Sunteți pe pagina 1din 2

Anexa nr.

Volumul cheltuielilor de personal pe autorități publice centrale

Denumirea Cod Suma, mii lei


Secretariatul Parlamentului 0101 103274,8
Aparatul Președintelui Republicii Moldova 0102 17752,3
Curtea Constituțională 0103 11765,0
Curtea de Conturi 0104 45162,3
Cancelaria de Stat 0201 100260,3
Ministerul Finanțelor 0203 936779,4
Ministerul Justiției 0204 403042,7
Ministerul Afacerilor Interne 0205 1908498,6
Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene 0206 60486,4
Ministerul Apărării 0207 469480,5
Ministerul Economiei și Infrastructurii 0218 133122,9
Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 0219 233238,3
Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 0220 529093,8
Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 0221 543932,1
Biroul Național de Statistică 0241 74231,9
Agenția Relații Funciare și Cadastru 0242 4062,0
Agenția Relații Interetnice 0243 2123,5
Agenția „Moldsilva” 0244 2678,0
Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale 0248 14235,2
Agenția Proprietății Publice 0249 8153,3
Agenția Națională pentru Cercetare și Dezvoltare 0250 2955,4
Agenția de Investiții 0251 3079,1
Agenţia de Stat pentru Proprietate Intelectuală 0252 40007,6
Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor 0275 119615,7
Agenția Națională Antidoping 0277 708,2
Centrul Serviciului Civil 0279 1184,8
Consiliul Superior al Magistraturii 0301 371737,8
Consiliul Superior al Procurorilor 0302 6506,7
Procuratura Generală 0303 310309,6
Oficiul Avocatului Poporului 0401 7200,0
Comisia Electorală Centrală 0402 13393,9
Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal 0403 5719,2
Consiliul Audiovizualului 0404 6649,5
Consiliul Concurenței 0405 16729,3
Serviciul de Informații și Securitate 0406 244227,9
Autoritatea Națională de Integritate 0407 24127,6
Serviciul de Protecție și Pază de Stat 0408 95724,1
Consiliul pentru prevenirea și eliminarea discriminării și
asigurarea egalității 0409 2299,9
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor 0410 4460,2
Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor 0411 8686,1
Centrul Naţional Anticorupţie 0412 104685,1
2
Anexa nr. 5 (sfârșit)

Denumirea Cod Suma, mii lei


Academia de Științe a Moldovei 0501 7907,4
Institutul Național al Justiției 0502 10695,2
TOTAL 7009983,6

S-ar putea să vă placă și