componente:
−Tocuri metalice;
−Partiţii vitrate: normale, rezistente la foc şi etanşe la fum;
−Uşi interioare metalice: normale şi respectiv rezistente la foc;
−Baghete de fixare pentru geamuri;
−Elemente de suspendare si închidere.
6.2.Materiale utilizate pentru usi metalice
a) Uşi metalice(nerezistente la foc)
-Foaie de uşă din tablă de oţel galvanizată profilată/cutată rigidizată cu profile din oţel galvanizat,
grosimea finită de 45 mm;
-Toc metalic din profile ambutisate de 2 mm din oţel galvanizat, cu îmbinări sudate la
colţuri şi dispozitive de fixare rezistente, praguri metalice (drepte sau etanşe);
-Feroneria aferenta tipurilor de confectie – şilduri, mânere, balamale, cilindru pentru
incuietoari speciale, dim oţel placat cu crom;
-Finisaj : grund anticoroziv;
b) Uşi metalice rezistente la foc (F60 şi F90)
−La fel ca la punctul a) dar foaia de uşă este umplută, balamale galvanizate cu sistem de securitate,
dispozitiv de auto închidere (amortizor), etanşare cu garnituri rezistente la foc;
−Opţional cu panou de vizionare cu geam armat rezistent la foc;
− Dispozitiv antipanică la uşile de evacuare în caz de incendiu;
-Rostul dintre toc şi perete să fie astupat numai cu materiale rezistente la foc, conform
specificaţiilor producătorului sau cele specifice rezistenţei la foc, nu se admite folosirea spumei
poliuretanice pentru etanşarea acestui rost;
6.3.Controlul calitatii.
Verificarea calităţii se va face pe faze:
− Verificarea la livrare
Elaborat Aprobat Data intrarii in
Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 3/5
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2005
SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 14-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

− Verificarea înainte de punerea în operă


− Verificarea la recepţia preliminară.
Se vor verifica:
− existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice;
− corespondenţa cu prevederile proiectului;
− existenţa şi calitatea acesoriilor de prindere;
− verificarea în urma depozitării / manipulării cu privire la deteriorări.
6.4.Livrare, manipulare, depozitare
Tâmplăria se livrează încheiată, pregătită pentru finisare sau gata finisată conform tabelelor de
tâmplărie, însoţită de certificat de calitate şi declaraţie de conformitate emise de producătorul
respectiv.
Livrarea se receptionează conform STAS 799 – 86. Şefii echipelor de montaj vor participa la recepţia
tâmplăriei şi a accesoriilor. Transportul şi manipularea se vor executa manual.
Tâmplăria trebuie depozitată în spaţii protejate împotriva intemperiilor. Se vor aseza pe suporturi
orizontale sau verticale. Depozitarea se va face astfel încât tâmplăria să nu sufere deformări care ar
putea să strice sau să împiedice utilizarea. Pe timpul depozitării se va evita deteriorarea suprafeţelor.
Materialele utilizate pentru suporturi nu trebuie să deterioreze tâmplăria/geamul în nici un fel.
6.5. Controlul calitatii, abateri admise
Se vor verifica:
− existenţa şi calitatea tuturor accesoriilor metalice;
− verticalitatea tocurilor şi căptuşelilor; nu se admit abateri mai mari de 1mm/m;
− abaterile de la planeitatea foilor de uşi sau cercevele mai lungi de 1,5 m să fie mai mici de
1% din lungimea pieselor respective;
− între foaia de uşă şi pardoseală să fie un spaţiu constant (3 – 8 mm);
−potrivirea corectă a foilor de uşi (luft) precum şi a cercevelelor pe tocuri, pe toată
lungimea falţului respectiv; abaterea este de 2 mm;
−între cercevea şi marginea şpaletului tencuit trebuie să fie un spaţiu de minim 3,5 cm;
−accesoriile metalice să fie bine montate şi să funcţioneze perfect;
-balamalele, cremoanele, drucărele să fie montate la aceeaşi înălţime (înălţime constantă)
de la pardoseală, pentru fiecare în parte;

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din: Legea 319/2006 cu actualizarile si


modificarile ulterioare privind sanatatea si securitatea muncii, HG 1425/2006 cu actualizarile si
modificarile ulterioare, Legea 307/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare privind apararea
impotriva incendiilor, OMAI 163/2007 cu actualizarile si modificarile ulterioare, Normativul
C300/1994.
Elaborat Aprobat Data intrarii in
Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 4/5
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2005
SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 14-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

7. INREGISTRARI
Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor
- procese verbale de lucrari ascunse
- procese verbale de receptie calitativa

Elaborat Aprobat Data intrarii in


Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 5/5