Sunteți pe pagina 1din 91

U1 und U4_2005.qxd 21.02.

2005 13:28 Uhr Seite 1

Automatizări – prezentare generală / 2005

Automatizări – prezentare generală | 2005


„Moeller- produse și solușii
Moeller Electric SRL
Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A
020335 București, sector 2
de viitor”
Tel: 40-21-2432070,
Fax: 40-21-2433860

E-mail: info@moeller.ro
Internet: www.moeller.ro

© 2004 de Moeller GmbH


Sub rezerva modificărilor.
W2700-7546RO MDS/DM ??/05
Tipărit În Republica Federală a Germaniei (??/05)
Nr. Articol: 292254

Xtra Combinations

Prin pachetul Xtra Combinations, Moeller vă pune la


dispoziţie o gamă largă de produse și servicii care
se combină perfect pentru a raspunde optim cerinţelor
de comutaţie, protecţie și control din sistemele de auto-
matizare și distribuţie a energiei.

Utilizând Xtra Combinations, sarcinile de automatizare se


pot soluţiona tehnic aferent și se pot optimiza din punct
de vedere economic.

Principalele caracteristici:
■ flexibilitate și simplitate
■ disponibilitate crescută
■ Înalt nivel de securitate

Toate produsele se pot combina ușor mecanic, electric și Produse pentru automatizări,
control și vizualizare, soluţii
communicaţional, permiţând realizarea de soluţii flexibile
care cresc eficienţa mașinilor
și elegante, particularizate pentru fiecare aplicaţie În
și instalaţiilor.
parte – rapid, efficient, economic. Produsele sunt de Înaltă
fiabilitate și de o deosebită calitate, ceea ce asigură un
Înalt nivel de continuitate funcţională și o securitate
optimă pentru personal, instalaţii sau clădiri.

Datorită unei reţele de distribuţie apropiată de client și a


personalului de Înaltă competenţă, puteţi dispune rapid
de produsele Moeller. Sunaţi chiar acum!
Suntem pregătiţi să vă oferim soluţia!

Think future. Switch to green.


green Think future. Switch to green.
green
Funktionen 21.02.2005 12:50 Uhr Seite 2

Automatizări –
aparatură și soluţii de sistem –
totul dintr-o singură sursă

Grupul Moeller este o companie cu o puternică prezenţă internaţională, ceea ce oferă producătorilor
de mașini și instalaţii garanţia unui partener împreună cu care vor avea mult succes.

Suntem un partener de încredere pentru automa-


tizări în industrie sau clădiri, recunoscut atât pen-
tru înaltele performanţe ale produselor sale cât și
pentru gama cuprinzătoare de servicii complemen-
tare oferite, contribuind astfel la dezvoltarea și
succesul partenerilor.

Pretutindeni în lume, implementăm soluţii care


de fiecare dată îndeplinesc cerinţele specifice de
automatizare ale exigenţilor noștri clienţi. Mași-
nile și sistemele sunt mai eficiente, mai flexibile și
gata să răspundă cerinţelor viitorului atunci când
utilizează inovatoarele noastre produse de auto-
matizare, soluţiile noastre de sistem sau serviciile
pe care le oferim.
Rezervele interne de performanţă, capacitatea
crescută de management al datelor, interfeţele
de comunicaţie pe Internet, ca și opţiunea de inte-
grare a sistemelor non-Moeller, iată câteva dintre
argumentele noastre forte. Și desigur, un argu-
ment important este preocuparea noastră faţă
de eficienţa proiectării și punerii în funcţiune!
Funktionen 21.02.2005 12:50 Uhr Seite 3
Funktionen 21.02.2005 12:50 Uhr Seite 4

Cerinţe și soluţii
Automatizări in industrie

Web
Inteligenţa
Plata exclu- Transparenţa activităţii
siv în confor- mașinii prin control și
mitate cu numărul întreţinere de la
de obiecte realizate distanţă Re
de mașină Master station

HMI/PLC
Intranet Internet
Producţia în Management centralizat al
cantităţi mici datelor pe mașină, sen-
necesită capabilităţi zori cu interfeţe de
de conversie rapidă și date și elemente
automată a mașinii de acţionare inte-
ligente

HMI/PLC

Comunicaţie
Mașinile in- Sisteme cu capacităţi de
dividuale inte- comunicaţie, integrabile
grate într-o linie de în reţele de mașini, de
producţie cu mașini de exemplu cu tehno-
PLC/Technological
la alţi producători logie Web
functions

Manageme
Funktionen 21.02.2005 12:51 Uhr Seite 5

distribuită Modular și Descentralizat


Module mașină flexibile și Produse sim-
autonome, încorporând ple, modulare, în
funcţii parţiale, ca uni- concordanţă cu ulti-
tăţi de bază în dez- mele trenduri. Standarde
Remote I/O voltarea mașinilor eficiente în toată lumea
de mare performanţă și opţiuni hardware
și software cores-
punzătoare

Frequency
inverters Furnizor asistenţă/servicii
Suport tehnic, consultanţă, Procesul de
securitatea investiţiei și semnalizare prin
furnizare service pen- electronică a stărilor
tru producţie și si- mecanice solicită un
stem înalt nivel de compe-
Devices from other tenţă și consultanţă
manufacturers
pre- și post-vân-
Motion Control & Servo axes zare

Controlul mișcărilor
Creșterea producţiei (mai Sistemele cu
multe produse/oră) pe acţionări indivi-
unitatea de suprafaţă duale trebuie înlo-
ocupată cuite cu controlere de
înaltă performanţă,
pe mai mult axe

ntul datelor
Systemübersicht 21.02.2005 13:57 Uhr Seite 6

Ethernet

Software XSoft 11 XSoft-EPAM 16 XSoft-GALILEO 23


Professional


PC based HMI-PLC 8
u
No
PC based PLC 8

XVC600 XCC600 XC600

Embedded HMI-PLC u
18 No

XV400 HPG200 HPG300

Modular PLC 26

XC100 XC200 PS4-416

Compact PLC 40

PS4-141 PS4-201 PS4-271


Comunication 50

u
HMI 56 No

MI4 MI4/MV4 XVH300/XV400 MI4

Remote I/O 66

XION/XStart WINbloc XION/XStart


Operating and 74
Control Relays u u
No No

easy700 easy800 MFD-Titan easy700

Drives 84

DF5/DV5 DF5/DV5
Systemübersicht 21.02.2005 13:59 Uhr Seite 7

Sucosoft S40 36 MI4-Konfigurator 59 MV4-Konfigurator 61 I/O Assistant 71 Easy-Soft 77XVC-101
TCP/IP
Modbus
Ethernet

RS232
RS485

PS4-341


Suconet K

u u
No No

MI4/MV4 XVH300/XV400 MI4 MI4/MV4 XVH300/XV400


xSystem – prezentare sistem

WINbloc WINbloc ECO EM4-101...

u u
No No

easy800 MFD-Titan easy500 easy700 easy800 MFD-Titan

DF6/DV6
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:29 Uhr Seite 8

PC based PLC și HMI-PLC


Platformă deschisă pentru
automatizări

Mașinile și, în special, instalaţiile sunt aplicaţii care se dezvoltă modular.


Fiecare utilaj care trebuie integrat în linia de fabricaţie trebuie armonizat
cu cele existente. Cu sistemele de automatizare „PC based“ de la Moeller,
sunt satisfăcute optimal cerinţele tehnicilor moderne de automatizare,
un nepreţuit avantaj în acest sens fiind transparenţa și flexibilitatea pe
care o conferă sistemelor de vizualizare, comandă și control.
Seriile XCC600 și XVC600 aduc un surplus de putere în clasa dispozitivelor
compacte de automatizare bazate pe tehnica PC-urilor.
Combinaţiilor de aparate Moeller cum ar fi panou-operator cu touch-screen
plus PLC puternic – și-au dovedit calităţile, printre care aspecte esenţiale
astăzi precum scalabilitatea (posibilitatea dezvoltării treptate în timp) sau
flexibilitatea.

8
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:30 Uhr Seite 9

FAG Kugelfischer dezvoltă, produce și vinde rulmenţi pentru De peste 90 de ani, Klockner Hansel Processing livrează în
industria automobilistică în toată lumea. Pentru a garanta toată lumea instalaţii de procesare și de împachetat pentru
respectarea standardelor de calitate de către produsele sale, producţia de dulciuri. O instalaţie constă, în general, dintr-
FAG realizează testări și simulări. Manipularea unor mari un sistem de alimentare, un sistem de cântărire, mai multe
cantităţi de date, prelucrarea rapidă a mărimilor analogice cuptoare, sistem de formare și împachetare. Se cere o mare
și conectarea simplă la sistemul de cabluri al standului de precizie în respectarea reţetei de fabricaţie a produsului
testare sunt cerinţe pentru sistemul de automatizare dorit. final. Cu PC based HMI-PLC pot fi memorate până la 250
XC600 PC based PLC îndeplinește aceste cerinţe. XC600, de reţete cu până la 64 de componente individuale.
care dispune de Webserver integrat, OPC Server și Ethernet Protocoale de comenzi, reţete și șarje pot fi generate
„on-board“, realizează, pe de o parte, legătura cu sistemul și memorate într-un CompactFlash. Pentru evaluare și
de conducere. Pe de altă parte, XC600 primește pe FTP arhivare sunt create fișiere LOG, apelabile prin Ethernet
pachetele de date corespunzătoare fiecărei piste de încer- de Server sau de sistemul de management al procesului.
care. În acest mod rulmenţii pot fi testaţi în condiţii reale În cazul defectării unei mașini sau al unei instalaţii, se
și calitatea și fiabilitatea lor poate fi dovedită. Rezultatul: poate face o diagnosticare simplă și rapidă, oriunde în
economie de timp și cheltuieli fără a reduce calitatea. lume, prin WEB.

XC600 XCC600 XVC600

Un automat programabil „High-end“ Seria XCC600 aduce puterea Pentium- Conceptul inovator care stă la
pentru utilizări complexe. Cu o ului în clasa compactă a modernelor baza seriei XVC600 oferă multiple
memorie-program și de date de PC based PLC. Astfel, aveţi la dispoziţie posibilităţi de conectare în reţea și
dimensiuni mari care, împreună cu un sistem cu o platformă deschisă automatizări. Toate aparatele dispun
o mare viteză de prelucrare, asigură bazat pe un sistem de operare „on-board“ de interfeţe Ethernet și
PC based PLC și HMI-PLC

o soluţionare eficientă a aplicaţiei. standard precum MS-Windows 2000. CANopen. Aparatele pot fi exploatate
Este dotat cu un display cu 4 rânduri, Componentele pot fi exploatate fără fără ventilaţie sau mișcări mecanice
cu un meniu și comenzi. ventilaţie sau mișcări mecanice. ale componentelor. Ca memorie de
Datorită utilizării standardelor ETX, masă se poate folosi un Compact-
puterea de calcul a sistemului este Flash schimbabil. Datorită utilizării
scalabilă. Un XCC600 în combinaţie standardelor ETX, puterea de calcul
cu un panou XC-DVI poate fi utilizat a sistemului este scalabilă. Noile
ca HMI-PLC cu touch-display. Panoul tehnologii precum și puternice
DVI poate fi operat și ca IPC cu inter- procesoare în standard ETX au fost
faţă DVI. Este la dispoziţie o gama imediat utilizate.
largă de panouri DVI, în tehnologie
touch-infraroșu sau touch-rezistiv,
cu diverse dimensiuni până la 15“.
9
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:30 Uhr Seite 10

XC600

XC-CPU-601 XC600 – automat de mare putere


Conceptele moderne de automa-
tizare sunt susţinute de automa-
tele moderne. Pe lănga viteză
de calcul și prelucrare a unor
cantităţi mari de date este
necesară și o conectare rapidă la
structura IT de pe nivelul superior.
XC600 este un automat de mare
putere modular, care îmbină
calităţile recunoscute ale
automatelor programabile
Datorită vitezei mari de prelucrare, automatele din seria XC600 sunt destinate utilizării în cu facilităţile de comunicaţie.
aplicaţii în care este necesară prelucrarea unor cantităţi mari de date și programe.
Cartelă memorie: Ghidare utilizator prin afișaj
CF
Deosebit este noul mod de
Extensibilitate:
Max. 74 XI/ON „slice“ comandă. Multe informaţii pot fi
OPC-Server afișate direct pe panoul operator
Alte interfeţe: fără programator. Displayul cu
RS232, USB, Ethernet patru rânduri oferă informaţii
XC-CPU601-E1M în mai multe limbi despre starea
Memorie program 1 MByte XC-POW-50-UPS
de funcţionare sau situaţiile de
Memorie date 1 MByte Sursă alimentare
defect.
XC-CPU601-E2M XC-POW-50-XION-UPS
Memorie programr 2 MByte Sursă alimentare pentru
Memorie date 1 MByte Conectare XION locale Interfaţă rapidă Ethernet
XC-CPU601-E4M XC-SYS1 100MB „on-board“
Memorie program 4 MByte Unitate comandă cu display,
Memorie date 1 MByte Slot pentru CompactFlash Transmisie simplă de date prin
Ceas de timp real, suport baterie variabile globale de reţea între
XC-CPU601-E8M
Memorie program 8 MByte XC-NET-CAN automate, transfer de date
Memorie date 2 MByte CAN Master, max. 1 MBaud
– cum ar fi bănci de date – către
XC-CPU601-E4M-XV XC-NET-DP-M
Memorie program 4 MByte PROFIBUS-DP Master, max. 12 MBaud aplicaţii PC, conectare la un OPC
Memorie date 1 MByte Client-utilizator, programare
Web-server integrat
rapidă: interfaţa Ethernet este
XC-ADP
Modul bază
o garanţie a unei comunicaţii
eficiente și cu multiple utilizări.
XC-ADP-XION
Modul bază pentru conectare I/E locale

10
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:30 Uhr Seite 11

XSOFT-PROFESSIONAL: Programare
conform standardelor internaţionale

XSOFT-PROFESSIONAL este un sistem de programare


bazat pe CoDeSys 36 pentru automatizările industriale,
realizat în conformitate cu standardul internaţional
IEC 61131-3. Caracteristici tehnice perfecţionate, mane-
vrare simplă și o răspândire largă a acestui software
printre componentele de automatizare utilizate de
diferiţi producători sunt garanţii ale succesului său.

Caracteristici de proiectare
Auto Declare: declarare automată a variabilelor
Configurare confortabilă a automatelor Auto Format/Syntax Coloring
Formatare automată și Evidenţiere cromatică a codurilor și
textelor cu declaraţii
Comparare confortabilă a proiectului

Limbaje de programare
Lista de instrucţiuni (IL) și Text structurat (ST)
Schemă bloc funcţională (FBD)
Schemă funcţională complet grafică/Continuous Function
Chart (CFC)
Schemă de contacte (LD)
Schema functionala secvenţiala (SFC)

Pentru fiecare aplicaţie exista


limbajul de programare optim
(IL, ST, FBD, CFC, LD, SFC)
Asistenţa la depanare și punere în
funcţiune economisește timp și bani.

O diversitate de facilităţi simplifică realizarea Depanare și punere în funcţiune


XSoft vă pune la dispoziţie o diversitate de funcţii impor-
aplicaţiei, cu scopul precis de a reduce costurile
tante pentru a depana, testa și pune în funcţiune rapid și
și timpul de proiectare. Se pot alege facilităţi de eficient aplicaţiile dumneavoastră de comandă.
căutare globală și înlocuire, generare și utilizare Toate aceste caracteristici sunt disponibile imediat după
de biblioteci, asistenţă sensibilă la context, ce v-aţi logat la automat (mod on-line).
editarea unei liste de referinţe încrucișate,
PC based PLC și HMI-PLC

Simulare
testarea variabilelor neutilizate. Puteţi testa programul dumneavoastră de aplicaţie și fără
a fi conectat cu automatul programabil. XSoft prezintă
pentru aceasta o simulare on-line integrată. Nu trebuie să
ieșiţi din interfaţa curentă și nici nu se modifică operarea
faţă de modul on-line cu comandă conectată.

11
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:30 Uhr Seite 12

DVI Touch-Panel
Touch-IR/Rezistiv de la 6,4“ până la 15“

XV-DVI Panoul-Touch DVI îndeplinește


toate cerinţele solicitate astăzi
de o transmisie digitală de video-
date și respectă standardul DVI.
Datorită gradului de protecţie
IP65 al panoului frontal și a
carcasei robuste, Panoul-Touch
DVI reprezintă o soluţie ideală
pentru tablouri de distribuţie,
console-sistem sau aplicaţii
similare.

Tip: Date generale: Ecranul utilizat este TFT color, cu


TFT-color 0...50˚C montaj vertical diagonala de la 6,4“ până la 15“
Număr culori: 256 0...40˚C montaj până la max. 35˚
Iluminare fundal: 10..90% umiditate rel. și rezoluţie de la 640x480 până la
reglabil software 1024x768, reprezentând o soluţie
Grad protecţie:
Rezoluţie: IP65 frontal ideală pentru imagini color.
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 Clasa EMV:
EN61000-6-2, EN50081-2 Datorită suprafeţei complet plate
Touch:
Touch-IR Alimentare: și tehnologiei TFT, unghiul de
(Rezistiv în pregătire) 12Vcc, 18W (de la XCC 600/IPC) citire a informaţiilor de pe ecran
Driver: compatibil
Windows CE/9x/NT/2000/VxWorks
Dimensiuni (L x Î x A): este foarte bun și în întregul
6,4“: 212 x 156 x 63,2 mm
Interfeţe: 10,4“: 345 x 260 x 63,2 mm
domeniu se poate oferi o imagine
Touch/sursă: 12,1“: 361 x 279 x 62,5 mm clară și neperturbată. Pentru
1 x SubD 9 pini 15“: 427 x 332 x 63,0 mm
introducerea datelor se utilizează
Date video: 1 x DVI
Date comandă:
(Single Link DVI-D Standard) un sistem Touch-infraroșu/rezistiv.
Touch-infraroșu
utilizabil cu: 10,4“: XV-DVI-GTI-10 Tehnologia touch-infraroșu
• XControl PCbased PLC XCC 600 12,1“: XV-DVI-GTI-12 permite o comandă fără absolut
• Standard IPC cu interfaţă DVI 15“: XV-DVI-GTI-15
Distanţa citire: Touch-rezistiv nici un pic de apăsare. Geamul
6,4“, 10,4“/12,1“: 10m 6,4“: XV-DVI-GTR-06 sde protecţie securizat asigură o
15“: 5m 10,4“: XV-DVI-GTR-10
12,1“: XV-DVI-GTR-12 foarte bună protecţie a afișajului
15“: XV-DVI-GTR-15 TFT și asigură o imagine clară.

12
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:30 Uhr Seite 13

PC based-PLC
Cu unitate centrală scalabilă

XCC-601 Noul PC based-PLC din seria


XCC600, montabil pe șină,
dispune de interfeţe integrate
pentru magistrale de câmp și
Ethernet, oferind astfel nume-
roase posibilităţi de comunicaţie
și conectare în reţea în medii
industriale. În combinaţie cu
Panouri DVI se pot realiza aplicaţii
HMI la distanţe de până la 10m.
Soluţia este aplicabilă și în clădiri
și alte locuri în care este nevoie
Procesor: Date generale: de Touch-panel cu capabilităţi
Pentium 200MHz bis 1.2GHz 1 0..50°C web.
10...90% umiditate relativă
Memorie:
32 - 512MB DRAM Grad protecţie:
RAM salvare pe baterii: 32kB IP20 Aparatele pot fi complet
Clasa EMV: funcţionale chiar fără ventilator
Memorie program/date:
EN61000-6-2, EN50081-2
CompactFlash schimbabil sau părţi în mișcare. Separarea
Forma constructivă: montaj tablou
32 bis 512MB
Dimensiuni: mecanică între automat și touch-
Interfeţe:
(Lx Î x A) 70 x 240 x 190 mm panel permite utilizarea în spaţii
CANopen, Ethernet, Serială
Paralelă (opţiune LPT) Date comandă: restrânse, cum ar fi automate
Mouse/tastatură, USB, XCC-601-DVI
Interfaţă DVI XCC-601-DVI-DPM (DP-Master/MPI)
în tablouri de distribuţie cu
XCC-601-DVI-DPS (DP-Slave) DVI-Touch-panel montat local
Programare:
PLC: XSoft IEC61131-3 ca panou operator. Un Compact-
Vizualizare: XSoft-EPAM
Flash schimbabil poate fi utilizat
Sursă alimentare: ca memorie de masă. Datorită
Nominal 24Vcc, la 15W
Domeniu admisibil: 18,5...30,2 Vcc acestor dotări, aparatele se com-
1
Este necesar ventilator portă excelent în toate mediile.
Prin utilizarea standardului ETX,
puterea de calcul este scalabilă.
Asta înseamnă că aparatele
sunt pregătite să facă faţă unor
cerinţe suplimentare.
Mai ales că, datorită noii tehno-
logii bazate pe standardul ETX,
procesoarele sunt mai puternice.
PC based PLC și HMI-PLC

13
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:31 Uhr Seite 14

PC based HMI-PLC
Ethernet și CANopen „on-board“

XVC-601 Noul PC based-PLC din seria


XCC600, dispune de interfeţe
integrate pentru magistrale de
câmp și Ethernet, oferind astfel
numeroase posibilităţi de
comunicaţie și conectare în
reţea în medii industriale.

Aparatele pot fi complet


funcţionale chiar fără ventilator
sau părţi în mișcare. Un Compact-
Flash schimbabil poate fi utilizat
Tip: Date generale: ca memorie de masă. Datorită
TFT-color 0...50˚C acestor dotări, aparatele se
Număr culori: 256 10..90% umiditate rel.
Iluminare fundal: comportă excelent în toate
Grad protecţie:
reglabil software mediile. Prin utilizarea standar-
IP65 frontal
Rezoluţie: Clasa EMV: dului ETX, puterea de calcul este
640 x 480, 800 x 600, 1024 x 768 EN61000-6-2, EN50081-2
scalabilă. Datorită noii tehnologii
Touch: Dimensiuni (L x Î x A):
Touch-IR 10,4“: 345 x 260 x 100 mm bazate pe standardul ETX,
(Rezistiv în pregătire) 12,1“: 361 x 279 x 100 mm procesoarele sunt mai puternice.
15“: 427 x 332 x 100 mm
Procesor: Asta înseamnă că aparatele sunt
Pentium 200MHz bis 1.2GHz 1 Date comandă:
Touch-infraroșu
pregătite să facă faţă unor
Memorie:
10,4“: XVC-601-GTI-10 cerinţe suplimentare. Pentru
32 - 512MB DRAM
XVC-601-GTI-10 DPM
RAM salvare pe baterii: 32kB introducerea datelor este utilizat
(DP-Master/MPI)
Memorie program/date: XVC-601-GTI-10 DPS (DP-Slave) un sistem touch-infraroșu/rezistiv.
CompactFlash schimbabil Tehnologia touch-infraroșu
32 bis 512MB 12,1“: XVC-601-GTI-12
XVC-601-GTI-12-DPM permite o comandă fără absolut
Interfeţe: (DP-Master/MPI)
CANopen, Ethernet, Serială nici un pic de apăsare. Geamul
XVC-601-GTI-12-DPS (DP-Slave)
Paralelă (opţiune LPT) de protecţie securizat asigură o
Mouse/tastatură, USB, 15“: XVC-601-GTI-15
Interfaţă DVI foarte bună protecţie a afișajului
XVC-601-GTI-15-DPM
Programare: (DP-Master/MPI) TFT și asigură o imagine clară.
PLC: XSoft IEC61131-3 XVC-601-GTI-15-DPS (DP-Slave)
Vizualizare: XSoft-EPAM
Touch-rezistiv
Sursă alimentare: (în pregătire)
Nominal 24Vcc, la 15W
Domeniu admisibil: 18,5...30,2 Vcc
1
Este necesar ventilator

14
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:31 Uhr Seite 15

XSOFT-PROFESSIONAL: Programare
conform standardelor internaţionale

XSOFT-PROFESSIONAL este un sistem de programare


bazat pe CoDeSys 36 pentru automatizările industriale,
realizat în conformitate cu standardul internaţional
IEC 61131-3. Caracteristici tehnice perfecţionate, mane-
vrare simplă și o răspândire largă a acestui software
printre componentele de automatizare utilizate de
diferiţi producători sunt garanţii ale succesului său.

Caracteristici de proiectare
Auto Declare: declarare automată a variabilelor
Configurare confortabilă a automatelor Auto Format/Syntax Coloring
Formatare automată și Evidenţiere cromatică a codurilor și
textelor cu declaraţii
Comparare confortabilă a proiectului

Limbaje de programare
Lista de instrucţiuni (IL) și Text structurat (ST)
Schemă bloc funcţională (FBD)
Schemă funcţională complet grafică/Continuous Function
Chart (CFC)
Schemă de contacte (LD)
Schema functionala secvenţiala (SFC)

Pentru fiecare aplicaţie exista


limbajul de programare optim
(IL, ST, FBD, CFC, LD, SFC)
Asistenţa la depanare și punere în
funcţiune economisește timp și bani.

O diversitate de facilităţi simplifică realizarea Depanare și punere în funcţiune


XSoft vă pune la dispoziţie o diversitate de funcţii impor-
aplicaţiei, cu scopul precis de a reduce costurile
tante pentru a depana, testa și pune în funcţiune rapid și
și timpul de proiectare. Se pot alege facilităţi de eficient aplicaţiile dumneavoastră de comandă.
căutare globală și înlocuire, generare și utilizare Toate aceste caracteristici sunt disponibile imediat după
de biblioteci, asistenţă sensibilă la context, ce v-aţi logat la automat (mod on-line).
editarea unei liste de referinţe încrucișate,
PC based PLC și HMI-PLC

Simulare
testarea variabilelor neutilizate. Puteţi testa programul dumneavoastră de aplicaţie și fără
a fi conectat cu automatul programabil. XSoft prezintă
pentru aceasta o simulare on-line integrată. Nu trebuie să
ieșiţi din interfaţa curentă și nici nu se modifică operarea
faţă de modul on-line cu comandă conectată.

15
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:31 Uhr Seite 16

XSOFT-EPAM: un software de vizuali-


zare cu capacităţi WEB sub MS-OFFICE

Realizarea unui proiect de vizualizare se realizează simplu Proiectare sub MS-Excel


și eficient sub Microsoft Excel. XSOFT-EPAM este un AddIn Realizarea unui proiect de vizualizare se face sub MS-Excel.
dezvoltat de Moeller care trebuie rulat exclusiv sub Nu este necesară instalarea unui pachet software special,
MS-Excel. dar este obligatoriu ca XSOFT-EPAM, care este un AddIn,
XSOFT-EPAM este conceput ca un sistem de vizualizare să fie sub MS-Excel. Prin acesta stau la dispoziţie pentru
deschis, care poate fi extins întotdeauna și simplu cu vizualizare obiectele necesare sub Microsoft Excel. În
funcţii specifice utilizator prin intermediul Macrourilor tabelul Excel poate fi introdusă și descrierea textuală
Visual Basic. a vizualizării. Proiectantul poate profita în realizarea
proiectului fără restricţii de toate facilităţile Excel. Similar,
Pentru realizarea măștilor de ecran individuale stau la pot fi reutilizate măști sau obiecte deja realizate prin
dispoziţie obiecte precum butoane, comutatoare, varia- Copy&Paste. Aceasta reduce substanţial costurile legate
bile alfanumerice, bargrafuri, elemente de semnalizare, de timpul de proiectare.
bitmapuri, etc. Variabilele de automat programabil pot
fi simplu importate conform IEC61131-3, care previne Prin simularea pe PC pot fi testate funcţiile și construcţia
introducerea erorile accidentale de introducere date. măștilor. Prin legarea directă la proces a aparatului, testele
Diversele ecrane pot fi legate prin „link“-uri și pot fi se pot desfășura „in timp real“.
apelate prin butoane-obiect.

Proiectare simplă și
eficientă cu EXCEL Import de variabile
cu XSoft

Poziţionare simplă

... și este funcţional

16
Kapitel PC based-PLC 21.02.2005 14:31 Uhr Seite 17

Prin WEB-EPAM atât aplicaţiile noi cât și aplicaţiile-EPAM WEB-EPAM


existente devin unităţi de comandă și supraveghere care Prin utilizarea WEB-EPAM se înlesnește automat fiecărui
pot fi conectate la distanţă prin Intranet/Internet. utilizator dotat cu EPAM o legătură la Web. În acest scop,
se încarcă un Java-Applet printr-un Web-server integrat,
care creează o imagine 1:1 a vizualizării în fiecare Standard-
Browser suportând Java și astfel se înlesnește o comandă
de la distanţă a instalaţiilor. Service-ul și vizualizarea de la
distanţă devin astfel o joacă de copil.
Aplicaţie EPAM
Identificarea se face pe baza unei parole-utilizator, astfel
încât numai persoanele autorizate au acces. Prin tehnologia
terminal-Client/Server vor fi transferate numai conţinuturile
modificate ale ecranelor și evenimentele declanșate de
mouse/taste comprimate ca formă. Marele avantaj al acestei
tehnologii stă în faptul că nu este necesară o compilare a
proiectului. Exista, astfel, o singură versiune a proiectului,
care nu trebuie reconvertit într-un proiect Web dacă se fac
modificări. Acesta este un imens avantaj la întreţinere și
economisește memorie In sistem. În afară de aceasta, este
verificat faptul că se poate dispune întotdeauna o imagine
1:1 a vizualizării locale, chiar și când aceasta este extinsă
cu funcţii specifice utilizator (de ex. ANSI). Introducerea de
date la utilizator poate fi preluată și corectată.
Intra-/Internet

Browser Standard compatibil Java

Ecran în ecran cu EPAM Remote Control


EPAM Remote Control-Obiect înlesnește
mixarea conţinutului ecranelor altor touch-
display-uri. Această funcţie este concepută
în special pentru aplicaţii teleservice, astfel
încât de la distanţă să se poată efectua
diagnosticarea stării și menţinerea funcţionării Ethernet TCP/IP
instalaţiilor. Imaginea actuală a unui HPG200
PC based PLC și HMI-PLC

poate fi mixată ca o copie 1:1 pe ecranul unui


HPG300. Toate funcţiile touch pot fi mixate
local prin HPG200 sau descentralizat prin
imaginea mixată pe un HPG300. Și toate
acestea fără costuri suplimentare, fără
cheltuieli de proiectare sau pachete soft-
ware suplimentare.

17
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:02 Uhr Seite 18

Embedded HMI-PLC
Performanţă scalabilă –
Interfaţare flexibilă

Un sistem de automatizare care oferă soluţii software și hardware adaptabile


cerinţelor treptat-crescânde ale utilizatorului (sistem scalabil) constituie un
factor important pentru succesul pe piaţa constructorilor de mașini și sisteme.
Nu este o soluţie „să se reinventeze roata". Doar soluţiile standardizate
testate pot conduce la succes. Această filozofie stă la baza dezvoltării inter-
feţelor om-mașina cu automat programabil inclus (HMI-PLC) de la Moeller.
Text-Display-PLC și Touch-Display-PLC permit utilizarea soluţiilor standard de
la mașinile-unelte mici până la cele mari. Performanţele ridicate, combinate
cu interfeţe Ethernet și CANopen integrate, permit comunicaţia pe orizontală
și verticală cu un raport optim performanţă/cost.

18
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:03 Uhr Seite 19

Un sistem modern de control al mașinilor trebuie să în- Fie că este vorba aplicaţii individuale sau de construcţii
deplinească următoarele cerinţe: performanţe ridicate, de mașini/sisteme, sunt rare situaţiile în care un HMI nu
interfeţe integrate pentru magistrale de câmp, dimensiuni ar simplifica sau descongestiona munca unui operator.
compacte, configuraţii integrate de I/E, programare Moderne Touch-display-uri dispunând de meniuri clare
„prietenoasă". Dar aceasta nu este totul: funcţionalitatea și flexibile, permit producătorilor sa-și vândă mașinile
HMI este un alt element de bază pe orice mașină. Aceasta pretutindeni în lume, având la bază o singură soluţie
include un afișaj text cu capabilităţi grafice, bar-grafuri, hardware și software. Soluţia optimă pentru fiecare
tastatură numerică cu taste funcţionale, management mașină poate fi implementată cu Touch-display-HMI-PLC
alarme și reţete; și toate intr-o carcasă ergonomică, cu de la 5,7" la 15". Control în buclă deschisă sau închisă,
design atractiv, cu grad de protecţie IP65. Pot fi îndeplinite funcţii de poziţionare și comunicare, pot fi toate progra-
toate aceste condiţii de către un singur aparat? Răspunsul mate cu XSOFT-PROFESSIONAL. Programe de vizualizare
la această întrebare îl dă Text-display-PLC de la Moeller. pot fi implementate ușor utilizând XSOFT-EPAM (Easy
Page Machine) bazat pe EXCEL.

XVC100 HPG200/300 XV400


Text-Display-HMI-PLC Touch-Display-HMI-PLC Touch-Display-HMI-PLC

Aceste aparate cu dimensiuni remar- Aparatele din această serie combină HMI sau combinaţiile HMI-PLC din
cabil de mici își găsesc locul în special un panou operator de 5,7" până la seria XV400 dispune de un Compact-
în mașinile de serie unde spaţiul 10" cu Touch-screen-infraroșu, cu un Flash modificabil prin funcţii aparat
este limitat. Într-un design compact, Compact-PLC puternic. Această arhi- sau prin software de proiectare.
sunt integrate un număr mare de I/E tectură de viitor oferă o gamă largă Proiectarea pentru XV400 ca HMI
numerice și analogice, numărătoare, de opţiuni de automatizare și conec- poate fi realizată cu software-ul de
Embedded HMI-PLC

intrări de întrerupere sau de enco- tare în reţea. Programul automatului vizualizare XSOFT-GALILEO sau cu
der, aparatul devenind astfel o solu- este realizat în conformitate cu software-ul de vizualizare orientat
ţie generală pentru mașini-unelte. stan-dardul industrial IEC 61131. pe caractere XSOFT-EPAM bazat pe
Pentru comunicaţii cu dispozitivele Măștile grafice ale ecranelor sunt MS-Excel. O funcţionalitate similară
periferice, nu sunt necesare cheltuieli programate eficient și simplu cu se oferă în cazul funcţionării HMI-PLC
suplimentare datorită interfeţei XSOFT-EPAM sub EXCEL. Aceasta – utilizatorul are de ales între XSOFT-
CANopen „on-board". Cartela de face din Touch-Display-HMI-PLC un GALILEO și XSOFT-EPAM, combinat
memorie Compact Flash integrată aparat universal pentru aplicaţii de cu software-ul de automat XSOFT-
asigură memorarea datelor. automatizare. PROFESSIONAL bazat pe CoDeSys 3S.

19
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:04 Uhr Seite 20

Text-Display-HMI-PLC

XVC-101-C192K-K82 XV-101-K42 XV-101-K84

LC-Display: LC-Display: LC-Display:


8 x 20 sau 4 x 10 caractere 4 x 20 caractere 8 x 40 caractere
28 taste, din care 8 taste funcţionale Înălţime caracter 5 sau 10 mm Înălţime caracter 5 sau 10 mm
9 taste funcţionale cu 15 taste funcţionale cu
I/E integrate:
afișare stare cu LED afișare stare cu LED
10 intrări digitale
8 ieșiri digitale, 24 V/0,5A PLC: XC100 PLC: XC100
8 intrări/ieșiri digitale configurabile 8 intrări digitale, 6 ieșiri digitale 8 intrări digitale, 6 ieșiri digitale
2 intrări analogice, 0-10 V/10 Bit 4 intrări întrerupere 4 intrări întrerupere
2 ieșiri analogice, +/–10 V/12 Bit Interfaţă CANopen-/RS232 Interfaţă CANopen-/RS232
2 intrări numărare, 50 kHz
2 intrări întrerupere
1 intrare encoder, 50 kHz
Memorie de lucru:
192 kByte - program

Totul „on-board" – XVC Text-Display-HMI-PLC Configurare individuală I/E


Afișor text+automat+I/E locale+dimensiuni compacte XV sunt Text-Display-HMI-PLC care oferă posibilităţi de
= XVC100 configurare hardware individuală din punct de vedere
al dimensiunii display-ului, puterii automatului sau a
Baterie pentru salvare Date Locaș inserare
și ceas de timp real CompactFlash numărului și utilizării I/E lo-
cale. Pe spatele aparatului
poate fi montat un XC-CPU
Intrări/Ieșiri digitale Intrări digitale 101- ..XV. Următoarele trei
locașuri pot fi echipate co
Sursă alimentare 24V LED de control SYS
o combinaţie individuală
LED de control
Comutator mod CompactFlash de module XI/OC-I/E, de
funcţionare
ex. 32Id + 4Ia + 2Ea +2 Intrări
Interfaţă de
programare RS 232 traductor incremental 400kHz
Ieșiri digitale
la 5V+ 2 ieșiri analogice. Prin
Interfaţă de
Intrari/ Ieșiri analogice comunicaţie CAN interfaţa integrată CANopen,
la Text-Display-HMI-PLC pot
fi conectate I/E la distanţă,
de ex. XI/ON.

20
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:04 Uhr Seite 21

HPG/XV-Serie

HPG200 HPG300 XV400

5,7” embedded HMI-PLC 10,4” embedded HMI-PLC 5,7" până la 15" HMI sau
embedded HMI-PLC
Afișaj Afișaj
Suprafaţă activă 5,7” Suprafaţă activă 10,4” Afișaj
Rezoluţie 320 x 240 pixel (VGA) Rezoluţie 640 x 480 pixel (VGA) Display LCD STN color
Display LCD STN Display TFT color Rezoluţie 320 x 240 pixel (1/4 VGA)
Protecţie frontală Geam securizat Protecţie frontală Geam securizat Interfeţe Ethernet, CANopen,
Touch IR-Touch (display Touch IR-Touch (display USB, RS232
Matricial cu infraroșii) Matricial cu infraroșii) Sloturi 1
Interfeţe Ethernet, RS232, Interfeţe Ethernet, RS232,
CANopen CANopen XV-432-57CQB-13-1-* 5,7” Touch-Rezistiv
MC-HPG-210 MC-HPG-300 XV-442-57CQB-13-1-* 5,7” Touch-Infraroșu
Display LCD STN monocrom MC-HPG-300-DPM
MC-HPG-230 Interfeţe PROFIBUS-DP Master Afișaj
Display LCD STN color MC-HPG-300-DPS Display TFT color
MC-HPG-230-DP Interfeţe PROFIBUS-DP Slave Rezoluţie 10,4“: 640 x 480 pixel (VGA)
Display LCD STN color MC-HPG-300-MPI 12“: 800 x 600 pixel (SVGA)
Intefeţe PROFIBUS-DP Master Interfeţe MPI 15“: 1024 x 768 pixel (XGA)
MC-HPG-230-DPS MC-HPG-300-ABGF1 Interfeţe Ethernet, CANopen,
Display LCD STN color Interfeţe Allen Bradley USB, RS232
Intefeţe PROFIBUS-DP Slave MC-HPG-300-GEF Sloturi 2
MC-HPG-230-ABGF1 Interfeţe GE-Fanuc
Display LCD STN color XV-430-10TVB-13-1-* 10,4“ Touch-Rezistiv
Intefeţe Allen Bradley XV-430-12TSB-13-1-* 12,1“ Touch-Rezistiv
MC-HPG-230-GEF XV-430-15TXB-13-1-* 15“ Touch-Rezistiv
Display LCD STN color XV-440-10TVB-13-1-* 10,4“ Touch-Infraroșu
Intefeţe GE-Fanuc XV-440-12TSB-13-1-* 12,1“ Touch-Infraroșu
XV-440-15TXB-13-1-* 15“ Touch-Infraroșu

XV400 – comunicaţie profesională


Pe lângă un CompactFlash modificabil, care să permită
funcţionarea ca HMI sau HMI-PLC, aparatele din seria
XV400 oferă multiple posibilităţi de comunicaţie. Există
unul sau două sloturi de comunicaţie oferind „on-board"
CANopen, Ethernet 10/100 Mbit, USB Device, USB Host,
RS232, ceea ce asigură maximă flexibilitate atât ca HMI,
HMI-PLC, Panou cu funcţie Gateway sau pentru conectare
prin Ethernet TCP/IP către nivelul de conducere.
Embedded HMI-PLC

Funcţionalităţi integrate („on-board") cum ar fi


WEB-Server, FTP-Srever, Remote Client/server sau OPC
Client/Server oferă nu numai posibilităţi noi de conectare
în reţea/programare ci și oferă utilizatorului posibilitatea
de a realiza la rândul lui o soluţie inovatoare pentru auto-
matizarea sa.

21
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:04 Uhr Seite 22

XSOFT-PROFESSIONAL: Programare
conform standardelor internaţionale

XSOFT-PROFESSIONAL este un sistem de programare


bazat pe CoDeSys 36 pentru automatizările industriale,
realizat în conformitate cu standardul internaţional
IEC 61131-3. Caracteristici tehnice perfecţionate, mane-
vrare simplă și o răspândire largă a acestui software
printre componentele de automatizare utilizate de
diferiţi producători sunt garanţii ale succesului său.

Caracteristici de proiectare
Auto Declare: declarare automată a variabilelor
Configurare confortabilă a automatelor Auto Format/Syntax Coloring
Formatare automată și Evidenţiere cromatică a codurilor și
textelor cu declaraţii
Comparare confortabilă a proiectului

Limbaje de programare
Lista de instrucţiuni (IL) și Text structurat (ST)
Schemă bloc funcţională (FBD)
Schemă funcţională complet grafică/Continuous Function
Chart (CFC)
Schemă de contacte (LD)
Schema functionala secvenţiala (SFC)

Pentru fiecare aplicaţie exista


limbajul de programare optim
(IL, ST, FBD, CFC, LD, SFC)
Asistenţa la depanare și punere în
funcţiune economisește timp și bani.

O diversitate de facilităţi simplifică realizarea Depanare și punere în funcţiune


XSoft vă pune la dispoziţie o diversitate de funcţii impor-
aplicaţiei, cu scopul precis de a reduce costurile
tante pentru a depana, testa și pune în funcţiune rapid și
și timpul de proiectare. Se pot alege facilităţi de eficient aplicaţiile dumneavoastră de comandă.
căutare globală și înlocuire, generare și utilizare Toate aceste caracteristici sunt disponibile imediat după
de biblioteci, asistenţă sensibilă la context, ce v-aţi logat la automat (mod on-line).
editarea unei liste de referinţe încrucișate,
Simulare
testarea variabilelor neutilizate. Puteţi testa programul dumneavoastră de aplicaţie și fără
a fi conectat cu automatul programabil. XSoft prezintă
pentru aceasta o simulare on-line integrată. Nu trebuie să
ieșiţi din interfaţa curentă și nici nu se modifică operarea
faţă de modul on-line cu comandă conectată.

22
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:04 Uhr Seite 23

XSOFT-GALILEO: un software de
vizualizare sub MS-Windows

XSOFT-GALILEO este un software de vizualizare sub lizare pentru mașini-unelte, instalaţii și clădiri. Suportul
MS-Windows, inteligent și interactiv, care oferă o cale modern tip Windows și meniul intuitiv reduc substanţial
simplă de realizare a proiectelor pentru control și vizua- faza de învăţare și scurtează timpul de proiectare.

Proiectul se finalizează in pași puţini

Introducere
obiecte

Introducere
obiecte dinamice

Realizare măști

Introducere
funcţiuni

Producerea
documentaţiei după
Prelucrare adrese testarea proiectului pe
și variabile PC și pe panou

Caracteristicile XSOFT-GALILEO • Administrare parolă (200 nivele, 500 utilizatori)

• Suport UNICODE (Suportul limbilor străine speciale prin • Cuprinzătoare posibilităţi pentru scenarii și liste
caractere speciale, de ex. Chineză) de parametri

• Funcţii imprimantă standard WIN PCL • Liber-definite formulare tipăribile cu variabile la alegere
Embedded HMI-PLC

• Camera-obiect (conectare la o cameră web) • Simulare online a proiectului pe un PC fără HMI

• Conversie lineară a variabilelor între automat • Ajutor senzitiv la context


programabil și HMI
• Funcţiuni de alarmare și istoric
• Tipuri de variabile: Bit, Byte, Word, Doubleword, Error,
Float, array, Struct) • Administrare de reţete

• Tastatură standard și tastatură definită de utilizator • Import a 15 diferite formate de fotografii


(.bmp, .tif, .jpg, .gif, .png)

23
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:05 Uhr Seite 24

XSOFT-EPAM: un software de vizuali-


zare cu capacităţi WEB sub MS-OFFICE

Realizarea unui proiect de vizualizare se realizează simplu Proiectare sub MS-Excel


și eficient sub Microsoft Excel. XSOFT-EPAM este un AddIn Realizarea unui proiect de vizualizare se face sub MS-Excel.
dezvoltat de Moeller care trebuie rulat exclusiv sub Nu este necesară instalarea unui pachet software special,
MS-Excel. dar este obligatoriu ca XSOFT-EPAM, care este un AddIn,
XSOFT-EPAM este conceput ca un sistem de vizualizare să fie sub MS-Excel. Prin acesta stau la dispoziţie pentru
deschis, care poate fi extins întotdeauna și simplu cu vizualizare obiectele necesare sub Microsoft Excel. În
funcţii specifice utilizator prin intermediul Macrourilor tabelul Excel poate fi introdusă și descrierea textuală
Visual Basic. a vizualizării. Proiectantul poate profita în realizarea
proiectului fără restricţii de toate facilităţile Excel. Similar,
Pentru realizarea măștilor de ecran individuale stau la pot fi reutilizate măști sau obiecte deja realizate prin
dispoziţie obiecte precum butoane, comutatoare, varia- Copy&Paste. Aceasta reduce substanţial costurile legate
bile alfanumerice, bargrafuri, elemente de semnalizare, de timpul de proiectare.
bitmapuri, etc. Variabilele de automat programabil pot
fi simplu importate conform IEC61131-3, care previne Prin simularea pe PC pot fi testate funcţiile și construcţia
introducerea erorile accidentale de introducere date. măștilor. Prin legarea directă la proces a aparatului, testele
Diversele ecrane pot fi legate prin „link“-uri și pot fi se pot desfășura „in timp real“.
apelate prin butoane-obiect.

Proiectare simplă și
eficientă cu EXCEL Import de variabile
cu XSoft

Poziţionare simplă

... și este funcţional

24
Kapitel Embedded HMI-PLC 21.02.2005 15:05 Uhr Seite 25

Prin WEB-EPAM atât aplicaţiile noi cât și aplicaţiile-EPAM WEB-EPAM


existente devin unităţi de comandă și supraveghere care Prin utilizarea WEB-EPAM se înlesnește automat fiecărui
pot fi conectate la distanţă prin Intranet/Internet. utilizator dotat cu EPAM o legătură la Web. În acest scop,
se încarcă un Java-Applet printr-un Web-server integrat,
care creează o imagine 1:1 a vizualizării în fiecare Standard-
Browser suportând Java și astfel se înlesnește o comandă
de la distanţă a instalaţiilor. Service-ul și vizualizarea de la
distanţă devin astfel o joacă de copil.
Aplicaţie EPAM
Identificarea se face pe baza unei parole-utilizator, astfel
încât numai persoanele autorizate au acces. Prin tehnologia
terminal-Client/Server vor fi transferate numai conţinuturile
modificate ale ecranelor și evenimentele declanșate de
mouse/taste comprimate ca formă. Marele avantaj al acestei
tehnologii stă în faptul că nu este necesară o compilare a
proiectului. Exista, astfel, o singură versiune a proiectului,
care nu trebuie reconvertit într-un proiect Web dacă se fac
modificări. Acesta este un imens avantaj la întreţinere și
economisește memorie In sistem. În afară de aceasta, este
verificat faptul că se poate dispune întotdeauna o imagine
1:1 a vizualizării locale, chiar și când aceasta este extinsă
cu funcţii specifice utilizator (de ex. ANSI). Introducerea de
date la utilizator poate fi preluată și corectată.
Intra-/Internet

Browser Standard compatibil Java

Ecran în ecran cu EPAM Remote Control


EPAM Remote Control-Obiect înlesnește
mixarea conţinutului ecranelor altor touch-
display-uri. Această funcţie este concepută
în special pentru aplicaţii teleservice, astfel
încât de la distanţă să se poată efectua
diagnosticarea stării și menţinerea funcţionării Ethernet TCP/IP
instalaţiilor. Imaginea actuală a unui HPG200
poate fi mixată ca o copie 1:1 pe ecranul unui
HPG300. Toate funcţiile touch pot fi mixate
local prin HPG200 sau descentralizat prin
Embedded HMI-PLC

imaginea mixată pe un HPG300. Și toate


acestea fără costuri suplimentare, fără
cheltuieli de proiectare sau pachete soft-
ware suplimentare.

25
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:41 Uhr Seite 26

Automate programabile (PLC) modulare


Sisteme de automatizare complexe
individualizate pentru fiecare aplicaţie

Automatele programabile modulare se caracterizează printr-o structură


dezvoltabilă în limite largi. Acest lucru oferă utilizatorului flexibilitatea de
a compune individual sistemul de automatizare.
O altă caracteristică esenţială este integrarea în concepte moderne de comu-
nicare. Accesul prin Ethernet este indispensabil pentru numeroase aplicaţii:
pe de o parte pentru o comunicare eficientă a automatelor între ele, pe de
altă parte pentru transferul de date prin metode standard de comunicare -
OPC - spre sistemele de conducere superioare.

26
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:42 Uhr Seite 27

În prezent, tot mai mult tehnologiile sunt combinate cu Pe lângă componentele hardware performante există și
soluţii de automatizare. Pe lângă funcţiile de comandă funcţii software multiple. Biblioteci complexe pentru
propriu-zise, acestea dispun de conexiuni la magistrale automatizarea clădirilor în domeniul încălzirii, climati-
de câmp, funcţii de operare și monitorizare, precum și zării, ventilaţiei și reglării, contribuie la reducerea timpi-
conexiuni la sistemele de proiectare și de asigurare a lor de proiectare și de punere în funcţiune a instalaţiilor
calităţii. O importanţă tot mai mare revine cuplării prin complexe pentru clădiri. La acestea se adaugă diagnosti-
Ethernet. Acest lucru nu constituie o problemă pentru carea simplă de la distanţă și programarea de la distanţă,
automatele modulare performante. Fie prin gateway, fie chiar și în sistemele distribuite de comandă. Soluţiile pre-
prin interfaţa integrată de Ethernet, această conectare gătite pentru întreţinerea simplă de la distanţă prin
este întotdeauna posibilă fără probleme. internet sunt la fel de accesibile ca și semnalizări de
alarmă de la distanţă prin serviciu SMS de pe telefonul
mobil.

PS416 XC100 XC200

Sistem modular de comandă, cu Automatul programabil modular din Automatul programabil modular din
multiprocesor și posibilităţi de seria XC100 este un sistem de auto- seria XC200 oferă o capacitate de
extensie multiple. Poate avea până matizare performant pentru aplicaţii calcul mare și posibilităţi de comuni-
la 19 module în rack-ul central. mici și medii. Poate fi extins local care excelente. Pe lângă interfaţa
până la 15 module XI/OC. Interfaţa RS232 și o interfaţă de magistrală
Automate modulare

integrată pentru magistrala CANo- CANopen, el oferă și o interfaţa


pen asigură legătura cu perifericele integrată Ethernet.
descentralizate. Severul OPC simplifică în mod supli-
Severul OPC simplifică în mod supli- mentar legătura cu aplicaţiile stan-
mentar legătura cu aplicaţiile stan- dardizate OPC Client.
dardizate OPC Client. Combinat cu Un avantaj tehnologic deosebit este
afișoarele cu text XV101-.., aparatele dat de faptul că toate aparatele
XC101..-XV devin automate progra- XC201..-XV dispun de asemenea de
mabile cu display text (Text-Display- un WEB- server integrat.
HMI-PLC). 27
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:42 Uhr Seite 28

XC100/200

XC-CPU-101 XC-CPU-101-XV Compact și performant


Automatele modulare XC100 și
XC200 acoperă un câmp larg de
aplicaţii. Utilizarea se extinde de
la automatizări simple cu câteva
intrări și ieșiri digitale până la
aplicaţii complexe cu conexiune
directă Ethernet și WEB. Gama
de accesorii este completă, de la
placi de memorie până la magi-
strale de câmp integrate, gamă
180°
care satisface toate cerinţele si
Primul nivel de performanţă care reprezintă o bază solidă
în domeniul automatizărilor pentru cerinţele tot mai ridicate
Intrări/Ieșiri: ale sistemelor de automatizare.
8 intrări digitale
6 ieșiri digitale
Cartelă de memorie:
MMC
Extensibilitate:
Max. 15 module XI/OC
Magistrală integrată:
CANopen (500kBaud) Combinat cu afișoare XVision formează
Server OPC un ansamblu Text display -HMI-PLC
Alte interfeţe: Intrări/Ieșiri:
RS232 8 intrări digitale
6 ieșiri digitale
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO
Memorie program 64 KByte Cartelă de memorie:
Memorie date 64 KByte MMC
XC-CPU101-C128K-8DI-6DO Extensibilitate:
Memorie program 128 KByte max. 15 module XIOC
Memorie date 128 KByte Magistrală integrată:
XC-CPU101-C256K-8DI-6DO CANopen (500kBaud) Magistrală de câmp integrată
Memorie program 256 KByte Server OPC
Memorie date 256 KByte Interfaţa integrată CANopen
Alte interfeţe: permite cuplarea directă la
RS232
participanţii standard CANopen
XC-CPU101-C64K-8DI-6DO-XV
Memorie program 64 KByte cu o viteză de max. 1 MBaud.
Memorie date 64 KByte
Memorie text/grafică 256 KByte
Programarea prin magistrala de
XC-CPU101-C128K-8DI-6DO-XV
câmp
Memorie program 128 KByte
Memorie date 128 KByte Automatele subordonate de pe
Memorie text/grafică 256 KByte
magistrală pot fi programate din
XC-CPU101-C256K-8DI-6DO-XV automatul central. Acest lucru
Memorie program 256 KByte
Memorie date 256 KByte facilitează punerea în funcţiune,
Memorie text/grafică 256 KByte precum și diagnoza ulterioară.
Printr-un modem pot fi moni-
torizate și programate de la
distanţă toate automatele.

28
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:42 Uhr Seite 29

XC-CPU-201 XC-CPU-201-XV Ethernet integrat


Conectarea perfectă la canalele
de comunicare IT este garantată
de interfaţa Ethernet de
10/100Mbit a XC200. Indiferent
dacă este vorba de o programa-
re rapidă, un transfer de date
între automate, web-server sau
OPC, totul este simplu și rapid.

Automat cu tehnologie performantă cu Automatul XC200 dispune de o tehnolo-


conexiune directă la lumea IT. gie performantă cu server web integrat
Se recomandă în special atunci când este pentru un acces confortabil de la distanţă.
necesar un ciclu scurt și o capacitate de
Intrări/Ieșiri:
comunicare ridicată.
8 intrări digitale
Intrări/Ieșiri: 6 ieșiri digitale
8 intrări digitale
Cartelă de memorie:
6 ieșiri digitale
MMC
Cartelă de memorie:
Extensibilitate:
MMC
max. 15 module XI/OC
Extensibilitate:
Magistrală integrată:
max. 15 module XIOC
CANopen (1MBaud)
Magistrală integrată:
Server OPC
CANopen (1MBaud)
Server web integrat Variantă constructivă foarte
Server OPC
Alte interfeţe: compactă
Alte interfeţe:
RS232 De la o lăţime de 60 mm și 14
RS232
XC-CPU201-EC256K-8DI-6D-XV intrări/ieșiri integrate, auto-
XC-CPU201-EC256K-8DI-6DO
Memorie program 256 KByte
Memorie program 256 KByte matul se poate extinde, în pași
Memorie date 256 KByte
Memorie date 256 KByte
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO-XV de 30 mm, la 238 puncte I/E și
XC-CPU201-EC512K-8DI-6DO
Memorie program 512 KByte 270 mm lăţime, și până la maxim
Memorie program 512 KByte
Memorie date 512 KByte
Memorie date 512 KByte 494 I/E și o lăţime de 510 mm.
Acest lucru vă ajută la realizarea
unor soluţii compacte de auto-
matizare.
Automate modulare

29
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:43 Uhr Seite 30

XI/OC

Module digitale de Module analogice de


intrare/ieșire intrare/ieșire XI/OC – Echipament compact
de I/E
XI/OC sunt module de extensie
locale pentru conectare directă
la toate automatele XControl.
Până la 15 module pot fi conec-
tate direct la fiecare automat.
În acest mod puteţi alege dintre
numeroasele funcţii analogice,
digitale sau tehnologice.

Formă constructivă compactă


Pe o lăţime de 30 mm la o
Module digitale de intrare Module analogice de intrare înălţime/adâncime de 100 mm
puteţi conecta până la 32 puncte
XIOC-8DI 8 intrări 24 V c.c. XIOC-8AI-U1 8 intrări 0 – 10 V
de I/E. Acest lucru economisește
XIOC-16DI 16 intrări 24 V c.c. XIOC-8AI-U2 8 intrări + - 10 V spaţiu în dulapul de distribuţie și
XIOC-32DI 32 intrări 24 V c.c. XIOC-8AI-I1 8 intrări 4 – 20 mA asigură soluţii compacte de
XIOC-16DI-AC 16 intrări 230 V c.a. XIOC-4T-PT 4 intrări pentru citi- automatizare.
rea temperaturii
XIOC-16-DI-AC110 16 intrări 110 V c.a.
PT100/1000
Alegerea liberă a tehnologiei de
Module digitale de ieșire Module analogice de ieșire conectare
XIOC-8DO 8 ieșiri 24 V c.c.
XIOC-2AO-U2 2 ieșiri + - 10 V
Toate conexiunile pot fi realizate
XIOC-16DO (-S) 16 ieșiri 24 V c.c. prin cleme montabile cu prinde-
XIOC-4AO-U1 4 ieșiri 0 – 10 V
XIOC-32DO 32 ieșiri 24 V c.c. re prin șuruburi sau prin cleme
XIOC-4AO-U2 4 ieșiri + - 10 V
XIOC-12DO-R 12 ieșiri releu
cu arc. Aceasta prezintă avantaj
XIOC-2AO-U1-2AO-I2 2 ieșiri 0 – 10 V
atât în cazul conectării iniţiale
2 ieșiri 4 – 20 mA
Module digitale combinate cât și la înlocuirea rapidă a mo-
Module analogice combinate dulului.
XIOC-16DX 4 – 16 intrări 24 V c.c.
0 – 12 ieșiri 24 V c.c.
XIOC-2AI-1AO-U1 2 intrări 0 - 10 V
1 ieșire 0 – 10 V
XIOC-4AI-2AO-U1 4 intrări 0 – 10 V
2 ieșiri 0 – 10 V
XIOC-2AI-1AO-U1-I1 2 intrări 0 - 10 V,
0 – 20 mA
1 ieșire 0 - 10 V,
0 – 20 mA
comutabile
individual
XIOC-4AI-2AO-U1-I1 4 intrări 0 – 10 V,
0 – 20 mA
2 ieșiri 0 – 10 V,
0 - 20 mA
comutabile
individual

30
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:43 Uhr Seite 31

Module de numărare Module de reţea


Intrări analogice rapide
Timp de conversie 1 ms pentru
intrările și ieșirile modulelor
analogice combinate. Acest lucru
creează rezerve în cazul prelu-
crării semnalelor analogice în
aplicaţiile dumneavoastră.

Simplificarea poziţionării
Modulul de numărare XIOC-
2CNT-2AO-INC permite conecta-
rea directă a două traductoare
XIOC- 1CNT-100 KHZ XIOC-SER incrementale de 24 V, inclusiv
1 intrare numărare până la Interfaţă serială RS232C , 485, 422 alimentarea cu tensiune.
100 kHz 24 V c.c.
XIOC-DP-M Cele două ieșiri analogice inte-
2 ieșiri digitale (decuplare optică)
PROFIBUS-DP Master
XIOC- 2CNT-100 KHZ grate cu ?10 V formează inter-
2 intrări numărare până la faţa cu dispozitivul de acţionare.
100 kHz 24 V c.c.
4 ieșiri digitale (decuplare optică) Automatul XC100/200, modulul
XIOC- 2CNT-2AO-INC de numărare și softul de pozi-
2 intrări numărare până la ţionare sunt elemente optime
400 kHz 24 V c.c.
2 ieșiri analogice + - 10 V pentru poziţionarea eficientă și
exactă.

Construcţie cu optimizarea
costurilor
De ce să montaţi rezerve care nu
sunt necesare, dacă se poate și
altfel!
Modulul digital combinat XIOC-
16DX oferă flexibilitatea necesa-
ră. Cu 4 intrări și 12 intrări-ieșiri
liber configurabile puteţi realiza
configuraţii cu optimizarea co-
sturilor și a spaţiului la nivelul
I/E.
Automate modulare

31
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:43 Uhr Seite 32

XSOFT-PROFESSIONAL: Programare
conform standardelor internaţionale

XSOFT-PROFESSIONAL este un sistem de programare ba-


zat pe CoDeSys 36 pentru automatizările industriale, reali-
zat în conformitate cu standardul internaţional
IEC 61131-3. Caracteristici tehnice perfecţionate, mane-
vrare simplă și o răspândire largă a acestui software prin-
tre componentele de automatizare utilizate de diferiţi
producători sunt garanţii ale succesului său.

Caracteristici de proiectare
Auto Declare: declarare automată a variabilelor
Configurare confortabilă a automatelor Auto Format/Syntax Coloring
Formatare automată și Evidenţiere cromatică a codurilor și
textelor cu declaraţii
Comparare confortabilă a proiectului

Limbaje de programare
Lista de instrucţiuni (IL) și Text structurat (ST)
Schemă bloc funcţională (FBD)
Schemă funcţională complet grafică/Continuous Function
Chart (CFC)
Schemă de contacte (LD)
Schema functionala secvenţiala (SFC)

Pentru fiecare aplicaţie exista


limbajul de programare optim
(IL, ST, FBD, CFC, LD, SFC)
Asistenţa la depanare și punere în
funcţiune economisește timp și bani.

O diversitate de facilităţi simplifică realizarea Depanare și punere în funcţiune


XSoft vă pune la dispoziţie o diversitate de funcţii impor-
aplicaţiei, cu scopul precis de a reduce costurile
tante pentru a depana, testa și pune în funcţiune rapid și
și timpul de proiectare. Se pot alege facilităţi de căuta- eficient aplicaţiile dumneavoastră de comandă.
re globală și înlocuire, generare și utilizare Toate aceste caracteristici sunt disponibile imediat după
de biblioteci, asistenţă sensibilă la context, ce v-aţi logat la automat (mod on-line).
editarea unei liste de referinţe încrucișate,
Simulare
testarea variabilelor neutilizate. Puteţi testa programul dumneavoastră de aplicaţie și fără
a fi conectat cu automatul programabil. XSoft prezintă
pentru aceasta o simulare on-line integrată. Nu trebuie să
ieșiţi din interfaţa curentă și nici nu se modifică operarea
faţă de modul on-line cu comandă conectată.

32
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:43 Uhr Seite 33

XSoft

Multitasking
Până la 16 aplicaţii comandate
de timp și/sau evenimente

Vizualizare
Suport integrat pentru diagnoză
și asistenţă la punerea în
funcţiune

Multitasking
Structurarea utilizării în mai multe programe proprii Configurare
(Multitasking) optimizează resursele sistemului și simpli- Configurator pentru I/E locale,
fică satisfacerea cerinţelor critice de timp. Se poate acor- precum și pentru participanţi
da prioritate proceselor rapide, iar celor lente numai un
CANopen și ProfiBus
timp de calcul minim necesar.

Comunicare
RS232, Ethernet, în reţele distri-
buite prin CANopen, server OPC

Realizare pagini web


Da

Protecţie cu parolă
8 niveluri

Limbi străine
Engleză, Germană, Franceză

Configuratorul magistralei integrat


Biblioteci
Configuratorul XSoft-hardware prezintă pe un singur
nivel toate dispozitivele I/E locale și perifericele descen- IEC, UDP, acces MMC/MC, e-mail
tralizate (Profibus sau CANopen). Intrările și ieșirile pot
fi configurate direct, parametrizate și li se pot aloca Caracteristici speciale
nume simbolice. Astfel sunt excluse erorile de alocare
între periferice și programul tip IEC. Suplimentar puteţi Variabile de reţea pentru redi-
testa variabilele în modul de funcţionare on-line. recţionări prin CAN și Ethernet
Realizare pagini Web
Automate modulare

33
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:43 Uhr Seite 34

PS416

Sertar și module de PS416 – Modular cu putere


concentrată
Unităţi centrale PS416 alimentare
PS416 este utilizat pentru auto-
matizarea proceselor complexe,
de la colectarea valorilor măsu-
rate la calculul algoritmilor de
reglare saui până la acţionarea
dispozitivelor de comandă.
Structura modulară și varietatea
mare de module disponibile per-
mit soluţii flexibile pentru orice
sector.

Sertar
PS416-BGT-400 9 locașuri
PS416-BGT-410 13 locașuri
PS416-BGT-420 19 locașuri
Poate fi utilizat și ca suport de module
pentru extensie descentralizată.
åModule de alimentare
PS416-POW-400 230 V c.a., 8 A Prin diverse sisteme de magistra-
PS416-POW-410 24 V c.c., 10 A
PS416-POW-420 115 V c.a., 8 A le de câmp se conectează fără
probleme echipamentele perife-
Flexibilitatea seriei de automate PS416 se rice descentralizate.
bazează pe trei unităţi centrale (CPU) cu
memorie program diferită. Programarea se face întotdeau-
na conform standardului inter-
Memorie de program
PS416-CPU-200 256 kByte
naţional IEC/EN 61131-3 cu Suco-
PS416-CPU-300 512 kByte soft S40.
PS416-CPU-400 1 MByte
O altă simplificare este dată de
Cartelă de memorie suport:
existenţa bibliotecilor gata reali-
SRAM 2 MByte sau 4 MByte
FLASH 2 MByte sau 4 MByte zate, care oferă utilizatorilor
Extindere modulele necesare pentru soluţii
Local module seria PS416 rapide, de la simple temporizări
Descentralizat EM4, PS4
(nu cu PS416-CPU-200) până la regulatoarele foarte
Alte posibilităţi de conectare la reţea dinamice.
Prin module suplimentare: PROFIBUS-DP,
PROFIBUS-FMS, Modbus, Suconet K, Ether-
net, interfeţe seriale transparente

34
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:43 Uhr Seite 35

Module de reţea/ Memorare reţete și programe pe


Module de intrări/ieșiri tehnologice cardul de memorie PCMCIA

Utilizarea cardurilor standard de


memorie PCMCIA oferă o posibilitate
confortabilă de memorare a datelor
cu protecţie la căderea tensiunii.
Utilizările cuprind o gamă pornind de
la actualizarea datelor de program
sau a reţetelor, până la înregistrarea
unor seturi mai mari de date de pro-
ducţie.

Tehnologie de conectare prin


Module digitale de intrări/ieșiri Module de reţea înclichetare
PS416-INP-400 PS416-NET-230 Modul PROFIBUS-FMS Toate cablurile de legătură I/E ale mo-
16 intrări digitale 24 V c.c., 3 ms
PS416-NET-400 Suconet K Master și dulelor de I/E sunt ușor conectabile
PS416-INP-401 Slave
16 intrări digitale 24 V c.c., 0,3 ms prin conectoare detașabile. Astfel se
PS416-NET-440 Modul PROFIBUS-DP
PS416-OUT-400 Master poate realiza foarte ușor o înlocuire a
16 ieșiri digitale 24 V c.c., 0,5 A modulelor.
PS416-NET-441 Modul PROFIBUS-DP
PS416-OUT-401 Slave
8 ieșiri digitale 24 V c.c., 2 A
PS416-MOD-200 Modul Modbus/JBUS
Module analogice de intrări/ieșiri Module tehnologice
PS416-AIN-400
PS416-CNT-200
8 intrări analogice pentru tensiune/curent
Până la 6 canale de numărare 0 – 50 kHz,
PS416-AIO-400 5 V sau 24 V c.c.
4 intrări analogice pentru tensiune/curent
PS416-COM-200
4 ieșiri analogice pentru tensiune/curent
Modul pentru protocol serial, prin modu-
lul respectiv sunt posibile conexiuni RS232,
RS232C, TTY, RS485 sau RS422
PS416-TCS-200 Dimensiuni flexibile
Comunicare la distanţă (IEC/EN 60870-5)
pentru linie telefonică inchiriata/dial-up Alegeţi suportul de modul adecvat
pentru necesităţile dumneavoastră.
Indiferent dacă sunt 9, 13 sau 19 loca-
Automate modulare

șuri, cu comandă centrală sau descen-


tralizată, dumneavoastră puteţi face
selecţia.

35
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:44 Uhr Seite 36

Sucosoft S40

Un software performant și ergonomic constituie baza prelucrării eficiente a sarcinilor de automatizare și


conduce la realizarea de economii financiare.
De aceea gama de componente hardware compatibile trebuie să cuprindă și produse software performante,
de la programare până la comunicare.
Pentru sistemul PS4 pachetul software S40 este un suport cuprinzător:
Sucosoft S40 pentru programare conform IEC 61131
S40 Library Manager pentru administrarea eficientă a proiectelor
S40 Server OPC pentru conectare deschisă la căile de comunicare
Desigur că aceste produse sunt utilizabile pentru toate automatele PS4.

Sucosoft S40 S40 Library Manager S40 Server OPC

Sucosoft este un sistem de programare Pachetul suplimentar S40 Library Manager Serverul S40 OPC pune la dispoziflia clientu-
integral pentru toate automatele progra- servește utilizatorului la întocmirea de bi- lui OPC (de ex. sistem de conducere a proce-
mabile PS4/PS416. blioteci proprii pentru sistemul PS4/PS416. sului, vizualizare) datele de proces ale dispo-
În aceste biblioteci pot fi combinate și zitivelor de comandæ PS4/PS416. Acesta
S40 dispune de limbajele de programare funcţii și module funcţionale generate de asistæ specificaflia OPC Data Access Version
IL, LD, FBL, ST conform IEC 61131. utilizator. Deoarece bibliotecile nu conţin 1.0 øi 2.0, Alarm øi Events Version 1.0 .
informaţii sursă, cunoștinţele utilizatoru-
Ca limbi de dialog sunt la dispoziţie lui sunt protejate complet în modulele Scalarea integratæ øi conversia tipului de
germana, engleza, franceza, italiana și memorate. date permite o adaptare simplæ a variabile-
spaniola. lor la necesitæflile procesului.
Suplimentar este posibilă corelarea cu
Configuratorul de topologie pentru texte auxiliare Windows, care pot explica Cu ajutorul posibilitæflilor diverse de testare
automate și reţele Suconet- K este grafic și on-line modul de funcţionare. øi de simulare se pot realiza uøor testele/
permite configurarea confortabilă pentru punerile în funcfliune.
participanţii locali și cei cu acces la magi- Cu ajutorul unei parole datele pot fi
strala de câmp. protejate de accesul neautorizat. Variabilele de automat programabil pot fi
culese prin funcflia de import date direct din
Testarea și punerea în funcţiune, diagnoza Pentru comercializarea propriei biblioteci programul utilizatorului. Pe ecranul monito-
și testul de conectare al întregii configu- de software pot fi alocate texte de licenţă rului sunt afiøate valorile momentane ale
raţii de aparate se face printr-o conectare și coduri de serii. variabilelor.
centrală la automatul master.
Bibliotecile create prin S40 Library Mana- Comunicarea între client øi server poate fi
Modificările on-line ale programului pot fi ger pot fi utilizate după importarea în verificatæ prin intermediul unui Test Client.
realizate local sau prin reţea, precum și Sucosoft S40 de către utilizator pentru
prin programarea de la distanţă printr-un prelucrarea proiectului.
modem.

Modulele funcţionale generate de produ-


cător oferă soluţii pentru probleme com-
plexe (de exemplu registre de deplasare),
care nu trebuie decât să fie parametrizate.

36
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:44 Uhr Seite 37

Software de programare Sucosoft S40

Testare și punere în funcţiune


O analiză rapidă și la obiect a instalaţiei este recomanda-
bilă în special în faza punerii în funcţiune. Prin afișarea
stării diferitelor date și aparate precum și prin posibilita-
tea de efectuare a modificărilor de program on-line în
întregul sistem distribuit pe reţea prin comanda master,
erorile pot fi limitate rapid.

Simplificarea programării
Prin Sucosoft, software-ul de programare pentru sistemul
PS4 și PS416, Moeller îndeplinește cerinţa de realizare a
unui singur software pentru toate dispozitivele de com-
andă. Protejaţi propriul know-how
Sucosoft satisface normativul internaţională IEC 61131-3 Utilizarea modulelor testate evită erorile și accelerează
și permite programarea în limbajele punerea în funcţiune. Implementaţi modulele funcţiona-
- Lista de instrucţiuni IL le realizate și testate prin intermediul S40 Library Mana-
- Schema contactelor LD ger în biblioteci proprii. Modulele stocate în acestea pot
- Limbaj modul funcţional FBL fi utilizate simplu ca și modulele producătorului. Accesul
- Text structurat ST la codul sursă nu este însă permis utilizatorului. Astfel
know-how ul rămâne acolo unde trebuie, respectiv la
Instrumentul central pentru dezvoltarea proiectului este dumneavoastră!
navigatorul. El asistă utilizatorul la organizarea și stoca-
rea fișierelor proiectului. Sunt prezentate surse, progra-
me și biblioteci instalate în funcţie de dispozitivul de
comandă selectat.

Comunicare pe standarde deschise

Transferul de date prin interfeţe standardizate este tot


mai important. Serverul S40 OPC permite conectarea mai
multor dispozitive de comandă PS4 la aplicaţiile OPC
Client, ca de exemplu a sistemelor de vizualizare. Pentru
Configurare hardware din setul de module configurarea variabilelor de comunicare se importă date-
Automate modulare

le direct din programele utilizator respective.


Orice proiect este lansat odată cu configurarea hard-
ware. În configuratorul de topologie grafică sunt prezen-
tate foarte clar componentele hardware ale sistemului
de automatizare. La efectuarea selecţiei și la parametri-
zare operatorul este asistat de ferestre de dialog cu
interfaţă utilizator. Astfel se evită introducerile eronate
și sunt excluse de la început combinaţiile interzise de
aparate.

37
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:45 Uhr Seite 38

Biblioteci de software –
flexibile, diverse și eficiente

Cu CoBox în Ethernet Internet/Intranet


Prin modulul de reţea „CoBox” toate dispozitivele de comandă PS4
și PS416 sunt compatibile cu Ethernet și Web. Serverul integrat web
permite conectarea la Intranet și Internet cu adresă proprie IP.
Prin intermediul CoBox se poate efectua un transfer de date în Ethernet TCP/IP
funcţie de evenimente între dispozitivele de comandă. Fiecare
comandă PS4 poate acţiona ca master pe bus și poate transfera CoBox PS4 automat compact
date oricărui alt dispozitiv de comandă.
Caracteristici
• „Device Server” universal pentru Ethernet cu protocol TCP/IP și UDP
• Interfeţe:
Partea de comandă: selectiv RS232 sau RS485
Partea Ethernet: 10 T-Base, 10 MBaud
• Interfaţă reţea port integrat 10 T Base (ștecher RJ- 45)
(hardware separat necesar opţional)
Remote I/O HMI-PLC Drives

Server OPC
Aproape toate SCADA, sisteme de vizualizare și comandă, sunt
compatibile cu interfaţa OPC Client/Server. Sistemele PS4/PS416
pun la dispoziţia clienţilor OPC datele de proces prin serverul
lor OPC. Acesta permite accesul de date prin interfaţa serială PS4 automat compact
și prin Ethernet. În acest mod de lucru de exemplu PS4-CoBox
este configurată automat de către serverul OPC. Este asigurată
și preluarea datelor într-o aplicaţie individuală EXCEL. Fiecare
server OPC are capacitatea de a prelucra cereri de la mai
OPC client OPC server
mulţi clienţi. Dacă se dorește utilizarea multiplă a datelor,
de exemplu pentru o vizualizare sau pentru o bancă de date,
diverse pachete de software pot accesa datele serverului OPC.
Pentru aceasta nu este necesară o licenţă sau alte implementări.

SMS

Semnalizări prin SMS


Stările instalaţiilor sau semnalizările de alarmă
pot fi transmise simplu ca mesaj SMS. Pentru Telecomunicatii Fax
mobile
protocoale sau pentru comunicare directă cu
tehnicianul de service.
Prin modulele utilizator pregătite în avans Modem E-mail
aveţi multiple posibilităţi și sunteţi informaţi
întotdeauna la timp asupra stării de funcţionare
a mașinii și a instalaţiei.

PS4 automat compact

38
Kapitel Modular PLC 21.02.2005 15:45 Uhr Seite 39

Biblioteci utilizator, individuale


• Module funcţionale de software disponibile, testate și specifice pe domenii de activitate pentru Sucosoft S40
• Module funcţionale cu nume de variabile auto-explicative
• Numeroși parametri și ieșiri de monitor pentru adaptarea modulelor la cerinţele specifice
• Reprezentarea modulelor funcţionale în Lista de instrucţiuni (IL), limbajul modulelor funcţionale (FBD) și
schema de contacte (LD)

Motion Control Toolbox


Caseta pentru comanda mișcării (Motion Control Toolbox) este un
sistem de module performante pentru rezolvarea probleme de
ef.

poziţionare.
t. R

Aceasta conţine funcţii cum sunt:


v
pc
ati

v
LN v

Lim oziti

itiv
SW gati

sp r
sn r

eg
tor

• Poziţionare asincronă punct cu punct


let

sen itato
sen itato

oz
rke

LP
ita

gu
e

• Poziţionare incrementală
Lim

Lim

SW
Ste
Ma

• Poziţionare pe axă de rotaţie cu trecere optimizată prin punctul nul


• Angrenaj electronic
• Axe cu came

Sistem
incremental
de masura

Closed-loop control toolbox


Utilizări specifice pentru caseta „Closed-loop control toolbox”
sunt: de auto-reglare dinamice de temperatură la mașinile de
ambalat, reglaje de temperatură la mașini de extrudat, reglaje
fuzzy ale centralelor termice și reglaje de presiune și de volum.
Stau la dispoziţia utilizatorilor peste 100 de module funcţionale:
• Diverse regulatoare PID
• Regulatoare fuzzy
• Regulatoare cu auto-acordare
Baza matematică a cutiei poate fi utilizată pentru extinderea
funcţionalităţii sistemului PS4. Astfel devin posibile calcule
trigonometrice, de exemplu, sau interpolări în automate.

Statie
Master

Telecontrol și semnalizare la distanţă


Automat modular
Tehnologie de acţionare la distanţă cu posibilităţi
de transfer „sigure”:
Linii inchiriate/Party line
• Telecontrol conf. IEC 870-5
Dial-up line analog/ISDN • Telecontrol conf. Standard Companion 870-5-101
• Semnalizare la distanţă prin mesaj SMS
Automate modulare

comunicatii radio Distanţele mari geografice între diferitele


GSM componente ale instalaţiei pot fi anulate
simplu și „sigur” prin caseta PS4 pentru
acţionare la distanţă.
Adaptat la sistem și la linia de transmisie,
Moeller oferă componente hardware și
PS4 automat compact software pentru linie dedicată, linie
selectată sau transmisie radio/GSM.

39
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:33 Uhr Seite 40

Automate programabile
(PLC) compacte
Un sistem de comandă și reglare

Automatele compacte sunt aparate „All-in-one” care, chiar și în versiunea


de bază sunt echipate cu un set cuprinzător de funcţii hardware și software,
fiind astfel utilizabile în multe aplicaţii de control, reglare și măsurare. Dacă
funcţiile integrate nu sunt suficiente, aparatul poate fi extins simplu, fie local
fie prin reţea. Gama include:
- automate programabile compacte PS4
- unităţi de extensie locală LE
- unităţi de extensie descentralizată EM
Toate automatele sunt conectabile în reţea și programabile prin magistrala
de câmp.
Software-ul de programare pentru toate este Sucosoft S40, un pachet ușor
de utilizat, realizat în conformitate cu IEC61131-3.

40
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:34 Uhr Seite 41

Mașinile de împachetat au cerinţe tehnologice ridicate. Staţiile de pompare și turnurile de apă pentru alimentarea
Există o mare diversitate de ambalaje, metode de închidere cu apă potabilă a localităţilor reprezintă locuri în care
a ambalajelor și conţinut al acestora, dar de multe ori este au loc procese operate independent. În combinaţie cu
aceeași mașină care trebuie să rezolve toate aceste situaţii. componentele de teleprelucrare de la Moeller, unităţile
De aceea este nevoie de un sistem de automatizare modular, din seria PS4 sunt ideale pentru controlul local, dar și
flexibil și adaptabil. Automatele compacte din seria PS4 de pentru monitorizarea respectării secvenţelor de proces sau
la Moeller sunt perfect dotate pentru asemenea situaţii. semnalizări de alarmare rapide și fiabile către telefonul
Ele au un timp de reacţie remarcabil de scurt și un aspect mobil al inginerului de service.
compact și există într-o gamă cuprinzătoare.

Automate compacte PS4 Unităti de extensie locală LE4 Unităţi de extensie


descentralizată EM4
Automatele compacte de la Moeller Unităţile de extensie locală
sunt caracterizate prin multi- completează periferia cu care sunt Modulele compacte EM4 oferă
funcţionalitatea lor și prin ușurinţa echipate automatele compacte. posibilitatea realizării de extensii
de manipulare. Ele pot fi grupate Gama include extensii analogice descentralizate. La fel ca automatele
în mai multe performanţe și sunt și numerice, funcţii tehnologice PS4, ele pot fi extinse local cu module
echipate cu diverse funcţii, ceea ce speciale și, desigur, module de LE4.
ușurează alegerea optimă pentru comunicaţie pentru magistrale de
Automate compacte

aplicaţie. câmp standard.

41
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:34 Uhr Seite 42

PS4

PS4-141/151 – automat universal PS4-201- automat adaptabil

Acest automat poate fi utilizat în diverse aplicaţii și Flexibilitatea de a implementa soluţii standard extinse.
reprezintă o soluţie complementară în cadrul gamei. Extensii locale și la distanţă garantează multi-
funcţionalitatea.
Intrări/ieșiri:
16 intrări digitale Intrări/ieșiri:
14 (PS4151:8) ieșiri digitale 8 intrări digitale
2 intrări analogice 6 ieșiri digitale
1 ieșire analogică 2 intrări analogice
1 ieșire analogică
Memorie program
24 kbyte (+32 kbyte opţional) Memorie program:
Memorie reţete (opţional): 32 kbyte 24 kbyte (+32 kbyte opţional)
Memorie reţete (opţional): 32 kbyte
Extensibilitate:
Descentralizat cu module EM4 Extensibilitate:
Conectare în reţea: Local cu module LE4
Suconet K Descentralizat cu module EM4
Ethernet
Conectare în reţea:
Suconet K
PROFIBUS-DP
Ethernet

Un singur sistem – multiple combinaţii Un module de memorie care oferă flexibilitate


Dacă planificaţi o nouă instalaţie sau o extindeţi pe cea Memorarea reţetelor in memorie Flash sau memorarea
existentă, sistemul PS4 vă oferă flexibilitatea necesară. programului independent de tensiunea de alimentare nu
Aveţi la dispoziţie o gamă cuprinzătoare de module care constituie o problemă.
dispun de opţiuni de conectare locală sau la distanţă, iar Avantaje clare rezultă din
alegerea se face în funcţie de aplicaţie. Aceasta conferă posibilitatea de a aduce la
flexibilitatea și posibilitatea de a realiza soluţii zi programul utilizatorului,
particularizate la exact nivelul de performanţă care se transmite simplu
dorit. cu un modul de memorie
sau din posibilitatea
Detalii practice de duplicare simplă a
Valorile impuse pot fi reglate cu ajutorul unei șurubelniţe programului pe mai multe
direct pe automat. sisteme de automatizare
fără a trebui să utilizezi
un programator!

42
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:34 Uhr Seite 43

PS4-271 – automatizări în clădiri PS4-341 – automat de mare viteză

Sunt automate pentru utilizări în aplicaţii de c.a. Sunt automate de înaltă performanţă pentru aplicaţii care solicită
(alimentare în c.a., intrări de c.a., ieșiri pe releu), viteze de prelucrare mari, comunicaţii sofisticate și memorie mare
expandabile local și la distanţă, cu un raport foarte de program și de date.
bun performanţă/cost.
Intrări/ieșiri:
Intrări/ieșiri: 16 intrări digitale
12 intrări digitale 14 ieșiri digitale
8 ieșiri digitale (12A) 2 intrări analogice
4 intrări analogice (din care 2 pentru PT1000/Ni1000) 1 ieșire analogică
2 ieșiri analogice
Memorie program:
Memorie program (+extindere opţională): 512 kbyte
24 kbyte (+32 kbyte) Memorie reţete (opţional): 512 kbyte
Memorie reţete (opţional): 32 kbyte
Extensibilitate:
Extensibilitate: Local cu module LE4
Local cu module LE4 Descentralizat cu module EM4
Descentralizat cu module EM4 Conectare în reţea:
Conectare în reţea: Suconet K
Suconet K PROFIBUS-DP
PROFIBUS-DP Ethernet
Ethernet

Opţiuni de cuplare optimă și comunicaţie transparentă Programare centralizată prin reţea


Interfeţe seriale RS232 și RS485 permit o transparenţă Toate automatele PS4 și extensiile EM4 sunt echipate
a operării permiţând cuplarea la PS4 a unei imprimante, cu interfaţă de comunicaţie în reţea. Aceasta aduce mai
cititor de bare sau dispozitiv similar. multe beneficii decât simpla posibilitate de extindere:
programarea sau punerea în funcţiune a mai multor
sisteme distribuite poate fi făcută rapid și eficient prin
intermediul reţelei. Accesul la automatele de nivel
inferior se face de la bus-master, fără a fi nevoie de nici
un hardware sau software adiţional.
Automate compacte

43
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:34 Uhr Seite 44

Extensii descentralizate
EM4, UM3/4, TC1/2

Module I/E – Module tehnologice Module de telecontrol și mo-


Digitale și Analogice și de comunicaţie dule de comunicaţie serială

EM4-101-DD2 Module tehnologice Module de telecontrol


Suconet K – Slave
8 intrări digitale, 24Vcc EM4-101-TX1: ZB4-501-TC1/TC2
8 ieșiri digitale, 24Vcc, 0,5A Suconet K – Slave Protocoale suportate
6 intrări Pt100-/Ni1000 FT1.2, FT3 asincron
EM4-111-DR2
2 intrări (0…10V) Lungime date utilizator: 220bytes
Suconet K – Slave
Viteza de transmisie: 600…19200 Baud
8 intrări digitale, 24Vcc EM4-101-TX2:
Interfaţă de modem: RS232C
6 ieșiri releu, 2 A (1A inductiv) Suconet K – Slave
Număr maxim: 1 (TC1), 14 (TC2)
6 intrări termoelemente J,K,L
EM4-201-DX2
ZB4-501-UM3/UM4
Suconet K – Slave
16 intrări digitale, 24Vcc
Module de reţea Lungime date utilizator: 250bytes
Viteza de transmisie: 600…19200 Baud
extensibil cu până la 6 module LE4
EM4-204-DX1: Număr maxim: 1 (UM3), 14 (UM4)
(digitale și analogice)
PROFIBUS-DP – Slave
EM4-101-AA2 16 intrări digitale, 24Vcc
Suconet K – Slave extensibil cu până la 6 module LE4
până la 8 intrări analogice (digital&analog)
(curent sau tensiune)
4 ieșiri analogice
(numai de tensiune)

Extensii locale cu module LE4 Extensii descentralizate cu module EM4


În funcţie de automatul utilizat, până la 6 module pot fi Modulele din seria EM4 permit automatelor din seriile
simplu atașate la unitatea de bază, de ex. la PS4 sau EM4. PS4 și PS416 să fie extinse simplu într-un sistem cu
magistrală de câmp. Toate modulele dispun standard
de o interfaţă Suconet K și sunt disponibile și cuploare
de magistrală pentru PROFIBUS-DP. Fiecare modul este
echipat cu rezistoare de terminaţie de magistrală. Se
economisesc astfel, timp și bani.

În acest mod, automatele pot fi extinse, local sau


la distanţă, adăugându-se intrări/ieșiri digitale sau
analogice, numărătoare și interfeţe de reţea.

44
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:34 Uhr Seite 45

Extensii locale
LE4

Module I/E digitale Module tehnologice și de


și analogice numărare, decodificare, etc. Module de reţea

LE4-116-DD1 LE4-622-CX1: LE4-501-BS1:


8 intrări digitale, 24Vcc 2 canale (gamă contor 24 bit) Suconet K, Master sau slave
8 ieșiri digitale, 24Vcc, 0.5A 3 moduri de operare selectabile pe canal,
LE4-503-BS1:
conectare la traductoare incrementale pe
LE4-116-DX1 PROFIBUS-FMS, slave
5V sau 24V
16 intrări digitale, 24Vcc
LE4-504-BS1:
LE4-633-CX1:
LE4-116-XD1 PROFIBUS-DP, master
3 canale (rezoluţie 25-bit),
16 ieșiri digitale, 24Vcc, 0.5A
viteză transmisie 125 sau 250 kHz, LE4-504-BT1:
LE4-108-XD1 interfaţă/protocol SSI pentru conectare PROFIBUS-DP, slave
8 ieșiri digitale, 24Vcc, 2 A la generatoare rotative SSI
LE4-108-XR1
8 ieșiri pe releu, 1A c.c., 2A c.a.
LE4-308-HX1
8 intrări digitale, 240V c.a
LE4-308-XH1
8 ieșiri digitale, 240V ca
LE4-206-AA1
4 intrări analogice, +/- 10V
2 ieșiri analogice, +/- 10V
LE4-206-AA2
4 intrări analogice, 0 (4) … 20 mA
2 ieșiri analogice, 0 (4) … 20 mA

Instalare rapidă prin tehnologia plug-in PS4, EM4 sau LE4 și se obţine o instalare compactă care
Terminale cu șurub pot fi montate in tehnologie plug- elimină rigletele cu terminale din cutia mașinii – efectiv
in pe PS4, EM4 și modulele LE4, făcând astfel cablarea se reduce la jumătate spaţiul ocupat.
simplă. Orice modul poate fi, astfel, ușor schimbat.
CoBox – Ethernet accesibil
Economie extremă de pentru toată lumea!
spaţiu – prin terminale Modulul de reţea CoBox face
multi-nivel posibilă comunicaţia pe Ethernet
Utilizarea terminalelor pentru toate automatele PS4
multi-nivel este o soluţie și PS416. Aceasta este util în
perfectă pentru numeroase părţi ale aplicaţiilor,
economisirea spaţiului de exemplu la programare,
Automate compacte

și a timpului la cablarea vizualizare, și cuplare date.


senzorilor sau elementelor Suplimentar, CoBox are un server
de comandă cu 3 Web integrat care permite conectarea
conductoare. Pur și la Internet/Intranet.
simplu se înclichetează
terminalul pe carcasa lui

45
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:35 Uhr Seite 46

Sucosoft S40

Un software performant și ergonomic constituie baza prelucrării eficiente a sarcinilor de automatizare și


conduce la realizarea de economii financiare.
De aceea gama de componente hardware compatibile trebuie să cuprindă și produse software performante,
de la programare până la comunicare.
Pentru sistemul PS4 pachetul software S40 este un suport cuprinzător:
Sucosoft S40 pentru programare conform IEC 61131
S40 Library Manager pentru administrarea eficientă a proiectelor
S40 Server OPC pentru conectare deschisă la căile de comunicare
Desigur că aceste produse sunt utilizabile pentru toate automatele PS4.

Sucosoft S40 S40 Library Manager S40 OPC-Server

Sucosoft este un sistem de programare Pachetul suplimentar S40 Library Manager Serverul S40 OPC pune la dispoziflia clientu-
integral pentru toate automatele progra- servește utilizatorului la întocmirea de bi- lui OPC (de ex. sistem de conducere a proce-
mabile PS4/PS416. blioteci proprii pentru sistemul PS4/PS416. sului, vizualizare) datele de proces ale dispo-
În aceste biblioteci pot fi combinate și zitivelor de comandæ PS4/PS416. Acesta
S40 dispune de limbajele de programare funcţii și module funcţionale generate de asistæ specificaflia OPC Data Access Version
IL, LD, FBL, ST conform IEC 61131. utilizator. Deoarece bibliotecile nu conţin 1.0 øi 2.0, Alarm øi Events Version 1.0 .
informaţii sursă, cunoștinţele utilizatoru-
Ca limbi de dialog sunt la dispoziţie lui sunt protejate complet în modulele Scalarea integratæ øi conversia tipului de
germana, engleza, franceza, italiana și memorate. date permite o adaptare simplæ a variabile-
spaniola. lor la necesitæflile procesului.
Suplimentar este posibilă corelarea cu
Configuratorul de topologie pentru texte auxiliare Windows, care pot explica Cu ajutorul posibilitæflilor diverse de testare
automate și reţele Suconet- K este grafic și on-line modul de funcţionare. øi de simulare se pot realiza uøor testele/
permite configurarea confortabilă pentru punerile în funcfliune.
participanţii locali și cei cu acces la magi- Cu ajutorul unei parole datele pot fi
strala de câmp. protejate de accesul neautorizat. Variabilele de automat programabil pot fi
culese prin funcflia de import date direct din
Testarea și punerea în funcţiune, diagnoza Pentru comercializarea propriei biblioteci programul utilizatorului. Pe ecranul monito-
și testul de conectare al întregii configu- de software pot fi alocate texte de licenţă rului sunt afiøate valorile momentane ale
raţii de aparate se face printr-o conectare și coduri de serii. variabilelor.
centrală la automatul master.
Bibliotecile create prin S40 Library Mana- Comunicarea între client øi server poate fi
Modificările on-line ale programului pot fi ger pot fi utilizate după importarea în verificatæ prin intermediul unui Test Client.
realizate local sau prin reţea, precum și Sucosoft S40 de către utilizator pentru
prin programarea de la distanţă printr-un prelucrarea proiectului.
modem.

Modulele funcţionale generate de produ-


cător oferă soluţii pentru probleme com-
plexe (de exemplu registre de deplasare),
care nu trebuie decât să fie parametrizate.

46
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:35 Uhr Seite 47

Software de programare Sucosoft S40

Testare și punere în funcţiune


O analiză rapidă și la obiect a instalaţiei este recomanda-
bilă în special în faza punerii în funcţiune. Prin afișarea
stării diferitelor date și aparate precum și prin posibilita-
tea de efectuare a modificărilor de program on-line în
întregul sistem distribuit pe reţea prin comanda master,
erorile pot fi limitate rapid.

Simplificarea programării
Prin Sucosoft, software-ul de programare pentru sistemul
PS4 și PS416, Moeller îndeplinește cerinţa de realizare a
unui singur software pentru toate dispozitivele de com-
andă. Protejaţi propriul know-how
Sucosoft satisface normativul internaţională IEC 61131-3 Utilizarea modulelor testate evită erorile și accelerează
și permite programarea în limbajele punerea în funcţiune. Implementaţi modulele funcţiona-
- Lista de instrucţiuni IL le realizate și testate prin intermediul S40 Library Mana-
- Schema contactelor LD ger în biblioteci proprii. Modulele stocate în acestea pot
- Limbaj modul funcţional FBL fi utilizate simplu ca și modulele producătorului. Accesul
- Text structurat ST la codul sursă nu este însă permis utilizatorului. Astfel
know-how ul rămâne acolo unde trebuie, respectiv la
Instrumentul central pentru dezvoltarea proiectului este dumneavoastră!
navigatorul. El asistă utilizatorul la organizarea și stoca-
rea fișierelor proiectului. Sunt prezentate surse, progra-
me și biblioteci instalate în funcţie de dispozitivul de
comandă selectat.

Comunicare pe standarde deschise

Transferul de date prin interfeţe standardizate este tot


mai important. Serverul S40 OPC permite conectarea mai
multor dispozitive de comandă PS4 la aplicaţiile OPC
Client, ca de exemplu a sistemelor de vizualizare. Pentru
Configurare hardware din setul de module configurarea variabilelor de comunicare se importă date-
le direct din programele utilizator respective.
Orice proiect este lansat odată cu configurarea hard-
ware. În configuratorul de topologie grafică sunt prezen-
Automate compacte

tate foarte clar componentele hardware ale sistemului


de automatizare. La efectuarea selecţiei și la parametri-
zare operatorul este asistat de ferestre de dialog cu
interfaţă utilizator. Astfel se evită introducerile eronate
și sunt excluse de la început combinaţiile interzise de
aparate.

47
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:36 Uhr Seite 48

Biblioteci de software –
flexibile, diverse și eficiente

Cu CoBox în Ethernet Internet/Intranet


Prin modulul de reţea „CoBox” toate dispozitivele de comandă PS4
și PS416 sunt compatibile cu Ethernet și Web. Serverul integrat web
permite conectarea la Intranet și Internet cu adresă proprie IP.
Prin intermediul CoBox se poate efectua un transfer de date în Ethernet TCP/IP
funcţie de evenimente între dispozitivele de comandă. Fiecare
comandă PS4 poate acţiona ca master pe bus și poate transfera CoBox PS4 automat compact
date oricărui alt dispozitiv de comandă.
Caracteristici
• „Device Server” universal pentru Ethernet cu protocol TCP/IP și UDP
• Interfeţe:
Partea de comandă: selectiv RS232 sau RS485
Partea Ethernet: 10 T-Base, 10 MBaud
• Interfaţă reţea port integrat 10 T Base (ștecher RJ- 45)
(hardware separat necesar opţional)
Remote I/O HMI-PLC Drives

Server OPC
Aproape toate SCADA, sisteme de vizualizare și comandă, sunt
compatibile cu interfaţa OPC Client/Server. Sistemele PS4/PS416
pun la dispoziţia clienţilor OPC datele de proces prin serverul
lor OPC. Acesta permite accesul de date prin interfaţa serială PS4 automat compact
și prin Ethernet. În acest mod de lucru de exemplu PS4-CoBox
este configurată automat de către serverul OPC. Este asigurată
și preluarea datelor într-o aplicaţie individuală EXCEL. Fiecare
server OPC are capacitatea de a prelucra cereri de la mai
OPC client OPC server
mulţi clienţi. Dacă se dorește utilizarea multiplă a datelor,
de exemplu pentru o vizualizare sau pentru o bancă de date,
diverse pachete de software pot accesa datele serverului OPC.
Pentru aceasta nu este necesară o licenţă sau alte implementări.

SMS

Semnalizări prin SMS


Stările instalaţiilor sau semnalizările de alarmă
pot fi transmise simplu ca mesaj SMS. Pentru Telecomunicatii Fax
mobile
protocoale sau pentru comunicare directă cu
tehnicianul de service.
Prin modulele utilizator pregătite în avans Modem E-mail
aveţi multiple posibilităţi și sunteţi informaţi
întotdeauna la timp asupra stării de funcţionare
a mașinii și a instalaţiei.

PS4 automat compact

48
Kapitel Compact PLC 21.02.2005 16:36 Uhr Seite 49

Biblioteci utilizator, individuale


• Module funcţionale de software disponibile, testate și specifice pe domenii de activitate pentru Sucosoft S40
• Module funcţionale cu nume de variabile auto-explicative
• Numeroși parametri și ieșiri de monitor pentru adaptarea modulelor la cerinţele specifice
• Reprezentarea modulelor funcţionale în Lista de instrucţiuni (IL), limbajul modulelor funcţionale (FBD) și
schema de contacte (LD)

Motion Control Toolbox


Caseta pentru comanda mișcării (Motion Control Toolbox) este un
sistem de module performante pentru rezolvarea probleme de
ef.

poziţionare.
t. R

Aceasta conţine funcţii cum sunt:


v
pc
ati

v
LN v

Lim oziti

itiv
SW gati

sp r
sn r

eg
tor

• Poziţionare asincronă punct cu punct


let

sen itato
sen itato

oz
rke

LP
ita

gu
e

• Poziţionare incrementală
Lim

Lim

SW
Ste
Ma

• Poziţionare pe axă de rotaţie cu trecere optimizată prin punctul nul


• Angrenaj electronic
• Axe cu came

Sistem
incremental
de masura

Closed-loop control toolbox


Utilizări specifice pentru caseta „Closed-loop control toolbox”
sunt: de auto-reglare dinamice de temperatură la mașinile de
ambalat, reglaje de temperatură la mașini de extrudat, reglaje
fuzzy ale centralelor termice și reglaje de presiune și de volum.
Stau la dispoziţia utilizatorilor peste 100 de module funcţionale:
• Diverse regulatoare PID
• Regulatoare fuzzy
• Regulatoare cu auto-acordare
Baza matematică a cutiei poate fi utilizată pentru extinderea
funcţionalităţii sistemului PS4. Astfel devin posibile calcule
trigonometrice, de exemplu, sau interpolări în automate.

Statie
Master

Telecontrol și semnalizare la distanţă


Automat modular
Tehnologie de acţionare la distanţă cu posibilităţi
de transfer „sigure”:
Linii inchiriate/Party line
• Telecontrol conf. IEC 870-5
Dial-up line analog/ISDN • Telecontrol conf. Standard Companion 870-5-101
• Semnalizare la distanţă prin mesaj SMS
comunicatii radio Distanţele mari geografice între diferitele
GSM componente ale instalaţiei pot fi anulate
simplu și „sigur” prin caseta PS4 pentru
Automate compacte

acţionare la distanţă.
Adaptat la sistem și la linia de transmisie,
Moeller oferă componente hardware și
PS4 automat compact software pentru linie dedicată, linie
selectată sau transmisie radio/GSM.

49
Kapitel Kommunikation 21.02.2005 17:11 Uhr Seite 50

Tehnologia Fieldbus –
Magistrale de câmp pentru
o comunicaţie deschisă

La Moeller a fost dezvoltat un concept de multi-compatibilitate de comuni-


caţie pe magistrale de câmp. Decizia privind magistrala de comunicaţie
utilizată se ia, adesea, către sfârșitul stadiului de proiectare. Este, de aceea,
foarte important să se utilizeze magistrale standard. Cu alte cuvinte, o
condiţie obligatorie pentru a putea realiza o soluţie particularizată pentru
fiecare aplicaţie este să dispui de un concept de comunicaţie bazat pe stan-
darde deschise. Deoarece la Moeller sunt utilizate, într-adevăr, cele standard,
utilizatorii au multă flexibilitate atunci când trebuie să-și construiască sistemul
de automatizare, deoarece pot să aleagă între CANopen sau PROFIBUS-DP
pentru nivelul senzori/elemente de acţionare sau Ethernet la nivel superior.
Iar la Moeller găsești, de fiecare dată, echipamentul corespunzător.

50
Kapitel Kommunikation 21.02.2005 17:11 Uhr Seite 51

Posibilitatea de reutilizare a modulelor software, gradarea PROFIBUS-DP pentru nivelul I/E, răspund cerinţelor de
performanţelor și flexibilitatea interfeţelor de comunicaţie, astăzi. Sistemele de automatizare de la Moeller includ
acestea sunt cerinţe fundamentale ale aplicaţiilor indus- multe produse cu capabilitate Ethernet, cum ar fi PLC
triale. Îndeosebi atunci când este vorba de afaceri inter- (automate programabile) sau combinaţii 15" PC-based
naţionale, constructorii de mașini și sisteme trebuie să Touch- display- HMI-PLC. Suplimentar faţă de slave
aibă în vedere cerinţele utilizatorilor privind interfaţarea. PROFIBUS-DP, Moeller oferă și Master Profibus. Faptul
Capacităţile de comunicaţie ale unei mașini trebuie, deci, că arhitectura multor produse Moeller este bazată pe PC
să fie flexibile și ușor de schimbat. Integrarea ca dotare permite integrarea rapidă a funcţiilor de întreţinere de
standard a unei interfeţe Ethernet este, astăzi, aproape la distanţă în noile generaţii de mașini, reducând astfel
obligatorie și , adesea, un criteriu decisiv în alegerea siste- costurile de întreţinere și service.
mului de automatizare pentru o mașina sau o instalaţie Tehnologia de vârf utilizată pentru automatizări la
nouă. Moeller oferă o platformă de care profită și producătorul
De asemenea, standarde precum CANopen pentru de mașini-unelte, care la rândul lui oferă un produs cu
comanda unui număr de acţionări electrice mici sau avantaje suplimentare.

Ethernet CANopen Suconet K


Originea Ethernet este în lumea CANopen are la bază o transmisie Suconet K este magistrală de câmp
birourilor. Acolo este utilizat pentru serială pe 2 fire. dezvoltată de Moeller pentru conec-
transmisia de date între unităţi sau CAN oferă două avantaje convingă- tarea în reţea a dispozitivelor din
echipamente de birou din toată toare: Fiabilitate excelentă a trans- câmp. Performanţele ei constau în
lumea. misiei chiar și în medii dificile electric posibilitatea de conectare de la
Această tehnologie capătă acum o și timp scurt de reacţie prin utilizarea unităţi de I/E pentru senzori și
tot mai mare importanţă și in siste- eficientă a lărgimii de bandă a busului. elemente de acţionare până la
mele de automatizare. Pe de o parte, CANopen lucrează într-o structură automate programabile complexe.
ea permite realizarea a numeroase liniară, transmite date la viteze până Acest bus lucrează într-o structură
topologii de reţea, cum ar fi inel la 1 MBaud, pe o lungime de linie liniară, transmite pachete de date
(ring) sau liniară (Bus) sau stelară. de maxim 5 kilometri, în funcţie cu viteze până la 375 kBaud și, în
Pe de altă parte, Ethernet oferă de Baud rate și de utilizarea repe- funcţie de Baud rate și de utilizarea
numeroase servicii sau interfeţe, toarelor. repetoarelor, poate fi utilizat pe linii
prin care poate fi integrat chiar și de până la 3,8 kilometri lungime.
ulterior în infrastructuri existente,
fără probleme suplimentare. DeviceNet
DeviceNet este o magistrală de Modbus
câmp deschisă, utilizată pentru Modbus este un protocol de
PROFIBUS-DP interconectarea sistemelor indus- comunicaţie serială deschis.
PROFIBUS-DP (DP = Distributed triale de control cu module de I/E. El are la bază o arhitectură master/
Periphery) este o magistrală de câmp După succesul iniţial de pe piaţa slave și a fost dezvoltat pentru
bine cunoscută pentru comunicaţii americană, acest protocol – bazat conectarea în reţea a automatiză-
de înaltă viteză, economice între pe CAN - câștigă tot mai multă rilor industriale. Modbus este larg
aparate din câmp și sisteme de importanţă și în Europa. acceptat datorită implementării fără
automatizare. DeviceNet lucrează într-o structură probleme a numeroase interfeţe
Comunicaţii

Ea utilizează o topologie tip bus sau liniară ajunge la viteze de trans- seriale.
arboricolă, oferă o viteză de trans- mitere a informaţiilor de până la
misie de 12 MBaud și, în funcţie de 500 kBaud.
Baud rate și de utilizarea repetoa-
relor, poate acoperi distanţe de până
la 10 kilometri.
51
Kapitel Kommunikation 21.02.2005 17:12 Uhr Seite 52

Tehnologie Fieldbus

PC based PLC/HMI-PLC Embedded HMI-PLC

Fieldbus

XVC600 XCC600 XC600 XVC-101 HPG200 HPG300

Ethernet TCP/IP on board on board on board CoBox on board on board

on board on board XC-NET-CAN on board on board on board

XVC-601-GTI(R)-10-DPM XCC-601-DVI-DPM XC-NET-DP-M MC-HPG-230-DP MC-HPG-300-DP


XVC-601-GTI(R)-12-DPM XCC-601-DVI-DPS MC-HPG-230-DPS MC-HPG-300-DPS
XVC-601-GTI(R)-15-DPM
XVC-601-GTI(R)-10-DPS
XVC-601-GTI(R)-12-DPS
XVC-601-GTI(R)-15-DPS

Suconet K

MPI XVC-601-GTI(R)-10-DPM XCC-601-DVI-DPM MC-HPG-230-MPI MC-HPG-300-MPI


XVC-601-GTI(R)-12-DPM
XVC-601-GTI(R)-15-DPM

Modbus

RS232 on board on board on board on board on board on board

RS485

Telecontrol La cerere La cerere La cerere

Semnalizare la La cerere La cerere La cerere


distanţă

52
Kapitel Kommunikation 21.02.2005 17:12 Uhr Seite 53

Modular PLC Compact PLC

XV400 XC100 XC200 PS416 PS4-150 PS4-200 PS4-300

on board CoBox on board CoBox CoBox CoBox CoBox

on board on board on board

XT-DPM-MC2 XIOC-NET-DP-M XIOC-NET-DP-M PS416-NET-440 LE4-504-BS1 LE4-504-BS1


XT-PDP-TP PS416-NET-441 LE4-504-BT1 LE4-504-BT1
PS416-NET-230 (FMS) LE4-503-BS1 LE4-503-BS1

on board on board on board on board


PS416-NET-400 LE4-501-BS1 LE4-501-BS1

XT-MPB2-TP

PS416-MOD-200 ZB4-501-UM3 ZB4-501-UM3 ZB4-501-UM3


ZB4-501-UM4 ZB4-501-UM4 ZB4-501-UM4 ZB4-501-UM4

on board on board on board on board on board on board on board


XIOC-SER XIOC-SER PS416-COM-200

XP-MPB1-TP XIOC-SER XIOC-SER on board on board on board on board


PS416-COM-200
Comunicaţii

La cerere La cerere La cerere PS416-TCS-200 ZB4-501-TC1 ZB4-501-TC1 ZB4-501-TC1


ZB4-501-TC2 ZB4-501-TC2 ZB4-501-TC2 ZB4-501-TC2

La cerere La cerere La cerere PS416-TCS-200 ZB4-501-TC1 ZB4-501-TC1 ZB4-501-TC1


ZB4-501-TC2 ZB4-501-TC2 ZB4-501-TC2 ZB4-501-TC2

53
Kapitel Kommunikation 21.02.2005 17:12 Uhr Seite 54

Tehnologie Fieldbus

HMI Remote

Fieldbus

MI4 MV4 XVH300 XV400 WINbloc

Ethernet TCP/IP parţial on board on board on board

ZB4-507-IF1 ZB4-607-IF1 on board on board CAN-BRIDGE

ZB4-504-IF1 ZB4-604-IF1 XT-PDP-TP DP-BRIDGE


ZB4-504-IF2 DP-BRIDGE/12MB

Suconet K ZB4-501-IF1 ZB4-601-IF1 XP-MPB1-TP


ZB4-609-IF1

MPI ZB4-505-IF1 ZB4-609-IF1 XT-MPB2-TP


ZB4-505-IF2

ZB4-506-IF1 ZB4-606-IF1 XP-BCD-TP


XP-BCD-TP-EPROM-DNET

Modbus ZB4-601-IF1
XP-MPB1-TP

on board on board on board


RS232

RS485 on board on board XP-MPB1-TP

Telecontrol La cerere

Semnalizare la La cerere
distanţă

54
Kapitel Kommunikation 21.02.2005 17:13 Uhr Seite 55

I/O Easy / MFD-Titan Drives

XION EASY700 EASY800 MFD-Titan DF5/DV5 DF6/DV6

La cerere

XN-GW-CANOPEN EASY221-CO EASY221-CO EASY221-CO La cerere


XN-GWBR-CANOPEN

XN-GW-PBDP-1,5MB EASY204-DP EASY204-DP EASY204-DP DE5-NET-DP DE6-NET-DP


XN-GW-PBDP-1,5MB-S
XN-GW-PBDP-12MB
XN-GWBR-PBDP
XN-GW-PBDP-12MB-STD

XN-GW-DNET EASY222-DN EASY222-DN EASY222-DN


XN-GWBR-DNET

XN-1RS485/422 on board
Comunicaţii

55
Kapitel HMI 21.02.2005 17:43 Uhr Seite 56

HMI –
Display-uri strălucitoare
pentru controlul proceselor

În categoria HMI (interfeţe om-mașină), Moeller oferă o gamă largă de


produse astfel încât cerinţele aplicaţiilor să fie optimal și rapid satisfăcute.
Oferta cuprinde de la panouri operator cu afișaj de texte 4 x 20 caractere
si 11 taste până la panouri operator de 15" tip Touch-TFT cu o rezoluţie de
1024 x 768 pixeli.
De un mare succes se bucură noile Touch-Panel-uri din generaţia XVH300 și
XV400. Generaţia XV400 convinge prin marea flexibilitate (utilizabil ca HMI
sau ca HMI+automat), înaltă performanţă și echipare „on-board” cu multiple
interfeţe cum ar fi pentru Ethernet și CANopen. Generaţia XVH300 este o
interfaţă om-mașină optimizată pentru mașini-unelte, echipată „on-board”
cu interfeţe pentru Ethernet și CANopen.

56
Kapitel HMI 21.02.2005 17:43 Uhr Seite 57

Panoul operator cu capacităţi grafice MI4 a fost conceput Vizualizare plus comanda mașinilor complexe. Aceasta este
pentru comanda simplă și economică a mașinilor-unelte. provocarea lansată de noile tehnologii de monitorizare,
În funcţie de cerinţele privind informaţia furnizată și de deoarece utilizatorul trebuie să fie permanent informat cu
sarcinile de comandă operator, se poate alege modelul ceea ce se întâmplă în proces și trebuie să poată interveni
corespunzător dintr-o gama de dispozitive cu diverse rapid dacă este necesar.
afișaje și combinaţii de taste. Un element de noutate Pentru comunicaţia om-mașină, Moeller oferă o gamă
îl constituie posibilitatea de afișare de pictograme, largă de afișoare, de la cele de 3,8" Touch-Resistiv până la
logo-uri, scheme. Cu Panoul-operator cu text MI4-140-KF1 cele de tip Touch-Infraroșu de 15", utilizabile în aplicaţiile
dispuneţi de o unitate de comandă mobilă, ideală pentru din diverse sectoare.
punerea în funcţiune a mașinilor și instalaţiilor.

MI4 Panou-operator cu text și grafică MI4/MV4 Panouri Operator „Touch" XVH300/XV400 Panouri Operator
„Touch"
Panoul operator cu text și grafică MI4 Panourile operator cu comandă prin XVH300 sunt special realizate pentru
a fost conceput pentru comanda sim- atingere („Touch”) permit un control utilizare în sisteme „low-budget” de
plă și economică a mașinilor-unelte. intuitiv, bazat pe meniu, al mașinilor vizualizare și management de date
Afișajul pe LCD cu contrast foarte sau sistemelor complexe. Sunt dispo- pentru mașini-unelte.
bun are fundalul iluminat cu LEDuri nibile două serii: MI4 - panouri ope- Aparatele din seria XV400 sunt inter-
cu durată mare de viaţă. rator „Touch” (de la 3,8" până la 15") feţe om-mașină de mare performanţă,
Toate afișajele au capacităţi grafice. realizate într-o tehnologie analog- flexibile și care sunt echipate cu inter-
Aceasta permite, printre altele, rezistivă și acoperite cu o folie feţe precum Ethernet sau CANopen.
prezentarea de grafice, bar-grafuri rezistentă; MV4 - panouri operator Pentru ambele serii de aparate,
sau caractere speciale. „Touch” (de la 5,7" până la 15") proiectele pot fi realizate cu XSOFT-
Fiecare tastă poate fi configurată realizate într-o tehnologie cu infra- Galileo sau cu XSOFT-EPAM – un soft
conform cerinţelor proiectului. roșu și acoperite cu un geam rezis- de vizualizare bazat pe MS-Excel
Se pot insera etichete care să parti- tent la impact și zgârieturi orientat pe caractere.
cularizeze funcţional tastele.
HMI

57
Kapitel HMI 21.02.2005 17:44 Uhr Seite 58

MI4

MI4 Panou-operator-text MI4 Panou-operator-grafic MI4 Panou-operator-„touch"

Afișoare LCD cu capacităţi grafice, Afișoare LCD cu capacităţi grafice, Afișoare LCD cu capacităţi grafice,
cu iluminare fundal cu LED, monocrome sau color, monocrome sau color,
acoperire tastatură cu folie, cu iluminare fundal CCFL, cu iluminare fundal cu CCFL,
posibilitate de inserare etichete acoperire tastatură cu folie, tehnologie touch-analog-rezistivă
Grad protecţie frontal IP65 posibilitate de inserare etichete Grad protecţie frontal IP65
Memorie de proiect 512 KB Grad protecţie frontal IP65 Memorie de proiect 8 MB (cartelă SSFDC)
opţional poate fi extinsă Memorie de proiect 8 MKB (cartelă SSFDC) Conector pentru imprimantă serială
până la 1MB Conector imprimantă seriala (cu excepţia MI4-130-TA1)
MI4-110-KC1: MI4-150-KI1: MI4-130-TA1:
4 x 20 caractere (32 x 120 pixeli), 11 taste 5,6" monocrom (320 x 240), 56 taste 3,8" monocrom (320 x 240)
512 kByte memorie de proiect
MI4-110-KD1: MI4-450-KI1:
MI4-140-TA1:
4 x 20 caractere (32 x 120 pixeli), 19 taste 5,6" STN color (320 x 240), 16 culori,
5,6" monocrom (320 x 240)
56 taste
MI4-110-KG1/-KG2: MI4-150-TA1:
4 x 20 caractere (32 x 120 pixeli), 35 taste MI4-570-KH1: 5,6" monocrom (320 x 240)
Conector pentru imprimantă serială 10,4" TFT (640 x 480), 256 culori, 56 taste MI4-450-TA1:
5,6" STN color (320 x 240), 16 culori
MI4-140-KI1: MI4-550-TA1:
8 x 40 caractere (64 x 240 pixeli), 48 taste 5,6" TFT (320 x 240), 256 culori
Conector pentru imprimantă serială MI4-160-TA1:
MI4-140-KF1 (Portabil) 9,5" monocrom (640 x 480)
8 x 20 caractere (64 x 120 pixeli) 27 taste MI4-570-TA1:
Conector pentru imprimantă serială 10,4" TFT (640 x 480), 256 culori
MI4-580-TA1:
12,1" TFT (800 x 600), 256 culori
MI4-590-TA1:
15" TFT (1024 x 768), 256 culori

Un panou „Touch" economic („Low-cost") MI4-Portabil


cu funcţionalitate crescută MI4-140-KF1 este un aparat portabil cu
Panoul „Touch"de 3,8" MI4-130-TA1 un cablu de conectare de 5m, echipat cu
este cel mai mic aparat din familia MI4. buton oprire de urgenţă pre-cablat și
El impresionează prin raportul foarte două taste speciale – este ideal pentru
bun preţ/performanţă. activităţi de punere in funcţiune.
Afișajul cu fundal iluminat cu LED și o
rezoluţie de 320 x 240 pixeli garantează
o citire optimă și o durată mare de viaţă.

Panourile operator cu text MI4-110KC1 Interfaţa PC/imprimantă și


și MI4-110-KD1 au aceleași dimensiuni cartela de memorie SSFDC
de montaj cu panoul „Touch” de 3,8" – „plug-in” asigură o mare
o caracteristică specială a acestei game. flexibilitate.

58
Kapitel HMI 21.02.2005 17:44 Uhr Seite 59

MI4-CFG-1 –
configuratorul pentru MI4

Toate aparatele din seria MI4 pot fi configurate fără Importarea și procesarea graficelor
cunoștinţe speciale de programare, cu ajutorul unui unic Pot fi importate mai mult de 20 de grafice diferite
software, configuratorul MI4-CFG-1 pentru MI4. (formate tip BMP, JPEG, TIFF, EPS). Configuratorul oferă
Acest software rulează sub Windows 95 (2), 98, ME, NT, numeroase opţiuni de setare (pentru setarea contrastului
2000 sau XP. sau luminozităţii sau algoritmi dither).
Suplimentar, este disponibil un editor bit-map eficient
Un meniu asistat vă conduce automat spre aparatul dorit. pentru graficele importate sau pregătite de utilizator.
De exemplu, dacă se alege un panou operator cu text sau
grafică, atunci sunt ascunse toate meniurile legate de co-
menzi „touch”. Funcţii Windows orientate pe obiect cum Biblioteci
ar fi „Drag&Drop”, „Cut&Paste”, „tool-box”, precum și În configuratorul MI4 sunt incluse biblioteci pre-definite
facilitatea de a vedea proiectul ca o structură arboricolă, de grafice și de obiecte. Biblioteca grafică conţine mai
ușurează semnificativ proiectarea. Obiectele pot fi micșo- mult de 500 de grafice statice. Biblioteca poate fi extinsă
rate, mărite sau poziţionate cu precizie de ordinul pixeli- de utilizator. Biblioteca de obiecte conţine grafică dinami-
lor. Obiecte cum ar fi linii, dreptunghiuri sau cercuri pot ce. Așa, de exemplu, poate fi pre-definit statutul lămpilor
fi generate ca grafice orientate vectorial. indicatoare sau comutatoarelor. Instrumentele de măsură
analogice sunt incluse, de asemenea, în bibliotecă.
Un obiect din bibliotecă poate fi un obiect individual sau o
grupare de obiecte sau chiar pagini complete. Este posibil
să se suprapună obiecte dinamice și statice.

Paginile de ecran pot fi construite pe mai multe nivele.


Chiar și paginile conţinând multe obiecte pot fi astfel
făcute transparente.

Macro-editare Taste Grafică determinată de valori numerice din automatul


Fiecărei taste funcţionale sau taste „touch” i se poate Grafice determinate de valori numerice din automatul
aloca o funcţie specifică în fiecare pagină afișată. Aceasta programabil pot fi incluse în afișaj. În funcţie de valoarea
poate fi o simplă comandă, de exemplu chiar schimbare respectivă, sunt declanșate diverse grafice. Această facili-
de pagină, sau o macro-comandă. Comanda se execută tate permite, de exemplu, să se afișeze fie o secvenţă de
când tasta este apăsată sau când este eliberată sau la prelucrare fie o stare a sistemului.
repetarea utilizării ei.

Afișarea trend-urilor
Valori ale unor variabile din automatul programabil pot
fi afișate grafic în raport cu axa timpului. Pe fiecare fere-
as-tră cu trend-uri pot fi afișate 10 asemenea curbe. Prin
funcţiile cursor se pot accesa, in detaliu, valorile utilizate.
Prin funcţia zoom, curbele se pot lărgi sau comprima pe
axa X sau Y.

Exportul și importul de texte


Toate textele din cadrul unui proiect pot fi exportate într-
un fișier format CSV. Fișierele exportate pot fi prelucrate
de utilizator cu metode uzuale (ex. Excel) și pot fi apoi
HMI

re-importate.

59
Kapitel HMI 21.02.2005 17:45 Uhr Seite 60

MV4

5,7” 10,4” 10,4“/15“


Panou-operator-Touch Panou-operator-Touch Panou-operator-Touch

Afișaj LCD monocromatic sau color, cu Afișaj LCD monocromatic sau color, cu Afișaj LCD tip TFT, cu capacităţi grafice și
capacitaţi grafice și iluminare fundal CCFL capacitaţi grafice și iluminare fundal CCFL iluminare fundal CCFL
Touch tehnologie – infraroșu Touch tehnologie – infraroșu Touch tehnologie – infraroșu
Grad protecţie frontal IP65 Grad protecţie frontal IP65 Grad protecţie frontal IP65
Memorie proiect 4MB Număr Culori/Nuanţe gri 256 Număr Culori 256
Număr Culori/Nuanţe gri 256 Conectare serială la imprimantă Conectare serială și paralelă la imprimantă
Conectare serială la imprimantă 1 locaș liber Memorie proiect până la 2 x 64 MB
1 locaș liber (2 locuri la MV4-570-TA1/-TA2) Interfaţă Ethernet
(2 locașuri libere la MV4-690)
MV4-150-TA1 MV4-170-TA1:
5,7" monocrom (320x 240) 10,4" monocrom (640x 480) MV4-670-TA1:
Memorie proiect 4MB 10,4“ TFT (640 x 480)
MV4-450-TA1
5,7" STN color (320x 240) MV4-570-TA5: MV4-670-TA2:
10,4" TFT color (640x 480) 10,4“ TFT (640 x 480)
Memorie proiect 4MB 100-240Vca
MV4-570-TA1: MV4-690-TA1:
10,4" TFT (640x 480) 15“ TFT (1024 x 768)
Memorie proiect până la 64 MB
MV4-690-TA2:
(cartelă PCMCIA)
15“ TFT (1024 x 768)
MV4-570-TA2: 100-240Vca
10,4“ TFT (640 x 480)
Memorie proiect până la 64 MB
(cartelă PCMCIA)
100 -240Vca

Panou din oţel special Interfeţe de reţea


Toate aparatele din gama MV4 Aparatele MV4dispun de cel puţin un locaș liber pentru
sunt disponibile și în construcţie inserarea unui modul de comunicaţie care permite
din oţel special. Aceasta le face conectarea la o mare varietate de sisteme de comandă.
deosebit de utile pentru utilizare Sunt acceptate peste 40 de protocoale diferite.
în comanda proceselor din indus-
tria alimentară, în măcelării, în- Toate aparatele MV4 au un port serial de sistem care
treprinderi de îmbuteliere sau în poate fi utilizat pentru conectarea unei imprimante
industria farmaceutică sau chimică. seriale sau a unei interfeţe de comunicaţie.

Aparatele din seria MV4-600 oferă suplimentar un port


Ethernet. Prin aceasta se pot realiza funcţii tip gateway,
multiple vizualizări sau chiar conexiuni redundante.

60
Kapitel HMI 21.02.2005 17:45 Uhr Seite 61

MV4-CFG-1 –
Configuratorul pentru MV4

Un configurator pentru toate aparatele MV4 Funcţii-scenariu complexe


MV4-CFG-1 este un software de configurare care servește Galileo este un software care oferă funcţii-scenariu com-
la generarea măștilor de aplicaţie la toate aparatele din plexe, prin care pot fi realizate prin intermediul MV4
gama MV4. El rulează sub Windows 95 (2) , 98, ME, NT, comenzi sau acţiuni. De exemplu, se pot realiza de către
2000 și XP și permite realizarea rapidă chiar și a unor MV4 calcule matematice, modificări de măști sau apelarea
funcţii sofisticate de vizualizare. unor funcţii speciale, degrevând astfel automatul progra-
mabil de aceste sarcini.
Sunt pot diferenţia două tipuri de scenarii: scenarii ciclice
și scenarii eveniment. Scenariile ciclice nu necesită apelare;
ele se desfășoară autonom după pornirea MV4. Scenariile
eveniment sunt măști specifice și se execută explicit și unic
după o acţiune operator.

Afișarea trend-urilor
Până la 32 de valori pot fi simultan afișate într-o diagramă
de trenduri. Un total de 100 diagrame de trenduri pot fi
gestionate în cadrul fiecărui proiect. Se poate arăta mo-
mentul de începere și de încheiere al mărimii măsurate din
afișarea curentă. Se poate reloca gama vizibilă și se poate
face zoom. O linie de nivel se poate trasa pe ecran pentru
a permite o interpretare exactă a valorilor măsurate.
Valorile măsurate pot fi salvate in fișiere, arhivate și trans-
ferate. Fișierele arhivate sunt salvate în format text ASCII,
și pot fi procesate ulterior utilizând editoare standard cum
Tastatură pentru orice aplicaţie ar fi Excel.
Sunt posibile diverse configuraţii de taste pentru intrări de
date sau text. Pe de o parte, acestea pot fi taste numerice
(cu sau fără valori limită încorporate), taste Inc/Dec sau
taste alfanumerice. Pe de altă parte, sunt posibile nume-
roase configuraţii de taste pentru reţete sau administrare
parole.
Suplimentar, este posibilă particularizarea configurării tas-
telor. Aceasta înseamnă că o configuraţie optimă de taste
apare pe ecran pentru fiecare intrare. Toate configuraţiile
de taste pot fi realocate on-line pe MV4, astfel încât să
menţină valorile importante ale procesului sub vizualizarea
operatorului.

Testare rapidă și efectivă a proiectului


Un proiect odată generat, cu ajutorul Galileo-Project-
Inspector (GPI) el poate fi testat fără a fi transferat în
panoul operator. Aceasta scurtează enorm faza de testare
și minimizează numărul de erori. Se poate testa complet
meniul, precum și valorile limită, schimbarea culorilor la
bargrafuri, stările de comutare și trendurile.
HMI

61
Kapitel HMI 21.02.2005 17:45 Uhr Seite 62

XVH300/XV400: Vizualizare de înaltă


calitate cu Ethernet la bord

XVH300 XV400 XVH300: Putere mare – preţ mic

Supply

CANopen USB-Device
Ethernet

XVH-340 (touch-IR) și XVH-330


5,7” HMI HMI sau HMI-PLC-inclus, de la 5,7" pâna la 15" (touch-Rezistiv) sunt interfeţe
om-mașină optimizate pentru
Afișaj Afișaj mașini-unelte și echipate cu
Display LCD STN color Display LCD STN color
Rezoluţie 320 x 240 pixeli (1/4 VGA) Rezoluţie 320 x 240 pixeli (1/4 VGA)
Ethernet și CANopen.
Schnittstellen Ethernet, CANopen, Interfeţe Ethernet, CANopen, Construcţia compactă are o
USB USB, RS232 adâncime mică de montaj și
Locașuri 1 permite astfel utilizarea tehno-
XVH-330-57CAN-13-1-* logiei moderne HMI pe micile
5,7” Touch-rezistiv XV-432-57CQB-13-1-* 5,7” Touch-rezistiv mașini-unelte.
XVH-340-57CAN-13-1-* XV-442-57CQB-13-1-* 5,7” Touch-infraroșu
O flexibilitate maximă este
5,7” Touch-infraroșu
Afișaj oferită de un CompactFlash
Display TFT color care poate fi schimbat. Se oferă
Rezoluţie 10,4“: 640 x 480 pixeli (VGA) utilizatorului o zonă de memorie
12“: 800 x 600 (SVGA) pentru proiect și o zonă fixă
15“: 1024 x 768 (XGA) de date și pentru vizualizări
Interfeţe Ethernet, CANopen,
ulterioare.
USB, RS232
Locașuri 2 Utilizatorul trebuie să aleagă
între softul pentru vizualizări
XV-430-10TVB-13-1-* 10,4“ Touch-rezistiv grafice XSOFT-GALILEO și
XV-430-12TSB-13-1-* 12,1“ Touch-rezistiv XSOFT-EPAM, un software de
XV-430-15TXB-13-1-* 15“ Touch-rezistiv vizualizare orientat pe caractere
XV-440-10TVB-13-1-* 10,4“ Touch-infraroșu tip MS-Excel.
XV-440-12TSB-13-1-* 12,1“ Touch-infraroșu
XV-440-15TXB-13-1-* 15“ Touch-infraroșu

XV400: Touch-Display-HMI-PLC
HMI sau combinaţia HMI-PLC (automat programabil)
din seria XV400 oferă un CompactFlash schimbabil
pentru funcţiile aparatului și suportul de proiectare.
Utilizat ca HMI, XV400 poate beneficia de suportul soft-
ware grafic de vizualizare XSOFT-GALILEO sau de suportul
software de vizualizare tip MS-Excel orientat pe caractere.
Seria XV400 oferă multiple posibilităţi de comunicare.
Sunt disponibile unul sau două sloturi de comunicaţie
pentru CANopen, Ethernet 10/100 Mbit, USB Device,
USB Host, RS232 „on-board”, ceea ce oferă maximă
flexibilitate, indiferent dacă este utilizat ca HMI, HMI-PLC,
Panou cu funcţie Gateway sau ca legătură prin Ethernet
TCP/IP. A fost realizată o soluţie inovatoare care rezolvă
cu succes sarcini complexe de automatizare.

62
Kapitel HMI 21.02.2005 17:45 Uhr Seite 63

XSOFT-GALILEO: un software de
vizualizare sub MS-Windows

XSOFT-GALILEO este un software de vizualizare sub MS- pentru mașini-unelte, instalaţii și clădiri. Suportul modern
Windows, inteligent și interactiv, care oferă o cale simplă tip Windows și meniul intuitiv reduc substanţial faza de
de realizare a proiectelor pentru control și vizualizare învăţare și scurtează timpul de proiectare.

Proiectul se finalizează in pași puţini

Introducere
obiecte

Introducere ob-
iecte dinamice

Realizare măști

Introducere
funcţiuni

Producerea
documentaţiei după
Prelucrare adrese testarea proiectului
și variabile pe PC și pe panou

Caracteristicile XSOFT-GALILEO • Administrare parolă (200 nivele, 500 utilizatori)

• Suport UNICODE (Suportul limbilor străine speciale • uprinzătoare posibilităţi pentru scenarii și liste
prin caractere speciale, de ex. Chineză) de parametri

• Funcţii imprimantă standard WIN PCL • Liber-definite formulare tipăribile cu variabile la alegere

• Camera-obiect (conectare la o cameră web) • Simulare online a proiectului pe un PC fără HMI

• Conversie lineară a variabilelor între automat programabil • Ajutor senzitiv la context


și HMI
• Funcţiuni de alarmare și istoric
• Tipuri de variabile: Bit, Byte, Word, Doubleword, Error,
Float, array, Struct) • Administrare de reţete
HMI

• Tastatură standard și tastatură definită de utilizator • Import a 15 diferite formate de fotografii


(.bmp, .tif, .jpg, .gif, .png)

63
Kapitel HMI 21.02.2005 17:46 Uhr Seite 64

XSOFT-EPAM: un software de vizuali-


zare cu capacităţi WEB sub MS-OFFICE

Realizarea unui proiect de vizualizare se realizează simplu Proiectare sub MS-Excel


și eficient sub Microsoft Excel. XSOFT-EPAM este un AddIn Realizarea unui proiect de vizualizare se face sub MS-Excel.
dezvoltat de Moeller care trebuie rulat exclusiv sub Nu este necesară instalarea unui pachet software special,
MS-Excel. dar este obligatoriu ca XSOFT-EPAM, care este un AddIn,
XSOFT-EPAM este conceput ca un sistem de vizualizare să fie sub MS-Excel. Prin acesta stau la dispoziţie pentru
deschis, care poate fi extins întotdeauna și simplu cu vizualizare obiectele necesare sub Microsoft Excel. În
funcţii specifice utilizator prin intermediul Macrourilor tabelul Excel poate fi introdusă și descrierea textuală
Visual Basic. a vizualizării. Proiectantul poate profita în realizarea
proiectului fără restricţii de toate facilităţile Excel. Similar,
Pentru realizarea măștilor de ecran individuale stau la pot fi reutilizate măști sau obiecte deja realizate prin
dispoziţie obiecte precum butoane, comutatoare, varia- Copy&Paste. Aceasta reduce substanţial costurile legate
bile alfanumerice, bargrafuri, elemente de semnalizare, de timpul de proiectare.
bitmapuri, etc. Variabilele de automat programabil pot
fi simplu importate conform IEC61131-3, care previne Prin simularea pe PC pot fi testate funcţiile și construcţia
introducerea erorile accidentale de introducere date. măștilor. Prin legarea directă la proces a aparatului, testele
Diversele ecrane pot fi legate prin „link“-uri și pot fi se pot desfășura „in timp real“.
apelate prin butoane-obiect.

Proiectare simplă și
eficientă cu EXCEL Import de variabile
cu XSoft

Poziţionare simplă

... și este funcţional

64
Kapitel HMI 21.02.2005 17:46 Uhr Seite 65

Prin WEB-EPAM atât aplicaţiile noi cât și aplicaţiile-EPAM WEB-EPAM


existente devin unităţi de comandă și supraveghere care Prin utilizarea WEB-EPAM se înlesnește automat fiecărui
pot fi conectate la distanţă prin Intranet/Internet. utilizator dotat cu EPAM o legătură la Web. În acest scop,
se încarcă un Java-Applet printr-un Web-server integrat,
care creează o imagine 1:1 a vizualizării în fiecare Standard-
Browser suportând Java și astfel se înlesnește o comandă
de la distanţă a instalaţiilor. Service-ul și vizualizarea de la
distanţă devin astfel o joacă de copil.
EPAM-Applikation
Identificarea se face pe baza unei parole-utilizator, astfel
încât numai persoanele autorizate au acces. Prin tehnologia
terminal-Client/Server vor fi transferate numai conţinuturile
modificate ale ecranelor și evenimentele declanșate de
mouse/taste comprimate ca formă. Marele avantaj al acestei
tehnologii stă în faptul că nu este necesară o compilare a
proiectului. Exista, astfel, o singură versiune a proiectului,
care nu trebuie reconvertit într-un proiect Web dacă se fac
modificări. Acesta este un imens avantaj la întreţinere și
economisește memorie In sistem. În afară de aceasta, este
verificat faptul că se poate dispune întotdeauna o imagine
1:1 a vizualizării locale, chiar și când aceasta este extinsă
cu funcţii specifice utilizator (de ex. ANSI). Introducerea de
date la utilizator poate fi preluată și corectată.
Intra-/Internet

Browser Standard compatibil Java

Ecran în ecran cu EPAM Remote Control


EPAM Remote Control-Obiect înlesnește
mixarea conţinutului ecranelor altor touch-
display-uri. Această funcţie este concepută
în special pentru aplicaţii teleservice, astfel
încât de la distanţă să se poată efectua dia-
gnosticarea stării și menţinerea funcţionării Ethernet TCP/IP
instalaţiilor. Imaginea actuală a unui HPG200
poate fi mixată ca o copie 1:1 pe ecranul unui
HPG300. Toate funcţiile touch pot fi mixate
local prin HPG200 sau descentralizat prin
imaginea mixată pe un HPG300. Și toate
acestea fără costuri suplimentare, fără
cheltuieli de proiectare sau pachete soft-
ware suplimentare.
HMI

65
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 8:58 Uhr Seite 66

I/E descentralizate:
O abordare modernă prin
Sistemele modulare de I/E

Indiferent dacă este vorba despre controlul mișcării, de măsurarea tempera-


turii sau a turaţiei, de achiziţia de valori de curent sau de tensiune – dome-
niile de aplicare a I/E descentralizate sunt tot mai numeroase.
Se utilizează îndeosebi în sistemele unde prelucrarea descentralizată a sem-
nalelor este baza conceptului de automatizare. Moeller oferă pentru aceste
aplicaţii un sistem de I/E corespunzător, fie el modularizat cu XI/ON sau
compact cu WINbloc - desigur în conexiune directa cu o magistrală de date.

Rezultatul: un concept modular ușor de utilizat – adaptabil pentru fiecare


aplicaţie, inteligent și de viitor.

66
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 8:59 Uhr Seite 67

Soluţia clasică de automatizare nu dispune adesea la faţa


locului de un element cu reacţie rapidă, inteligent și
flexibil. De exemplu, în cazul mașinilor-unelte, atunci când
semnalele trebuie prelucrate foarte rapid, direct și local Avantajele unor module inteligente descentralizate
sau când părţi ale mașinii sau instalaţiei trebuie să rămână sunt evidente: unde procesele sau instalaţiile mari pot
disponibile chiar și în cazul întreruperii magistralei de fi descompuse în procese parţiale independente, auto-
comunicaţie. matizarea descentralizată oferă o soluţie flexibilă.
În toate aceste cazuri se utilizează blocuri mici, indepen-
dente, care sunt conectate complet transparent la reţea. Programarea, punerea în funcţiune și mentenanţa devin
Cu sistemele descentralizate de I/E de la Moeller sunteţi mai ușoare și se diminuează numărul de erori și costurile.
în avantaj, deoarece ele oferă o transparenţă crescută și Nu în ultimul rând crește disponibilitatea instalaţiei,
reduc cheltuielile de conectare. deoarece subunităţile acţionează independent.

XI/ON Xstart – XS1 WINbloc

Atât de mult cât este necesar și cât XS1 transferă avantajele conceptului WINbloc și WINbloc Eco oferă o
de puţin posibil – sistemul modular XI/ON la demaroarele pentru soluţie compactă și eficientă în
I/E XI/ON este creat conform acestei motoare industriale. Astfel apar variantă bloc pentru PROFIBUS-DP
maxime. combinaţii de demaroare testate ca și CANopen.
Prin modularitatea sporită puteţi tip până la 4 kW/ AC-3/ 415 V. Module electronice înclichetabile
realiza o configuraţie de I/E care să Instalarea modulelor se efectuează asigură soluţii flexibile cu un grad de
conţină numai punctele de rapid și fără erori. disponibilitate foarte mare. Modulele
intrare/iesire de care aveţi într-adevăr Aparatele sunt înclichetate simplu electronice și modulele-bază pot fi
I/E descentralizate

nevoie. O gamă cuprinzătoare de pe șine cu profil omega. Nu este livrate în diverse variante.
module I/E digitale și analogice, necesară cablarea suplimentară a Combinaţiile cele mai utilizate sunt
precum și module tehnologice vă circuitului de comandă. acoperite de oferta de module cu
stau la dispoziţie. La nivel local, Modulele de putere pentru dema- combinaţii de I/E.
conectarea se face la modulul-bază, roarele directe și cele inversoare Pentru o instalare simplă și rapidă
conform cerinţelor specifice, în vari- sunt conectabile cu fișe și permit o modulele-bază sunt echipate cu
anta cu doi, trei sau patru conductori, întreţinere simplă și confortabilă. cleme cu arc, și permit realizarea
cu șuruburi sau cu cleme cu arc. Conectarea la o magistrală de date se de conexiuni cu doi, trei sau patru
face prin modulele „Gateway" XI/ON. conductori.
Astfel pot fi realizate confortabil
toate aplicaţiile dorite. 67
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 8:59 Uhr Seite 68

XI/ON

Module de alimentare și
Gateways module tehnologice

Portile (Gateways) permit utilizarea modulelor de I/E indiferent Module de alimentare


de magistrala folosită. Bus-refresh Modul
PROFIBUS-DP Un Bus-refresh Modul trebuie utilizat după fiecare poarta
Viteze de transmisie între 9,6 KBit/s și 1,5 Mbit/s împreună cu modulul-bază corespunzător. El asigură:
XN-GW-PBDP-1,5MB - Alimentarea modulelor I/E și a porţii cu tensiunea nominală
Viteze de transmisie între 9,6 KBit/s și 1,5 Mbit/s de sistem de 5 V c.c.prin magistrala internă
Conectare cu surub - Alimentarea modulelor de I/E cu tensiune nominală de 24 V c.c.
XN-GW-PBDP-1,5MB-S - Curent maxim de alimentare a sistemului 1,5 A
Viteze de transmisie între 9,6 KBit/s și 12 Mbit/s - Curent maxim nominal 10 A
XN-GW-PBDP-12MB XN-BR-24VDC-D
Viteze de transmisie între 9,6 KBit/s și 12 Mbit/s Module de alimentare de putere
Modul integrat de actualizare a datelor magistralei Curent maxim nominal 10 A
XN-GWBR-PBDP Alimentarea modulelor de I/E cu tensiune nominală de 24 V c.c.
Viteze de transmisie între 9,6 KBit/s și 12 Mbit/s XN-PF-24VDC-D
Max. 15 locașuri și 4 module bloc Alimentarea modulelor I/E cu tensiune nominală de 120/230 V c.a.
XN-GW-PBDP-12MB-STD XN-PF-120/230VAC
CANopen
Viteze de transmisie între 20 KBit/s și 1000 Kbit/s
XN-GW-CANOPEN Module tehnologice
Cu modul integrat de actualizare a datelor magistralei Modul contorizare
XN-GWBR-CANOPEN Culegerea semnalelor de 1 canal DI 24 V DC
numărare normalizate 1 canal DO 24 V DC, 2 A
DeviceNet XN-1-CNT-24VDC
Viteze de transmisie 125/250/500 KBit/s Interfeţe seriale
XN-GW-DNET Transmisie serială de date RS232 - XN-1RS232
Cu modul integrat de actualizare a datelor magistralei Transmisie serială de date RS485/422 -XN-1R485/422
XN-GWBR-DNET Interfaţa SSI, pentru conectarea traductoarelor SSI - XN-1SSI

Independenţa ca principiu Conectarea ulterioară nu este limitată


Modulele sistemului XI/ON sunt conectate prin porţi la Cu XI/ON nu este necesară investirea întregului capital
diverse magistrale de sistem. Fiecare poartă împreună cu încă din faza iniţială. Planificând utilizarea eficientă a
unitatea conectată reprezintă numai un participant la resurselor; odată modulul-bază instalat puteţi apoi
magistrală, iar modulele de I/E pot fi utilizate independent achiziţiona blocurile electronice treptat –0 și anume
de magistrală. Modulele-bază sunt dotate cu șuruburi sau pentru numărul exact de canale necesar. Aceasta conduce
cu cleme cu arc și oferă o mare flexibilitate. la minimizarea cheltuielilor de achiziţie și de depozitare.

Accesoriile completează sistemul:


de exemplu, punţi transversale
care reduc necesarul de cablaj la
modulele cu relee sau plăcuţe
de inscripţionare pentru identifi-
carea exactă a I/E pe fiecare canal.

68
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 8:59 Uhr Seite 69

Module digitale de intrare/ieșire Module analogice de intrare/ieșire

Module de intrare cu 2/4 canale, varianta modul „slice" (felie) Module de intrare cu 1/2 canale, varianta modul „slice" (felie)
Opţional comutatie pe front pozitiv (P)/ negativ (N) Intrări in curent 0/4.. 20 mA
Opţional 24 V c.c. sau 120/230 V c.a. XN-1AI-I(0/4..20mA)
XN-2DI-24VDC-P(N) XN-2AI-I(0/4..20mA)
XN-4DI-24VDC-P(N) Intrări in tensiune -10/0... 10 V c.c.
XN-2DI-120/230VAC XN-1AI-U(-10/0.. +10Vc.c.)
XN-2AI-U(-10/0..+10Vc.c.)
Module de intrare cu 16/32 canale, varianta bloc
Comutaţie pe front crescator, 24 V c.c. Culegerea datelor de temperatură
XN-16DI-24VDC-P Conectarea senzorilor din platină (PT100, PT200, PT500, PT1000)
XN-32DI-24VDC-P și de nichel (NI100, NI1000)
XN-2AI-PT/NI-2/3
Module de ieșire cu 2/4 canale, varianta modul „slice" (felie)
Opţional comutaţie pe front pozitiv (P)/ negativ (N) Conectarea termoelementelor
Opţional 24 V c.c. sau 120/230 V c.a. Tip B,E,J,K,N,R,S și T
XN-2DO-24VDC-0,5A-P(N) Modul de bază cu compensare internă a joncţiunii reci
XN-4DO-24VDC-0,5A-P XN-2AI-THERMO-PI
XN-2DO-120/230VAC-0,5A
Module de extragere 1 / 2 canale, varianta modul „slice" (felie)
Module de ieșire cu 16 canale, varianta bloc Ieșiri in curent 0/4...20 mA
Comutaţie pe front pozitiv, 24 V c.c. XN-1AO-I(0/4..20mA)
XN-16DO-24VDC-0,5A-P XN-2AO-I(0/4..20mA)
Module de relee cu 2 canale, varianta modul „slice" (felie) Ieșiri in tensiune -10/0... 10 V c.c.
Circuitele electronice sunt separate galvanic de sursa de alimen- XN-2AO-U(-10/0..+10Vc.c.)
tare, Opţional - contact normal deschis, normal închis sau comu-
tator liber de potenţial pentru electro-ventile, contactoare cu
bobine acţionate în curent continuu și lămpi de semnalizare în
gama de tensiuni nominale de 24V c.c./c.a. până la 230 V c.a.
XN-2DO-R-NO, XN-2DO-R-NC, XN-2DO-R-CO

Flexibilitate pe toată linia: modul-bază pentru orice Codificare mecanică


utilizare Evită introducerea eronată a
Modulele-bază servesc conectării locale. Acestea pot fi modulelor in cazul înlocuirii
achiziţionate ca module bloc sau cu module „slice" (felie), acestora și simplifică alocarea
opţional cu conexiune cu cleme cu arc sau prin șuruburi – pe grupe a circuitelor electro-
respectiv în formatul adecvat pentru fiecare aplicaţie. nice și a modulelor de bază.
Marcarea în culori diferite a
diverselor grupe de module
permite identificarea dintr-o
I/E descentralizate

singură privire.

69
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 9:00 Uhr Seite 70

Xstart – XS1

Demaroare directe/inversoare Tehnologie sigură

se compun dintr-un întreruptor pentru protecţia motoarelor și un Modulul se compune dintr-un întreruptor pentru protecţia
contactor motoarelor și un contactor
Lăţimea modulului 45/90 mm Lăţimea modulului 45/90 mm
Conectarea și protecţia motoarelor până la 4 kW Conectarea și protecţia motoarelor până la 4 kW
Opţional cu/fără contact auxiliar indicare declanșare (AGM) Opţional cu/fără contact auxiliar indicare declanșare (AGM)
Denumire tip XS1-DSO-341-K06..4K0 Denumire tip XS1-DS1-341-K06..4K0
Denumire tip XS1-RSO-341-K06..4K0 Denumire tip XS1-RS1-341-K06..4K0
Tensiune nominală de utilizare 415 V c.a. Tensiune nominală de utilizare 415 V c.a.
Demaroare directe fără AGM Demaroare directe fără AGM, cu circuit de siguranţă
XS1-DS0-340-K06... 0,06 kW XS1-DS1-340-K06... 0,06 kW
XS1-DS0-340-4K0 4,0 kW XS1-DS1-340-4K0 4,0 kW
+XS1-XBMS-DSO-A modul de bază +XS1-XBMS-DS1-A modul de bază
Demaroare directe cu AGM Demaroare inversoare fără AGM
XS1-DS0-341-K06... 0,06 kW XS1-RS1-340-K06... 0,06 kW
XS1-DS0-341-4K0 4,0 kW XS1-RS1-340-4K0 4,0 kW
+XS1-XBMS-RSO-A modul de bază +XS1-XBMS-RS1-A modul de bază
Demaroare inversoare fără AGM Demaroare inversoare cu AGM
XS1-RS0-340-K06... 0,06 kW XS1-RS1-341-K06... 0,06 kW
XS1-RS0-340-4K0 4,0 kW XS1-RS1-341-4K0 4,0 kW
+XS1-XBMS-RSO-A modul de bază +XS1-XBMS-RS1-A modul de bază
Demaroare inversoare cu AGM
XS1-RS0-341-K06... 0,06 kW
XS1-RS0-341-4K0 4,0 kW
+XS1-XBMS-RSO-A modul de bază

Întreţinere și service în timpul funcţionării curente toate circuitele principale și cele auxiliare, precum și
Demaroarele pentru motoare din seria XS1 îndeplinesc modulul de magistrală internă, sunt conectate în mod
cerinţele impuse adesea de beneficiari privind o disponi- automat la montare.
bilitate mare a instalaţiei, cu timpi reduși de staţionare,
precum și privind efectuarea operaţiilor de întreţinere O soluţie sigură
și service în timpul funcţionării curente. Acestea și-au Demaroarele pentru motoare XS1 asigură nu numai
dovedit în mod repetat calităţile în diverse aplicaţii de protecţia motoarelor, ci ajuta și la deconectarea în
transport și de ridicare sau în procesele siguranţă, chiar în cazul unor curenţi mari de scurtcircuit,
de prelucrare din industria auto și din respectând coordonarea tip 1 conform CEI/EN 60947-4-1.
cea chimică. Demarorul pentru motoare Persoanele și instalaţiile nu sunt afectate astfel nici în
XS1 este o combinaţie inteligentă între cazul apariţiei unei avarii. Pentru oprire de avarie, oprire
întreruptoarele PKZM cunoscute pentru de urgenţă conform categoriei 2 din CEI/EN 954-1, sunt
protecţia motoarelor și contactoarele disponibile variante cu contacte auxiliare cu deschidere
DILM pentru formarea unor ansambluri pozitivă, care trebuie conectate la relee de siguranţă
de demaroare ce pot fi legate în reţea. După simpla externe.
conectare a alimentării, XS1 permite funcţionarea
motorului. Nu se face un efort mare de cablaj deoarece

70
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 9:00 Uhr Seite 71

Suport și asistenţă pe toată linia –


Software de configurare
interactiv - I/O assistant

de asistenţa solidă a software-ului, având afișate, de


exemplu, automat modulele-bază potrivite pentru
modulele de comandă electronice.
În plus I/O assistant verifică structura corectă a staţiei.
Aceasta înseamnă că software-ul semnalează deja din
faza de proiectare, dacă structura staţiei este completă
din punct de vedere fizic.
Astfel sunt evitate de la început erorile de proiectare.
După terminarea proiectării primiţi o documentaţie
detaliată, inclusiv schema bloc și lista reperelor.

Vizualizare și testare rapidă


Prin I/O assistant aveţi la dispoziţie un instrument univer-
sal, care vă sprijină interactiv la proiectarea completă și la
realizarea instalaţiei XI/ON.
Întâi se realizează pe ecran și se structurează un proiect.
Pentru aceasta se aleg porţile, modulele de comandă și
modulele-bază, precum și accesoriile respective. În conti-
nuare se configurează staţiile individuale selectiv offline
sau online. După ce a fost reglat totul satisfăcător, puteţi
pune în funcţiune instalaţia.
I/O assistant verifică staţia, citește datele de proces, emite
valori de ieșire și vizualizează datele de diagnoză ale cana-
lelor. Puteţi pune în funcţiune staţia și fără o comandă de
rang superior, pentru a vă asigura de funcţionarea corectă
a unei părţi a instalaţiei.

I/Oassistant – Un suport universal pentru punere în


funcţiune și diagnostic

Verificaţi online ceea ce se întâmplă local. Prin date de


proces actualizate și stările parametrilor aveţi o privire
generală rapidă asupra stării momentane a staţiei.
Pe ecran sunt semnalate direct defecţiunile prin LED-urile
roșii de avarie. Treceţi apoi în fereastra de diagnostic și
identificaţi problema dintr-o privire.
Diagnosticul la faţa locului nu poate fi mai rapid și mai
I/E descentralizate

Proiectare interactivă eficient.


I/O assistant ajută vizual și interactiv pe parcursul între- Setaţi ieșirile și modificaţi valorile direct de pe PC.
gului proces de proiectare și de realizare a instalaţiei. Prin forţarea valorilor puteţi afla imediat cum se comportă
Proiectarea începe cu un arbore de proiect structurat, pe aplicaţia dumneavoastră.
care îl puteţi verifica pe ecran și modifica în orice moment. Aveţi, de exemplu, posibilitatea de verificare a cablajului
În continuare, pentru fiecare staţie selectaţi poarta pentru local printr-un test funcţional, chiar și fără a avea sistemul
magistrala utilizată și adăugaţi modulele necesare prin de comandă complet instalat.
metoda „Drag and drop”. În această fază beneficiaţi deja

71
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 9:00 Uhr Seite 72

WINbloc

Module digitale de intrare/ Module analogice de intrare/


Punţi de comunicaţie ieșire pentru CANopen iesire pentru CANopen

Puntea de comunicaţie unește modulele Module de intrare cu 8/16/32 canale Module de intrare cu 4 canale
I/E extensibile cu PROFIBUS-DP sau CAN-8-(16)DI/P Game de intrare:
CANopen, fiecare modul I/E devenind un CAN-16-(32)DI/P-2x8 (2x16) 10/0..+10 V, 0/4..20 mA
participant pasiv la reţea pe magistrala Rezoluţie 16 Bit
Module de ieșire cu 4/8/16/32 canale
respectivă. Protecţie polarizare inversă
Opţional 0,5A sau 2A
Setarea adresei de reţea se face printr-un CAN-4AI/UI
Protecţie la scurtcircuit
comutator rotativ de codificare de pe
Cu LED de monitorizare la scurtcircuit Intrari analogice PT100
modulele I/E.
CAN-4DO/2.0A-PK Rezoluţie 0,1 K, 0,1 W
- pot fi conectate la o punte
CAN-8-(16)DO-0,5A-PK CAN-4AI/PT100
max. 10 module I/E
CAN-16-(32)DO/0,5A-P-2x8 (2x16)
- opţional conectare la bus prin cuplă Intrare analogică
SUB-D sau cu cleme cu arc. Module combinate cu 8/32 canale Termo K,J,R,S,T,N,E,B
- Magistrala de date este separată galvanic Combinaţie optimă de module de Rezoluţie 1K
- Tensiune nominală 24 V c.c. intrare/ieșire CAN-4AI/Termo
Opţional ieșiri de 0,5A sau 2A
Punte DP Module de iesire cu 4 canale
Variantă cu protecţie la scurtcircuit
Viteză de transmisie: până la 1,5 Mbit/s Game de ieșiri
Cu LED de monitorizare la scurtcircuit
10/0..+10 V, 0/4..20 mA
Punte DP/12 MBaud CAN-4DI/4DO/0,5A-PK
Protecţie polarizare inversă
Viteză de transmisie: până la 12 Mbit/s CAN-24DI/8DO/0,5A-PK
Rezoluţie 16 Bit
Punte CAN Module releu cu 8/16 canale CAN-4AO/UI
Viteză de transmisie: până la 1 Mbit/s Contact normal deschis
Module combinate cu 4 canale
CAN-8(16)DO-R-NO
Game de intrări/ieșiri
10/0..+10 V, 0/4..20 mA
Protecţie polarizare inversă
CAN-3AI/1AO/UI

Ofertă largă de funcţii de I/E


Structura de bază a sistemului WINbloc se compune
dintr-o punte, un bloc de comandă electronică și un
modul-bază.
Oferta largă de module de I/E permite realizarea oricărei
combinaţii. Se înseriază simplu până la 10 module de I/E
– și se generează o staţie adaptată la aplicaţia respec-
tivă. Mai simplu nu se poate!

Cablare simplă și rapidă


Pentru conectare sunt disponibile diverse module-bază
– opţional cu conexiuni cu 2, 3 sau 4 conductori.
Modularitate pe toată linia!
Conectarea la punctele de I/E se face prin cleme cu arc,
o tehnologie foarte accesibilă.

72
Kapitel Remote I/O 22.02.2005 9:01 Uhr Seite 73

Module analogice de
Module digitale de intrare/ intrare/ieșire și numărătoare WINbloc Eco pentru
ieșire pentru PROFIBUS-DP pentru PROFIBUS-DP PROFIBUS-DP

Module de intrare cu 8/16/32 canale Module de intrare cu 4 canale Module digitale de intrare
Opţional 24 V c.c., 120 V c.a. sau 230 V c.a. Game de intrare: 10/0..+10 V, 0/4..20 mA Comutatie pe front pozitiv
Opţional comutatie front pozitiv/negativ Rezoluţie 16 Bit, Protecţie polarizare inversă DP-16DI/P-ECO
DP-8-(16)DI/P, DP-16-(32)DI/P-2x8 (2x16) DP-4AI/UI DP-32DI/P-ECO
DP-8-(16)DI/N, DP-8-DI/115 VAC (230VAC) Intrări analogice PT100
Module digitale de iesire
Rezoluţie 0,5 K, 0,1 W/0,25 K, 0,025 W
Module de iesire cu 4/8/16/32 canale Conectare pe impuls
DP-4AI/PT100
Opţional 0,5A sau 2A Protecţie la scurtcircuit
Intrări analogice
Variantă cu protecţie la scurtcircuit-PK DP-16DO/0,5A-PK-ECO
Termo K,J,R,S,T,N,E,B
Cu LED de monitorizare la scurtcircuit DP-32DO/0,5A-PK-ECO
Rezoluţie 1 K, 0,25 K
DP-4DO/2.0A-PK
DP-4AI/Termo Module combinate
DP-8-(16)DO-0,5A-PK
Conectare pe impuls
DP-16-(32)DO/0,5A-P-2x8 (2x16) Module de iesire cu 4 canale
Protecţie la scurtcircuit
Game de ieșire: 10/0..+10 V, 0/4..20 mA
Module combinate cu 8/12/16/32 canale DP-16DI-P/16DO/0,5A-PK-ECO
Rezoluţie 12 Bit, Protecţie polarizare inversă
Combinaţie optimă de module de intrare/
DP-4AO/UI
ieșire, Opţional ieșiri de 0,5A sau 2A
Variantă cu protecţie la scurtcircuit - PK Module combinate cu 4 canale
Cu LED de monitorizare la scurtcircuit Game de intrare/ieșire
DP-4DI/4DO/0,5A-PK 10/0..+10 V, 0/4..20 mA
DP-8DI/4DO/0,5A-PK Protecţie polarizare inversă
DP-8DI/4DO/2,0A-PK DP-3AI/1AO/UI
DP-8DI/8DO/0,5A-PK
Module de numarare cu un canal, 25 kHz
DP-24DI/8DO/0,5A-PK
Numărare înainte/înapoi
Module cu iesiri tip releu cu 8/16 canale Domeniul de numărare 0..65535
Opţional contact normal deschis sau Indicarea limitelor prin PROFIBUS-DP
contact comutator fără potenţial. DP-1CNT/24VDC
CAN-8(16)DO-R-NO, DP-8DO-R-CO

Tehnologie modulară cu înclichetare – conectare sigură WINbloc Eco


Circuitele electronice se conec- Alternativa economică și compactă pentru conectarea
tează sigur cu elementele de la PROFIBUS-DP. Structura se compune numai dintr-un
bază prin intermediul conecto- modul-bază și unul de comandă, nu este necesară o
rului de magistrală cu alunecare. punte. Conectarea magistralei de date se face prin
Legătura mecanică stabilă este cablarea directă la modulul de bază. În acest mod fiecare
asigurată de o clema. Apoi se modul WINbloc-Eco devine participant pasiv la reţeaua
înclicheteaza circuitele electro- PROFIBUS-DP. În
nice peste modulele-bază și se afara diagnosticului
blochează. complex prin
I/E descentralizate

semnalizările LED
are loc o coordo-
nare directă și clară
a indicatoarelor de
semnalizare la cone-
xiunile respective.

73
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 10:13 Uhr Seite 74

ea sy și MFD-Titan : cea mai simpla


soluţie pentru afișare, comandă,
comutare, control, reglare, comunicaţie

Band 1:
356 Stk.

Sunt tot mai numeroase aplicaţiile din domeniul automatizărilor în industrie sau în clădiri,
ale căror cerinţe pentru automatizarea instalaţiilor, mașinilor și utilajelor sunt satisfăcute
de aparatele din gama de relee de control easy sau MFD-Titan. Pentru soluţionarea apli-
caţiilor individuale stau la dispoziţie mai multe variante cu diferite funcţionalităţi, cu
posibilităţi de extensie și diferite grade de protecţie (de la IP20 până la IP65, de ex. pentru
afișorul MFD-80). Din gama MFD-Titan face parte și afișorul grafic MFD-80.. cu ecran ilu-
minabil, care poate fi utilizat și pentru afișare „de la distanţă” împreuna cu releele easy.
Pe ecran pot fi afișate elemente grafice, texte de comandă și de semnalizare, data, ora
ș.a.m.d. MFD-Titan poate dispune în plus și de toate facilităţile oferite de releele easy800.
Prin intermediul meniului și cu ajutorul numai al butoanelor de pe aparat, se poate intro-
duce schema de comandă direct ca o schemă de conexiuni cu contacte și bobine de releu.
Introducerea se poate face alternativ utilizând EASY-SOFT și un PC. Pe ecranul MFD sau pe
PC se pot observa imediat stările active din schema de comandă și astfel se economisește
timp preţios. Meniul este în mai multe limbi atât pentru aparate cat și pentru software.
74
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 9:58 Uhr Seite 75

Controlul iluminatului în clădiri: Controlul mașinilor:


• Aprinderea și stingerea iluminatului sunt posibile în varianta • Un modul de memorie de tip plug-in permite copierea
centralizată sau descentralizată prin intermediul funcţiei releu schemei de conexiuni existentă în easy fără ajutorul unui PC.
de impuls. Pe de altă parte, modificări ulterioare ale schemei de comandă
• Comanda de stingere a iluminatului poate fi realizată prin pot fi efectuate în altă locaţie, transferul în cadrul easy efec-
intermediul temporizatorului, ceea ce facilitează deconectarea tuându-se prin intermediul modulului de memorie.
centralizată a iluminatului și economia de energie. • Se poate modifica modul de lucru la pornire, prin selectarea
• Un dispozitiv de bază poate controla până la 12 grupuri de modurilor de funcţionare „RUN" sau "STOP" la punerea sub
iluminat independente. Se pot realiza comenzi speciale pentru tensiune, ceea ce ușurează punerea în funcţiune.
iluminat, cum ar fi iluminat centralizat pentru activităţile de • Recunoașterea scurt-circuitului și deconectarea selectivă a
întreţinere, comutare automată pentru iluminatul redus al ieșirilor pe tranzistor în caz de scurt-circuit și suprasarcină.
casei scărilor sau avertizare de stingere iluminat de scară.
• Montajul acestor dispozitive în tablourile de distribuţie pentru
aparatura modulară este facilitat de dimensiunea frontală de
45mm și de lăţimea care este de 4, 6, 8 și 12 ori pasul modular.

ºC

easy800

Releele de comanda easy500 și easy700 Afișor „la distanţă": afișaj de texte MFD-Titan și easy800
easy500 și easy700 sunt identice din punc- pentru easy500/700/800, grad de MFD-Titan și easy800 sunt echivalente
tul de vedere al funcţionalităţii. easy700 protecţie IP65 funcţional. MFD-80.. cu grad de protecţie
oferă mai multe intrări/ieșiri, poate fi Prin procedeul Plug&Work afișorul MFD- IP65 poate fi utilizat și în medii dificile.
extins și poate fi conectat la magistrale de 80..se poate conecta imediat la easy prin MFD-Titan și easy800 pot fi extinse și pot
Relee de comandă și control

comunicaţie standard. El dispune de 128 intermediul modulului de comunicare fi conectate la magistrale de comunicaţie
de căi de curent pe care se poate face MFD-CP4... Modulul MFD-CP4.. este standard și, suplimentar, pot fi conectate
comutarea în serie sau în paralel a contac- echipat cu un cablu de legătură de 5m, cu într-o reţea de opt easy800 sau MFD-Titan
telor și a bobinelor. Trei contacte pot fi în posibilitate de prelungire. Avantaj oferit prin „easyNet”. Ele dispun de 256 căi de
serie cu o bobină. Se pot afișa 16 texte de de procedeul Plug&Work: nu aveţi nevoie curent pe care se poate face comutarea în
comandă sau de semnalizare prin inter- de un software sau de un driver pentru serie sau în paralel a contactelor și bobi-
mediul afișajului intern sau extern. conectare. Cablarea intrărilor/ ieșirilor se nelor. Patru contacte pot fi în serie cu o
Funcţiile principale sunt: releu de timp face la releul easy. Afișorul este fixat prin bobină. Se pot afișa 32 de texte de coman-
multifuncţional, releu de impuls, numă- intermediul a două găuri de diametru dă sau de semnalizare prin intermediul
rător (înainte și înapoi, rapid, frecvenţă, 22,5 m. Afișorul are gradul de protecţie afișajului intern sau extern. Faţă de
ore de funcţionare); comparator de valori IP65, dispune de ecran iluminabil și este funcţiile easy700, la easy800 și MFD-Titan
analogice, timer săptămânal și anual. ușor lizibil. Este posibilă inscripţionarea se oferă suplimentar și module aritmetice,
Comutare automată la ora de vară. personalizată a afișorului. regulator PID, scalarea valorilor și multe
Valori remanente ale markerelor, altele… Este posibilă inscripţionarea indi-
contoarelor, releelor de timp. viduală a MFD-80…
75
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 9:58 Uhr Seite 76

Un nou concept de comandă și control Concept modular de comandă pentru Automatizare pentru o instalaţie
pentru mașinile din industria textilă instalaţiile de profilare de ridicat
Firma Meyer a lansat pe piaţă o nouă Constructorul de masini Wema Probst În cabina de comandă, MFD-Titan deţine
gamă de mașini de prelucrare cu facili- se bazează pe calităţile MFD-Titan și funcţia de interfaţă cu utilizatorul:
tăţi inovatoare. Au fost realizate nume- easy800 în noile sale instalaţii de profi- pe lângă vizualizarea centralizată a
roase îmbunătăţiri datorită introducerii lare. Noul afișor multifuncţional este semnalizărilor de defecţiuni ale celorlalţi
MFD-Titan. Noul concept nu înseamnă echipat „on board” cu interfaţă de participanţi la reţea, display-ul afișează
numai creșterea in siguranţă, ci și ex- comunicaţie în reţea, de care profită și stările curente de funcţionare. Prin
tinderea accesibilităţii și simplificarea nu numai constructorul de mașini, ci și meniu, vitezele, poziţiile limitatoarelor
comenzilor. Toate funcţiile pot fi setate clienţii săi. Mașinile și instalaţiile com- de cursa, orele de funcţionare și inter-
intuitiv și modificate ulterior dacă este paniei Wema Probst se utilizează cu valele de mentenanţă pot fi afișate sub
necesar – de pe o consolă de comandă succes în special în domeniul prelucrării formă grafică. MFD-Titan și releul de
construită ergonomic și configurată lemnului din esenţe moi. Principiul după control easy îndeplinesc cu succes urmă-
cuprinzător. care se ghidează Wema Probst: fiecare toarele sarcini și funcţii în legătură cu
MFD-Titan este un produs din noua utilaj individual din instalaţie este echi- convertizoarele de frecvenţă:
generaţie de automatizări, care reunește pat cu o comandă ce funcţionează auto- Funcţionare în mod cu un mecanism de
funcţiile de comandă și de vizualizare nom. La livrarea unei instalaţii complete, ridicare sau cu două
într-un singur dispozitiv. Este suficient utilajele individuale sunt conectate în Control de înaltă precizie al sincronizării
un singur software pentru implemen- reţea și formează un sistem. Comanda Întreruperea operaţiunilor de ridicare
tarea funcţiilor de comandă, vizualizare și supravegherea sistemului se realizează Măsurare selectivă a sarcinii
și conectare la reţea – așadar pentru cu MFD-Titan. Reducere lineară a excitaţiei
Meyer se reduc semnificativ timpii de Procedee de reglare adaptate dinamic
proiectare și programare. Pornire sau temporizare lină
Cursă independentă de încărcătură
Canale programabile pentru valorile
de referinţă

Inscripţionarea personalizată cu laser – simplu de


comandat
Cu ajutorul unui software livrabil gratuit, se pot
Denumire Firma inscripţiona din fabrică, conform necesităţilor,
tastele funcţionale și carcasa. Textele sau grafica
(logo companie, de ex.) sunt inscripţionate cu laser.

76
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 9:58 Uhr Seite 77

EASY-SOFT: introducerea comodă


a unei scheme de comanda

EASY-SOFT ușurează semnificativ


sarcina utilizatorului. Editorul
grafic afișează o reprezentare
directă a schemei de comanda.
Un meniu de selectare și funcţii
de tip “Drag & Drop” facilitează
realizarea schemelor. Selectaţi,
pur și simplu, contacte și bobine,
pe care apoi le conectaţi printr-un
click – si schema este gata!

Pe lângă posibilitatea de editare direct EASY-SOFT reprezintă suportul utiliza- easy nu necesită mentenanţă
de pe aparat, pachetele software EASY- torului în proiectare, la programarea și
SOFT-BASIC, EASY-SOFT și EASY-SOFT- parametrizarea releului easy și la imple- Programul generat este memorat de
PRO îi stau la dispoziţie utilizatorului mentarea funcţiilor de vizualizare ale easy pentru totdeauna sau până la
pentru introducerea comodă a schemei afișorului multi-funcţional MFD-Titan. următoarea modificare, fiind protejat
de comanda. În cazul în care mai multe aparate sunt la căderea tensiunii. Nu este necesară
conectate prin reţeaua easy-NET, este o tensiune auxiliară sau o baterie sup-
Meniul și Help-ul EASY-SOFT sunt în mai posibil ca de la unul din aparate, în care limentară. Releele de comandă nu nece-
multe limbi, inclusiv română. este încărcat un program, să se comu- sită astfel nici un fel de mentenanţă.
nice cu oricare dintre celelalte și în acest
Pentru vizualizarea, modificarea și mod să se descarce programul respectiv Nu numai schemele de comandă și para-
tipărirea programului, EASY-SOFT pe oricare din acestea. metrii trebuie protejaţi la întreruperea
oferă următoarele tipuri de afișare alimentării. De aceea, easy poate me-
Relee de comandă și control

a schemelor de comandă: Cu ajutorul simulării Offline integrate, mora valori sau numărul de comutări.
utilizatorul poate verifica schema de Astfel, valoarea contoarele de ore de
• Conform IEC, cu simboluri corespun- comandă și funcţionarea ei corectă funcţionare, valorile curente ale numă-
zătoare normativelor internaţionale înaintea punerii în funcţiune. Prin rătoarelor sau ale releelor de timp, pot
pentru contacte și bobine comentariile pentru contacte, bobine și fi prelucrate în continuare imediat după
• Conform modului de afișare a scheme- module funcţionale se asigură o infor- repornire. Memoria remanentă a diferi-
lor de comandă pe afișajul easy mare clară. O documentaţie completă telor module sau a datelor vă stă la dis-
• Conform standardului american ANSI a aplicaţiei poate fi tipărită pe file cu poziţie la toate aparatele familiei easy.
antetul particular al firmei și conţinând
atât câmpuri de editare a programului,
cât și lista de referinţe încrucișate cu
comentarii.

77
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 9:59 Uhr Seite 78

Releele de control easy500/easy700


și afișorul „ la distanţă”

Releul de comandă easy


Cine poate citi schemele de conexi-
uni, se simte imediat în largul său
cu easy. Deoarece fiecare circuit
poate fi introdus similar pe ecran.
Releul inteligent lucrează cu con-
tacte normal deschise, contacte
normal închise și bobine. Toate
funcţiile de bază și speciale se pot
conecta și ele – prin simpla apăsare Indicarea conexiunilor active
a unor taste. = = Conexiuni active

EASY512-AB-RC EASY512-AC-RC EASY512-DA-RC EASY512-DC-TCX

Aparate de bază Seria 500

Utilizare Aparat individual ne-extensibil


EASY512-DA-RCX
EASY512-AB-RCX

EASY512-AC-RCX

EASY512-DC-RCX

EASY512-DC-TCX
EASY512-DA-RC
EASY512-AB-RC

EASY512-AC-RC

EASY512-DC-RC

EASY512-DC-TC
EASY512-AC-R

EASY512-DC-R

Tip

Tensiune de alimentare 24 V c.a. 100 - 240 V c.a. 12 V c.c. 24 V c.c.

Pierderi de putere 5 VA 5 VA 2W 2W

Intrări digitale, din care utili-


8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8
zabile în continuare drept:

Intrări analogice 0 - 10 V 2 2 - - - 2 2 2 2 2 2 2

Intrări numărare
- - - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2
rapidă/frecvenţă

Ieșiri (R=relee,T=transistoare.) 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4R 4T 4T

LC-Display / Tastatură Da / Da -/- Da / Da Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da Da / Da -/- Da / Da -/-

Timer săptămânal/anual Da / Da Da / Da -/- Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da -/- Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da

Sarcină de durată Ieșiri [1] 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 0,5 A 0,5 A

0,2 - 4,0 mm (AWG 22-12), fix 2


Cabluri de conectare
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 22-12), flexibil

Suprimare interferenţe radio EN 55011, EN 55022 Clasa B, IEC 61000-6-1, 2, 3, 4

Temperatura ambiantă
- 25 °C ... + 55 °C
de funcţionare

Standarde, certificări EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA

Dimensiuni (L x Î x A) mm 71,5 x 90 x 58 mm

78 [1] Relee = 8A (10 A conform UL) la sarcină rezistivă, 3A la sarcină inductivă/ ieșiri tranzistor = 0,5 A/ 24 V DC, max. 4 ieșiri comutabile in paralel
[2] La iluminarea ecran activată cu funcţionare de durată – 10 °C…0 °C
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 10:00 Uhr Seite 79

Plug & Work


Prin procedeul Plug&Work utilizatorii pot conecta afișorul MFD-Titan (MFD-80 sau MFD-80-B)
la orice releu de control easy prin intermediul modulului de alimentare și comunicare MFD-
CP4: pentru aceasta, modulul MFD-CP4 este echipat din fabrică cu un cablu de comunicaţie
serial cu o lungime de 5m, cu posibilitate de prelungire. Afișorul permite, astfel, comanda
releului easy de la o distanţă de până la cinci metri de acesta.

EASY719-AB-RC EASY719-AC-RCX EASY719-DA-RC EASY721-DC-TC MFD-80-B MFD-CP4

Seria 700 MFD-Titan


Alimentare cu curent/
Aparate de baza Extensibile (EASY2... , EASY6... ) Afișaj cuplă
EASY719-DA-RCX
EASY719-AB-RCX

EASY719-AC-RCX

EASY719-DC-RCX

EASY721-DC-TCX
EASY719-DA-RC
EASY719-AB-RC

EASY719-AC-RC

EASY719-DC-RC

EASY721-DC-TC

MFD-CP4-500

MFD-CP4-800
MFD-80-B
MFD-80

24 V c.a. 100 - 240 V c.a. 12 V c.c. 24 V c.c. Alimentat prin ...-CP... 24 V c.c.

7 VA 10 VA 3,5 W 3,5 W 3W 1,5 W

12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 - - - -

4 4 - - 4 4 4 4 4 4 - - - -

- - - - 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 - - - -

6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 6R 8T 8T - - - -
Relee de comandă și control

Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da -/- Da / - Da / Da -/- -/-

Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da -/- -/- -/- -/-

A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 8A 0,5 A 0,5 A - - - -

0,2 - 4,0 mm (AWG 22-12), fix


2
0,2 - 4,0 mm2 (AWG 24-12), fix
- -
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 22-12), flexibil 0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24-12), flexibil

EN 55011, EN 55022 Clasa B,


EN 55011, EN 55022 Clasa B, IEC 61000-6-1, 2, 3, 4
IEC 61000-6-1, 2, 3, 4
Lizibil la
- 25 °C ... + 55 °C - 25 °C ... + 55 °C
- 5 °C ...+ 50 °C [2]

EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA

107,5 x 90 x 58 mm 86,5 x 86,5 x 20 mm 78 x 58 x 36,2 mm

[3] Montajul unitatilor centrale MFD-…CP8-…se poate realiza în cazul funcţionării individuale și pe șină profil omega de 35 mm conform DIN 50022 sau prin prindere cu surub cu piciorușele de
montaj ZB4-101-GF1.
79
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 10:00 Uhr Seite 80

MFD-Titan și easy800

Peste 300 de puncte intrări/ieșiri


cu easy800 și MFD-Titan
easy800 și MFD-Titan îmbină carac- easyNET
teristicile și performanţele unui
automat programabil dotat cu max. 1000m
manevrabilitatea comodă a bine-
cunoscutei game de produse easy.
Füllstand
Datorită capacităţii integrate de 90%
conectare în reţea a până la opt
aparate, se pot realiza aplicaţii cu
peste 300 de puncte intrări/ieșiri.
Astfel, controlul se realizează, la easy800 easy800 MFD-Titan
alegere, prin programele indivi- participant 1 participant 2 participant8
duale locale sau prin controlul
mai multor dispozitive distribuite
printr-un singur program.

EASY819-AC-RC EASY822-DC-TC EASY820-DC-RCX

Aparate de bază Seria 800

Utilizare Aparate de baza Extensibile (EASY2... , EASY6... ), Conectabil in reţea (easy-NET)


EASY819-AC-RCX

EASY819-DC-RCX

EASY820-DC-RCX

EASY821-DC-TCX

EASY822-DC-TCX
EASY819-AC-RC

EASY819-DC-RC

EASY820-DC-RC

EASY821-DC-TC

EASY822-DC-TC
Tip

Tensiune de alimentare 100 - 240 V c.a. 24 V c.c.

Pierderi de putere 10 VA 3,4 W

Intrări digitale, din care utilizabile


12 12 12 12 12 12 12 12 12 12
în continuare drept:

Intrări analogice 0 - 10 V - - 4 4 4 4 4 4 4 4

Intrări numărare
- - 4 4 4 4 4 4 4 4
rapidă/frecvenţă

Ieșiri (R=relee,T=transistoare.) 6R 6R 6R 6R 6R 6R 8T 8T 8T 8T

LC-Display / Tastatură Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da -/- Da / Da -/-

Timer săptămânal/anual Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da

Sarcină de durată Ieșiri [1] 8A 8A 8A 8A 8A 8A 0,5 A 0,5 A 0,5 A 0,5 A

0,2 - 4,0 mm (AWG 22-12), fix


2
Cabluri de conectare
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 22-12), flexibil

Suprimare interferenţe radio EN 55011, EN 55022 Clasa B, IEC 61000-6-1, 2, 3, 4

Temperatura ambiantă
- 25 °C ... + 55 °C
de funcţionare

Standarde, certificări EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA

Dimensiuni (L x Î x A) mm 107,5 x 90 x 72 mm

80 [1] Relee = 8A (10 A conform UL) la sarcină rezistivă, 3A la sarcină inductivă/ ieșiri tranzistor = 0,5 A/ 24 V DC, max. 4 ieșiri comutabile in paralel
[2] La iluminarea ecran activată cu funcţionare de durată – 10 °C…0 °C
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 10:00 Uhr Seite 81

MFD-Titan, interfata om-masina (HMI)


Afișorul poate fi dotat și cu o unitate centrală (CPU), o sursă de Dispuneţi, astfel, de întreaga putere de calcul a lui easy 800 com-
alimentare, precum și – opţional – cu un modul de intrări/ieșiri, binată cu o soluţie puternică de vizualizare. Ambele module se
devenind astfel un dispozitiv compact de comanda și control. montează simplu, prin înclichetare. Plug & Work.

MFD-80-B MFD-CP4 MFD-CP8-NT MFD-R16 MFD-TA17

MFD-Titan

Afișaj Alimentare/cuplare Alimentar/CPU Intrări/Ieșiri


MFD-AC-CP8-ME

MFD-AC-CP8-NT
MFD-CP4-500

MFD-CP4-800

MFD-CP8-ME

MFD-AC-R16
MFD-CP8-NT

MFD-RA17

MFD-TA17
MFD-80-B

MFD-R16

MFD-T16
MFD-80

Alimentat prin ...-CP... 24 V c.c. 100 - 240 V c.a. Alimentat prin ...-CP8-..

3W 1,5 W 3W 8 VA 0,5 W

- - - - - - - - 12 12 12 12 12

- - - - - - - - - 4 4 4 4

- - - - - - - - - 4 4 4 4

- - - - - - - - 4R 4R 4R 4T 4T
Relee de comandă și control

Da / - Da / Da -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/- -/-

-/- -/- -/- -/- Da / Da Da / Da Da / Da Da / Da -/- -/- -/- -/- -/-

- - - - - - - - 8A 8A 8A 0,5 A 0,5 A

0,2 - 4,0 mm (AWG 24-12),fix


2
- -
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 24-12), flexibil

EN 55011, EN 55022 Clasa B, IEC 61000-6-1, 2, 3, 4

Lizibil la
- 25 °C ... + 55 °C
- 5 °C ...+ 50 °C [2]

EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA

86,5 x 86,5 x 20 mm 78 x 58 x 36,2 mm 107,5 x 90 x 29,5 mm 88,1 x 90 x 25 mm

[3] Montajul unitatilor centrale MFD-…CP8-…se poate realiza în cazul funcţionării individuale și pe șină profil omega de 35 mm conform DIN 50022 sau prin prindere cu surub cu piciorușele de
montaj ZB4-101-GF1.
81
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 10:01 Uhr Seite 82

Extensii easy și module


de comunicare

Facilităţile de extindere ale apara- Alternativ, se poate realiza o co-


telor de bază din seria easy 700, nectare la distanţă prin modulul
easy 800 si MFD-Titan permit o de cuplare EASY200-EASY și cu
extindere centralizată sau descen- ajutorul unui cablu bifilar de până
tralizată a intrărilor/ieșirilor la 30m lungime. Astfel, se pot
realiza foarte simplu montaje
Extensie centralizată In combinaţie cu extensiile alăturate sau la distanţă.
EASY618-AC-RE, EASY-618-DC-RE
sau EASY618-DC-TE se poate Când nu este necesar mai mult,
obţine creșterea numărului de in- prin extensia EASY202-RE se pot
max. 30m

trări până la 24 si a numărului de adăuga 2 ieșiri pe releu.


ieșiri până la 16. Aceste trei tipuri
de extensii se pot plasa direct lângă
aparatul de bază cu care se conec-
tează prin interfaţa easy-Link.
Extensie descentralizată

EASY618-DC-RE EASY202-RE EASY204-DP EASY205-ASI EASY221-CO EASY222-DN

Accesorii Extensii Extensii

Aplicaţie Intrări/Ieșiri digitale Comunicare


EASY618-AC-RE

EASY618-DC-RE

EASY620-DC-TE

EASY200-EASY

EASY205-ASI

EASY222-DN
EASY221-CO
EASY204-DP
EASY202-RE

Tip

100 - 240
Tensiune de alimentare - 24 V c.c. - 24 V c.c. - 24 V c.c. 24 V c.c.
V c.a.

Pierderi de putere 1W 10 VA 4W 1W 2W 1W 1W 1W

Intrări digitale - 12 12 12 - - - - -

Ieșiri (R=relee,T=transistoare.) 2R 6R 6R 8T - - - - -

Sarcină de durată Ieșiri [1] 8A 8A 8A 0,5 A - - - - -

0,2 - 4,0 mm (AWG 22-12), fix


2
0,2 - 4,0 mm (AWG 22-12), fix
2
Cabluri de conectare
0,2 - 2,5 mm2 (AWG 22-12), flexibil 0,2 - 2,5 mm2 (AWG 22-12), flexibil

Schutzart IP 20 IP 20

Suprimare interferenţe radio EN 55011, EN 55022 Clasa B, IEC 61000-6-1, 2, 3, 4 EN 55011, EN 55022 Clasa B, IEC 61000-6-1, 2, 3, 4

Temperatura ambiantă
- 25 °C ... + 55 °C - 25 °C ... + 55 °C
de funcţionare

Standarde, certificări EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA EN 50178, IEC/EN 60947, UL, CSA

35,5 x 90 x
Dimensiuni (L x Î x A) mm 107,5 x 90 x 58 mm 35,5 x 90 x 58 mm
58 mm

[1] Relee = 8A (10 A conform UL) la sarcina rezistivă, 3A la sarcina inductivă/ ieșiri tranzistor = 0,5 A/ 24 V DC, max. 4 ieșiri comutabile paralel

82
Kapitel Steuerrelais Easy 22.02.2005 10:01 Uhr Seite 83

Conectare prin magistrală de


câmp la procesul de producţie

Comandaţi, semnalizaţi, supravegheaţi modul – și gata! – integrarea in reţea metrizare în cadrul easy, atunci noile
și controlaţi la nivel de bit este realizată. Transferul de date pe valori pentru timere, numărătoare,
magistrală este coordonat de un Master valori de referinţă etc. pot fi controlate
Pentru activităţi simple, o conexiune prin AS-i de rang superior. performant de către Masterul de pe
magistrală de câmp este foarte eficientă, magistrală.
de exemplu, în cazul proceselor de pro-
ducţie. Un exemplu de magistrala este Transferul datelor complexe
Actuator-Sensor-Interace, pe scurt AS-i, Conectarea la alte magistrale de câmp
care alimentează simultan 31 de parti- Pentru sarcinile complexe de automati-
cipanţi cu până la 248 de informaţii bi- zare, în cadrul cărora utilizatorul trans- Aceleași funcţii ca în paragraful „Trans-
nare. AS-i reprezintă conexiunea la ma- feră cantităţi mai mari de date, de exem- ferul datelor complexe” sunt oferite și în
gistrală optimă pentru constructorii de plu mai multe valori analogice, valori de cazul conectarii la magistrală CANopen
mașini-unelte întrucât datele de intrare referinţă, stări ale contorului sau para- prin intermediul EASY221-CO, respectiv
Relee de comandă și control

și de ieșire sunt transferate cu un timp metri de timp, se utilizează magistrale la magistrală DeviceNet prin intermediul
de reacţie deosebit de redus, de numai de câmp mai performante, precum EASY222-DN.
5 ms. Astfel, puteţi, de exemplu, să PRPOFIBUS-DP. Pe acestea se pot trans-
comandaţi simultan mai multe moto- fera până la 20 de bytes per participant
are ale unei benzi transportoare. la reţea la fiecare ciclu de magistrală.
Pot fi conectaţi maxim 126 de partici-
Prin intermediul modulului de comuni- panţi la reţea pe o distanţa de până la
caţie EASY205-ASI, conectarea la această 1200 metri. Conexiunea la această magi-
magistrală este deosebit de simplă. strală se face prin EASY204-DP. Releele
Modulul de comunicaţie poate fi conec- de control easy devin astfel mai flexibile
tat centralizat prin easy-Link la toate și mai performante deoarece serii com-
aparatele de bază easy cu posibilitate plete de parametri easy pot fi citite sau
de extensie, deci la seriile easy700 și modificate prin această conexiune.
easy800, cât și la MFD-Titan. Cablul Dacă, de exemplu, pentru o reţetă noua
AS-i bifiliar se conectează simplu la de fabricaţie este necesară o noua para-
83
Kapitel Antriebstechnik 22.02.2005 10:48 Uhr Seite 84

Convertizoare de frecvenţă:
Soluţii specifice pentru fiecare aplicaţie
Tehnologie inovatoare
Confort crescut în operare

Un sistem complet și coerent de automatizare înseamnă că automatele


programabile si acţionările electrice se potrivesc perfect. Într-un astfel de
sistem, convertizoarele de frecvenţă DF5, DF6, DV5, DV6 constituie o interfaţă
ideală către motoarele trifazate. Indiferent dacă sunt integrate într-un sistem
sau sunt utilizate ca dispozitive individuale („Stand alone“), acestora le revine
sarcina decisivă de a converti datele si comenzile în secvenţe corespunzătoare
de funcţionare a motorului acţionat. Interacţiunea dintre electronică și
mecanică este hotărâtoare pentru calitatea acţionării. Convertizoarele de
frecvenţă DF5, DF6, DV5, DV6 sunt echipate cu funcţiile necesare într-un
design compact și sunt disponibile în diverse configuraţii care acoperă, practic,
majoritatea aplicaţiilor de putere de la 0,18 kW la 132 kW. Convertizoarele
sunt agrementate conform standardelor internaţionale, ceea ce face posibilă
utilizarea lor în întreaga lume.
84
Kapitel Antriebstechnik 22.02.2005 10:49 Uhr Seite 85

DF5, DF6 – „Multi-funcţionali“ DV5, DV6 – „Mai multă putere“


DF5 și DF6 reprezintă soluţia economică pentru numeroase DV5 și DV6 extind gama de aplicaţii DF datorită unei
aplicaţii pentru mașini și procese, la care este suficientă o multitudini de funcţii suplimentare. Oriunde sunt procese
reglare a turaţiei prin control tensiune/frecvenţă. Printre rapide și turaţiile crescute, controlul vectorial produce
altele, aici pot fi incluse aplicaţiile pentru pompe și cuplurile necesare în momentul adecvat. Acest lucru
ventilatoare, în care DF5 și DF6 au un aport semnificativ conferă siguranţă crescută și o eficienţă sporită. Diferitele
pentru economisirea energiei și diminuarea costurilor. intrări și ieșiri analogice și digitale, parametrizabile, oferă
Funcţii deja integrate, cum ar fi de exemplu bucle de o mai mare flexibilitate, întrucât pot fi adaptate individual
reglare PID sau intrări pentru protecţia cu termistor a la condiţiile locale ale mașinilor și instalaţiilor.
motorului, înlocuiesc componentele externe care ar fi
necesare în mod normal. La livrare, dispozitivele sunt
deja pregătite pentru utilizare, nefiind necesară o
programare complicată, iar panoul de comandă integrat
cu potenţiometru pentru valoarea de referinţă oferă o
parametrizare simplă cu comandă locală.

Unitatea de comandă DV5/6 – putere și dinamică, Modul Encoder DE6-IOM-ENC


DEX-KEY-10 reglare vectorială fără senzori
DV6 pot fi extinse suplimentar pentru
Pentru o parametrizare și un transfer Reglarea vectorială specială fără satisfacerea unor aplicaţii cu cerinţe
comod și rapid al parametrilor, gamele senzori de care dispun convertizoarele speciale, de exemplu cuplu motor
DF/DV5 respectiv DF/DV6, dispun de din gama DV5/6 facilitează o calitate mare la turaţii mici sau o constanţă
o unitate de comandă DEX-KEY-10. sporită a acţionării motoarelor a turaţiei mai mare decât uzual.
Aceasta se poate monta și separat, asincrone standard fără feedback (in Modulul Encoder DE6-IOM-ENC
frontal, de exemplu pe ușa unui dulap buclă deschisă). Funcţia „Autotuning“ facilitează următoarele funcţii:
de comandă etc. preia sarcina prelevării parametrilor
motorului. - Reglare turaţie
Caracteristici: - Stabilire poziţie
- Afișaj text Caracteristici speciale: - Reglarea cuplului motor
- Display LCD iluminat - Cuplu de pornire a motorului mai (numai DV6)
- Multilingv mare de 200% - Reglare raport/sincronizare
Acţionări

- Memorie permanentă - Corectare rapidă a oscilaţiilor


- Funcţie de copiere turaţiilor la schimbări ale sarcinii
- Constanţă ridicată a turaţiilor și
utilizare optimă a motorului

85
Kapitel Antriebstechnik 22.02.2005 10:49 Uhr Seite 86

Convertizoare de frecvenţă V/f –


DF5, DF6

DF5 DF6 Pachetul de convertizoare


DF/DV, 5/6, o ofertă completă
Pentru a utiliza optim DF/DV, 5/6
în cele mai diverse domenii,
aplicaţii și sisteme, vă stă la
dispoziţie un program cuprinzător
de accesorii cu multiple opţiuni.
De exemplu, modulele de
conectare la Profibus DE5-NET-DP,
DE6-NET-DP sau modulul Encoder
pentru funcţionare in buclă închisă
DE6-IOM-ENC pentru DV6.
Numărul în continuă creștere al
domeniilor de utilizare generează
noi cerinţe, și de aceea, programul
Exemple de utilizare: Exemple de utilizare
de accesorii pentru asigurarea
• Controlul turaţiilor motoarelor trifazate • Controlul turaţiilor la motoare trifazate performanţelor optime este extins
până la 7,5 kW până la 132 kW constant.
• Acţionări generale de pompe și • Acţionări generale de pompe și
ventilatoare în clădiri și în industrie ventilatoare (cu caracteristică pătratică
• Acţionări standard în cadrul pentru sarcină)
mașinilor-unelte, mașinilor de • Reglarea fluxului de alimentare cu
prelucrare și ambalare din industria material
alimentară și a băuturilor.
Conectarea la reţea
Conectare la reţea 3 x 400 V, 50/60 Hz
1 x 230 V, 50/60 Hz Moeller vă oferă toate elementele
Domeniu de puteri
3 x 230 V, 50/60 Hz pentru o soluţie completă de
11 kW până la 132 kW (la 400 V),
3 x 400 V, 50/60 Hz comandă a motoarelor.
DF6-340-...
Domeniu de puteri
Caracteristici
0,18 kW până la 7,5 kW (la 230 V)
• Reglarea după caracteristică tensiune/
DF5-322-..., DF5-320-...
frecvenţă
0,37 kW până la 7,5 kW (la 400 V) • 1,2 ori cuplu de pornire pentru 60s,
DF5-340-... la fiecare 600s
• Unitate de frânare pe tranzistor
Caracteristici
integrată (la 15 kW)
• Reglarea după caracteristică tensiune/
• Parametrizabil:
frecvenţă Întreruptor pentru
- 5 intrări digitale
• Unitate de comandă integrată cu protecţia motorului
- 2 ieșiri de releu
potenţiometru
(contact normal deschis)
• Intrare termistor (PTC)
- 1 ieșire de releu (comutator)
• Regulator PID
- 3 intrări analogice
• Interfaţă RS422
- 2 ieșiri analogice
• Conectarea la PROFIBUS-DP (opţiune
- 1 ieșire PWM
externă), CANopen (la cerere)
• Intrare termistor (PTC)
• Control automat al tensiunii
• Unitate de comandă detașabilă cu
• 1,5 ori cuplu de pornire pentru 60s,
potenţiometru
la fiecare 600s
• Regulator PID
• Parametrizabil: Contactor
• Mod automat de economisire a energiei
- 5 intrări digitale
• Interfaţă RS485 și RS422
- 2 ieșiri
• Conectare la PROFIBUS-DP
- 1 ieșire de releu (comutator)
(opţiune conectabilă intern)
- 2 intrări analogice
• Memorarea parametrilor
- 1 ieșire PWM
macrocomenzilor-utilizator
• Standarde globale (CE, UL, c-UL, cTick)
• Control automat al tensiunii
• Extinderea funcţiilor prin module Bobină de șoc
către reţea
conectabile Bobină de șoc
• Standarde globale (CE, UL, c-UL, cTick) către motor

Convertizor de
frecvenţă cu filtru

86
Kapitel Antriebstechnik 22.02.2005 10:49 Uhr Seite 87

Convertizoare de frecvenţă vectoriale


DV5, DV6

DV5 DV6 „Drives Soft“ – pentru comoditate


în configurarea acţionărilor
Software-ul de parametrizare
„Drives Soft“ reprezintă un
instrument eficient pentru
implementarea gamei complete
de funcţii a DF/ DV, 5/6.
Reprezentarea elocventă și
structurată a parametrilor
facilitează un acces rapid la
aceștia. Setările și datele specifice
utilizatorului pot fi clasificate
și administrate comod. Fie la
punerea în funcţiune, fie la
service, setările modificate ale
Exemple de utilizare: Exemple de utilizare
parametrilor pot fi recunoscute
• Controlul turaţiilor motoarelor trifazate • Controlul turaţiilor și cuplului motor la ușor prin intermediul funcţiei
până la 7,5 kW motoarelor trifazate până la 132 kW de comparare. Un ghid integrat
• Modalităţi multiple de utilizare în • Modalităţi multiple de utilizare în asigură utilizatorului sprijinul
industria textilă, a hârtiei și a tiparului industria textilă, a hârtiei și a tiparului necesar pentru setarea rapidă
• Mașini de prelucrare și procesare din • Mașini-unelte
cadrul industriei metalurgice • Mașini de prelucrare și procesare din a funcţiilor importante. Funcţia
• Mecanisme de ridicare și transportare cadrul industriei metalurgice „Trend“ afișează de asemenea
• Utilizări cu cerinţe ridicate privind • Mecanisme transport cum ar fi grafic evoluţia celor mai
momentul de pornire și caracteristicile instalaţiile de ridicare și macaralele importante date caracteristice
turaţi/cuplu motor • Utilizări cu cerinţe ridicate privind
momentul de pornire și caracteristicile
acţionării și ajută astfel la
Conectare la reţea optimizarea ei.
turaţie/ cuplulmotor
1 x 230 V, 50/60 Hz
3 x 230 V, 50/60 Hz Conectarea la reţea
3 x 400 V, 50/60 Hz 3 x 400 V, 50/60 Hz
Domeniu de puteri Domeniu de putere
0,18 kW până la 7,5 kW (la 230 V) 0,75 kW până la 132 kW (la 400 V),
DV5-320-..., DV5-322-... DV6-340-...
0,37 kW până la 7,5 kW (la 400 V) Caracteristici
DV5-340-... • Reglarea vectorială fără senzori (open
loop/ closed loop cu DE6-IOM-ENC)
Caracteristici
• 1,5 ori cuplu de pornire pentru 60s,
• Reglarea vectorială fără senzori
la fiecare 600s
• Unitate de comandă integrată cu
• Unitate de frânare pe tranzistor
potenţiometru
integrată (până la 11 kW)
• Intrare termistor (PTC)
• Autotuning (preluare automată
• Regulator PID
a parametrilor motorului)
• Interfaţă RS422
• Procesor de 32 de biţi
• Conectarea la PROFIBUS-DP (opţiune
• Cuplu motor complet chiar si aproape
externă), CANopen (in dezvoltare)
de 0 Hz (open loop)
• Control automat al tensiunii
• Moment de pornire până la peste 200%
• Autotuning (preluare automată a
• Controlul cu SLV al mai multor motoare
parametrilor motorului)
este posibil
• Cuplu motor total de la 0,5 Hz până
• Parametrizabil:
la 360 Hz
- 8 intrări digitale parametrizabile
• 1,5 ori cuplu de pornire pentru 60s,
- 5 ieșiri parametrizabile
la fiecare 600s
- 1 ieșire de releu (comutator)
• Moment de pornire aproximativ 200%
- 3 intrări analogice
• Chopper-frână integrat
- 2 ieșiri analogice
• Parametrizabil:
- 1 ieșire PWM
- 6 intrări digitale
• Intrare rezistenţă cu coeficient de
- 2 ieșiri parametrizabile
temperatură pozitiv (PTC)
- 1 ieșire de releu (comutator)
• Unitate de comandă detașabilă cu
- 2 intrări analogice
potenţiometru
- 1 ieșire PWM
• Regulator PID
• Standarde globale (CE, UL, c-UL, cTick)
• Interfaţă RS485 și RS422
• Conectare la PROFIBUS-DP
(opţiune conectabilă intern)
Acţionări

• Memorarea parametrilor
macrocomenzilor pentru utilizator
• Reglarea turaţiilor și a sincronizării
(opţiune conectabilă intern
DE6-IOM-ENC)
• Standarde globale (CE, UL, c-UL, cTick)
87
S. 88-91 22.02.2005 11:04 Uhr Seite 88

Mai mult decât produse:


Soluţii și Servicii suport client

l e r F i eld S er v
e l ice
o
) 2432070 Sibiu: (0269
eș t i: (021 ) 44
c ur 122

M e Bu 0T
im
p-Lin ișo
el ar
H a
c (0
c tri 25
6)
e
El 2
r

83
lle

58
oe

6
M

Planificare: Proiectare: Programare:


Elaborarea conceptului soluţiei Stabilirea configuraţiilor Implementarea configuraţiilor

Punere in Scolarizare: Consultanţă tehnică:


Funcţiune Particularizată după cerinţe Sfatul specialistului

M
Mo c e
i
1

eller
oe 3

v
53

r
lle
5

e
rE
)5

Sales S
lec 4 1
tr ic
He : (0 2
lp-L nţ a
in e o n st a
Ba că
u: (02 25 C
3 4 ) 55 5 0 6 6 C l u j : (0 2 64 ) 4 3 9 3
88
S. 88-91 22.02.2005 11:04 Uhr Seite 89

Informaţii suplimentare:

Suportul local E-Mail: info@moeller.ro

– sprijin rapid și competent FAX: + 40 (0) 21 2433860

Oriunde este nevoie, reprezentanţii noștri locali sunt


gata să sară în ajutor cu informatii, soluţii, școlarizări
sau ajutor la PIF. Pentru buna cunoaștere a produselor,
au fost tipărite cataloage în limba româna. Iar acolo Vă rog să-mi transmiteţi informaţii privind:
unde cataloagele tipărite sunt mai greu de accesat
sau păstrat, catalogul electronic pe CD-ROM, oferă o Produsul:
alternativă cu acces rapid la peste 15000 de produse
Produsul:
Moeller. Indiferent dacă sunteţi interesaţi in automa-
tizări, acţionări electrice, aparatură de comutaţie Informaţii privind cursuri de școlarizare
convenţională sau sisteme, puteţi afla rapid informaţii
despre produsul dorit. Un acces comod la o fișă
– ce poate fi tipărită - cu descrierea produsului și
Cataloage principale – componente:
a caracteristicilor sale tehnice, simplifică alegerea. Aparatură pentru comandă și semnalizare
In cazul apariţiei unor defecţiuni ale mașinii sau
instalaţiei, reprezentanţii noștri locali pot fi consultaţi Întreruptoare automate
in ceea ce privește funcţionalitatea produselor Moeller Aparatură de comutaţie și comandă
și ei vă vor da un sfat prompt și competent.
Aparatură modulară de protecţie și comandă

Cataloage principale – automatizări:


Acţionări electrice
Automatizări

Firma:

Nume:

Prenume:

Suportul utilizatorilor se realizeaza în trei pași. Departament/funcţie:

În Pasul 1, consultanţa se asigură local și este asigurată Adresa:


de reprezentanţii zonali. Pentru a îmbunătăţi modul
de acţiune al personalului de întreţinere sau service Cod poștal:
precum și prevenirea unei exploatări necorespunzătoa-
re a instalaţiilor, se pot asigura și cursuri de informare-
Telefon:
școlarizare preventivă.

În Pasul 2, consultanţa este asigurată de la sediul cen- e-mail:


tral din București de către responsabilii de produs, spe-
cialiști cu bună pregătire și multă experienţă de teren.

În Pasul 3 , consultanţa este realizată cu sprijinul spe-


cialiștilor de la sediul central din Bonn.

Toţi acești pași se parcurg în cel mai scurt timp posibil, Vă rog să mă includeţi în lista de distribuţie
cu obiectivul clar de a rezolva rapid orice problemă „Newsletter" pe e-mail
aveţi. Succesul dumneavoastră este și succesul nostru!

89
S. 88-91 22.02.2005 11:04 Uhr Seite 90

Parteneri în lume:

Arabia Saudita Bulgaria Demokratische Republik Kongo (Zaire) Indonezia


A. M. Al-Ghamdi Industrial, Elektroizgrajdane Engineering Co. Ltd. ELMAS S.P.R.L. PT Moeller Electric
Control Systems Est. Hr. Botev Str. 62 Commune de Limete 3 Toh tuck Link, German Districentre, 03-05
P.O. Box: 42456 1303 Sofia 14 rue No. 5.885 Singapore 596228
5th Floor, 3rd Tower, Tel.: +359 (02) 9 86 65 47 Kinshasa Tel.: +65 64 68 02 88
New Al-Akharia Building, Siteen Street Fax: +359 (02) 9 86 65 47 Tel.: +243 89 12 59 Fax: +65 64 68 17 11
Riyadh E-Mail: eii@techno-link.com Fax: +243 8 84 38 16 E-Mail: moeller@.sgp@moeller.com.sg
Tel.: +966 (01) 4 78 57 98 E-Mail: moeller20032002@yahoo.fr
Fax: +966 (01) 4 76 25 61 Canada Iordania
E-Mail: gics@nooralshomoe.com Moeller Electric Inc. Elvetia Electrical Contracting Office Co.
7275 Rapistan Court Moeller Electric AG P.O. Box 940851
Argentina Mississauga, Ontario L5N 5Z4 Im Langhag 14 Amman 11194
Moeller Electric S.A. Tel.: +1 (09 05) 5 42-23 23 8307 Effretikon ZH Tel.: +962 (06) 5 66 20 22, 5 66 20 23
Habana 3336/46 Fax: +1 (09 05) 5 42-23 21 Tel.: +41 (0 52) 354 14 14 Fax: +962 (06) 5 68 61 74
C1419GPZ Buenos Aires E-Mail: info@moeller.ca Fax: +41 (0 52) 354 14 88 E-Mail: ecoco@go.com.jo
Tel.: +54 (0 11) 45 74-04 11 E-Mail: effretikon@moeller.net
Fax: +54 (0 11) 45 74-48 17 Chile Iran
E-Mail: webmaster@moellerarg.com.ar Induelectro S.A. Emiratele Arabe Unite Rahat Co.
P.O. Box 72- 3 Juma Al Majid Est, No. 172/1, West Taleghani Ave.
Australia Zenteno 842 For Electro Mechanical Works Between Vesal and Ghods
Moeller Electric Pty. Ltd. Santiago de Chile P.O. Box 60204 14178 Tehran
4 Caribbean Drive Tel.: +56 (02) 6 95 43 29 Dubai Tel.: +98 (0 21) 6 40 33 21-6 40 33 52
Scoresby, Victoria, 3179 Fax: +56 (02) 6 95 57 20 Tel.: +971 (04) 2 85 42 23, 2 85 42 25 Fax: +98 (0 21) 6 46 54 96
Tel.: +61 (03) 98 39 11 00 E-Mail: Induelectro@Induelectro.cl Fax: +971 (04) 2 85 46 78 E-Mail: rahat@mail.dci.co.ir
Fax: +61 (03) 98 39 11 77 E-Mail: jmemkms@emirates.net.ae
E-Mail: marketing@moeller.com.au Felipe Bahamondes S.A. Irlanda
Maria Luisa Santander 0475 Estonia Moeller Electric Ireland Ltd.
Austria Providencia - Casilla 3425 Moeller Elektrotechnika s.r.o. 94 Lagan Road,
Moeller Gebäudeautomation KG 664 0814 Santiago Pärnu road 160 A Dublin Industrial Estate,
Hauptverwaltung Vertrieb Tel.: +56 (02) 3 41 12 71 EE-11317 Tallin, Estonia Dublin 11
Scheydgasse 42 Fax: +56 (02) 3 41 12 75 Tel.: +372 6 58 89 00 Tel.: +353 (01) 8 30 04 00
A-1215 Wien E-Mail: felipe@mailblocks.com Fax: +372 6 58 89 01 Fax: +353 (01) 8 30 05 37
Tel.: +43 (01) 2 77 45-0 E-Mail: office@moeller.ee E-Mail: klockner@indigo.ie
Fax: +43 (01) 2 77 45-33 00 China
E-Mail: info.aut@moeller.net Moeller Electric Co., Ltd. Finlanda Islanda
Shanghai East Ocean Centre Moeller Electric Oy Reykjafell GmbH
Bahrein 11 / Floor, No 618, Yan An Road (E.) PL 31, 00811 Helsinki Skipholti 35
Najat Construction & Trading Est Shanghai 200001 Sahaajankatu 24 125 Reykjavik
Post Box: 5774, Sitra, Tel.: +86 (0 21) 63 52 72 56 00810 Helsinki Tel.: +354 ( ) 5 88 60 10
Bahrain (Arabian Gulf) Fax: +86 (0 21) 63 52 73 49 Tel.: +358 (0) 9 25 25 21 00 Fax: +354 ( ) 5 88 60 88
Building no. 3077, Road No. 447 E-Mail: info@moeller-china.com Fax: +358 (0) 9 25 25 21 77 E-Mail: reykjafell@reykjafell.is
Al-Qarya 604 E-Mail: info.fin@moeller.net
Sitra, Bahrain (Arabian Gulf) China (Hongkong) Israel
Tel.: +973 ( ) 73 17 31, 73 05 25 Moeller Electric Limited Franta Katzenstein, Adler & Co. Ltd.
Fax: +973 ( ) 73 05 45 Room 1303 Bonham Trade Centre Moeller Electric S.A.S. P.O. Box 2416
E-Mail: najatbn@batelco.com.bh No. 50 Bonham Strand East, 346, rue de la Belle Etoile 2 Hasadna St.
Sheung Wan, Hong Kong Paris Nord II - B.P. 50060 Ra Anana 43106
Belarus Tel.: +852 ( ) 25 23 06 24 95947 Roissy C.D.G. Cedex Tel.: +972 (09) 7 47 57 77
UP Elektroplan Fax: +852 ( ) 25 23 00 97 Tel.: +33 (01) 41 84 50 50 Fax: +972 (09) 7 44 03 60
2-8 Chebotareva Str. E-Mail: fghk@netvigator.com Fax: +33 (01) 41 84 50 40 E-Mail: k-a@k-a.co.il
220009 Minsk E-Mail: info@moeller-fr.com
Tel.: +375 17 174 709 Columbia Italia
Fax: +375 17 174 732 Hanseatica Compañia Limitada Georgia Moeller Electric S.r.l.
E-Mail: eplan@bip.by Calle 17 69B-06 INSTA Ltd. Via Giovanni XXIII, 43
Bogota - Colombia 8, Zakariadze Str., 20090 Rodano MI
Belgia Tel.: +57 (01) 412 2814, 412 6715 0177 Tbilisi, Georgia Tel.: +39 ( ) 02 95 95 01
Moeller Electric N.V.-S.A. Fax: +57 (01) 92 6614, 411 8863 Tel.: +995 (0 32) 20 20 20 Fax: +39 ( ) 02 95 95 04 00
Ikaroslaan 24 E-Mail: electricos@hanseatica.com Fax: +995 (0 32) 20 20 22 E-Mail: info@moeller.it
BE-1930 Zaventem E-Mail: sales@insta.ge
Tel.: +32 (0)2 7 19 88 11 Croatia Japonia
Fax: +32 (0)2 7 25 00 72 Unikomerc elektro d.d. Germania Moeller Electric Ltd.
E-Mail: info.be@moeller.net Sektor Elektrooprema Moeller Electric GmbH Head Office, Katokichi Bldg. 5F
Amruseva 10 Industriestr. 161 b 5-14-10, Nishinakajima, Yodogawa-ku
Bolivia 41000 Zagreb 50999 Köln-Rodenkirchen Osaka, 532-0011
Hiller Electric S.A. Tel.: +385 (01) 4817- 651 Tel.: +49 (0 22 36) 96 47-0 Tel.: +(81) 6 6306 1613
Av. El Trompillo esq. Chaco Fax: +385 (01) 4817- 652 Fax: +49 (0 22 36) 96 47-1 41 Fax: +(81) 6 6306 1619
Casilla 370 E-Mail: uni-elektro@zg.htnet.hr E-Mail: info@jpn-moeller.co.jp
Santa Cruz Grecia
Tel.: +591 (03) 3 52 25 20 Gromel d.o.o. Kazacstan
Zagrebacka 9 Electrotechnic Hellas S.A.
Fax: +591 (03) 3 52 64 04 P.O. Box 8 TOO PF Elektroservice
E-Mail: mail@hillerelectric.com.bo 10450 Jastrebasko
Tel.: +385 (0)1 62 83 825 Pefki Street, Manika 200, Aiteke bi.
Fax: +385 (0)1 62 83 825 34100 Chalkis 480096 Almaty
Bosnia/Hertegovina Tel.: +30 (2210) 4 36 02 Tel.: +7 (0 32 72) 68 28 60
E-Mail: gromel-elektrotehnika@zg.tel.net
Elektrosystem d.o.o. Fax: +30 (2210) 4 26 11 Fax: +7 (0 32 72) 68 28 65
ul. Pilanska 3 Danemarca E-Mail: eltec@hol.gr E-Mail: kazservice@yahoo.com
BiH-78000 Banja Luka
Tel.: +387 (0 51) 31 75 00 Gycom Danmark A/S India Kenia
Fax: +387 (0 51) 31 75 00 Vallørækken 26
DK 4600 Køge Moeller Vertrieb International - Moeller Controls Ltd.
E-Mail: elsist@inecco.net India Branch P.O. Box 30747
Tel.: +45 ( ) 56 26 66 35
Fax: +45 ( ) 56 26 77 78 409, Barton Centre, 84 MG Road Nairobi
Brazilia Bangalore - 560 001 Tel.: +254 20 861 756
E-Mail: admin@gycom.dk
Moeller Electric Ltda. Tel.: +91 (0 80) 5 32 15 98 Fax: +254 20 861 798
Rua Wallace Barnes, 45B - Distrito Industrial Fax: +91 (0 80) 5 32 13 43 E-Mail: moeller@nbi.ispkenya.com
13054-701 Campinas - SP E-Mail: moeller@bgl.vsnl.net.in
Tel.: +55 (0 19) 37 65 55 01
Fax: +55 (0 19) 32 25 55 01
E-Mail: moeller@moeller.com.br
90
S. 88-91 22.02.2005 11:04 Uhr Seite 91

Adrese permanent actualizate

Korea Norvegia Republica Slovacia Tadschikistan


Delta Corporation Moeller Electric AS Moeller Electric s.r.o. TOO PF Elektroservice
Moeller Building Prost Stabels vei 22 Kopcianska 22 200 Aiteke bi Str.
403-1, Daebang-Dong 2019 Skedsmokorset SK - 851 01 Bratislava 480096, Almaty, Kazakhstan
Dongjak-Ku Postboks 244 Tel.: +421 (02) 63 81 01 15 Tel.: +007 3272 68 28 60
Seoul 2021 Skedsmokorset Fax: +421 (02) 63 83 82 33 Fax: +007 3272 25 25 18
Tel.: +82 (02) 8 13 00 33 Tel.: +47 ( ) 63 87 02 00 E-Mail: moeller@moeller.sk E-Mail: kazservice@yahoo.com
Fax: +82 (02) 8 15 94 37 Fax: +47 ( ) 63 87 02 01
E-Mail: moeller@moeller.co.kr E-Mail: firmapost.nor@moeller.net Romania Tailanda
Moeller Electric SRL Moeller Electric Limited
Letonia Noua Zeelanda Bd. Dimitrie Pompei nr. 9-9A 29th Floor Sun Tower B
Moeller Elektrotechnika s.r.o. Bremca Industries Ltd 020335 Bucuresti, sector 2 123 Viphavadi-Rangsit Road, Jatujak
Zemitana iela 2b PO Box 7169 Tel: +40 (0) 21-2 43 20 70 Bangkok 10900
LV - 1012 Riga, Lettland 10 Kennedy Place Opawa Fax: +40 (0) 21-2 43 38 60, 21-2 43 38 61 Tel.: +66 (02) 6 17 64 91
Tel.: +371 ( 7) 84 44 35 Christchurch E-Mail: info@moeller.ro Fax: +66 (02) 6 17 64 94
Fax: +371 ( 7) 84 44 36 Tel.: +64 (03) 3 32 63 70
E-Mail: office@moeller.lv Fax: +64 (03) 3 32 63 77 Rusia Tunesien
E-Mail: ken@bremca.co.nz OOO Moeller Electric Rafik Hamouda
Liban Kronshtadtsky bul., 7 17, rue du Maroc
Progress, Engineering & Olanda 125212 Moscow 7000 Bizerte
Trading Enterprises Moeller Electric N.V. Tel.: +7 (0 95) 7 30 60 60 Tel.: +216 (02) 42 30 50
P.O. Box 11-1111 Postbus 2022, 5300 CA Zaltbommel Fax: +7 (0 95) 7 30 60 59 Fax: +216 (02) 42 32 22
Pharaon Bldg. Opp. Electricité du Liban Ambacht 6 E-Mail: info@moeller.ru E-Mail: moeller.hamouda@planet.tn
Chafaca Str. Al-Nahr 5301 KW Zaltbommel
Beirut Tel.: +31 (04 18) 57 02 00 Serbia si Muntenegro Turcia
Tel.: +961 (01) 44 46 64, 44 31 75 Fax: +31 (04 18) 51 52 84 Beobars d.o.o. Moeller Elektrik Ticaret
Fax: +961 (01) 56 18 80 E-Mail: info@moeller.nl Avtoput 5 Limited Sirketi
E-Mail: progress@inco.com.lb 11077 Novi Beograd Degirmenyolu Sok. Kutay Is Merkezi
Pakistan Tel.: +381 (0 11) 3 19 41 53 D. Blok Kat 1 No. 4-5
Lituania Home & Foreign Traders Fax: +381 (0 11) 3 19 49 78 81110 Üstbostanci Istanbul
Moeller Elektrotechnika s.r.o., Atstovybe P.O. Box No: 7775 E-Mail: beobars@eunet.yu Tel.: +90 (02 16) 5 75 58 04
Seimyniskiu g. 3a/Sluckio g.2 73/III - Dilkusha Chambers Fax: +90 (02 16) 5 75 44 64
LT - 2600 Vilnius Marston Road Singapore E-Mail: canerbilgin@superonline.com
Tel.: +370 (52) 79 05 53 Karachi 74400 Moeller Electric Pte. Ltd.
Fax: +370 (52) 79 05 63 Tel.: +92 (0 21) 7 72-15 25 - 7 72-40 98 3 Toh Tuck Link Ucraina
E-Mail: office@moeller.net Fax: +92 (0 21) 7 72-40 98 03-05 German Districentre DP Moeller Electric
Singapore 596228 Bereznjakovskaja 29, 6 floor
Luxemburg Peru Tel.: +65 64 68 02 88 02098 Kiev
Moeller Electric S.A. EPLI S.A.C. Fax: +65 64 68 17 11 Tel.: +38 (0 44) 4 96 09 58
Boîte Postale 1823, 1018 Luxembourg Jr. Tarapoto 1175 Fax: +38 (0 44) 4 96 09 54
65, rue des Bruyère Brena Lima 05 Siria E-Mail: office@moeller.kiev.ua
1274 Luxembourg-Howald Tel.: +51 (1) 3 30-15 95 Hovaguimian Bros.
Tel.: +352 ( ) 48 10 81-1 Fax: +51 (1) 4 24-86 29 P.O. Box 5093 Ungaria
Fax: +352 ( ) 49 07 82 E-Mail: import@epli.com.pe Marrge, Rammy str. Moeller Electric Kft.
E-Mail: info.lux@moeller.net Damascus Röppentyü u. 57.
Philippinen Tel.: +963 (011) 2 21 84 05 1139 Budapest
Macedonia Moeller Electric Pte. Ltd. Fax: +963 (011) 2 24 48 69 Tel.: +36 (01) 3 50-56 90
ES-MIK Elektrosystem d.o.o. 3 Toh Tuck Link E-Mail: hb.hovag@mail.sy Fax: +36 (01) 3 50-56 91
bl. III Makedonska Brigada bb. German Districentre, 03-05 E-Mail: moeller@moeller.hu
MK - 91000 Skoplje Singapore 596228 Slovenia
Tel.: +389 (0 2) 46 02 95 Tel.: +65 64 68 02 88 Elektronabava d.o.o. USA
Fax: +389 (0 2) 46 02 98 Fax: +65 64 68 17 11 Cesta 24 Junija 3 Moeller Electric Corporation
E-Mail: elektrosistem-mk@mt.net.mk E-Mail: moeller.sgp@moeller.com.sg 1231 Ljubljana 25 Forge Parkway
Tel.: +386 (0)1 58 99 300 Franklin, MA 02038
Malaysia Polonia Fax: +386 (0)1 58 99 490 Tel.: +1 (5 08) 5 20-70 80
Fulban Sdn Bhd Moeller Electric Sp. z o.o. E-Mail: info@elektronabava.si Fax: +1 (5 08) 5 20-70 84
3 Jalan 4/89B, Kawasan Perindustrian Trisegi ul. Zeusa 45/57 E-Mail: info@moellerusa.net
Batu 3 1/2, Jalan Sungai Besi 80-299 Gdánsk Synatec d.o.o.
Kuala Lumpur 57100 Tel.: +48 (0 58) 5 54 79 00 Vojkova 8b, p.p 50 Venezuela
Tel.: +60-3-79842389, +60-3-79842309 Fax: +48 (0 58) 5 54 79 09 SLO - 5280 Idrija Somerinca, C.A.
Fax: +60-3-79842368 E-Mail: office@moeller.pl Tel.: +386 (05) 3 72 06 50 Edificio Esteban piso 2
E-Mail: fulban@po.jaring.my Fax: +386 (05) 3 72 06 60 Calle Vargas - Boleita Norte
Portugalia E-Mail: info@synatec.si Apartado 76051
Marea Britanie Moeller Electric, S.A., Sucursal em Portugal Caracas 1070 - A
Moeller Electric Ltd. Edificio Atlas I Spania Tel.: +58 (212) 2 35 10 81
P.O. Box 35 Av. José Gomes Ferreira Moeller Electric, S.A. Fax: +58 (212) 2 38 56 25
Gatehouse Close 9 sala 31 Miraflores Acer, 16-18 1a planta E-Mail: hcastrog@somerincayv.com
Aylesbury, Bucks, HP19 8DH 1495-139 Alges 08038 Barcelona
Tel.: +44 (0 12 96) 39 33 22 Tel.: +351 (21) 4 12 12 04 Tel.: +34 ( ) 93 2 23 23 66 Vietnam
Fax: +44 (0 12 96) 42 18 54 Fax: +351 (21) 4 12 12 03 Fax: +34 ( ) 93 2 23 29 33 Thien Nghi Trading & Services Co., Ltd.
E-Mail: marketing@moeller.co.uk E-Mail: marketing@moeller.es I41-I42, D11 Tay Thanh Street,
Republica Africa de Sud Tan Binh Industrial Park
Maroc Moeller Electric (Pty) Limited Suedia Ward 15, Tan Binh District
EXCELDIS P.O. Box 100, Kempton Park, 1620 Moeller Electric AB Ho Chi Minh City
20, rue Al Bachir Al Ibrahimi 9 Derrick Road, Spartan Box 1171, Kista Tel.: +84 (08) 8 15 01 38
20500 Casablanca Kempton Park, 1620 Skalholtsgatan 6 Fax: +84 (08) 8 15 01 37
Tel.: +212 (02) 2 30 09 38, 2 44 52 58 Tel.: +27 (0 11) 9 75 39 37, 9 75 39 38 SE 16426 Kista E-Mail: thiennghi@hcm.vnn.vn
Fax: +212 (02) 2 30 69 05, 2 54 25 46 Fax: +27 (0 11) 3 94 25 23, 9 75 92 97 Tel.: +46 (08) 6 32 30 00
E-Mail: exceldis@atlasnet.net.ma E-Mail: moeller@usconet.com Fax: +46 (08) 6 32 32 99
E-Mail: info.swe@moeller.net
Mexic Republica Ceha
Moeller Electric, S.A. de C.V. Moeller Elektrotechnika s.r.o.
Calle Ingenieros Civiles No. 204 Komárovská 2406
Chachapa, Puebla CZ - 193 00 Praha 9
C.P. 72990 Puebla Tel.: +420 (2) 67 99 04 11
Tel.: +52 (02 22) 2 86 60 00 Fax: +420 (2) 67 99 04 19
Fax: +52 (02 22) 2 86 60 02 E-Mail: office.praha@moeller-cz.com
E-Mail: ocastell@moeller.com.mx 91