Sunteți pe pagina 1din 6

CHESTIONAR PENTRU DETERMINAREA CONFLICTUALITĂŢII

DINTRE SINDICATE ŞI MANAGEMENT

1.Numele:___________________________Prenumele:_____________________________

2. Gen/Sex:
 F
 M
3. Naţionalitatea:_______________

4. Cetăţenia:____________

5. Starea civilă:
 căsătorit/ă 
 necăsătorit/ă 
6.Telefon:acasă_______________mobil_______________ adresă mail__________________

7. Locuinţă:
 mediul rural 
 mediul urban 

!!!!!! ADRESĂ (se completează de persoanele care nu au telefon fix, mobil sau email):
str._________________________, nr. _____, bloc______, sc.______, ap.______, et.____,
sector/judeţ______________, localitate __________________, cod poştal_____________

8. Statutul pe piaţa muncii:


a) salariat/ă (angajat/ă) 
b) întreprinzător privat (patron/patroană) 
c) lucrător/lucrătoare pe cont propriu 
d) lucrător/lucrătoare familial (ă) neremunerat (ă) 
e) lucrător cu nevoi speciale 
f) lider de sindicat (angajat) 
g) membru ONG 
h) şomer/ă (înregistrat(ă)/neînregistrat(ă)) 

9. Statutul în cadrul organizaţiei sindicale:


a) lider confederaţie sindicală 
b) lider federaţie sindicală 
c) lider sindicat de bază 
d) lider de grupă sindicală 
e) membru simplu de sindicat 
f) nu este cazul 

10. Nivelul de instruire:


 Superior:
a) universitar de lungă durată 
b) masterat 
c) universitar de scurtă durată 
 Mediu:
a) postliceal de specialitate 
b) postliceal tehnic de maiştri 
c) liceal 
d) profesional 
e) complementar 
f) ucenici 
g) treapta I liceală 
 Scăzut:
a) gimnazial 
b) primar 
c) fără şcoală absolvită 

11. Profesia:__________________________
12. Ocupaţia:____________________________

13. Sectorul în care lucraţi este:


a) Public (stat) 
b) Privat 
c) Nu este cazul 

14. Domeniul de activitate al angajatorului: ______________________

15. Vechime totală în muncă:


a) până la 1 an 
b) între 1 – 5 ani 
c) între 5 – 10 ani 
d) peste 10 ani 

16. Tipul de contract de muncă:


a) cu regim de lucru permanent 
b) cu regim de lucru temporar 
c) altele 
d) nu este cazul 

17. Poziţia deţinută de dumneavoastră la locul de muncă:


a) conducere 
b) execuţie 

18. Credeţi că dialogul social este un factor important:


a) a) de progres socio-economic 
b) b) de promovare a unor condiţii decente de muncă 
c) c) pentru reducerea sărăciei 
d) d) a, b, c 
e) altele (vă rugăm specificaţi):_________________________

19. La ce nivel ar fi bine să se desfăşoare dialogul social?


a) naţional 
b) regional 
c) local 
d) a, b, c 

20. Ce probleme ar trebui rezolvate în cadrul dialogului social?


a) negociere contract colectiv de muncă 
b) informare şi consultare între partenerii sociali pentru identificarea de soluţii
la problemele puse în discuţie 
c) participarea partenerilor sociali în structuri tripartite, cu responsabilităţi în
definirea politicilor sociale 
d) a, b, c 
e) altele (vă rugăm specificaţi):_____________________________

21. Cine ar trebui să participe la dialogul social?


a) sindicate-patronate 
b) sindicate-patronate-reprezentanţii guvernului 
c) sindicate-patronate-reprezentanţii guvernului-alţii (specificaţi):___________

22. Credeţi că este necesar un dialog social la nivel regional?


a) Da 
b)Nu 
c) Nu ştiu 

23. Aveţi cunoştinţă dacă există unui dialog social pe plan local/regional?
a) Da 
b) Nu 

24. Sunteţi membru al unei comisii de dialogul social:


a) la nivel naţional 
b) la nivel regional 
c) la nivel local 
d) nu sunt 
e) nu este cazul 

25. Aveţi cunoştinţă despre problemele rezolvate în cadrul dialogului social?


a) Da 
b) Nu 

26. În cazul unor neînţelegeri în cadrul dialogului social, acestea ar trebui soluţionate:
a) amiabil 
b) de instanţele judecătoreşti 
c) prin declanşarea de conflicte în condiţii legale 
d) altele (vă rugăm specificaţi):________________________

27. Cum credeţi că vă puteţi apăra şi promova drepturile şi interesele profesionale, economice
şi sociale?
a) singur / singură 
b) prin liderul de sindicat / reprezentantul salariaţilor 
c) nu ştiu 

28. Angajatorul dumneavoastră are în vedere realizarea unui echilibru între muncă şi viaţa
personală a angajaţilor?
a) program flexibil de lucru 
b) condiţii pentru masa de prânz 
c) sisteme de prime şi cadouri de sărbători 
d) nu ştiu 
e) nu este cazul 

29. Liderul de sindicat/reprezentantul salariaţilor ar trebui să se formeze profesional (pregătire


sindicală) pentru a vă reprezenta în cadrul negocierii CCM/a dialogului social?
a) Da 
b) Nu 
c) Nu ştiu 

30. Informaţiile despre problemele discutate în cadrul dialogului social ar trebui prezentate:
a) verbal 
b) în scris 
c) prin mass-media 
d) nu ştiu 

31. Dialogul social ar trebui să se desfăşoare:


a) lunar 
b) trimestrial 
c) semestrial 
d) nu ştiu 
32. Ce probleme ar trebui rezolvate prin dialog social?
a) divergenţele apărute între patronat/conducere şi sindicate/reprezentanţii
salariaţilor 
b) dezvoltarea de noi locuri de muncă 
c) reconversie profesională 
d) reducerea inegalităţilor şi a discriminării pe piaţa forţei de muncă 
e) altele (vă rugăm specificaţi):__________________

33. Procesul de informare şi consultare a angajaţilor se realizează:


a) doar cu reprezentanţii angajaţilor 
b) cu toţi angajaţii 
c) atât cu reprezentanţii angajaţilor cât şi cu angajaţii 
d) nu ştiu 
e) nu este cazul 

34. Cum se realizează informarea şi consultarea angajaţilor:


a) prin sistem obişnuit de email / internet 
b) şedinţe sau conferinţe cu participarea directă a personalului 
c) prin telefon, direct cu membrii din conducerea firmei 
d) comunicare directă pe principiul „uşi deschise” 
e) prin postarea de informaţii la aviziere 
f) nu ştiu 
g) nu este cazul 

35. Ce tipuri de surse folosiţi sau aţi folosit pentru a vă informa?


a) citind documente oficiale 
b) internet 
c) prin contactul cu alte persoane 
d) citind articole din mass-media 
e) niciuna 

36. Cât de frecvent intraţi‚ în situatii de conflict?


2-3 ori/săptămână; o dată/lună; niciodată;

a) cu colegii   
b) cu conducerea   
c) cu şefii de servicii   
37. După opinia dumneavoastră cauzele izbucnirii unor neînţelegeri sunt:
a) Divergente din cauza resurselor materiale 
b) Divergente legate de activitatile compartimentului 
c) Divergente de opinii 
d) Influente din partea celorlalte compartimente 
e) Valori morale,culturale 

38. Clasificaţi neînţelegerile de mai sus în funcţie de cât de des le întâlniţi în conflictele cu
colegii/conducerea/şefii de compartimente:
a) Divergente din cauza resurselor materiale 
b) Divergente legate de activitatile compartimentului 
c) Divergente de opinii 
d) Influente din partea celorlalte compartimente 
e) Valori morale,culturale 

39. Cele mai dese dezacorduri le aveţi cu:


a) Cu colegii de birou 
b) Cu colegii din alte compartimente 
c) Şefii de compartimente 
d) Cu conducerea 

40. Vi se permite să vă disculpaţi în urma unui dezacord cu:


niciodată; rar; tot timpul;
a) Conducerea   
b) Colegii de birou   
c) Şefii de compartimente   
41. Vă manifestaţi ostilitatea prin ceartă,vorbe urâte,etc ?
niciodată; rar; tot timpul;
a) Conducerea   
b) Colegii de birou   
c) Şefii de compartimente   
42. Vă emoţionaţi intens în situaţii de criză?
a) Întotdeauna 
b) Rar 
c) Niciodată 
43. Spune-ţi în faţă ce credeti despre:
niciodată; uneori, dar rar; întotdeauna;
a) Conducerea   
b) Colegii de birou   
c) Şefii de compartimente   
44) Ce faci când eşti implicat într-o ceartă violentă?
a) Acţionezi 
b) Te consulţi cu un coleg 
c) Reacţionezi violent 
d) Tratezi problema cu indiferenţă 
e) Te retragi şi aştepţi să treacă timpul pentru ca conflictul să se rezolve de la sine 

45. Atunci când vrei să rezolvi conflictele în mod favorabil, reuşeşti:


a) Rar 
b) Des 
c) Niciodată 

46. Colegii şi/sau şefii vă aprobă ideile pe care le aveţi?


a) Întotdeauna 
b) Rar 
c) Niciodată 

47. Vă consideraţi nedreptăţit în multe situaţii?


a) De colegii 
b) De şeful de birou 
c) De şeful de compartiment 
d) De conducere 

48. Care sunt principalele metode pe care le ai minte în rezolvarea conflictelor?


a) Forţezi părerile tale asupra celuilalt 
b) Renunţi la ideile tale în favoarea celuilalt 
c) Insişti cu rugăminţi 
d) Faci compromisuri 
e) Ameninţi violent cu agresiune 
f) Negociezi cu rezultat favorabil amândurora 

49. Care sunt după părerea ta metodele pentru a elimina stările conflictuale dintre tine şi alţi
colegi, şefi de compartiment, conducere?
a) Să învăţ să fac compromisuri 
b) Să învăţ să-mi controlez stările de nervozitate 
c) Să învăţ să ascult cu atenţie pe cel care-mi vorbeşte 
d) Să încerc să-l înţeleg pe cel care-mi vorbeşte 
e) Să încerc să-mi controlez gesturile şi tonul vocii când comunic cu ceilalţi 
f) Să învăţ să-l respect pe celalalt 
g) Să-mi asum responsabilitatea pentru greşelile făcute şi să repar ce e posibil 

Vă mulţumim pentru timpul acordat.