Sunteți pe pagina 1din 1

DECIZIE DE NUMIRE RESPONSABIL DE MEDIU

SC........................................................... reprezentată prin...................................................


în calitate de Director (Administrator) numit în baza.................................., în temeiul Ordonanței de
Urgență nr. 195 din 22 decembrie 2005 privind protecţia mediului, Secțiunea 3, Art. 94, Al. 1, litera
d și a Legii nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deșeurilor, Art. 22 Al. 3 și 4,
Dispun:
Art.1 Începând cu data de..................... se numește domnul/doamna în funcția de (cu
atribuțiuni de) Responsabil de mediu.
Art. 2 Atribuțiunile sunt prevăzute în OUG 195/2005, precum și în L 211/2011 și
completează sarcinile de servici.
Art. 3 Prezenta dispoziție se aduce la cunoștiința celor interesați prin grija Departamentului
de Resurse Umane.

Emisă azi.............

Administrator/Director

SECŢIUNEA 3: Obligaţiile persoanelor fizice şi juridice


Art. 94
(1)Protecţia mediului constituie o obligaţie a tuturor persoanelor fizice şi juridice,
în care scop:
d)persoanele juridice care desfăşoară activităţi cu impact semnificativ asupra
mediului organizează structuri proprii specializate pentru protecţia mediului;

LEGE nr. 211 din 15 noiembrie 2011 privind regimul deseurilor CAPITOLUL 14:
Responsabilitatea pentru gestionarea deseurilor
Art. 22

(3)Detinatorii/Producatorii de deseuri persoane juridice, comerciantii, precum si operatorii


economici prevazuti la alin. (2) au obligatia sa desemneze o persoana din rândul angajatilor proprii
care sa urmareasca si sa asigure îndeplinirea obligatiilor prevazute de prezenta lege sau sa delege
aceasta obligatie unei terte persoane.
(4)Persoanele desemnate, prevazute la alin. (3), trebuie sa fie instruite în domeniul gestiunii
deseurilor, inclusiv a deseurilor periculoase, ca urmare a absolvirii unor cursuri de specialitate.

S-ar putea să vă placă și