Sunteți pe pagina 1din 3

Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

CAPITOLUL 1. INFORMATII DE BAZA DESPRE


UNIUNEA EUROPEANA

Ce trebuie sa stim pentru a implementa politicile comunitare la nivel local?


 Integrarea europeana cu cele doua dimensiuni, largire si adancire
 Cei trei piloni ai Uniunii Europene
 Procesul de luare a deciziilor: Metoda comunitara si Metoda interguvernamentala
 Politica agricola
 Politica regionala
 Politica de mediu

Cu ce instrumente putem sa ne ajutam?


Harta oportunitatilor: care sunt posibilitatile de finantare oferite de Uniunea Europeana?
Programe de pre-aderare:
SAPARD (Special Accession Programme for Agriculture and Rural Development)
ISPA (Instrument for Structural Policies for Pre-Accession)
PHARE
Programe comunitare (ex: Socrates, Leonardo da Vinci, LIFE, Youth)

1.1. Largirea si adancirea UE

 Largirea Uniunii Europene – largire geografica (urmatorul val de tari care vor semna in
2004 tratate de aderare numara 10 state)
 Adancirea Uniunii Europene (integrare sectoriala si intarirea institutiilor comunitare)
Intarirea institutiilor comunitare se poate realiza prin:
 Cresterea puterii insitutiilor care reprezinta interesele comunitare si nu cele
care reprezinta direct statele membre.
 Largirea categoriilor de decizii care pot fi luate prin majoritate de voturi

1.2. Cei trei piloni ai Uniunii Europene


 Comunitatile
 Politica externa si de securitate comuna
 Politica in domeniul afacerilor interne si justitiei

1.3. Procesul de luare a deciziilor


a) Metoda comunitara
 Initiativa apartine comisiei
 Folosire larga a votului majoritar in Connsiliu

1
Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

 Rolul acriv al Parlamentului European


 Interpretarea uniforma a legii comunitare de catre Curtea de Justitie
b) Metoda interguvernamentala
 Initiativa: Impartita intre Comisie si statele membre
 Consensul (votul unanim) ca regula general de luare a deciziilor
 Rolul consultativ al Parlamentului European
 Rol minor al Curtii de Justitie

PROCESUL LUARII DECIZIILOR: DIVIZIUNEA COMPETENTELOR INTRE COMUNITATE SI


STATELE MEMBRE:
Competenta comunitara exclusiva intr-un anumit numar de sectoare Principiul subsidiaritatii in alte
sectoare: Comunitatea intervine doar atunci cind actiunile sale sunt mai eficace decit daca acestea ar fi
initiate de administratia statelor membre

1.4. Politica agricola


Obiective strategice
 Cresterea productivitatii prin progresul tehnic, dezvoltare rationala si optimizarea factorilor
de productie
 Asigurarea unui trai de viata ridicat in rqndul celor implicati in agricultura, prin cresterea
castigurilor individuale.
 Stabilizarea pietelor
 Asigurarea unei retele de furnizori functionale

Principii
 Piata unificata
 Protectia pietei interne impotriva concurentei
 Solidaritate financiara: politica agricola comuna finantata din bugetul comunitar

1.5. Politica regionala

Obiectiv
Reducerea disparitatilor economico-sociale intre regiunile UE

Instrumente

1.5.1. Fonduri structurale

 ERDF (European Regional Development Fund): asistenta pentru regiunile mai putin
dezvoltate, pentru cele aflate in proces de conversie economica sau pentru cele cu dificultati
structurale
 FSE (Fondul Social European – ESF eng.): prevenirea si diminuarea somajului, dezvoltarea
resurselor umane, promovarea oportunitatilor egale
 EAGGF (European Agricultural Guidance and Guarantee Fund): dezvoltarea zonelor rurale
prin imbunatatirea eficientei structurilor lor de productie, activitati de marketing pentru
produse agricole si forestiere
 FIFG (Financial Instrument for Fisheries Guidance): sustinerea activitatile in domeniul
pescuitului

2
Elena Porumb, Cristina Rotar, Stela Andrei, Romana Cramarenco

Obiective prioritare ale fondurilor structurale:


 Dezvoltarea si ajustarea structurala a regiunilor cu PIB mai mic de 75% decât media UE
 Conversia economica si sociala a zonelor cu dificultati structurale (ERDF, FSE, EAGGF)
 Dezvoltarea resurselor umane în afara regiunilor eligibile în cadrul obiectivului 1

1.5.2. Fondul de coeziune


Obiectiv:
 întarirea ceoziunii economico-sociale prin finantarea de proiecte in domeniul mediului si a
transportului transeuropean (infrastructura)

Conditii de eligibilitate
 Statele membre UE cu PNB mai mic decât 90% din media UE si programele destinate
realizarii convergentei economice (Grecia, Portugalia, Irlanda, Spania)

1.6. Politica de mediu

 Vizeaza dezvoltarea durabila ca prioritate


Se realizeaza prin:
 Sixth Action Programme- Mediu (cu prioritati stabilite pâna în 2010)
 Programul LIFE