Sunteți pe pagina 1din 5

Proiect de activitate

Activitatea : Educaţie muzicală


Grupa mare
Data: 14.03.2005
Felul activităţii : transmitere/ însuşire de noi cunoştinţe
Tema: Mersul melodic suitor şi coborâtor : “Zidarul”
Scopul: -dezvoltarea sensibilităţii auditive prin distingerea liniei melodice şi marcarea
acesteia prin ridicarea sau coborârea mâinii în funcţie de mersul melodiei
-insuflarea sentimentului de dragoste faţă de artă şi faţă de muzică în special
Durata: 25 minute
Obiective operaţionale:
-să execute corect exerciţiile de respiraţie şi pe cele de cultură vocală;
-să intoneze corect cântecul “Zidarul”, respectând înălţimea sunetelor;
-să marcheze mersul melodic suitor şi coborâtor prin ridicarea mâinii în cazul
în care mersul este ascendent şi coborârea mâinii în cazul în care mersul
melodic este descendent;
-să intoneze refrenul urmărind cu indicatorul pe planşă mersul (scăriţă)
melodic;
-să aprecieze modul în care a intonat melodia el şi colegii săi.
Strategia didactică:
1. Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul
2. Material didactic: planşă cu mersul melodic al cântecului, indicator, stativ, jucărie
de pluş muzicală
3. Organizare: scăunelele vor fi aşezate în semicerc, în faţă acestora va fi aşezat
stativul cu planşa
Propunător : Gabriela Zaharia
Momentele lecţiei Conţinut Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Evaluare
1.Moment 1) Propriu-zis: -cere copiilor să aşeze scăunelele -aşează scăunelele
organizatoric -aşezarea scăunelelor în în semicerc
semicerc -pregăteşte stativul, planşă şi
-pregătirea materialului didactic jucăria
2) Din punct de vedere muzical: -explică cum se face inspirarea -ascultă cu atenţie
a) exerciţii de respiraţie: aerului şi expiraţia
-mirosim ce floarea(de 3 ori); -execută model -execută după model -analiza execuţiei
-suflăm puful de păpădie (de 3
ori);
-suflăm în lumânările de pe tort
(de 3 ori);
b) exerciţii de cultură vocală: -cântă model -ascultă cu atenţie
-Cântă ca şi mine! -repetă exercitiile propuse

2. Reactualizarea -recapitularea datelor privitoare Adresează copiilor întrebări : -răspund la întrebări -analiza şi
cunoştinţelor la înălţimea sunetelor: existenţa Am învăţat despre sunete că au corectarea
anterioare sunetelor de diferite înălţimi: diferite înălţimi. răspunsurilor
joase, înalte, potrivite  Cum este acest sunet?
(intonează sunetul Do2)
 Dar acesta?(Do1)
Momentele lecţiei Conţinut Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Evaluare
 Dar acesta?(sol)
3.Captarea atenţiei -prezentarea jucăriei muzicale Prezintă copiilor musafirul: -ascultă cu atenţie -observarea
ursuletul Martinel care stie un comportamentului
cântecel, şi care a venit să-l
cânte copiilor (pune ursuleţul să
cânte)
Spune copiilor că ursuleţul ar
vrea să-i vadă şi pe ei cum cântă
4. Anunţarea -mersul melodic suitor şi -anunţă copiii că vor învăţă -ascultă cu atenţie
scopului şi a coborâtor; urmărirea lui cu mâna despre mersul melodiei în cântec
obiectivelor în aer
5. Dirijarea -stabilirea faptului că un cântec -explică copiilor faptului că un -ascultă cu atenţie
învăţării este o înşiruire de sunete de cântec este o înşiruire de sunete
diferite înălţimi de diferite înălţimi şi
-intonarea model a cântecului exemplifică printr-un fragment
-învătarea cântecului, împărţit în din cântecul propus
două fragmente F1 şi F2 -intonează model cântecul
-repetarea şi învăţarea -cântă de 4 ori F1 -analiza intonaţiei
fragmentului F1
-repetarea şi învăţarea F2 -cântă de 4 ori F2
6. Asigurarea -intonarea cântecului în -cere copiilor să intoneze o dată -cântă în cor - analiza intonaţiei
conexiunii inverse ansamblu în cor tot cântecul
7. Dirijarea -stabilirea sunetelor înalte din -cere copiilor să marcheze -cântă şi marchează sunetele -analiza execuţiei
învăţării cântec prin ridicarea braţelor în sunetele înalte din cântec prin înalte şi pe cele joase
sus şi stabilirea sunetelor joase ridicarea braţelor şi sunetele
prin coborârea braţelor joase prin coborârea braţelor
-intonează şi marchează
înălţimea sunetelor odată cu
-stabilirea faptului că mersul copiii
melodiei este o scăriţă care urcă
Momentele lecţiei Conţinut Activitatea educatoarei Activitatea copiilor Evaluare
şi coboară
-prezentarea planşei cu mersul -intonează urmărind cu -intonează odată cu -analiza execuţiei
melodic al cântecului indicatorul pe planşă mersul educatoarea
-intonarea cântecului cu melodic al cântecului -intonează marcând mersul
descrierea mersului melodic prin -intonează marcând mersul melodic cu mâna în aer
ridicarea şi coborârea mâinii în melodic cu mâna în aer
aer
8.Asigurarea -intonarea cântecului şi -cere copiilor intoneze şi să -analiza şi
conexiunii urmărirea pe planşă cu indice pe planşa mersul corectarea
inverse indicatorul a mersului melodic al cântecului execuţiei
melodic
9. Obţinerea -interpretarea pe grupe cu -cere copiilor să interpreteze -intonează pe grupe şi -analiza şi
performanţei marcarea mersului cântecul pe grupe (grupa marchează mersul corectarea
melodic pe planşă şi cu fetelor, grupa băieţilor) şi melodic; execuţiei
mâna în aer; să marcheze mersul -interpretează individual câte
-interpretarea individuală a unui melodiei cu indicatorul un fragment, marcând mersul
fragment cu marcarea pe planşă şi cu mâna în melodiei
mersului melodic pe aer
planşă şi cu mâna în aer; -cere copiilor să interpreteze
individual câte un
fragment cu marcarea
mersului melodic pe
planşă şi cu mâna în aer

10. Fixarea -interpretarea în ansamblu a -cere copiilor să cânte cu toţii şi -cântă în cor şi marchează -analiza şi
cunoştinţelor cântecului cu marcarea să marcheze mersul mersul melodic corectarea
pe planşă a mersului melodic execuţiei
melodic
11. Aprecierea -evidenţierea copiilor care au -evidenţiază copiii care au -ascultă cu atenţie
activităţii intonat şi au marcat intonat corect şi au
copiilor corect mersul melodic marcat corect mersul
melodic

S-ar putea să vă placă și