Sunteți pe pagina 1din 15

Anexa nr.

LISTA
autorităţilor şi instituţiilor publice la autogestiune,
întreprinderilor de stat şi societăţilor pe acţiuni ce primesc
mijloace financiare de la bugetul public naţional

Cancelaria de Stat
1. Academia de Administrare Publică
2. Instituţia publică „Agenţia de Guvernare Electronică”
3. Instituţia publică „Centrul de Implementare a Reformelor”
4. Instituţia publică „Agenţia Servicii Publice”
5. Instituţia publică „Serviciul Tehnologia Informaţiei şi Securitate Cibernetică”

Ministerul Economiei şi Infrastructurii


6. Instituţia publică „Organizaţia pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor
Mici şi Mijlocii”
7. Instituţia publică „Centrul Naţional de Acreditare din Republica Moldova”
(MOLDAC)
8. Instituţia publică „Institutul Naţional de Metrologie”
9. Instituţia publică „Institutul de Standardizare din Moldova”
10. Instituţia publică „Serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112”
11. Î.S. „Portul Fluvial Ungheni”, municipiul Ungheni
12. Î.S. „Bacul Molovata”, satul Molovata Nouă, raionul Dubăsari
13. Î.S. „Administraţia de Stat a Drumurilor”, municipiul Chişinău
14. S.A. „Drumuri Bălţi”, municipiul Bălţi
15. S.A. „Drumuri Cahul”, municipiul Cahul
16. S.A. „Drumuri Căuşeni”, orașul Căuşeni
17. S.A. „Drumuri Cimişlia”, oraşul Cimişlia
18. S.A. „Drumuri Criuleni”, oraşul Criuleni
19. S.A. „Drumuri Edineţ”, municipiul Edineţ
20. S.A. „Drumuri Ialoveni”, oraşul Ialoveni
21. S.A. „Drumuri Orhei”, municipiul Orhei
22. S.A. „Drumuri Râşcani”, oraşul Râşcani
23. S.A. „Drumuri Soroca”, municipiul Soroca
24. S.A. „Drumuri Străşeni”, municipiul Străşeni
25. Î.S. „Moldelectrica”
26. Î.S. „Calea Ferată din Moldova”, municipiul Chişinău
27. S.A. „Termoelectrica”, municipiul Chişinău

Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale şi Mediului


28. Agenţia de Dezvoltare Regională Nord
29. Agenţia de Dezvoltare Regională Centru
2
Anexa nr. 8 (continuare)

30. Agenţia de Dezvoltare Regională Sud


31. Agenţia de Dezvoltare Regională UTA Găgăuzia
32. Universitatea Agrară de Stat din Moldova
33. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Horticultură şi Tehnologii Agricole
din Ţaul”
34. Instituţia publică „Colegiul de Medicină Veterinară şi Economie Agrară din
Brătuşeni”
35. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Svetlâi”
36. Instituţia publică „Colegiul Tehnic Agricol din Soroca”
37. Instituţia publică „Centrul de Excelenţă în Viticultură şi Vinificaţie din
Chişinău”
38. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Râşcani”
39. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial «Gheorghe Răducan»” din satul
Grinăuţi, raionul Ocniţa
40. Instituţia publică „Colegiul Agroindustrial din Ungheni”
41. Agenţia „Moldsilva”
42. Oficiul Naţional al Viei şi Vinului

Ministerul Educaţiei, Culturii şi Cercetării


43. Fondul special pentru manuale
44. Universitatea de Stat din Moldova
45. Universitatea Tehnică a Moldovei
46. Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chişinău
47. Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport
48. Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
49. Universitatea de Stat din Tiraspol
50. Universitatea de Stat din Comrat
51. Universitatea de Stat din Taraclia
52. Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul
53. Academia de Studii Economice a Moldovei
54. Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
55. Revista „Noi”
56. Revista „Florile dalbe”
57. Revista „Alunelul”
58. Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
59. Centrul de Excelenţă în Construcţii
60. Centrul de Excelenţă în Industria Uşoară
61. Centrul de Excelenţă în Informatică şi Tehnologii Informaţionale
62. Centrul de Excelenţă în Servicii şi Prelucrarea Alimentelor
63. Centrul de Excelenţă în Transporturi
64. Centrul de Excelenţă în Economie şi Finanţe
65. Centrul de Excelenţă în Energetică şi Electronică
3
Anexa nr. 8 (continuare)

66. Colegiul de Ecologie din Chişinău


67. Colegiul de Industrie Uşoară din Bălţi
68. Colegiul Politehnic din Bălţi
69. Colegiul Tehnologic din Chişinău
70. Colegiul de Construcţii din Hânceşti
71. Colegiul Tehnic Feroviar din Bălţi
72. Colegiul „Alexei Mateevici” din Chişinău
73. Colegiul „Gheorghe Asachi” din Lipcani
74. Colegiul „Vasile Lupu” din Orhei
75. Colegiul „Mihai Eminescu” din Soroca
76. Colegiul „Mihail Ciachir” din Comrat
77. Colegiul „Iulia Haşdeu” din Cahul
78. Şcoala Profesională nr. 2, municipiul Chişinău
79. Şcoala Profesională nr. 3, municipiul Chişinău
80. Şcoala Profesională nr. 4, municipiul Chişinău
81. Şcoala Profesională nr. 5, municipiul Chişinău
82. Şcoala Profesională nr. 6, municipiul Chişinău
83. Şcoala Profesională nr. 7, municipiul Chişinău
84. Şcoala Profesională nr. 9, municipiul Chişinău
85. Şcoala Profesională nr. 10, municipiul Chişinău
86. Şcoala Profesională nr. 1, municipiul Bălţi
87. Şcoala Profesională nr. 3, municipiul Bălţi
88. Şcoala Profesională nr. 4, municipiul Bălţi
89. Şcoala Profesională nr. 5, municipiul Bălţi
90. Şcoala Profesională, satul Corbu, raionul Donduşeni
91. Şcoala Profesională, oraşul Drochia
92. Şcoala Profesională, oraşul Râşcani
93. Şcoala Profesională, municipiul Soroca
94. Şcoala Profesională, oraşul Floreşti
95. Şcoala Profesională, comuna Cuhureştii de Sus, raionul Floreşti
96. Şcoala Profesională, comuna Alexăndreni, raionul Sângerei
97. Şcoala Profesională, oraşul Teleneşti
98. Şcoala Profesională, oraşul Rezina
99. Şcoala Profesională, municipiul Orhei
100. Şcoala Profesională, municipiul Ungheni
101. Şcoala Profesională, oraşul Nisporeni
102. Şcoala Profesională, oraşul Călăraşi
103. Şcoala Profesională, municipiul Hânceşti
104. Şcoala Profesională, oraşul Leova
105. Şcoala Profesională, oraşul Cimişlia
106. Şcoala Profesională, oraşul Căuşeni
107. Şcoala Profesională, oraşul Ştefan Vodă
4
Anexa nr. 8 (continuare)

108. Şcoala Profesională nr. 1, municipiul Cahul


109. Şcoala Profesională nr. 2, municipiul Cahul
110. Şcoala Profesională, satul Ciumai, raionul Taraclia
111. Şcoala Profesională, municipiul Comrat, UTA Găgăuzia
112. Şcoala Profesională, municipiul Ceadâr-Lunga, UTA Găgăuzia
113. Şcoala Profesională, oraşul Vulcăneşti, UTA Găgăuzia
114. Şcoala Profesională, oraşul Cupcini, municipiul Edineţ
115. Şcoala Profesională, oraşul Criuleni
116. Şcoala Profesională, oraşul Briceni
117. Şcoala Profesională, oraşul Glodeni
118. Şcoala Profesională, comuna Bubuieci, municipiul Chişinău
119. Şcoala Profesională nr. 11, municipiul Chişinău
120. Colegiul tehnic al Universităţii Tehnice a Moldovei
121. Colegiul Naţional de Comerţ din Chişinău
122. Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
123. Centrul de Excelenţă în Educaţie Artistică „Ştefan Neaga”
124. Colegiul de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”
125. Colegiul de Muzică şi Pedagogie din Bălţi
126. Colegiul de Arte „Nicolae Botgros” din Soroca
127. Colegiul Naţional de Coregrafie, municipiul Chişinău
128. Instituţia publică „Muzeul de Istorie a Evreilor din Republica Moldova”
129. Instituţia publică „Filarmonica Naţională «Serghei Lunchevici»”
130. Instituţia publică „Sala cu Orgă”
131. Instituţia publică „Ansamblul Naţional Academic de Dansuri Populare
«JOC»”
132. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Operă şi Balet «Maria Bieşu»”,
municipiul Chişinău
133. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Mihai Eminescu»”, municipiul Chişinău
134. Instituţia publică „Teatrul Naţional «Eugene Ionesco»”, municipiul Chişinău
135. Instituţia publică „Teatrul Republican «Luceafărul»”, municipiul Chişinău
136. Instituţia publică „Teatrul Republican de Păpuşi «Licurici»”, municipiul
Chişinău
137. Instituţia publică „Teatrul Dramatic Rus de Stat «A.P. Cehov»”, municipiul
Chişinău
138. Instituţia publică „Teatrul Dramatic de Stat pentru Tineret «S uliţî Roz»”,
municipiul Chişinău
139. Instituţia publică „Teatrul «Alexei Mateevici»”, municipiul Chişinău
140. Instituţia publică „Centrul de Cultură şi Artă «Ginta Latină»”, municipiul
Chişinău
141. Instituţia publică „Teatrul Naţional de Stat «Vasile Alecsandri»”, municipiul
Bălţi
5
Anexa nr. 8 (continuare)

142. Instituţia publică „Teatrul Republican Muzical-Dramatic «B.P. Hasdeu»”,


municipiul Cahul

Ministerul Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale


143. Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
144. Spitalul de Dermatologie şi Maladii Comunicabile
145. Dispensarul Republican de Narcologie
146. Institutul de Medicină Urgentă
147. Institutul de Neurologie şi Neurochirurgie „Diomid Gherman”
148. Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc”
149. Institutul de Cardiologie
150. Institutul Mamei şi Copilului
151. Institutul Oncologic
152. Policlinica Stomatologică Republicană
153. Spitalul Clinic Republican „Timofei Moşneaga”
154. Spitalul Clinic de Psihiatrie
155. Spitalul Clinic de Traumatologie şi Ortopedie
156. Spitalul Clinic de Boli Infecţioase „Toma Ciorbă”
157. Spitalul Clinic al Ministerului Sănătăţii
158. Centrul Naţional de Asistenţă Medicală Urgentă Prespitalicească
159. Centrul pentru Achiziţii Publice Centralizate în Sănătate
160. Clinica universitară de asistenţă medicală primară a Universităţii de Stat de
Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
161. Clinica universitară stomatologică a Universităţii de Stat de Medicină şi
Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
162. Centrul Republican de Diagnosticare Medicală
163. Centrul de Excelenţă în Medicină şi Farmacie „Raisa Pacalo”
164. Colegiul de Medicină din municipiul Orhei
165. Colegiul de Medicină din municipiul Bălţi
166. Colegiul de Medicină din municipiul Ungheni
167. Colegiul de Medicină din municipiul Cahul
168. Instituţia publică „Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie şi
Reabilitare”
169. IMSP „Policlinica de Stat”
170. IMSP „Spitalul de Stat”
171. IMSP Spitalul Clinic Municipal Bălţi
172. IMSP Spitalul de Psihiatrie, municipiul Bălţi
173. IMSP Spitalul de Psihiatrie Orhei

Ministerul Finanţelor
174. Consiliul de supraveghere publică a auditului
6
Anexa nr. 8 (continuare)

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor


175. Instituția publică „Centrul Republican de Diagnostic Veterinar”
176. Instituția publică „Laboratorul Central Fitosanitar”
177. Instituția publică „Laboratorul Central de Testare a Băuturilor
Alcoolice/Nealcoolice și a Produselor Conservate”

Altele
178. Compania Naţională de Asigurări în Medicină
179. Casa Naţională de Asigurări Sociale
180. Instituţia publică naţională a audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova”

Municipiul Bălţi
181. IMSP Centrul Medicilor de Familie Municipal Bălţi
182. IMSP Centrul Stomatologic Municipal Bălţi

Municipiul Chişinău
183. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Botanica
184. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Centru
185. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Râşcani
186. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Buiucani
187. IMSP Asociaţia Medicală Teritorială Ciocana
188. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 1
189. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr. 1
190. IMSP Spitalul Clinic Municipal nr. 4
191. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Boli Contagioase de Copii
192. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail”
193. IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
194. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii „Valentin Ignatenco”
195. IMSP Spitalul Clinic Municipal de Ftiziopneumologie
196. IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
197. IMSP Centrul de Sănătate Coloniţa
198. IMSP Centrul de Sănătate Stăuceni
199. IMSP Centrul de Sănătate Ciorescu
200. IMSP Centrul de Sănătate Cricova
201. IMSP Centrul de Sănătate Grătieşti
202. IMSP Centrul de Sănătate Băcioi
203. IMSP Centrul de Sănătate Budeşti
204. IMSP Centrul de Sănătate Bubuieci
205. IMSP Centrul de Sănătate Vadul lui Vodă
206. IMSP Centrul de Sănătate Truşeni
207. IMSP Centrul de Sănătate Durleşti
208. IMSP Centrul de Sănătate Vatra
7
Anexa nr. 8 (continuare)

209. IMSP Centrul de Sănătate Sângera


210. IMSP Maternitatea Municipală nr. 2
211. IMSP Centrul de Sănătate Ghidighici
212. Dispensarul Municipal Dermatovenerologic
213. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Municipal Chișinău

RAIOANE
Anenii Noi
214. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Anenii Noi
215. IMSP Spitalul Raional Anenii Noi
216. IMSP Centrul de Sănătate Anenii Noi
217. IMSP Centrul de Sănătate Bulboaca
218. IMSP Centrul de Sănătate Floreni
219. IMSP Centrul de Sănătate Hârbovăţ
220. IMSP Centrul de Sănătate Mereni
221. IMSP Centrul de Sănătate Roşcani
222. IMSP Centrul de Sănătate Speia
223. IMSP Centrul de Sănătate Ţânţăreni
224. IMSP Centrul de Sănătate Varniţa

Basarabeasca
225. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Basarabeasca
226. IMSP Spitalul Raional Basarabeasca
227. IMSP Centrul de Sănătate Basarabeasca
228. IMSP Centrul de Sănătate Sadaclia
229. IMSP Centrul de Sănătate Başcalia

Briceni
230. IMSP Spitalul Raional Briceni
231. IMSP Centrul de Sănătate Larga
232. IMSP Centrul de Sănătate Briceni
233. IMSP Centrul de Sănătate Corjeuţi
234. IMSP Centrul de Sănătate Lipcani

Cahul
235. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Cahul
236. IMSP Spitalul Raional Cahul
237. IMSP Centrul de Sănătate Bucuria
238. IMSP Centrul de Sănătate Cahul
239. IMSP Centrul de Sănătate Colibaşi
240. IMSP Centrul de Sănătate Crihana Veche
241. IMSP Centrul de Sănătate Găvănoasa
8
Anexa nr. 8 (continuare)

242. IMSP Centrul de Sănătate Giurgiuleşti


243. IMSP Centrul de Sănătate Larga Nouă
244. IMSP Centrul de Sănătate Moscovei
245. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia Mare
246. IMSP Centrul de Sănătate Zârneşti

Cantemir
247. IMSP Spitalul Raional Cantemir
248. IMSP Centrul de Sănătate Baimaclia
249. IMSP Centrul de Sănătate Cantemir
250. IMSP Centrul de Sănătate Ciobalaccia
251. IMSP Centrul de Sănătate Cociulia
252. IMSP Centrul de Sănătate Goteşti

Călăraşi
253. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Călăraşi
254. IMSP Spitalul Raional Călăraşi
255. IMSP Centrul de Sănătate Bravicea
256. IMSP Centrul de Sănătate Călăraşi
257. IMSP Centrul de Sănătate Onişcani
258. IMSP Centrul de Sănătate Pârjolteni
259. IMSP Centrul de Sănătate Sipoteni
260. IMSP Centrul de Sănătate Vălcineţ
261. IMSP Centrul de Sănătate Vărzăreştii Noi – Pituşca

Căuşeni
262. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Căuşeni
263. IMSP Spitalul Raional Căuşeni „Ana şi Alexandru”
264. IMSP Centrul de Sănătate Căinari
265. IMSP Centrul de Sănătate Căuşeni
266. IMSP Centrul de Sănătate Copanca
267. IMSP Centrul de Sănătate Fârlădeni
268. IMSP Centrul de Sănătate Sălcuţa
269. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia
270. IMSP Centrul de Sănătate Tănătari
271. IMSP Centrul de Sănătate Tocuz

Cimişlia
272. IMSP Spitalul Raional Cimişlia
273. IMSP Centrul de Sănătate Cimişlia
274. IMSP Centrul de Sănătate Gura Galbenei
275. IMSP Centrul de Sănătate Javgur
9
Anexa nr. 8 (continuare)

Criuleni
276. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Criuleni
277. IMSP Spitalul Raional Criuleni
278. IMSP Centrul de Sănătate Bălăbăneşti
279. IMSP Centrul de Sănătate Criuleni
280. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsarii Vechi
281. IMSP Centrul de Sănătate Hruşova
282. IMSP Centrul de Sănătate Măgdăceşti

Donduşeni
283. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dondușeni
284. IMSP Spitalul Raional Donduşeni
285. IMSP Centrul de Sănătate Donduşeni
286. IMSP Centrul de Sănătate Sudarca
287. IMSP Centrul de Sănătate Ţaul

Drochia
288. IMSP Spitalul Raional Drochia „Nicolae Testemiţanu”
289. IMSP Centrul de Sănătate Chetrosu
290. IMSP Centrul de Sănătate Drochia „Anatolie Manziuc”
291. IMSP Centrul de Sănătate Gribova
292. IMSP Centrul de Sănătate Hăsnăşenii Mari
293. IMSP Centrul de Sănătate Maramonovca
294. IMSP Centrul de Sănătate Mândâc
295. IMSP Centrul de Sănătate Ochiul Alb
296. IMSP Centrul de Sănătate Pelinia
297. IMSP Centrul de Sănătate Sofia
298. IMSP Centrul de Sănătate Şuri
299. IMSP Centrul de Sănătate Ţarigrad
300. IMSP Centrul de Sănătate Zguriţa

Dubăsari
301. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Dubăsari
302. IMSP Centrul de Sănătate Dubăsari

Edineţ
303. IMSP Spitalul Raional Edineţ
304. IMSP Centrul de Sănătate Cupcini
305. IMSP Centrul de Sănătate Edineţ
10
Anexa nr. 8 (continuare)

Făleşti
306. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Făleşti
307. IMSP Spitalul Raional Făleşti
308. IMSP Centrul de Sănătate Bocşa
309. IMSP Centrul de Sănătate Chetriş
310. IMSP Centrul de Sănătate Ciolacu Nou
311. IMSP Centrul de Sănătate Făleşti
312. IMSP Centrul de Sănătate Glinjeni
313. IMSP Centrul de Sănătate Işcălău
314. IMSP Centrul de Sănătate Mărăndeni

Floreşti
315. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Floreşti
316. IMSP Spitalul Raional Floreşti
317. IMSP Centrul Medicilor de Familie Floreşti
318. IMSP Centrul de Sănătate Ciutuleşti
319. IMSP Centrul de Sănătate Cuhureştii de Sus
320. IMSP Centrul de Sănătate Ghindeşti
321. IMSP Centrul de Sănătate Mărculeşti
322. IMSP Centrul de Sănătate Prodăneşti
323. IMSP Centrul de Sănătate Sănătăuca
324. IMSP Centrul de Sănătate Târgul Vertiujeni

Glodeni
325. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Glodeni
326. IMSP Spitalul Raional Glodeni
327. IMSP Centrul de Sănătate Balatina
328. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciulea
329. IMSP Centrul de Sănătate Cobani
330. IMSP Centrul de Sănătate Fundurii Vechi
331. IMSP Centrul de Sănătate Glodeni
332. IMSP Centrul de Sănătate Hâjdieni
333. IMSP Centrul de Sănătate Iabloana
334. IMSP Centrul de Sănătate Limbenii Vechi
335. IMSP Centrul de Sănătate Sturzovca

Hânceşti
336. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Hânceşti
337. IMSP Spitalul Raional Hânceşti
338. IMSP Centrul de Sănătate Bobeica
339. IMSP Centrul de Sănătate Bujor
340. IMSP Spitalul Cărpineni
11
Anexa nr. 8 (continuare)

341. IMSP Centrul de Sănătate Ciuciuleni


342. IMSP Centrul de Sănătate Crasnoarmeiscoe
343. IMSP Centrul de Sănătate Hânceşti
344. IMSP Centrul de Sănătate Lăpuşna – Paşcani
345. IMSP Centrul de Sănătate Sărata-Galbenă

Ialoveni
346. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ialoveni
347. IMSP Spitalul Raional Ialoveni
348. IMSP Centrul de Sănătate Bardar
349. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti
350. IMSP Centrul de Sănătate Horeşti
351. IMSP Centrul de Sănătate Ialoveni
352. IMSP Centrul de Sănătate Mileştii Mici
353. IMSP Centrul de Sănătate Puhoi
354. IMSP Centrul de Sănătate Răzeni
355. IMSP Centrul de Sănătate Ruseştii Noi
356. IMSP Centrul de Sănătate Ţipala
357. IMSP Centrul de Sănătate Văsieni

Leova
358. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Leova
359. IMSP Spitalul Raional Leova
360. IMSP Centrul de Sănătate Leova
361. IMSP Centrul de Sănătate Filipeni
362. IMSP Centrul de Sănătate Iargara
363. IMSP Centrul de Sănătate Sărata Nouă
364. IMSP Centrul de Sănătate Sărăteni
365. IMSP Centrul de Sănătate Borogani

Nisporeni
366. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Nisporeni
367. IMSP Spitalul Raional Nisporeni
368. IMSP Centrul de Sănătate Grozeşti
369. IMSP Centrul de Sănătate Mileşti
370. IMSP Centrul de Sănătate Nisporeni
371. IMSP Centrul de Sănătate Selişte

Ocniţa
372. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ocniţa
373. IMSP Spitalul Raional Ocniţa
374. IMSP Centrul de Sănătate Frunză
12
Anexa nr. 8 (continuare)

375. IMSP Centrul de Sănătate Ocniţa


376. IMSP Centrul de Sănătate Otaci

Orhei
377. Întreprinderea Medicală de Stat Clinica Stomatologică Orhei
378. IMSP Spitalul Raional Orhei
379. IMSP Centrul de Sănătate nr. 1 Orhei
380. IMSP Centrul de Sănătate nr. 2 Orhei
381. IMSP Centrul de Sănătate Brăviceni
382. IMSP Centrul de Sănătate Peresecina
383. IMSP Centrul de Sănătate Susleni
384. IMSP Centrul de Sănătate Ciocâlteni
385. IMSP Centrul de Sănătate Chiperceni
386. IMSP Centrul de Sănătate Ghetlova
387. IMSP Centrul de Sănătate Isacova
388. IMSP Centrul de Sănătate Cucuruzeni
389. IMSP Centrul de Sănătate Ivancea

Rezina
390. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Rezina
391. IMSP Spitalul Raional Rezina
392. IMSP Centrul de Sănătate Rezina
393. IMSP Centrul de Sănătate Mateuţi
394. IMSP Centrul de Sănătate Ignăţei
395. IMSP Centrul de Sănătate Pripiceni-Răzeşi
396. IMSP Centrul de Sănătate Cinişeuţi

Râşcani
397. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Râşcani
398. IMSP Spitalul Raional Râşcani
399. IMSP Centrul de Sănătate Văratic
400. IMSP Centrul de Sănătate Zăicani
401. IMSP Centrul de Sănătate Râşcani
402. IMSP Centrul de Sănătate Mihăileni
403. IMSP Centrul de Sănătate Corlăteni
404. IMSP Centrul de Sănătate Şaptebani
405. IMSP Centrul de Sănătate Vasileuţi
406. IMSP Centrul de Sănătate Recea
407. IMSP Centrul de Sănătate Costeşti

Sângerei
408. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Sângerei
13
Anexa nr. 8 (continuare)

409. IMSP Spitalul Raional Sângerei


410. IMSP Centrul de Sănătate Biruinţa
411. IMSP Centrul de Sănătate Rădoaia
412. IMSP Centrul de Sănătate Chişcăreni
413. IMSP Centrul de Sănătate Sângerei
414. IMSP Centrul de Sănătate Drăgăneşti
415. IMSP Centrul de Sănătate Sângereii Noi
416. IMSP Centrul de Sănătate Copăceni
417. IMSP Centrul de Sănătate Flămânzeni – Coşcodeni
418. IMSP Centrul de Sănătate Pepeni
419. IMSP Centrul de Sănătate Bilicenii Vechi
420. IMSP Centrul de Sănătate Cubolta
421. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mici

Soroca
422. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Soroca
423. IMSP Spitalul Raional Soroca
424. IMSP Centrul de Sănătate Parcani
425. IMSP Centrul de Sănătate Slobozia-Cremene
426. IMSP Centrul de Sănătate Vasilcău
427. IMSP Centrul de Sănătate Bădiceni
428. IMSP Centrul de Sănătate Rudi
429. IMSP Centrul de Sănătate Soroca
430. IMSP Centrul de Sănătate Cosăuţi
431. IMSP Centrul de Sănătate Racovăţ
432. IMSP Centrul de Sănătate Visoca
433. IMSP Centrul de Sănătate Nimereuca
434. IMSP Centrul de Sănătate Căinarii Vechi
435. IMSP Centrul de Sănătate Vădeni
436. IMSP Centrul de Sănătate Soroca Nouă

Străşeni
437. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Străşeni
438. IMSP Spitalul Raional Străşeni
439. IMSP Centrul de Sănătate Cojuşna
440. IMSP Centrul de Sănătate Pănăşeşti
441. IMSP Centrul de Sănătate Lozova
442. IMSP Centrul de Sănătate Sireţi
443. IMSP Centrul de Sănătate Vorniceni
444. IMSP Centrul de Sănătate Micăuţi
445. IMSP Centrul de Sănătate Zubreşti
446. IMSP Centrul de Sănătate Străşeni
14
Anexa nr. 8 (continuare)

Şoldăneşti
447. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Şoldăneşti
448. IMSP Spitalul Raional Şoldăneşti
449. IMSP Centrul de Sănătate Şoldăneşti
450. IMSP Centrul de Sănătate Vadul-Raşcov
451. IMSP Centrul de Sănătate Răspopeni
452. IMSP Centrul de Sănătate Cotiujenii Mari

Ştefan Vodă
453. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ştefan Vodă
454. IMSP Spitalul Raional Ştefan Vodă
455. IMSP Centrul de Sănătate Ştefan Vodă
456. IMSP Centrul de Sănătate Crocmaz
457. IMSP Centrul de Sănătate Olăneşti
458. IMSP Centrul de Sănătate Antoneşti
459. IMSP Centrul de Sănătate Talmaza

Taraclia
460. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Taraclia
461. IMSP Spitalul Raional Taraclia
462. IMSP Centrul de Sănătate Corten
463. IMSP Centrul de Sănătate Tvardiţa
464. IMSP Centrul de Sănătate Valea Perjei
465. IMSP Centrul de Sănătate Vinogradovca
466. IMSP Centrul de Sănătate Taraclia

Teleneşti
467. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Teleneşti
468. IMSP Spitalul Raional Teleneşti
469. IMSP Centrul de Sănătate Teleneşti
470. IMSP Centrul de Sănătate Căzăneşti
471. IMSP Centrul de Sănătate Chiştelniţa
472. IMSP Centrul de Sănătate Brânzenii Noi
473. IMSP Centrul de Sănătate Mândreşti
474. IMSP Centrul de Sănătate Sărătenii Vechi

Ungheni
475. Întreprinderea Municipală Centrul Stomatologic Raional Ungheni
476. IMSP Spitalul Raional Ungheni
477. IMSP Centrul de Sănătate Ungheni
478. IMSP Centrul de Sănătate Măcăreşti – Costuleni
15
Anexa nr. 8 (continuare)

479. IMSP Centrul de Sănătate Dănuţeni


480. IMSP Centrul de Sănătate Sculeni
481. IMSP Centrul de Sănătate Cioropcani
482. IMSP Centrul de Sănătate Petreşti
483. IMSP Centrul de Sănătate Valea Mare
484. IMSP Centrul de Sănătate Pârliţa
485. IMSP Centrul de Sănătate Corneşti
486. IMSP Centrul de Sănătate Mănoileşti
487. IMSP Centrul de Sănătate Năpădeni
488. IMSP Centrul de Sănătate Cetireni
489. IMSP Centrul de Sănătate Rădenii Vechi

UTA Găgăuzia
Comrat
490. Instituţia Publică de Stomatologie din Comrat
491. IMSP Spitalul Raional Comrat
492. IMSP Centrul de Sănătate Comrat
493. IMSP Centrul de Sănătate Congaz
494. IMSP Centrul de Sănătate Avdarma
495. IMSP Centrul de Sănătate Cioc-Maidan
496. IMSP Centrul de Sănătate Chirsova
497. IMSP Centrul de Sănătate Dezghingea

Ceadâr-Lunga
498. Instituţia Publică de Stomatologie din Ceadâr-Lunga
499. IMSP Spitalul Raional Ceadâr-Lunga
500. IMSP Centrul de Sănătate Ceadâr-Lunga
501. IMSP Centrul de Sănătate Copceac
502. IMSP Centrul de Sănătate Cazaclia
503. IMSP Centrul de Sănătate Tomai

Vulcăneşti
504. Instituţia Publică de Stomatologie din Vulcăneşti
505. IMSP Spitalul Raional Vulcăneşti
506. IMSP Centrul de Sănătate Vulcăneşti