Sunteți pe pagina 1din 10

Anexa nr.

6
Investițiile capitale pe autorități publice centrale

– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
TOTAL 4133374,0 433784,9 3699589,1

0101 Secretariatul Parlamentului 8000,0 8000,0


0101 Activitatea Parlamentului 8000,0 8000,0
Reconstrucția clădirii Secretariatului
Parlamentului, str. Sfatul Țării nr. 37,
municipiul Chișinău 8000,0 8000,0

0203 Ministerul Finanţelor 63190,3 31485,5 31704,8


0502 Administrarea veniturilor publice 63190,3 31485,5 31704,8
Proiectul „Reabilitarea şi
modernizarea posturilor vamale de la
frontiera moldo-română”, inclusiv: 54355,6 22650,8 31704,8
Modernizarea infrastructurii
Biroului vamal Leuşeni 10995,8 5559,8 5436,0
Modernizarea infrastructurii Postului
vamal Sculeni 38094,8 14544,0 23550,8
Modernizarea infrastructurii Postului
vamal Giurgiulești 5265,0 2547,0 2718,0
Construcția zonei de control la Postul
vamal Giurgiulești 2214,7 2214,7
Construcția blocurilor sanitare la 23 de
posturi vamale 6620,0 6620,0

0204 Ministerul Justiţiei 450902,9 112952,9 337950,0


4015 Administrare judecătorească 28556,6 28556,6
Construcția sediului Judecătoriei
Cahul 5434,8 5434,8
Construcția sediului Judecătoriei
Căușeni 4054,9 4054,9
Construcția sediului Judecătoriei
Edineț 5051,8 5051,8
Construcția sediului Judecătoriei
Hâncești 5981,7 5981,7
Construcția sediului Judecătoriei Orhei 8033,4 8033,4
4302 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
Construcția casei de arest din
municipiul Bălţi 48000,0 48000,0
Reconstrucția perimetrului de pază al 2000,0 2000,0
2
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Penitenciarului nr. 7, satul Rusca,
raionul Hâncești
Reconstrucţia Penitenciarului nr. 17,
oraşul Rezina 10000,0 10000,0
Proiectul „Construcţia penitenciarului
din municipiul Chişinău” 362346,3 24396,3 337950,0

0205 Ministerul Afacerilor Interne 151902,9 108788,2 43114,7


3502 Ordine şi siguranţă publică 21685,9 12499,1 9186,8
Proiectul „Cooperare regională pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România ̶ Moldova”,
inclusiv: 13686,8 4500,0 9186,8
Construcția sediului pentru trei
subdiviziuni operative ale
Inspectoratului Național de
Investigații, str. Bucuriei nr. 14,
municipiul Chișinău 13686,8 4500,0 9186,8
Construcția anexei la clădirea
laboratorului de expertiză genetico-
judiciară (ADN), str. Putna nr. 10,
municipiul Chișinău 5719,1 5719,1
Construcția izolatorului de detenție
provizorie al Inspectoratului de Poliție
Bălți 2280,0 2280,0
3505 Servicii de suport în domeniul
afacerilor interne 31756,5 11844,0 19912,5
Proiectul „Infrastructura de
comunicaţii”, inclusiv: 31756,5 11844,0 19912,5
Construcţia magistralei de
comunicaţii şi operaţionalizarea
Centrului de Cooperare
Transfrontalieră Lipcani, raionul
Briceni 31756,5 11844,0 19912,5
3506 Managementul frontierei 23627,3 18324,1 5303,2
Proiectul „Cooperare regională pentru
prevenirea şi combaterea criminalităţii
transfrontaliere România ̶ Moldova”,
inclusiv: 9578,4 4275,2 5303,2
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Brânza,
raionul Cahul 2394,6 1068,8 1325,8
Reconstrucția sediului Sectorului 2394,6 1068,8 1325,8
3
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Poliției de Frontieră Stoianovca,
raionul Cantemir
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Toceni,
raionul Cantemir 2394,6 1068,8 1325,8
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Valea Mare,
raionul Ungheni 2394,6 1068,8 1325,8
Reconstrucția sediului Sectorului
Poliției de Frontieră Briceni 2944,8 2944,8
Construcția sediului Sectorului Poliției
de Frontieră Soroca 2104,1 2104,1
Construcția sistemului de comunicații
al Poliției de Frontieră (TETRA) pe
segmentul moldo-ucrainean al
frontierei 9000,0 9000,0
3702 Protecţia civilă şi apărarea
împotriva incendiilor 14833,2 6121,0 8712,2
Construcţia sediului Unității de
salvatori și pompieri Ungheni 1000,0 1000,0
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii
de operare a Serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare
(SMURD) şi de pregătire a
personalului de intervenţie în situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră
dintre Republica Moldova şi
România”, inclusiv: 11187,2 2475,0 8712,2
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, str. Nicolae
Testemițanu nr. 29, municipiul
Chișinău 1446,8 1446,8
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, str. Poamei
nr. 21, municipiul Chișinău 1446,8 1446,8
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, municipiul
Bălți 1446,8 1446,8
Construcția heliportului pentru
elicoptere medicale, municipiul
Cahul 1446,8 1446,8
Reconstrucţia sediului Punctului de
operare terestră SMURD Cantemir 2362,5 1012,5 1350,0
4
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
Reconstrucţia sediului Punctului de
operare terestră SMURD Ungheni 3037,5 1462,5 1575,0
Proiectul „Răspuns comun eficient în
situații de urgență transfrontaliere”,
inclusiv: 1170,0 1170,0
Construcția sediului Dispeceratului
Regional pentru Situații de Urgență
Nord, municipiul Bălți 1170,0 1170,0
Proiectul „Îmbunătățirea capacităților
de comunicare bazate pe TIC în zona
transfrontalieră a României de Nord-
Est–Republica Moldova”, inclusiv: 1476,0 1476,0
Reconstrucția Centrului
Republican de Instruire pentru
Pompieri și Salvatori, satul Răzeni,
raionul Ialoveni 1476,0 1476,0
8812 Perfecționarea cadrelor 60000,0 60000,0
Construcția Centrului integrat de
pregătire pentru aplicarea legii,
str. Nicolai Dimo nr. 30, municipiul
Chișinău 60000,0 60000,0

0206 Ministerul Afacerilor Externe și


Integrării Europene 18000,0 18000,0
0602 Promovarea intereselor naţionale
prin intermediul instituţiilor
serviciului diplomatic 18000,0 18000,0
Construcția complexului Ambasadei
Republicii Moldova în Republica
Belarus, orașul Minsk 18000,0 18000,0

0218 Ministerul Economiei și


Infrastructurii 3221223,4 13262,5 3207960,9
6402 Dezvoltarea drumurilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
Proiectul „Susținerea Programului în
sectorul drumurilor” 1191073,5 1191073,5
Proiectul „Reabilitarea drumurilor
locale” 512450,0 512450,0
Proiectul „Reabilitarea drumurilor cu
suportul Republicii Belarus” 217699,9 13262,5 204437,4
Proiectul „Program de dezvoltare a
infrastructurii drumurilor cu suportul
Federației Ruse” 1300000,0 1300000,0
5
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate

0219 Ministerul Agriculturii, Dezvoltării


Regionale și Mediului 67482,2 14653,7 52828,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor
fitotehnie şi horticultură 43321,6 597,1 42724,5
Proiectul „Programul rural de
reziliență economico-climatică
incluzivă (IFAD VI)” 7349,7 7349,7
Proiectul „Programul de reziliență
rurală (IFAD VII)” 22207,1 7,1 22200,0
Proiectul „Agricultura competitivă” 13174,8 13174,8
Construcția depozitului cu atmosferă
controlată al Comisiei de Stat pentru
Testarea Soiurilor de Plante, satul
Băcioi, municipiul Chișinău 590,0 590,0
7504 Construcţia locuinţelor 10104,0 10104,0
Proiectul „Construcţia locuinţelor
sociale II” 10104,0 10104,0
8809 Învăţământ profesional tehnic
postsecundar 10056,6 10056,6
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Horticultură și Tehnologii Agricole,
satul Țaul, raionul Dondușeni 10056,6 10056,6
8810 Învăţământ superior 4000,0 4000,0
Construcţia clădirilor Clinicii
veterinare a Universităţii Agrare de
Stat din Moldova, str. Mirceşti nr. 42,
municipiul Chișinău 4000,0 4000,0

0220 Ministerul Educației, Culturii și


Cercetării 84400,9 84400,9
1602 Cercetări ştiinţifice fundamentale în
direcţia strategică „Materiale,
tehnologii şi produse inovative” 606,3 606,3
Reconstrucția serelor Grădinii
Botanice Naționale (Institut)
„Alexandru Ciubotaru”, str. Pădurii
nr. 18, municipiul Chișinău 606,3 606,3
8503 Protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional 31000,0 31000,0
Restaurarea edificiului Sălii cu Orgă,
bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr. 81, 2000,0 2000,0
6
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
municipiul Chişinău
Construcția edificiului Teatrului
Republican Muzical-Dramatic
„B. P. Hasdeu”, str. Bogdan Petriceicu
Hasdeu nr. 6, municipiul Cahul 5000,0 5000,0
Restaurarea edificiului Muzeului
Naţional de Artă al Moldovei,
str. 31 August 1989 nr. 115,
municipiul Chişinău 17000,0 17000,0
Reconstrucția sediului Muzeului de
Istorie a Evreilor din Republica
Moldova, municipiul Chișinău 1000,0 1000,0
Restaurarea și reconstrucția edificiilor
Muzeului Național de Etnografie și
Istorie Naturală, str. Mihail
Kogălniceanu nr. 82, municipiul
Chișinău 3000,0 3000,0
Restaurarea Bisericii „Adormirea
Maicii Domnului”, orașul Căușeni,
filiala Muzeului Naţional de Artă 2000,0 2000,0
Proiectul „Promovarea tradițiilor
etnografice din România și Republica
Moldova”, inclusiv: 500,0 500,0
Restaurarea Muzeului Satului,
filiala Muzeului Național de
Etnografie și Istorie Naturală,
bd. Dacia, municipiul Chișinău 500,0 500,0
Proiectul „Istoria și muzica – valorile
care ne reunesc”, inclusiv: 500,0 500,0
Restaurarea caselor tradiționale
țărănești din cadrul Rezervației
cultural-naturale „Orheiul Vechi”,
satele Butuceni și Morovaia,
raionul Orhei 500,0 500,0
8602 Sport 12000,0 12000,0
Reconstrucţia bazei sportive de
canotaj a Centrului Sportiv de
Pregătire a Loturilor Naționale, oraşul
Vatra, municipiul Chişinău 4000,0 4000,0
Reconstrucția clădirii cu anexarea sălii
polivalente a Școlii Sportive
Specializate de Box din satul
Grimăncăuți, raionul Briceni 8000,0 8000,0
7
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
8808 Învăţământ profesional tehnic
secundar 1610,0 1610,0
Construcția centralei termice pe gaze
naturale a Școlii Profesionale nr. 2 din
municipiul Cahul 1610,0 1610,0
8809 Învăţământ profesional-tehnic
postsecundar 39184,6 39184,6
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Construcții, str. Gheorghe Asachi
nr. 71, municipiul Chișinău 7000,0 7000,0
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Energetică și Electronică, str. Melestiu
nr. 12, municipiul Chișinău 16000,0 16000,0
Reconstrucţia şi modernizarea
clădirilor Centrului de Excelenţă în
Economie şi Finanţe, str. Miron Costin
nr. 26/2, municipiul Chişinău 1495,8 1495,8
Reconstrucția și modernizarea
clădirilor Centrului de Excelență în
Educație Artistică „Ștefan Neaga”,
str. Hristo Botev nr. 4, municipiul
Chișinău 14688,8 14688,8

0221 Ministerul Sănătății, Muncii și


Protecției Sociale 52173,4 36241,2 15932,2
8013 Asistență medicală de reabilitare și
recuperare 4471,4 4471,4
Renovarea clădirii și a teritoriului
adiacent ale Spitalului de Stat,
str. Drumul Viilor nr. 34, municipiul
Chișinău 4471,4 4471,4
8019 Dezvoltarea şi modernizarea
instituţiilor în domeniul ocrotirii
sănătăţii 39057,0 23124,8 15932,2
Proiectul „Îmbunătăţirea infrastructurii
de operare a Serviciului mobil de
urgenţă, resuscitare şi descarcerare
(SMURD) şi de pregătire a
personalului de intervenţie în situaţii
de urgenţă în zona transfrontalieră
dintre Republica Moldova şi
8
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
România”, inclusiv: 24057,0 8124,8 15932,2
Construcția Unității de primiri
urgențe a Institutului de Medicină
Urgentă, str. Toma Ciorbă nr. 1,
municipiul Chișinău 24057,0 8124,8 15932,2
Reconstrucția blocului operator al
Institutului de Medicină Urgentă,
str. Toma Ciorbă nr. 1, municipiul
Chișinău 15000,0 15000,0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu
locuințe 385,0 385,0
Construcţia blocului locativ pentru
participanţii la lichidarea consecinţelor
avariei de la CAE Cernobâl, str. Alba
Iulia nr. 97, municipiul Chişinău 385,0 385,0
9010 Protecția socială a persoanelor cu
dizabilități 8260,0 8260,0
Construcţia sediului Centrului
Național pentru Determinarea
Dizabilității și Capacității de Muncă,
str. Alexandru Hâjdeu nr. 49,
municipiul Chişinău 8260,0 8260,0

0406 Serviciul de Informații și Securitate 6000,0 6000,0


3602 Asigurarea securității de stat 6000,0 6000,0
Proiect de investiții capitale nr. 4 6000,0 6000,0

0504 Fondul de Investiții Sociale 10098,0 10098,0


8806 Învăţământ liceal 10098,0 10098,0
Construcția blocului de studii al
Liceului Teoretic „Mihai Eminescu”
din municipiul Comrat 10098,0 10098,0

TOTAL 4133374,0 433784,9 3699589,1


inclusiv:
01 Legislativul și serviciile de suport 8000,0 8000,0
0101 Activitatea Parlamentului 8000,0 8000,0
05 Managementul finanţelor publice 63190,3 31485,5 31704,8
0502 Administrarea veniturilor publice 63190,3 31485,5 31704,8
06 Afacerile externe și cooperarea
externă 18000,0 18000,0
0602 Promovarea intereselor naţionale prin
intermediul instituţiilor serviciului 18000,0 18000,0
9
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
diplomatic
16 Cercetările ştiinţifice fundamentale 606,3 606,3
1602 Cercetări ştiinţifice fundamentale în
direcţia strategică „Materiale,
tehnologii şi produse inovative” 606,3 606,3
35 Afaceri interne 77069,7 42667,2 34402,5
3502 Ordine şi siguranţă publică 21685,9 12499,1 9186,8
3505 Servicii de suport în domeniul
afacerilor interne 31756,5 11844,0 19912,5
3506 Managementul frontierei 23627,3 18324,1 5303,2
36 Securitatea națională 6000,0 6000,0
3602 Asigurarea securității de stat 6000,0 6000,0
37 Protecţie şi salvare în situaţii
excepţionale 14833,2 6121,0 8712,2
3702 Protecţia civilă şi apărarea împotriva
incendiilor 14833,2 6121,0 8712,2
40 Justiţia 28556,6 28556,6
4015 Administrare judecătorească 28556,6 28556,6
43 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
4302 Sistemul penitenciar 422346,3 84396,3 337950,0
51 Dezvoltarea agriculturii 43321,6 597,1 42724,5
5102 Dezvoltarea durabilă a sectoarelor
fitotehnie şi horticultură 43321,6 597,1 42724,5
64 Dezvoltarea transporturilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
6402 Dezvoltarea drumurilor 3221223,4 13262,5 3207960,9
75 Dezvoltarea gospodăriei de locuinţe
şi serviciilor comunale 10104,0 10104,0
7504 Construcţia locuinţelor 10104,0 10104,0
80 Sănătatea publică şi serviciile
medicale 43528,4 27596,2 15932,2
8013 Asistență medicală de reabilitare și
recuperare 4471,4 4471,4
8019 Dezvoltarea şi modernizarea
instituţiilor în domeniul ocrotirii
sănătăţii 39057,0 23124,8 15932,2
85 Cultura, cultele şi odihna 31000,0 31000,0
8503 Protejarea şi punerea în valoare a
patrimoniului cultural naţional 31000,0 31000,0
86 Tineret şi sport 12000,0 12000,0
8602 Sport 12000,0 12000,0
88 Învăţământ 124949,2 114851,2 10098,0
8806 Învăţământ liceal 10098,0 10098,0
10
Anexa nr. 6 (continuare)
– mii lei –
Cod Autoritatea publică TOTAL inclusiv din contul
centrală/Program/Proiect resurselor proiectelor
generale și finanţate din
veniturilor surse externe
colectate
8808 Învăţământ profesional tehnic
secundar 1610,0 1610,0
8809 Învăţământ profesional tehnic
postsecundar 49241,2 49241,2
8810 Învăţământ superior 4000,0 4000,0
8812 Perfecționarea cadrelor 60000,0 60000,0
90 Protecţia socială 8645,0 8645,0
9009 Protecție în domeniul asigurării cu
locuințe 385,0 385,0
9010 Protecția socială a persoanelor cu
dizabilități 8260,0 8260,0

S-ar putea să vă placă și