Sunteți pe pagina 1din 4

Argumente pentru grupurile mici holistice

Christian Schwarz – „Dezvoltarea naturală a bisericii”/ „Natural Church Development”


(investigaţii în 1000 de biserici din 33 de ţări)

„Grupurile mici holistice sunt locul natural al creştinilor unde învaţă să-i slujească pe ceilalţi,
atât din grup cât şi din afară, cu darurile lor spirituale. Multiplicarea planificată a grupurilor
mici este posibilă prin dezvoltarea continuă a liderilor ca şi produs secundar al vieţii normale
de grup.”
„O mare parte din esenţa adevăratei vieţi a bisericii se realizează în grupuri mici.”
„Dacă ar fi să identificăm un principiu ca fiind „cel mai important”…deşi cercetarea noastră
arată că interacţiunea tuturor elementelor de bază sunt importante, atunci, fără nici o îndoială,
acesta ar fi multiplicarea grupurilor mici.”

Bill Hybels – Biserica Willow Creek (18.000 persoane în 2700 de grupuri mici)

„Învăţătura biblică creativă, ce determină înaintarea şi cea dinamică reprezintă un element


esenţial al creşterii, dar viaţă transformată pe termen lung apare rar în lipsa dragostei şi dării
de socoteală care pot exista doar, faţă în faţă, în cadrul grupului mic.”

„Acum, cu un sistem de grupuri mici instalat care produce în mod constant noi lideri, avem un
sistem de ucenicizare eficace, perpetuu, care asigură îngrijire pastorală hrănitoare care poate
fi oferită doar în cadrul grupului mic.”

„Noi credem că schimbarea vieţii se produce cel mai bine în grupuri mici.” (Din
„Redescoperirea bisericii” /”Redescovering Church”)

„În 1992, am început să ne schimbăm dintr-o biserică în care grupurile mici erau opţionale
într-o biserică în care grupurile mici definesc strategia esenţială de organizare. Willow Creek
a plecat de la fi o biserică cu grupuri mici – acest lucru însemnând că grupurile mici
reprezentau unul dintre programele noastre – la a fi o biserică din grupuri mici. Am devenit
un trup de biserică ce are un schelet de grupuri mici.” (din „Construind o biserică de grupuri
mici” /”Building a Church of Small Groups” de Bill Donahue şi Russ Robinson)

„În lume, astăzi, chiar mai mult peste ocean (decât în America), viaţa sănătoasă a bisericii se
construieşte în jurul celulelor (grupuri mici), comunităţi de bază de creştini care permit
oamenilor lui Dumnezeu să stea laolaltă, responsabili unul faţă şi pentru ceilalţi. În ele găsim
oameni cărora le pasă unii de ceilalţi, acceptând darea de socoteală şi responsabilitatea faţă şi
pentru ceilalţi, practicând darurile Duhului Sfânt.” Ralph Heighbour, Jr.

„Cred că grupul mic în cadrul întregului este fundaţia cea mai importantă strategic pentru
formarea şi asimilarea spirituală, pentru dezvoltarea evanghelizării şi conducerii, pentru cele
mai importante roluri pe care le-a cerut Dumnezeu în biserică”. Carl George – „Pregăteşte-ţi
biserica pentru viitor”/”Prepare Your Church for the Future”

Ucenicizarea în grupuri mici nu a fost doar o „parte” a strategiei lui Christos, ci a fost chiar la
temelia strategiei lui Christos. Cea mai mare parte din ceea ce a făcut Isus a fost cu şi pentru
grupul lui mic de ucenici, care, mai apoi au reprodus aceasta în vieţile grupurilor mici de
credincioşi care au devenit biserica primară.
Ce idei sau întrebări apar imediat după aceste comentarii? Discutaţi.
În istorie
Secolul al patrulea – Formalizarea bisericii. Renunţarea la grupurile mici şi la preoţia tuturor
credincioşilor.

Reforma – „Din punct de vedere istoric, o reinstaurare a folosirii grupurilor mici a însoţit
aproape fiecare trezire cunoscută” – Plueddemann

„Chiar înainte de secolul al cincisprezecelea, ceva a început să schimbe biserica. Rezultatul a


fost o succesiune de treziri spirituale în care grupurile mici fie au constituit punctul de
început, au devenit catalizatori puternici ai ei, fie au devenit medii hrănitoare în timpul
trezirilor.” – J. Edwin Orr

Exemplul anabaptiştilor, al lui Zinzendorf şi ai moravienilor, Wesley/ metodismul şi alţii.

Trezirea din secolul al 18-lea iniţiată de Wesley este în mare măsură atribuită organizării
convertiţilor în grupuri mici de câte 10, fiecare cu propriul lider. Mai bine de 300.000 de
oameni au fost organizaţi în aceste grupuri mici în case.

Caracteristicile/ Aşteptările de la grupurile mici ale lui Wesley:

Mărturisire Predici
Laudă Studiu biblic
Rugăciune Purtarea poverilor
Mulţumire Slujire şi căutarea săracilor
Dărnicie Evanghelizare
Reproducere/ Multiplicare

Care dintre aşteptările de pe listă sunt diferite de cele ale majorităţii grupurilor mici în care ai
participat?
Discutaţi.

Este biblic? Ce vedem în Biblie?


Vechiul Testament: Moise/ Ietro: Exod 18:17-21

Evanghelii: Isus cu ucenicii Săi

Noul Testament: Faptele Apostolilor 2:46, 5:42, 8:1-3, 20:20/ Romani 16:3-5/ Filimon 1-2

Vezi o subliniere intenţionată a grupului mic în Scriptură sau nu a fost intenţionată?

Crezi că există suficient suport biblic pentru ucenicizarea în grupuri mici pentru a o
transforma în strategia călăuzitoare a grupului sau bisericii tale?

La ce concluzii ai ajuns (dacă ai ajuns la vre-una) acum când ai auzit despre influenţa
grupurilor mici în contextul biblic, istoric şi cel al zilelor noastre?
Discutaţi.
Principiul lui Isus

Care au fost ultimele instrucţiuni ale lui Isus? (faceţi ucenici)

De ce nu le-a dat mai multe informaţii despre cum să facă acest lucru? (L-au urmărit pe El
făcându-l şi au experimentat şi ei aceasta timp de trei ani).

Ce au observat şi experimentat? Ce au făcut? Cât de des au făcut-o? Cu cine au făcut aceste


lucruri?

Discutaţi.

Priveşte în cartea Matei şi încearcă să identifici şi alte tipare/modele la Isus cu ucenicii Săi.
Ce? Unde? Cât de des? Cu cine? Apoi discutaţi.

Eşti de acord că vedem modele de învăţare, relaţionare, rugăciune/închinare, slujire şi


evanghelizare?

Discutaţi lucrarea „Isus cu ucenicii Săi”

Dacă ar trebui să începi „să faci ucenici” după cum vezi în exemplul lui Isus, cum ai face
acest lucru? ( Ce? Unde? Când? Cu cine?)

Cum ai încerca mai apoi să reproduci aceasta pe o scară mai mare? Aceasta a fost provocarea
la care cei 11 apostoli au trebuit să facă faţă când 3000 de noi credincioşi au fost adăugaţi
bisericii primare şi mulţi alţii au urmat imediat.

Ce vedem că se dezvoltă din faptul că ucenicii au înţeles


experienţa lor cu Isus?

Priorităţile şi convingerile ce pot fi observate la biserica primară par a fi aceleaşi priorităţi


despre care citim în Evanghelii în interacţiunile lui Isus cu ucenicii şi îngrijirea lor. Ucenicii
au continuat să pună în practică ce au văzut şi învăţat în primul lor grup mic cu Isus.

Biserica a crescut de la 120 de persoane la peste 3000. Cum puteau fi îngrijiţi aceştia? Fapte
2:42-46 ne oferă o imagine a felului în care credincioşii erau îngrijiţi şi învăţaţi despre
importanţa atât a grupurilor mici în case cât şi a întâlnirilor în grupuri mari.

„Ei stăruiau în învăţătura apostolilor, în legătura frăţească, în frângerea pâinii şi în


rugăciuni. Fiecare era plin de frică şi prin apostoli se făceau multe minuni şi semne. Toţi
cei ce credeau erau împreună la un loc şi aveau toate de obşte. Îşi vindeau ogoarele şi
averile şi banii îi împărţeau între toţi, după nevoile fiecăruia. Toţi împreună erau
nelipsiţi de la Templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă şi luau hrana cu bucurie şi
curăţie de inimă. Ei lăudau pe Dumnezeu şi erau plăcuţi înaintea întregului norod. Şi
Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi.”
Poţi să identifici în acest pasaj aceleaşi priorităţi pe care le-am văzut în ucenicizarea făcută de
Isus în Matei? (învăţare, relaţii, rugăciune/închinare, slujire, evanghelizare) Discutaţi.
Biserica primară

Din ceea ce cunoaştem despre biserica primară, se pare că grupurile mici completau întâlnirile
în grupuri mari care erau ţinute în Templu. Grupurile din case puteau oferi un mediu mai
eficient pentru predare/învăţare, relaţii mai adânci şi dare de socoteală, rugăciune mai
personală şi specifică, o formă de evanghelizare mai naturală şi relaţională şi o structură mai
eficientă pentru a sluji şi pentru a întâmpina nevoile pe care le vedeau în jurul lor.

Acestea sunt lucruri dificil de organizat sau încurajat într-un grup mare de oameni sau într-un
cadru mai formal. Biserica primară urma „Principiul lui Isus” pe care l-au înţeles foarte bine.

Întrebări înrudite

Pot învăţarea, relaţionarea, slujirea şi evanghelizarea reale şi eficiente să aibă loc fără grupuri
mici? Credeţi că pot fi mai eficiente în grupurile mici?

Discutaţi pe scurt în ce contexte aţi văzut cea mai eficientă învăţare, relaţionare, slujire şi
evanghelizare. Care au fost factorii cheie implicaţi?

Este posibil pentru o biserică sau o lucrare să realizeze o ucenicizare şi multiplicare


semnificantă şi pe termen lung fără vreo formă de îngrijire în cadrul grupului mic?

De ce se zbat sau eşuează adesea grupurile mici?

 Programe tradiţionale şi structuri care creează o lipsă de dorinţă de a face ceva nou sau
diferit
 Angajament parţial. Existenţa unei biserici sau grup cu grupuri mici mai degrabă decât
o biserică de grupuri mici. Grupurile mici sunt privite ca fiind doar un alt program,
ceea ce e opţional.
 Program încărcat. Lipsa dorinţei de angajament la munca grea şi timpul necesar pentru
a îngriji de oameni într-un mod adânc şi consistent. (Nu există scurtături în
ucenicizarea eficientă!)
 Organizare slabă
 Conducere slabă
 Instruire slabă
 Îngrijire slabă pentru liderii de grupuri mici.(Calitatea îngrijirii oferite liderilor de
grupuri mici va determina sănătatea şi creşterea lucrării)

În urma a ceea ce s-a discutat din perspectivă biblică, istorică şi contemporană, este clar că
problema grupurilor mici care se zbat nu se datorează structurii grupului mic, ci implementării
principiilor pe care le vedem în lucrarea lui Isus şi în biserica primară.