Sunteți pe pagina 1din 10

MANAGEMENT

Managementul este stiinta de a conduce o


organizatie. (Managementul este arta de a crea Comunicarea reprezinta procesul de transmitere a
actiunile cu ajutorul oamenilor Mary Parker Follet informatiei intre personae, unele cu rol de emitator
1868 - 1933). Omul reprezinta cea mai importanta altele cu rol de receptor, prin intermediul mesajelor
investitie. Managementul este arta si stiinta de a-i simbolice (sunete, litere, cifre ), cuvinte, semene
face pe altii sa actioneze in as fel in cat sa se atinga scrise si gesturi.
obiectivele unei organizatii. Sistemul de comunicatii reprezinta ansamblul
Aceasta stiinta a fost lansata la mijlocul secolului proceselor de comunicatii, realizate la scara unui
XX.Cuprinde foarte multe discipline printre care : sistem economico-social prin intermediul retelelor de
sociologie, psihologie,matematica… comunicare. Comunicarea este mijlocul, modalitatea
Proiectarea sistemului de management al concreta de lucru a unui manager. Functia
organizatiei : comunicarii este de a unifica activitatile organizatiei.
I) Diagnosticarea viabilitatii economice,
financiare si manageriale a firmei - evaluarea personalului : - mustrari : -
( analizarea bilantului contabil, a avertisment
activitatilor etc. ) -
II) Elaborarea strategiei organizatiei mustrare
III) Proiectarea ( reproiectarea ) sistemului -
de management sanctiune
IV) Evaloarea eficientei sistemului de - recompensari : - prime
management proiectat - promovarea
- bilete
TIPURI DE ORGANIZATII : de concedii
1) Comerciale ( profit ) Dialogurile cu salariatii pot fi : - bilaterale ( intre sef si
2) Administrativ-politice, agentii, cultural- subaltern )
educative, cluburi sportive, spitale etc. - multilaterale (la
(publice) sedinte )
3) Non-profit ( fundatii, asociatii etc. )
Resursele organizatiei : umane, financiare, Cum tb sa fie un manager ?
materiale, tehnologice 1) sa fie bun organizator ( comunicativ
AGA – adunarea generala a actionarilor in rel cu resursele umane, flexibil, sa
Singura relatie intre AGA si general manager este valorifice potentialul angajatilor )
profitul. Arbitrajul dintre cei doi este comisia de 2) foarte bun diplomat
cenzori care are un raport biunivoc. 3) sa cunoasca foarte bine psihologia
Abilitatile managerului : calitatea tehnica , analitica, umana
de luare a deciziei, “computeriala “, de a lucra cu 4) sa fie ferm si autoritar ( nu “dictator” )
oamenii, de comunicare, conceptuala.

IERARHIA LUI MASLOW CELE 4 STILURI FUNDAMENTALE DE


( NEVOILE UMANE ) 0CONDUCERE
D) Realizare spirituala si culturala
C) Realizare profesionala SPRIJINIRE INDRUMARE
B) Loicuinta Luarea deciziilor si Stil de indrumare
A) Hrana rezolvarea problemelor combinat cu explicatii,
in comun cererea sugestiilor si
TEHNICI DE COMUNICARE : - directa acordarea unei
- indirecta responsabilitati sporite
RETELE DE COMUNICARE:
STEA LANT CERC
MULTICANAL Competenta inalta, mai Competenta incompleta;
sistem supercentralizat creaza liniile si sistem putina incredere in sine Motivatie incompleta
descentralizat sistem descentrelizat DELEGARE DIRECTIVE
stil manag autocratic treptele ierarhice stilul Luarea deciziilor si Se explica ce, cum, cand
participativ la un nivel ridicat rezolvarea problemelor si unde.
este in intregime
stilul participativ transferata angajatului

Competenta inalta; Motivatie inalta;


Motivatie inalta Competenta scazuta termen scurt  Exista autoritatea
 Exista autoritatea conferita de
EVOLUTIA MANAGEMENTULUI SI ORIENTARILE si controlul paternalism
ACTUALE ALE MANAGEMENTULUI superiorului  Deciziile se iau
ORGANIZATIEI  Deciziile se iau in grup
Caracterul finalist al actiunii manageriale. ierarhic  Deciziile se iau in
Activitatea organizatiei permite realizarea obiectivelor  Deciziile se iau timp
de la eficienta la finalitate. rapid  Se considera
Determinarea nivelului de maturitate a personalului;  Se face complementara
echilibrarea nivelului de competenta al acestuia cu separarea intre viata individuala
nivelul de responsabilitate. viata individuala cu cea
si profesionala profesionala
 Exista competitie  Exista cooperare
intre salariati – intre salariati –
departamente departamente
 Comunicarea  Comunicarea
PRINCIPII : scrisa este cea directa este cea
care da care da stabilitate
Orice actiune este mai buna decat o inactiune. stabilitate  Managerii se
( Orice decizie este mai buna decat o indecizie ).  Managerii isi fac comporta la fel
Nimic nu este mai incorect decat o abordare remarcat statutul ca toti ceilalti
egala a celor care nu sunt egali. prin aspecte salariati
Adaptarea stilului de conducere in functie de exterioare ( case,  Exista intre
nivelul de competenta, maturitate a personalului din masni ) salariat si
cadrul unei orgnizatii.
 Exista intre organizatie
Intotdeuna finalizeaza actiunea ( contractul ).
salariat si stabilite raporturi
organizatie de fidelitate
stabilite raporturi
OBIECTIVE :
de
confidentialitate
AIDA SMART
A – atentie S – specifice
I – interes M – masurabile
D – decizie A – realizabile
MANAGEMENTUL PUBLIC
A – actiune R – realiste
T – time bound
1) Mai multa atentie pt furnizarea unor
servicii bune
2) Mai mult accent pe rezultate si mai
putin pe proceduri
PARALELISM INTRE SCOALA DE MANAGEMENT 3) Mai multa transparenta
ANGLO - SAXONA SI CEA JAPONEZA 4) Abordarea de tip business
 Managementul japonez, ca o componenta a 5) Identificarea si selectarea diferitelor
culturii japoneze, are ca element specific asa- servicii ale administratiei publice –
numitul “ amae” ( starea specifica de PPP-uri
dependenta si intrajutorare care exista intre 6) Continuarea proceselor de
componentii organizatiei cu atasament europenizare
emotional, relatii inter-personale, persoana 7) Descentralizarea in luarea deciziilor
respectiva evitand sa-si asume 8) Mobilitatea personalului
responsabilitati individuale – actiuni proprii, 9) Crearea unor organizatii cu numar
asteptand ca actiunile sefului si initiativa mic de membri
acestuia sa-l procedeze – aceasta este si o 10) Legarea salariului de performanta
forma a coeziunii structurii sociale si a 11) Implicarea populatiei in elaborarea
mentalitatii comportamentului nipon). strategiilor
SCOALA ANGLO- SCOALA JAPONEZA MANAGEMENTUL DE PROIECT
SAXONA  Strategiile sunt - Proiect de investitii
 Startegiile sunt pe termen lung - Proiect de alocare de fonduri
pe termen scurt  Realizarile sunt
 Realizarile sunt evaluate pe Materializarea corelatiilor se obtine din
evaluate pe termen lung prelucrarea informatiilor aferente fiecarui participant
la program in trei faze de lucru : pre-operationale, STRATEGIA ACTUALA MANAGERIALA PENTRU
operationale si post-operationale. UN BIROU DE ARHITECTURA : crearea unei
organizatii cu numar mic de menbri, dinamism,
De regula programele de locuire contin : diversificare, pliere.
I) Operatiuni de constructii, reabilitari si
renovari de locuinte DEZVOLTAREA INSTITUTIONALA SI
II) Amenajari ale zonelor de locuit cu dotari PERFECTIONAREA IN MANAGEMENTUL URBAN
aferente acestora CONTEMPORAN
III) Activitati de intretinere, administrare 1. Dezvoltarea durabila, astfel incat pe termen lung
desfasurate direct de autoritatile publice sa se produca schimbari majore de cultura si
locale sau prin concesionare cu o atitudine in ceea ce priveste utilizarea resurselor
participare financiara, tehnica si/sau de catre populatie si operatorii de piata;
administrativa a acestora. 2. Intarirea capacitatilor institutionale : prin
management eficient, definirea serviciilor publice
FAZELE PROIECTULUI DE ALOCARE DE in raport cu resursele financiare, cu obiectivele
FONDURI : dezvoltarii durabile, precum si cu doleantele si
1. Initierea cerintele comunitatii;
2. Planificarea 3. “Twining municipal” (retea /network) in scopul
3. Implementarea- executia si controlul schimbului de informatii intre municipalitati cu
4. Testarea privire la utilizarea de practice (in managementul
5. Finalizarea/inchiderea urban sau managementul de proiect);
4. Realizarea programelor si proiectelor prin
Demersul arhitectului in realizarea unei relatii optime parteneriat public-privat;
cu beneficiarul, constructorul si autoritatile locale 5. Realizarea acelor programe si proiecte pe care
pentru punerea in executie a proiectului de sectorul privat nu le poate realiza;
arhitectura : 6. Integrarea politicilor atat pe orizontala, pentru a
se realize un efect synergetic simultan intre
sectoare, cat si pe verticala in vederea corelarii si
ARHITECT BENEFICIAR integrarii politicilor de dezvoltare a orasului cu
politicile de dezvoltare ale judetului si ale regiunii
din care face parte
7. Managementul resurselor, ce presupune
integrarea fluxurilor de resurse energetic,
CONSTRUCTOR AUTORITATI material, financiare si umane, integrarea fluxurilor
LOCALE de resurse energetic si material intr-un ciclu
natural;
8. Utilizarea mecanismelor de piata pentru a atinge
tinta durabilitatii, respective emiterea de
reglementari pentru functionarea utilitatilor
publice in sistem de piata, evaluarea investitiilor
dupa criteriu de mediu, luarea in consideratie a
Cazul in care arhitectul devine management de problemelor de mediu la intocmirea bugetului
proiect : local;
9. Descentralizarea managementului in sectorul
energetic;
BENEFICIAR 10. Design-ul durabil architectonic in temeiul caruia
se stabilesc reguli privitoare la materialele de
constructii, design, bioclimatul, densitatea
cladirilor intr-un areal, orientarea spatial a
ARHITECT cladirilor, “structuri verzi” in jurul cladirilor mici cu
(MANAGER eficienta energetica;
DE PROIECT) 11. Realizarea unui program sau proiect fara a afecta
cultura unei comunitati, ori pentru a recupera
mostenirea culturala a unei comunitatii si/sau
traditiile intregii comunitati locale;
12. Interzicerea multiplicarii serviciilor publice, daca
AUTORITATI CONSTRUCTOR acestea nu servesc unei nevoi locale;
LOCALE 13. Fixarea regulilor de utilizare rationala a terenurilor
pentru toate proiectele de dezvoltare in baza
planului de urbanism, instrument de planificare Oranigrama unui birou individual
spatial; de arhitectura
14. Analiza capacitatii tehnice de executie;
15. Evaluarea eficientei utilizarii resurselor financiare
si umane;
16. Evaluarea viabilitatii financiare a unui program

sau proiect prin prisma veniturilor fiscal obtinute;

Tabel Corelatii interdiscplinare in programele de


locuire
-Studiu de caz-
Nu trebuie sa sa te subestimezi in timpul
10 cerinte pentru un management bun dialogului, astfel dai impresia ca nu poti
sa controlezi situatia la care esti supus.
1. Tratati oamenii cu respect Pentru a scapa de stres mergi pe
2. Incurajati oamenii sa coopereze si sa principiul ca nu cauti un job, ci ca esti la
rezolve conflictele interviu pentru a te convinge ca jobul
3. Aratatile ca au influenta asupra propriei respectiv corespunde planului tau
situatii de munca personal, dar incearca sa nu depasesti
4. Laudati-i pentru cea ce fac limitele impuse de angajator.
5. Explicati scopurile organizatiei Fii sigur ca adresezi si tu intrebari.
6. Informati-i despre rolurile lor Interviurile nu se desfasoara in sens unic.
7. Tineti-i la curent Intreband arati ca te-ai gandit serios
8. Ajutati-i sa se dezvolte inainte sa aplici. Intreaba de natura
9. Creati o organizatie in care lucrurile sa jobului, despre oportunitatile de
para usor de facut dezvoltare si despre modalitatile de
10. Folositi cunostintele si talentele lor pregatire pentru personalul nou).
Intreaba cum se incadreaza jobul tau in
structura companiei, despre urmatoarele
Ciclul resurselor umane strategii si cum sa adapteza compania la
noile piete.Acest lucru ii impresioneaza
a. Strategia organizatorica intotdeanu angajatorii,dar nu intreba
b. Obiective despre salariu sau baneficii.
c. Sarcini si responsabilitati Intotdeauna, inainte de a pleca , exprima
d. Personalul inca o data interesul fata de postul dorit.
e. Recrutare si selectie Asta nu inseamna sa spui ceva disperat
f. Stabilirea obiectivelor individual >>> sau fals. Lasa sa se inteleaga ca esti
apreciere/evaluare impresionat de ce ai vazut si ai aflat pana
Recompensare acum, apoi multumeste pentru timpul si
Promovare interesul acordat. Trebuie sa arati inca o
Delegare data ca esti perfsoana potrivita. In cursul
Formare/ indrumare zilei urmatoare poti tr un e-mail prin care
Dezvoltare sa i spui angakatorului cat de interesanta
Destituire a fost discutia. Trebuie sa fii scurt si fara
sa ceri ceva. Nu este doar politicos, dar il
va face sa se gandeasca din nou la tine.
Cum decurge un interviu
TEHNICI DE COMUNICARE
Interviul de angajare este o etapa
importanta in procesul de recrutare care COMUNICAREA ESTE PROCESUL DE
permite angajatorului sa-si faca o TRANSMITERE AL INFORMATIILOR
imagine despre persoana noastra, a. presupune un emitatpor si un
despre personalitatea noastra si sa se receptor
asigure ca suntem persoana potrivita b. presupune un mesaj
pentru jobul propus. Interviul este
momentul unic in care putem demonstra ASCULTAREA ACTIVA
ca dispunem de ompetente si de A. Ascularea atenta –pt a arata ca esti
personalitatea adecvata pentru post, dar atent
si daca postul corespunde cu asteptarile B. Ascularea neutra -pt a arata ca esti
noastre. neutru(utilizarea cuvintelor prept
In primul si in rand este foarte important reactie)
sa ajungi la timp la interviu, daca nu C. Repetarea- reluarea conversatiei,
angajatorul va considera ca nu esti o oblicarea interlocutorului sa ramana
persoana resposabila si punctuala, pe acelasi subiect
intotdeauna prima impresie conteaza. D. Ascultarea pe tip rezumativ
Angajatorul elimina pe cei care dau E. Asculatarea de tip parafraza-
dovada de lipsa de interes si entuziasm, supunerea aceluiasi mesaj cu alte
nu sunt discreti, nu-si controleaza timpul cuvinte
de vorbire, nu asculta. F. Adresarea pe intrebari*conducerea
activitatilor de ascultare.
Sistemul informational Criteriile luate in considerare saunt experienta si
Date si informatii palmaresul realizarilor concurentilor.
- fixe Pentru indeplinirea obligatiilor care ii revin din
-variabile preverile contractului incheiat cu administratia publica
Suporturi locala , reprezentata de primar, antreprenorul
-documentare urban/grupul antreprenorial isi alege o serie de
-rapoarte parteneri pentru realizarea complete si calitativa a
- fisiere obiectivelor stabilite.
Proceduri Antreprenorul este insa singurul interlocutor
- culegere al administratiei publice locale pentru totalitatea
- transmitere interventiilor pe care le poate comporta indeplinirea
- preluare programului de modificari ale starii existente legale d
Mijloace tehnice eintreaga succesiune a lucrarilor achizitionare teren,
-echipamente ealizarea propriu-zisa, calitatea tehnica, sociala,
-retele cultural, economica, montaj financiar, comercializarea
Circuite informationale. amenajarilor realizate, recuperarea si amortizarea
investiilor, realizarea de profit ).
Interventii operationale care constituie
obiectul si continutul principal al ubanismului
TABLOUL DE BORD operational.
Al directie Aceste 3 faze de interventii concretizeaza
Al directorului principal preocupare a uranismului operational:
Al expertului coordonarea tuturor activitatilor care concura la
realizarea scopurilor propuse adaptate si aprobate de
administratia publica locala; ele nu intra in
amanuntele tehnice ale fiecarei actiuni in parte dar
constituie essential ul continutului operational al
ifiecarei amenajari in parte si in total al urbanismului
operational.

FAZA PRE-OPERATIONALA- cuprinde


orientarile de principiu privind zona afectata de
evenimentele operatiuni de amenajare viitoare.
1. Studii documentare de motivare
constand intr-o abordare urbanistica
globala pentru a perciza si a ierarhiza
problemele existente si a furniza
agumente pentru decizii si parteneri
potentiali. O monografie a zonei care
contine istoria locurilor , traditii,
Urbanismul operational caracteristici ale populatiei, profesiuni si
Administratia publica locala este cea care ia
ocuptiilor, specificul cultural si etnic poate
decizia de a efectua o activitat de amenajare urbana
de amploare care afecteaza situatia existent a fi utla.
mediului natural si a mediului antropic.
Initiativa poate proveni insa fie de la 2. Actualizarea sistemului informational al
administratia publica locala, fie de la un grup sau o zonei in cazul in care acesta exista sau
asociatie a locuitorilor, fie de la un grup particular crearea lui prin controlul si validarea
specializat professional in acest domeniu. datelor existente , culegrea unor date noi
Pentru a coordona si administra activitatea, si automatizarea in vederea utilizarii
administratia locala angajeaza un antreprenor
curente.
urban(amenageur urbain, urban developer) care
poate fi o persoana , un grup sau o institutie
3. Studiul de fezabilitate carev sa precizeze
publica/particulara.
ANGAJAMENTUL poate fi realizat: limitele fizice ale amenajarii , a bazei
-direct , prin solicitare si tratative juridice existente si a completarii ei pe
-prin organizarea unui concurs intre mai multe grupuri plan local , restrictii si platform financiare
de proiectanti-coordonatori organizatori, publici sau ca si procedure administrative.
pariculari.
4. Studiul de impact asupra mediului natural La sfarsitul fazei operationale amenajarea exista si
si antropic cu precizara caracteristicilor intra treptat in exploatare. Are mai multe component
afectate , cuantificarea, deteminarea dintre care:
A. Componenta funciara. Se porneste de
impactelor positive/negative si masuri
la o parcelare existent pentru a se ajunge
pentru maximizarea impactelor pozitive si
la un decupaj nou al terenului care este
minimalizarea celor negative.
conform planurilor de amenajare. Aceasta
5. Ancheta privind servitutiile care pot regrupare merge deseori de la parcele
aparea in zona, care ar putea limita mici catre regrupare si obtinere a unor
interventiile necesare sau ar prelungii parcele mai mari.
durata obtinerii avizelor si aprobarile Aspecte principale:
- Achizitionarea terenurilor prin
pentru desfasurara lucrarilor propriu-
zise(zona istorica, restrictii arheologice, negocieri
- Pregatirea dosarelor pentru cazurile
protejarea unor factori de mediu)
de utilitate publica si modificarea
6. Studiu de piata s=cu referire la tipul si parcelarii existente
caracteristicile amenajarii prevazute (tipul - Procedure de expropriere in cazurile
cladirilor, nivelul de dotare, costuri de in care aceasta este necesara
proictare si constructive , posibilitatea de - Mutarea provizorie sau definitive a
a le vinde sau inchiria) locatarilor, cu atentie pentru
persoanele si familiile asistate social
7. Studiul bilantului territorial propus si - Instalarea in conditii noi echivalente
incadrarea in zona mai larga cu cele prealabile a activitatilor
productive si comerciale existente in
8. Studiul retelei stradale existente zona
(accesibilitate , stationare, fluent - Cedari si schimburi de proprietati
circulartie, deplasari pietonale,mobilier (teren, cladiri,etc)
urban specific) - Negocieri pentru preluarea unor
ipoteci, modificari cadastrale ale
9. Definirea necesitatilor de transport in regimului de proprietate.
comun si scheme de traffic - Solutionarea aspectelor juridice de
vanzare-cumparare, cedari si
10. Studiul amplasamentului si al peisajului schimburi de terenuri sau proprietati
(zone verzi, valorificarea ounctelor de - Preluarea si urmarirea obligatiilor
atractie, insotire ,iluminare). financiare ale proprietarilor existenti
si viitori
11. Analiza retelelor existente de
- Definirea modificarilor aduse
infrastructura (apa, enrgie electrica, termica, gaze,
canalizare, deseuri); securitatea tehnica si protectia proprietatii publice
impotriva riscurilor de accidente si calamitati. B. Componenta conceptia urbanistica:
12. Pregatirea montajului financiar, cote de Urbanistii sunt parteneri absolute
participare la investitii, credite, bilant general necesari. Aspecte Functionale :
estimative, esalonare in timp. - Accesibilitatea se defineste prin
13. Analiza incadrarii in contextual capacitatea totala de patrundere,
regulamentar al zonei (CUT, POT) stationare si transit prin zona,
14. Analiza dificultatilor funciare (modificarea pietonal sau cu toate mijloacele de
lotizarii, declarari de utilitate publica, exproprieri, circulatie pentru personae si
recazari provizorii, mutari)
15. Primele contacte cu reprezentantii produse. Amenajarea unei anumite
populatiei locale, asociatiilor existente; anchete si zone nu poate fi conceputa fara
sondaje de opinie, consultare, comunicare, prezentari realizarea unei accesibilitati
pentru consilierii locali si alte personae alese de satisfacatoare. Trebuie tinut seama
populatia locala (liderii locali). ca o accesibilitate sporita dar
Faza Operationala - reprezinta continuarea singular limitata la zona amenajata
fireasca a elementelor pre-operationale dar se
dar inconjurata de sectoare sau
deosebesc de acestea prin elemente de concretizare
avand drept consecinte modificari fizice substantiale. tronsoane cu accesibilitate redusa nu
face decat sa genereze aglomeratie component tehnica a fazei operationale
si blocare a traficulu, reducand in poate fi tratata in 3 functiuni:
final mobilitatea. - Coordonarea in calitate de
- Modul de percepere a ambientului delegate imputernicit al
urban de catre locuitori sau beneficiarului;
trecatori. Kevin Lynch masoara  Identificarea terenurilor si
perceperea peisajului urban prin cinci afectarea lor exacta cantitativa si
elemente caracteristice: calitativa;
 Culoarele axelor de deplasare  Alegerea proiectantilor si
(trotuare, alei, coridoare de definirea atributiilor, consultari,
transport in comun, carosabil) faze si etape;
inclusive intersectiile dirijate;  Stabilirea biroului independent de
 Limitele (aliniamentele de control si asigurarea pe toata
separare ntre folosinte diferite durata desfasurarii lucrarilor
cum ar fi zidurile, lizierele (procedura obligatory in multe
parcurilor, garduri si tari);
imprejmuiri,malurile apelor  Negocierea atribuirii contractelor
curgatoare, canalelor si oglinzilor de executie;
de ape statatoare);  Declararea deschiderii
 Cartierele mai mult sau mai putin activitatilor pe santiere si a
delimitate, cu specificul lor; terminarii lor;
 Nodurile, punctele sau zonele  Urmarirea executarii lucrarilor
obligate de trecere (poduri, (termene, costuri, calitate,
tunele, gari, spatii de metro, etc.) controlul securitatii lucrarilor
 Reperele elemente natural sau efectute);
construite care sunt puncte de  Receptia si predarea
referinta si orientare ale orasului: beneficiarului.
turnuri, monumente, etc. - Coordonarea lucrarilor de
- Nivelul de urbanitate. Orasul exista infrastructura: canalizare,
si trebuie sa functioneze pentru a alimentare cu apa potabila si rezerva
satisface necesitatile obiective ale pentru incendii, energie electrica,
locuitorilor sai; aceste necesitati gaze, telecomunicatii, iluminat public,
evolueaza rapid deci orasul trebuie securitate incendii, retele
sa fie pregatit sa se adapteze la complementare – termoficare, aer
evolutii rapide, satisfacute prin noi conditionat etc.;
tipuri de servicii, institutii si moduri de - Coordonarea tuturor firmelor de
ocupare a terenului; este necesara constructive propriu-zise: cladiri,
existent unor reserve de terenuri. constructii hidrotehnice, cai de
C. Componenta tehnica. Antreprenorul este comunicatii etc.
si coordonatorul retelelor de Interventia antreprenorului este de 2 tipuri
infrastructura urbana si echipare distincte:
tehnica aferente amenajarii realizate; de - Una se refera la relatiile cu promotorii
pe alta parte antreprenorul coordoneaza particulari, cei care isi asuma
ansamblul interventiilor effectuate de aspectele financiare si comerciale ale
intreprinderile carora administratia locala partii din interventie care le-a fost
le-a concesionat serviciile si retelele concesionata;
- Cealalta priveste activitatea
publica (regii autonome) si de catre
intreprinderile de constructii propriu-zise intreprinderilor contractate direct
care realizeaza cladirile proiectate. La pentru executarea unor constructii
aceasta ipostaza se adauga care intra in circuitul administratiei
prerogativele pe care administratia publice locale si care urmeaza a fi
publica locala, beneficiarul amenajarii, le- exploatate direct de catre serviciile
a transferat antreprenorului. Deci, publice: scoli, spitale, policlinici,
locuinte sociale, dotari cultural, etc.
D. Component comerciala cuprinde: 10. Intreprinderile concesionare pentru
- Elaborarea unei politici de marketing executarea lucrarilor propriu-zise
adaptate fiecarei amenajari in parte. 11. Tipologia constructiilor si suprafetele
Concurenta puternica intre orase, aferente
unitati teritoriale si chiar la nivel 12. Terenul, situare, proprietary, conditii
international determina necesitatea de utilizare, documente justificative
de a trata, a negocia cu diferiti existente- elemente de cadastru
promotori, constructori si investitori 13. CU si AC
14. Modul de adjudecare al lucrarilor de
publici sau particulari;
- Promovarea vanzarilor propriu-zise, constructive
15. Planificarea activitatii e constructive
inchirierea sau utilizarea in comun de 16. Finantarea; modul si sursele
catre clienti si beneficiar. montajului- investitii, credite, subventii
E. Componenta comunicare. Orice 17. Costuri – teren, lucrari, onorarii
amenajare insotita de modificari ale 18. Comercializare, structura preturilor de
situatiei existente necesita consulatrea vanzare, inchiriere, alte tipuri de
populatiei, prealabila sip e parcursul contractare
interventiilor. Consultarea se refera la: 19. Principalele caracteristici tehnice
- Alesii locali (consilieri, primary, identificabile
deputati, senatori); 20. Sistemele de securitate in exploatare
- Asociatii de diverse profile; – incendii, explozii, alte calamitati
- Personae cu prestigiu si influenta in natural
zona. 21. Gestiunea si intretinerea amenajarii
F. Componenta preintampinarea
accidentelor si siguranta in exploatare SITUATIA SOCIALA GENERALA
contine in afara masurilor obligatorii de Odata identificate necesitatile si stabilite
protective a muncii si preocuparea pentru obiectivele ce urmeaza a fi îndeplinite trebuie initiat
proiectul. Pasii caracteristici fazei de initiere a
modul in care la terminarea lucrarilor se
proiectului sunt urmatorii:
va face integrarea populatiei ramase in 1. Stabilirea ideilor noi de proiecte care au la
zona si a celei nou-venite in conditiile baza probleme reale;
schimbate. 2. Stabilirea „marimii nevoii” pentru
demararea fiecarui proiect;
Faza post-operationala 3. Estimarea termenului limita de derulare si
In cazuri frecvente antreprenorul urban este bugetului pentru fiecare proiect;
angajat inca de la inceputul ativitatii, prin 4. Estimarea FEZABILITATII (presupuneri)
contractual initial, in urmarirea evolutiei fiecarui proiect - trebuie verificata:
amenajarii si dupa incheierea fazei legalitatea: statutul juridic si
operationale, deci dupa terminarea lucrarilor financiar al aplicantului / partenerilor,
prevazute. In alte cazuri necesitatea documente de proprietate,
continuarii activitatii acestuia in faza post- contracte/declaratii de parteneriat,
operationala devine evidenta. impartialitatea etc
Procedee si tehnici specific urbanismului oportunitatea: cât de necesar este
operational proiectul?
1. Grafice de planificare eficienta: cât de mult amelioreaza
2. Fise tehnice de prezentare rezumativa a proiectul problema identificata?
amenajarii urbane. eficacitatea: care este maximum
1. titlul si amplasarea amenajarii de rezultate ce se pot obtine cu fondurile
2. beneficiarul alocate?
3. antreprenorul 5. Estimarea riscului de esec al fiecarui
4. coordonatorul proiectarii proiect;
5. autorul studiului funciar 6. Cererea opiniei potentialilor membri ai
6. autorul studiului geotehnic echipei si potentialilor beneficiari ai proiectelor;
7. biroul de control 7. Stabilirea proiectului/proiectelor
8. autorul lucrarilor topografice si de PRIORITARE;
cadastru Dupa parcurgerea acestor pasi veti avea
9. autorii proiectelor de executie. imaginea analizei SWOT cu ajutorul careia veti
decide daca veti demara întocmirea proiectului.
Analiza SWOT reprezinta o analiza a S – punctelor
tari, W – punctelor slabe, O – oportunitatilor, T –
amenintarilor (posibilelor riscuri) ale proiectului.
PUNCTE TARI: resurse sau capacitati care ar
putea fi activate efectiv pentru a atinge
obiectivele aprobate.
OPORTUNITATI: orice situatie favorabila care
poate fi tranformat a într-o valoare ce poate
concura la atingerea obiectivelor.

PUNCTE SLABE: insuficiente care limiteaza


posibilitatile de atingere a obiectivelor.
AMENINTARI: orice situatie defavorabila din
mediul extern care ar putea constitui o amenin
tare în atingerea obiectivelor.
Cel mai puternic mesaj transmis de analiza
SWOT este acela ca, indiferent de actiunile stabilite,
procesul decizional ar trebui sa includa urmatoarele
elemente: construieste pe Punctele Tari, elimina
Punctele Slabe, exploateaza Oportunitatile,
îndeparteaza Amenintarile.
Tehnica SWOT de discutie/analiza si
cercetare se bazeaza pe tehnica „brainstorming” care
s-ar traduce printro
discutie între persoanele implicate în
activitatea de planificare. Este o tehnica aplicabila
oricarui colectiv
sub forma unui exercitiu cu scopul analizarii
posibilitatii de reusita a unui proiect (de ex. fiecare
membru identifica un punct tare, un punct slab, o
oportunitate, o posibila amenintare).

1. DETERMINANTII UNEI AFACERI


reprezinta elementele care sustin potentialul
unei organizatii pentru ca aceasta sa fie
performanta în lumea afacerilor. În fig. 1 se
prezinta schema acestor factori.

S-ar putea să vă placă și