Sunteți pe pagina 1din 3

Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte de Fiul lui Dumnezeu și de sacrificiul făcut

de El pentru noi. Din cauză că omul a permis răul în lume, iar răul a pus stăpânire pe om
înrobindu-l a fost nevoie ca Domnul Isus Hristos să vină în lumea noastră și să ne
elibereze de tirania răului. Trăind o viață fără păcat și biruind răul în toate formele sale,
Isus Hristos ne-a arătat un exemplu demn de urmat și ne-a oferit modalitatea de a birui și
noi răul. Justiția lui Dumnezeu a dat sentința universală: plata păcatului este moartea , și
tocmai de aceea Isus Hristos a venit în lume să ni se substituie și să moară în locul nostru.
Imaginea răstignirii este imaginea substituirii Fiului lui Dumnezeu nouă. Lui i s-a aplicat
această sentință, a morții pentru păcat, dar nu pentru păcatull Lui căci El era nevinovat,
ci pentru al nostru, al tuturor. Imaginea învierii este imaginea biruinței câștigate de
Domnul Isus asupra răului și totodată ne oferă soluția unei vieți pe care o putem trăi
dominând răul. Singura modalitate de a trăi fără păcat, de a învinge răul, este acceptarea
prin credință a faptului că Hristos a murit în locul nostru, iar datorită Lui și credinței în
El vom trăi o viață nouă în care răul nu mai domnește ci Hristos domnește.
Această sărbătoare deosebită are menirea să ne aducă aminte de ceea ce a făcut
Hristos pentru noi prin moartea și învierea Lui, dar să ne aducă aminte și de ceea ce
trebuie să facem noi. Sărbătorind Paștele fără dorința de a trăi o viață nedominați de rău
este lipsită de scop practic real, de aceea să ne apropiem cu credință de Domnul Isus
Hristos iar El ne va da viața nouă și biruința asupra răului.
Vă salutăm cu toată dragostea cu frumosul salut creștin:
Hristos a înviat!
Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte de Fiul lui Dumnezeu și de sacrificiul făcut de El
pentru noi. Din cauză că omul a permis răul în lume, iar răul a pus stăpânire pe om
înrobindu-l a fost nevoie ca Domnul Isus Hristos să vină în lumea noastră și să ne
elibereze de tirania răului. Trăind o viață fără păcat și biruind răul în toate formele sale,
Isus Hristos ne-a arătat un exemplu demn de urmat și ne-a oferit modalitatea de a birui și
noi răul. Justiția lui Dumnezeu a dat sentința universală: plata păcatului este moartea , și
tocmai de aceea Isus Hristos a venit în lume să ni se substituie și să moară în locul nostru.
Imaginea răstignirii este imaginea substituirii Fiului lui Dumnezeu nouă. Lui i s-a aplicat
această sentință, a morții pentru păcat, dar nu pentru păcatull Lui căci El era nevinovat,
ci pentru al nostru, al tuturor. Imaginea învierii este imaginea biruinței câștigate de
Domnul Isus asupra răului și totodată ne oferă soluția unei vieți pe care o putem trăi
dominând răul. Singura modalitate de a trăi fără păcat, de a învinge răul, este acceptarea
prin credință a faptului că Hristos a murit în locul nostru, iar datorită Lui și credinței în
El vom trăi o viață nouă în care răul nu mai domnește ci Hristos domnește.
Această sărbătoare deosebită are menirea să ne aducă aminte de ceea ce a făcut
Hristos pentru noi prin moartea și învierea Lui, dar să ne aducă aminte și de ceea ce
trebuie să facem noi. Sărbătorind Paștele fără dorința de a trăi o viață nedominați de rău
este lipsită de scop practic real, de aceea să ne apropiem cu credință de Domnul Isus
Hristos iar El ne va da viața nouă și biruința asupra răului.
Vă salutăm cu toată dragostea cu frumosul salut creștin:
Hristos a înviat!
Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte de Fiul lui Dumnezeu și de sacrificiul făcut de El
pentru noi. Din cauză că omul a permis răul în lume, iar răul a pus stăpânire pe om
înrobindu-l a fost nevoie ca Domnul Isus Hristos să vină în lumea noastră și să ne
elibereze de tirania răului. Trăind o viață fără păcat și biruind răul în toate formele sale,
Isus Hristos ne-a arătat un exemplu demn de urmat și ne-a oferit modalitatea de a birui și
noi răul. Justiția lui Dumnezeu a dat sentința universală: plata păcatului este moartea , și
tocmai de aceea Isus Hristos a venit în lume să ni se substituie și să moară în locul nostru.
Imaginea răstignirii este imaginea substituirii Fiului lui Dumnezeu nouă. Lui i s-a aplicat
această sentință, a morții pentru păcat, dar nu pentru păcatull Lui căci El era nevinovat,
ci pentru al nostru, al tuturor. Imaginea învierii este imaginea biruinței câștigate de
Domnul Isus asupra răului și totodată ne oferă soluția unei vieți pe care o putem trăi
dominând răul. Singura modalitate de a trăi fără păcat, de a învinge răul, este acceptarea
prin credință a faptului că Hristos a murit în locul nostru, iar datorită Lui și credinței în
El vom trăi o viață nouă în care răul nu mai domnește ci Hristos domnește.
Această sărbătoare deosebită are menirea să ne aducă aminte de ceea ce a făcut
Hristos pentru noi prin moartea și învierea Lui, dar să ne aducă aminte și de ceea ce
trebuie să facem noi. Sărbătorind Paștele fără dorința de a trăi o viață nedominați de rău
este lipsită de scop practic real, de aceea să ne apropiem cu credință de Domnul Isus
Hristos iar El ne va da viața nouă și biruința asupra răului.
Vă salutăm cu toată dragostea cu frumosul salut creștin:
Hristos a înviat!
Sărbătoarea Paștelui ne aduce aminte de Fiul lui Dumnezeu și de sacrificiul făcut de El
pentru noi. Din cauză că omul a permis răul în lume, iar răul a pus stăpânire pe om
înrobindu-l a fost nevoie ca Domnul Isus Hristos să vină în lumea noastră și să ne
elibereze de tirania răului. Trăind o viață fără păcat și biruind răul în toate formele sale,
Isus Hristos ne-a arătat un exemplu demn de urmat și ne-a oferit modalitatea de a birui și
noi răul. Justiția lui Dumnezeu a dat sentința universală: plata păcatului este moartea , și
tocmai de aceea Isus Hristos a venit în lume să ni se substituie și să moară în locul nostru.
Imaginea răstignirii este imaginea substituirii Fiului lui Dumnezeu nouă. Lui i s-a aplicat
această sentință, a morții pentru păcat, dar nu pentru păcatull Lui căci El era nevinovat,
ci pentru al nostru, al tuturor. Imaginea învierii este imaginea biruinței câștigate de
Domnul Isus asupra răului și totodată ne oferă soluția unei vieți pe care o putem trăi
dominând răul. Singura modalitate de a trăi fără păcat, de a învinge răul, este acceptarea
prin credință a faptului că Hristos a murit în locul nostru, iar datorită Lui și credinței în
El vom trăi o viață nouă în care răul nu mai domnește ci Hristos domnește.
Această sărbătoare deosebită are menirea să ne aducă aminte de ceea ce a făcut
Hristos pentru noi prin moartea și învierea Lui, dar să ne aducă aminte și de ceea ce
trebuie să facem noi. Sărbătorind Paștele fără dorința de a trăi o viață nedominați de rău
este lipsită de scop practic real, de aceea să ne apropiem cu credință de Domnul Isus
Hristos iar El ne va da viața nouă și biruința asupra răului.
Vă salutăm cu toată dragostea cu frumosul salut creștin:
Hristos a înviat!