Sunteți pe pagina 1din 5

Scală de evaluare a stilului parental

Arnold, D.S., O'Leary, S.G., Wolff, L.S., & Acker, M.M. 1993

Toţi copiii se comportă problematic la un moment dat sau fac lucruri care pot fi
periculoase, „greşite”, sau nu sunt pe placul părinţilor. Exemplele pot fi: lovesc, se
văicăresc, aruncă mâncarea, refuză să strângă jucăriile, mint, fac crize de furie, refuză să
meargă la culcare, solicită dulciuri înainte de masă, aleargă pe stradă, răspund înapoi, vin
acasă târziu.

Părinţii dispun de modalităţi sau stiluri diferite pentru a aborda aceste probleme. Mai jos
sunt o serie de afirmaţii care descriu stiluri parentale. Pentru fiecare afirmaţie încercuiţi
numărul care descrie cel mai bine stilul dvs. parental din ultimele două luni (1 = puţin
reprezentativ, 7 = foarte reprezentativ).

Exemplu
La masă....
Îmi las copilul să decidă cât 1 2 3 4 5 6 7 Eu decid pentru copilul meu cât
vrea să mănânce. mănâncă.

Atunci când copilul meu se poartă urât..........


Iau măsuri imediat. 1 2 3 4 5 6 7 Iau o măsură mai târziu
Înainte să iau măsuri pentru o problemă...
Îi atrag de mai multe ori 1 2 3 4 5 6 7 Îl avertizez o singură dată.
atenţia si ii dau mai multe
avertismente

Atunci când sunt supărat sau stresat...


Nimic nu mă mulţumeşte şi 1 2 3 4 5 6 7 Nu sunt mai greu de mulţumit
stau pe capul copilului meu. decât de obicei.

Când îi interzic copilului meu să facă ceva...


Folosesc puţine cuvinte 1 2 3 4 5 6 7 Vorbesc mult.
Atunci când copilul meu este sâcâitor…
Pot să-l ignor 1 2 3 4 5 6 7 Nu pot să-l ignor
Atunci când copilul meu se poartă urât...
De obicei intru într-o ceartă 1 2 3 4 5 6 7 Nu stau la ceartă.
lungă cu copilul meu
Ameninţ să fac lucruri pe care....
Sunt sigur că pot să le duc la 1 2 3 4 5 6 7 Ştiu că oricum nu le voi face.
îndeplinire.
8 Sunt genul de părinte care...
Stabileşte limite cu privire la 1 2 3 4 5 6 7 Îmi las copilul să facă ceea ce
ce poate copilul meu să facă. el/ea doreşte
Atunci când copilul meu se poartă urât...
Îi ţin copilului meu o 1 2 3 4 5 6 7 Spun puţine cuvinte şi îmi
„prelegere” mentţin discursul la obiect
Atunci când copilul meu se poartă urât...
Ridic vocea sau ţip. 1 2 3 4 5 6 7 Îi vorbesc copilului meu calm.
Dacă faptul că spun „nu” nu funcţionează imediat...
Iau alte măsuri. 1 2 3 4 5 6 7 Continui să vorbesc şi încerc s-o
scot la capăt cu copilul meu
Atunci când doresc ca copilul meu să nu mai facă ceva...
Îi spun în mod ferm copilului 1 2 3 4 5 6 7 Mă rog de copilul meu să se
meu să se oprească. oprească.
Atunci când copilul meu nu se mai află în câmpul meu vizual...
De cele mai multe ori nu ştiu 1 2 3 4 5 6 7 De obicei am o idee clară ce face
ce face copilul meu. copilul meu.
După ce a fost o problemă cu copilul meu....
Ţin mult supărarea. 1 2 3 4 5 6 7 Lucrurile revin repede la normal.
Atunci când nu suntem acasă....
Mă port cu copilul meu la fel 1 2 3 4 5 6 7 Sunt mai îngăduitoare cu copilul.
cum o fac acasă.
Atunci când copilul meu face ceva ce nu-mi place....
Iau măsuri de fiecare dată. 1 2 3 4 5 6 7 De obicei las să treacă fără să
reacţionez.
Atunci când este o problemă cu copilul meu....
Lucrurile se amplifică şi 1 2 3 4 5 6 7 Lucrurile nu-mi scapă de sub
reacţionez într-un mod pe control.
care nu mi-l doresc.
Atunci când copilul meu se poartă urât îl ating, pleznesc, îl înşfac, sau îl lovesc
Niciodată sau foarte rar 1 2 3 4 5 6 7 De cele mai multe ori.
19 Atunci când copilul meu nu face ceea ce-i cer....
De cele mai multe ori nu iau 1 2 3 4 5 6 7 Întreprind alte acţiuni
nici o măsură sau sfârşesc
prin a face eu în locul lui
Atunci când îi dau un avertisment copilului meu…
De obicei îl duc la îndeplinire 1 2 3 4 5 6 7 Întotdeauna fac ceea ce spun
Dacă a spune „nu” nu funcţionează....
Iau alte măsuri 1 2 3 4 5 6 7 Îi ofer copilului meu ceva drăguţ
ca să se comporte frumos.
Atunci când copilul meu se poartă urât...
Reacţionez fără să mă supăr 1 2 3 4 5 6 7 Devin atât de frustrat şi supărat
încât copilul meu realizează că
sunt supărat
Atunci când copilul meu se poartă urât...
Îl fac pe copilul meu să-mi 1 2 3 4 5 6 7 Spun „Nu” sau iau alte măsuri.
spună de ce s-a comportat
aşa.
Atunci când copilul meu se poartă urât şi apoi îi pare rău....
Reacţionez faţă de problemă 1 2 3 4 5 6 7 Las să treacă de data aceasta
cum o fac de obicei
Atunci când copilul meu se poartă urât...
Foarte rar utilizez cuvinte 1 2 3 4 5 6 7 De cele mai multe ori utilizez un
urâte sau ameninţări limbaj urât
Când îi spun copilului meu că nu poate să facă un anumit lucru...
Îl las totuşi pe copilul meu 1 2 3 4 5 6 7 Rămân la ceea ce am spus.
să-l facă.
Atunci când trebuie să iau o măsură pentru o problemă...
Îi spun copilului meu că îmi 1 2 3 4 5 6 7 Nu spun că-mi pare rău.
pare rău
Atunci când copilul meu face ceva ce mie nu-mi place, îmi insult copilul, îi spun lucruri
răutăcioase, sau îl fac în diferite feluri...
Niciodată sau rar 1 2 3 4 5 6 7 De cele mai multe ori.

Atunci când copilul meu răspunde înapoi sau se plânge când abordez o problemă...
Ignor văicărelile şi rămân la 1 2 3 4 5 6 7 Îi fac morală despre faptul că nu
ceea ce am spus trebuie să se plângă.

Atunci când copilul meu devine supărat când îi spun „nu”....


Cedez în faţa copilului meu 1 2 3 4 5 6 7 Rămân ferm în ceea ce am spus
Cheia de scorare pentru scala de evaluare a stilului parental

Toţi itemii primesc scoruri de la 1 la 7, scorurile mici indicând un stil de


disciplinare pozitiv, iar scorurile mari un stil parental disfuncţional. Scala are 3 factori:
Permisivitate (Laxness), Reactivitate ridicată (Over Reactivity) şi Cicăleală (Verbosity).
Există o serie de itemi care nu aparţin unui factor (NF). Itemii sunt grupaţi mai jos în
funcţie de factorul căruia îi aparţin şi este marcată de fiecare dată dacă ancora de
scorare este la stânga (S) sau la dreapta (D). Dacă ancora de scorare este la stânga este
considerat scorul încercuit. Dacă ancora de scorare este la dreapta, scorarea este
inversată, iar 7 din partea dreaptă devine 1. Scorul total reprezintă suma obţinută de la
toţi itemii şi împărţită la 30. Pentru a obţine scorul unui factor, adunaţi scorurile de la
acel factor şi împărţiţi-le la numărul de itemi care îl compun.

Permisivitate (Laxness)LX Reactivitate ridicată (Over Cicăleală (Verbosity) VB


Reactivity)OR
7-S 3-D 2-D
8-S 6-D 4-S
12-S 9-D 7-S*
15-S 10-D 9-D*
16-S 14-D 11-S
19-D 17-D 23-D
20-D 18-S 29-S
21-S 22-S
24-S 25-S
26-D 28-S
30-D

Sumă Permisivitate......... Sumă Reactivitate........ Sumă Cicăleală..........


Scorul factorului Scorul Factorului Scorul Factorului
(Sumă÷11)................. (Sumă÷10)................. (Sumă ÷7)..................

NF (No Factor)NF

1-S

5-S

13-S
27-S

Suma facorului.......
Total (LX+OR+VB+NF)*........................

Adună toţi itemii de mai sus, fără scorurile de la itemii 7 şi 9 (pentru că aceştia încarcă de
două ori pe factor)

SCOR TOTAL SCALĂ (Total ÷30)...................

Chestionarul de evaluare a stilului parental (Arnold, O’Leary şi Acker, 1993) măsoară trei
stiluri de disciplinare disfuncţională la părinţi. Presupune un scor total şi trei scoruri
individuale pentru fiecare factor: Permisivitate-Laxness (stil disciplinar permisiv),
Reactivitate ridicată-Over Reactivity (stil disciplinar autoritar, este vindicativ, manifestă
furie şi iritabilitate), şi Cicăleală-Verbosity (face apel la cicăleală şi dojeneli sau se
bazează pe indicaţii date în formă verbală). Scala are o bună consistenţă internă pentru
Scorul Total (α=.84), Permisivitate (α=.83), Reactivitate crescută (α=.82), sau Cicăleală
(α=.63), şi o bună fidelitate test-retest (r=.84, .83, .82 şi respectiv .79). Scala şi-a
demonstrat utilitatea în diferenţierea părinţilor copiilor cu probleme clinice şi non-
clinice. Corelează cu scale de auto-adminstrare pentru evaluarea comportamentului
copilului, dezacordul marital şi simptomele depresive şi scalele de observare pentru
disciplina disfuncţională sau comportamentul copilului. (Arnold şi colab., 1993). Mediile
pentru eşantioanele clinice şi non-clinice sunt prezentate în tabelul de mai jos. (Arnold şi
colab., 1993).

Grupul clinic Grupul non-clinic


Permisivitate M=2.8 SD=1.0 M=2.4 SD=0.8

Reactivitate crescută M=3.0 SD=1.0 M=2.4 SD=0.7

Cicăleală M=3.4 SD=1.0 M=3.1 SD=1.0

Total M=3.1 SD=0.7 M=2.6 SD=0.6

S-ar putea să vă placă și