Sunteți pe pagina 1din 11

CREŞTINI, CRĂCIUNUL A SOSIT!

Ce poveste iarna tot deapănă,

Cad fulgii roi după roi,

Casele, pomii, potecile

Şi-au pus straie albe şi moi.

Noaptea cea sfântă se-nvăluie,

Taină e-n jur pasămite,

Pe geam licăririle stăruie,

Flori albe de ger plăsmuite.

Ninge peste noi cu fulgi de nea,

Cu sărbători de iarnă şi colinde.

Ninge peste noi cu bucurii

Şi vraja iernii în jocu-i iar ne prinde.

Ne-ai dat, Prea Sfinte, chip de om

Şi Duh în faţă ne-ai suflat,

Dar şarpele ascuns în pom

Cât de uşor ne-a înşelat!


Şi, Doamne, rău Te-ai mâniat

Pe cei ce-atâta I-ai iubit,

Iar pentru gruel lor păcat

Din Raiul Sfânt i-ai izgonit.

Dar de atunci, mereu, prin vremi,

Părinte-al nostru-al tuturor,

La sânul Tău cu drag ne chemi

Cu glasu-ţi cald şi iertător.

Acela ce din Duhul Sfânt

Şi din fecioară s-a-ntrupat,

Lumină sfântă pe pământ

Spre mântuire ni l-a dat.

Pe Fiul Tău şi-al omului

Spre mântuire ne-ai trimis,

Prin sfânta răstignire-a Lui

Calea iubirii ne-ai deschis.

Veniţi, creştini, să ne-nchinăm

La Steaua care-a apărut

Şi dulci cântări să înălţăm


Acelui fără de-nceput!

Astă seară-i seară mare!

Asta-i seara de Ajun,

Mâine-i seara de Crăciun.

Toată lumea creştinească

Astăzi să se veselească,

Că o stea mare s-a ivit

Sus, la sfântul răsărit!

Şi strălucea cu tărie!

Veste mare, bucurie,

Că veşnicul Dumnezeu

A trimis pe fiul Său

Să se nască-n Bethleem.

Într-un miez de noapte

Lungă şi-nstelată,

Înger de lumină

La ciobani s-arată.

Şi pe când ciobanii

Foarte se-spăimântă,
Îngerul cu grabă

Dulce le cuvântă:

Nu vă fie teamă

Căci v-aduc de sus,

Vestea că pe lume

S-a născut Iisus.

Împărat cu slavă,

Dar fără palate,

Care mântui-va

Lumea de păcate.

Mergeţi dar în staul

Să-l vedeţi şi voi,

Buni ciobani şi vrednici

Păzitori de oi.

Să-l vedeţi în iesle

Surâzând în pace,

Înfăşat în albe

Scutece sărace.
Şi s-au dus ciobanii

Unde li s-a spus

Şi-au găsit în iesle

Astfel pe Iisus.

Prunc sărac în scutec

De saraci la fel

Şi-au crezut ciobanii

Cei dintâi în el.

Iar apoi deasupra

Staulului sfânt,

Îngerii din ceruri

Coborâră-n cânt.

Cu lumină mare

Peste cei ce pier,

Lăudând pe Domnul

Dumnezeu din cer.

Întru cei din slavă,

Doamne, Slavă ţie,


Şi-ntre oameni pace

Pe pământ să fie.

Astfel stau să cânte

Miile de îngeri

Celui ce venise

Între-atâtea plângeri.

Iar deasupra ieslei

Când a fost să stea,

Călăuză sfântă,

O frumoasă Stea.

Au intrat în staul

Cu smerit alai

Şi-n genunchi căzut-au

Cei trei falnici crai.

Lui Iisus atunci

Tainic se-nchinară,

Magii ce veniră

Din adânc de ţară.


Dăruindu-I aur,

Smirnă şi tămâie

Celui ce venise

Lumea s-o mângâie.

Şi-au pornit să spună

Magii-n lung şi-n lat,

Că Iisus Născutul

Lumii-I e-mpărat.

Însă înţelepţii

N-au ştiut să spună,

Că Iisus purta-va

Şi de spini cunună.

În noaptea-n care Te-ai născut

Iisuse pentru mine,

Cu ploi de îngeri s-au umplut

Nălţimile senine.

Şi flori de măr cădeau de sus,

Visare şi lumină,
Şi îngerii pentru Iisus

Aduc cântare lină.

Îndurare-i Noaptea Sfântă

Cerul ne binecuvântă!

Inimile vă gătiţi

Pe Mesia să-l primiţi

Să vă facă fericiţi!

Noapte limpede şi clară,

Domnul nostru lin coboară,

Iar în suflet de creştin

Să îl umple de senin.

Ceresc Tatăl, prea iubit,

Pe pământ a rânduit,

Fiul Său, Iisus cel bun

Să se nască de Crăciun.

Nu e noapte mai frumoasă

Cum e noaptea de Crăciun

Când coboară între oameni

Domnul milostiv şi bun.


În noaptea asta s-a născut

În peşteră străină

Acel prin care am cunoscut

A cerului lumină.

Se-apropie Crăciunul
Vino să te rogi duios
Să creşti curat, copile
Ca bradul de frumos.
E-o noapte sfântă-n care iarna
S-a-nstăpânit într-adevăr
Se-ntorc din vremi colindătorii
Cu Leru-i Ler şi flori de măr.

Şi se aud tot mai aproape


Suave glasuri de afară
De nu ştim: oamenii vin la geamuri
Sau îngerii din cer coboară.

S-a întâmplat demult de tot,


Poveste-adevărată,
În Bethleem şi de atunci
Ea nu a fost uitată.
Când s-a născut sub cerul sfânt,
În iesle, ca oricare,
Mesia fără de-nceput
Şi fără-asemănare.

Şi noaptea mai senină-a fost


Şi mult mai luminoasă,
Pătrunse vestea de Crăciun
În fiecare casă.

Iară noi azi sărbătorim


Cu floarea în cunune
Şi sufletului pregătim
A Naşterii minune!

Aho, aho, copii şi fraţi!

Staţi o clipă şi-ascultaţi!

Pentru anul care vine

Vă urăm numai de bine!

Voioşie din belşug,

Brazdă reavănă sub plug,

Bucurii, casă bogată,


Viaţă binecuvântată,

Domnul nostrum Sfânt Hristos,

Să vă dea un gând frumos,

Să vă umple-ntreaga fire,

Inimile de iubire,

Căci nimic nu e asemeni

Ca iubirea pentru semeni!

Mânaţi, măi!!!

S-ar putea să vă placă și