Sunteți pe pagina 1din 3

SR EN ISO 9001: 2008

SR EN ISO 14001: 2005


SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 10-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

EXECUTAREA PERETILOR DE ZIDARIE DIN BCA

1. SCOP
Procedura are ca scop prezentarea operatiunilor si masurilor necesare a se realiza in vederea montarii
elementelor armate si nearmate din beton celular autoclavizat-BCA.

2. DOMENIU
Procedura se utilizeaza la realizarea peretilor interiori si exteriori din elemente de B.C.A. executate
SC ATHENAEUM CONSTRUCT SA.

3. DEFINIŢII
3.1Conform MMI – 05.
3.2 Conform ISO 9001 : 2015 – “Sisteme de management al calitatii. Principii fundamentale si
vocabular.”

4. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ
4.1.Caiete de sarcini ale lucrării;
4.2. Normativ P 104/1983 , proiectare si executie ;
4.3. SR EN 12602+A1:2013;- beton celular autoclavizat ;
4.4 STAS 10833-80 cu completarile si modificarile ulterioare.

5 RESPONSABILITĂŢI
5.1Conform manualului de management integrat MMI-05 şi fişelor post.

. PROCEDURA
6.1. Operatiuni pregatitoare
Pentru executia lucrarilor sunt necesare urmatoarele;
- asigurarea documentelor de executie;
- verificarea conditiilor climaterice de temperatura si umiditate;
- instruirea personalului in executarea lucrarilor;
- dotarea cu scule si dispozitive necesare realizarii lucrarii;

Elaborat Aprobat Data intrarii in


Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 1/3
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2005
SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 10-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

- racorduri de energie , apa si alte utilitati;

6.2 Descrierea procedurii


-Elementele din b.c.a. sunt utilizate la realizarea peretilor exteriori asezate pe verticala sau
orizontala in asociatie cu diferite tipuri de vitraje din profile, ferestre metalice,foi plane din PAS cutat
etc, peretilor interiori cu respectarea conditiilor impuse de reglementarile specifice.
- Elementele din b.c.a. se livreaza in pachete paletate sau pachete paletizate care sunt protejate
cu o folie protectoare impermeabila .
- Manipularea se face cu macarale echipate cu dispozitive speciale. Se interzice bascularea sau
aruncarea elementele din b.c.a.
- Diversele operatii necesare pentru realizarea constructiilor cu elementele din b.c.a
( manipulare , prelucrare , montare, finisare etc.) se executa cu scule si dispozitive speciale indicate in
proiectul tehnologic, in functie de operatia efectuata .
- Depozitarea se va face la obiect, in locuri uscate, ferite de acumularea apelor meteorice, plate
pe reazeme din materiale tari.
- La depozitare se interzice indepartarea materialului protector al pachetelor, depozitarea
elementelor armate pe inaltimi mai mari de 2,40 m, si suprapunerea pachetelor paletizate cu elemente
nearmate.
- Personalul de executie trebuie instruit pentru cunoasterea particularitatilor b.c.a.-lui, a
dispozitevelor de lucru, a materialelor auxiliare si a conditiilor specifice lucrarilor respective.
- Se va verifica prin sondaj calitatea elementele din b.c.a in ceea ce priveste aspectul,
dimensiunile si capacitatea portanta, certificatele de calitate si marcarea pachetelor.
- Montarea elementelor de b.c.a. se va face dupa hidroizolarea soclului si montarea elementelor
structurii de rezistenta si a executarii imbinarilor elementelor de structura .
- Elementele din b.c.a. se vor fixa mai intii provizoriu de structura de rezistenta pana la
executarea prinderilor si imbinarilor definitive.
- Se interzice indepartarea sprijinirilor provizorii si supraincarcarea cu orice sarcina a peretilor
si acoperisurilor inainte de intarirea mortarului aditiv de la rosturi si a betonului de monolitizare.
- Detaliile, piesele de prindere, imbinare, si tipul monolitizarii vor fi pozitionate si precizate
prin proiect.
- Pentru asigurarea deplasarii in timpul actiunilor seismice rosturile orizontale care despart
panourile portante de cele autoportante nu vor fi perevazute cu un mortar adeziv ci cu chit elestic.
- Tamplaria si obiectele sanitare se vor fixa cu suruburi pentru lemn, prevazute cu dibluri din
plasic. Gaurile se vor burghie,freze si dispozitive speciale specifice elementelor de b.c.a..
-La alegerea solutiilor de finisaje interioare, exterioare se vor respecta prevederile
reglementarilor in vigoare (SR EN ISO 13786:2002; SR EN ISO 13788:2002).

Elaborat Aprobat Data intrarii in


Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 2/3
SR EN ISO 9001: 2008
SR EN ISO 14001: 2005
SR OHSAS 18002:2009
SR EN ISO 13485:2012
PTE – 10-05; Rev. 5 SR EN ISO 50001:2011

- Lucrarile de finisaj se vor executa numai dupa terminarea lucrarilor de montaj la interior si
exterior, de reparatii a unor defecte, curatire, slefuire a elementelor de b.c.a. si a rosturilor si la o
temperatura a mediului ambiant (interior si exterior) de cel putin 15.
- Pe suprafetele pregatite si reparate se aplica amorsa , gletul de netezire in doua straturi
manual sau mecanizat iar dupa uscare (24 ore) se vor aplica vopsitoriile.

La executarea lucrarilor se vor respecta prevederile din: Legea 319/2006 cu actualizarile si


modificarile ulterioare privind sanatatea si securitatea muncii, HG 1425/2006 cu actualizarile si
modificarile ulterioare, Legea 307/2006 cu actualizarile si modificarile ulterioare privind apararea
impotriva incendiilor, OMAI 163/2007 cu actualizarile si modificarile ulterioare cu actualizarile si
modificarile ulterioare, Normativul C300/1994.

7. INREGISTRARI

Inregistrarile cerute de legislatie in vigoare conform normelor


- procese verbale de lucrari ascunse

Elaborat Aprobat Data intrarii in


Numele si prenumele Ing. Dinca Andrei Ing. Musat Costica vigoare:
Semnatura Iulie 2017
FORMULAR COD: F – 4.2.3 – 03, Rev. 5 Pag: 3/3