Sunteți pe pagina 1din 4

Îngrijire colectivă/de grup

1) Multe dintre lucrurile care se aşteaptă de la liderii de grupuri mici să le facă cu grupurile lor
(învăţare, relaţionare, închinare, slujire, evanghelizare) ar trebui modelate şi experimentate în
contextul echipei de lucru. Probabil nu vor fi făcute cu aceeaşi frecvenţă ca şi cu grupurile mici, dar
este important ca echipa să facă activităţile pe care îşi încurajează grupurile să le facă. Acestea pot fi
făcute în aceleaşi moduri deja prezentate şi asemenea exemplelor date.

2) Drept urmare, întâlnirile obişnuite ale echipei de lucru vor fi necesare pentru: rugăciune,
închinare, studiu biblic, dare de socoteală, formarea deprinderilor, evaluare, planificarea grupurilor
mici şi a oricăror activităţi cu grupul mare pentru a ajuta grupurile mici. (Evaluaţi echilibrul dintre
Învăţare, Relaţionare, Închinare, Slujire, Evanghelizare şi sănătatea lor atât la activităţile grupului mic
cât şi la grupul mare)

În timpul acestor întâlniri, formarea abilităţilor ar putea include: cum să planifice, sa conducă, sa
păstorească şi sa evalueze grupul lor mic. Cum să predea creativ şi empiric. Cum să consilieze o
persoană cu probleme. Cum să-i contacteze pe necreştini sau să împărtăşească evanghelia. Cum să
conducă o discuţie în grup mic şi să pună întrebări bune. Cum să conducă activităţi specifice (muzică,
jocuri, teatru etc.) Cum să se roage sau să citească din Biblie. Toate aceste lucruri şi altele. ŞI cum să
reproducă aceste lucruri în vieţile celor din grupul mic (ucenicii lor).

3) Cel puţin o dată pe an liderul ar trebui să încerce să plece cu liderii de grupuri mici pentru cel puţin
un week-end pentru a construi relaţii, pentru a forma viziunea pentru anul următor de lucru,
rugăciune şi închinare împreună, sărbătorind împreună şi pentru efectuarea instruirilor pentru
formarea abilităţilor necesare în următorul an.

Îngrijire individuală

1) Rugăciune împreună, telefoane, bileţele de încurajare, cărţi/casete, dare de socoteală pentru


obiectivele de creştere personală, evaluarea grupului mic.(Ajutaţi-i în mod continuu să evalueze şi să
planifice Învăţarea, Relaţionarea, Închinarea, Slujirea, Evanghelizarea în grupul mic pe care îl
păstoresc.)

2) Vizitează fiecare grup mic în diferite momente pentru a încuraja grupul şi pentru a-l vedea pe
liderul de grup mic şi grupul în acţiune. Pe măsură ce liderul echipei îşi formează liderii de grupuri
mici, e important ca el să vorbească pe baza observaţiei directe a felului în care este condus şi îngrijit
grupul mic.

3) Este de asemenea important ca liderul să pună la dispoziţie resursele necesare pentru a-şi ajuta
echipa să aibă succes. Acestea pot fi echipament, materiale, finanţe etc.
Discutaţi.

De reţinut

Nu este important doar ceea ce fac liderul cu echipa, ci şi unde şi cum fac este un lucru important.
Vorbiţi despre importanţa consecvenţei, mediului, experienţei şi exemplului.

Este important pentru liderii de grupuri mici să înţeleagă că grupurile lor vor trece aproape
întotdeauna prin diferite stadii de dezvoltare, crescând de la un nivel de maturitate mai scăzut la un
nivel de maturitate mai ridicat. Aceste diferite nivele vor necesita sensibilitate din partea liderului la
nevoile grupului mic, astfel încât să se poată pune accent pe învăţătura, îngrijirea şi experienţa
potrivită pentru a întâmpina aceste nevoi.

Fiecare lider de grup mic ar trebui să aibă unul sau doi „asistenţi” pe care el/ea îi instruieşte pentru a
fi viitori lideri de grupuri mici. Având această intenţie în minte, noi lideri de grupuri mici şi noi
asistenţi sunt ridicaţi în fiecare an, permiţând astfel lucrării să crească şi să îngrijească de un număr
mai mare de oameni şi să-i îngrijească într-un mod mai adânc.

Fiecare lider de grup mic caută să se reproducă în viaţa fiecărei persoane din grupul lui şi să
multiplice întregul grup prin acest proces. Un grup mic sănătos este acela care e „forţat” să înceapă
un grup mic nou pentru că are prea mulţi lideri maturi şi mai mulţi noi credincioşi şi contacte cu
necreştini care trebuie îngrijiţi. Un astfel de grup face ucenici care pot face ucenici!

Discutaţi.

Câteva întrebări la care să te gândeşti

Cât timp petreci cu echipa de lucru/de lideri de grupuri mici?

Ce faceţi când vă întâlniţi?

Ce faci cu sau pentru ei personal/individual?

Care sunt responsabilităţile lor obişnuite?

Conduc (îngrijesc) ei un grup mic sau ajută la conducerea (îngrijirea) unui grup mic?
Ce fac ei cu grupurile lor mici în mod consecvent?

Pe cine aţi adăugat la echipa de lucru în acest an?

În cine investeşti ca să te înlocuiască?

Cine te ucenicizează pe tine?

Îngrijire colectivă/de grup

1) Multe dintre lucrurile care se aşteaptă de la liderii de grupuri mici să le facă cu grupurile lor
(învăţare, relaţionare, închinare, slujire, evanghelizare) ar trebui modelate şi experimentate în
contextul echipei de lucru. Probabil nu vor fi făcute cu aceeaşi frecvenţă ca şi cu grupurile mici,
dar este important ca echipa să facă activităţile pe care îşi încurajează grupurile să le facă.
Acestea pot fi făcute în aceleaşi moduri deja prezentate şi asemenea exemplelor date.

2) Drept urmare, întâlnirile obişnuite ale echipei de lucru vor fi necesare pentru: rugăciune,
închinare, studiu biblic, dare de socoteală, formarea deprinderilor, evaluare, planificarea
grupurilor mici şi a oricăror activităţi cu grupul mare pentru a ajuta grupurile mici. (Evaluaţi
echilibrul dintre Învăţare, Relaţionare, Închinare, Slujire, Evanghelizare şi sănătatea lor atât la
activităţile grupului mic cât şi la grupul mare)

În timpul acestor întâlniri, formarea abilităţilor ar putea include: cum să planifice, sa conducă,
sa păstorească şi sa evalueze grupul lor mic. Cum să predea creativ şi empiric. Cum să
consilieze o persoană cu probleme. Cum să-i contacteze pe necreştini sau să împărtăşească
evanghelia. Cum să conducă o discuţie în grup mic şi să pună întrebări bune. Cum să conducă
activităţi specifice (muzică, jocuri, teatru etc.) Cum să se roage sau să citească din Biblie. Toate
aceste lucruri şi altele. ŞI cum să reproducă aceste lucruri în vieţile celor din grupul mic
(ucenicii lor).

3) Cel puţin o dată pe an liderul ar trebui să încerce să plece cu liderii de grupuri mici pentru
cel puţin un week-end pentru a construi relaţii, pentru a forma viziunea pentru anul următor de
lucru, rugăciune şi închinare împreună, sărbătorind împreună şi pentru efectuarea instruirilor
pentru formarea abilităţilor necesare în următorul an.

Îngrijire individuală

1) Rugăciune împreună, telefoane, bileţele de încurajare, cărţi/casete, dare de socoteală pentru


obiectivele de creştere personală, evaluarea grupului mic.(Ajutaţi-i în mod continuu să evalueze
şi să planifice Învăţarea, Relaţionarea, Închinarea, Slujirea, Evanghelizarea în grupul mic pe
care îl păstoresc.)

2) Vizitează fiecare grup mic în diferite momente pentru a încuraja grupul şi pentru a-l vedea
pe liderul de grup mic şi grupul în acţiune. Pe măsură ce liderul echipei îşi formează liderii de
grupuri mici, e important ca el să vorbească pe baza observaţiei directe a felului în care este
condus şi îngrijit grupul mic.
3) Este de asemenea important ca liderul să pună la dispoziţie resursele necesare pentru a-şi
ajuta echipa să aibă succes. Acestea pot fi echipament, materiale, finanţe etc.
Discutaţi.

De reţinut

Nu este important doar ceea ce fac liderul cu echipa, ci şi unde şi cum fac este un lucru
important. Vorbiţi despre importanţa consecvenţei, mediului, experienţei şi exemplului.
Este important pentru liderii de grupuri mici să înţeleagă că grupurile lor vor trece aproape
întotdeauna prin diferite stadii de dezvoltare, crescând de la un nivel de maturitate mai scăzut
la un nivel de maturitate mai ridicat. Aceste diferite nivele vor necesita sensibilitate din partea
liderului la nevoile grupului mic, astfel încât să se poată pune accent pe învăţătura, îngrijirea şi
experienţa potrivită pentru a întâmpina aceste nevoi.

Fiecare lider de grup mic ar trebui să aibă unul sau doi „asistenţi” pe care el/ea îi instruieşte
pentru a fi viitori lideri de grupuri mici. Având această intenţie în minte, noi lideri de grupuri
mici şi noi asistenţi sunt ridicaţi în fiecare an, permiţând astfel lucrării să crească şi să
îngrijească de un număr mai mare de oameni şi să-i îngrijească într-un mod mai adânc.

Fiecare lider de grup mic caută să se reproducă în viaţa fiecărei persoane din grupul lui şi să
multiplice întregul grup prin acest proces. Un grup mic sănătos este acela care e „forţat” să
înceapă un grup mic nou pentru că are prea mulţi lideri maturi şi mai mulţi noi credincioşi şi
contacte cu necreştini care trebuie îngrijiţi. Un astfel de grup face ucenici care pot face ucenici!
Discutaţi.

Câteva întrebări la care să te gândeşti

Cât timp petreci cu echipa de lucru/de lideri de grupuri mici?

Ce faceţi când vă întâlniţi?

Ce faci cu sau pentru ei personal/individual?

Care sunt responsabilităţile lor obişnuite?

Conduc (îngrijesc) ei un grup mic sau ajută la conducerea (îngrijirea) unui grup mic?

Ce fac ei cu grupurile lor mici în mod consecvent?

Pe cine aţi adăugat la echipa de lucru în acest an?

În cine investeşti ca să te înlocuiască?

Cine te ucenicizează pe tine?