Sunteți pe pagina 1din 11

U1.

1-C3

Competenta de a invata(Ainvata sa inveti)


Învăţarea pe termen lung: învăţarea centrata pe ideea de Autoperfecţionare

Puncte de învăţare
Identificarea
Punctele forte sau slabe, personale
Accentul va trebui întotdeauna sa cada pe cele forte; oricare persoana dispune de resurse
interioare care o ajuta sa reuşească in viata. Este foarte probabil ca instructorul dorească sa
enunţe acest lucru si sa sublinieze faptul ca in momentul in care lucram cu ceilalţi putem sa
încercam sa aducem la lumina punctele forte ale acestora.

Calităţile cursantului lider de grup


Acest gen de activitate este extrem de bine orientat. Este probabil ca instructorul sa le solicite
cursanţilor sa listeze cele mai importante calităţi care cred ei ca i-ar caracteriza. Instructorul
trebuie sa sublinieze faptul ca nu toţi cursanţii au acelaşi gen de calităţi.

Conectarea/Legătura
Emisfera dreapta/Emisfera stânga/Întregul creier
Texte extrem de savante evidentiaza faptul ca oamenii utilizează ambele emisfere ale
creierului; pe măsura ce educaţia se desavarseste reiese ca din ce in ce mai mult ambele
emisfere ale creierului sunt implicate in crea rea si aplicarea de strategii existenţiale.
Emisfera dreapta a creierului este răspunzătoare de luarea notiţelor, ascultarea muzicii pe
parcursul invatarii sau cititului cu voce tare.
In schimb, emisfera stânga conţine aptitudinile necesare pentru impartirea zonelor de interes,
realizarea acţiunilor, diverse activitati si observarea celorlalţi.

Aplicarea
Utilizarea stilului personal de invatare
Acesta activitate este extrem de utila deoarece oferă o gama larga de strategii: cursanţii ar
trebui sa o aleagă pe cea mai valoroasa dintre ele si care le este de folos ca individualităţi.
Aplicarea in practica a stilului personal de învăţare
Aici ar trebui evidenţiate doua aspecte. In primul rând putem face anumite lucruri pentru a ne
îmbunătăţi stilul de învăţare si, prin urmare pentru a ne atinge scopurile. Cel de-al doilea
aspect tine cont de faptul ca din naştere suntem dotaţi pentru a învăţa si ca putem sa
descoperim noi modalităţi de a învăţa si mai bine. Este foarte posibil ca, din când in când,
cursanţii sa aibă probleme in a interpreta punctajul pe care l-au obţinut si in a-si găsi calea de
urmat. Instructorul ar trebui sa fie pregătit sa ia parte si sa discute diversele strategii de
învăţare. Se pot efectua trimiteri la informaţiile prelucrate legate de emisfera dreapta sau
stânga ori de întreaga activitate a creierului.

Resurse suplimentare – Siturile Internet care pun in discuţie diversele stiluri de învăţare
Evaluări
Parcurgerea, cu succes, a tuturor modulelor si activitatilor. Demonstrarea unei intelegeri
depline a conceptelor prezentate printr-o dezvoltare fructuoasa a însemnărilor cuprinse in
„Jurnalul personal”.
Învăţarea pe termen lung: aplicarea in practica a ceea ce am învăţat

Puncte de învăţare
Identificarea
Multiple modalităţi de a învăţa
Aceasta activitate va ajuta sa identificaţi diferitele alternative de învăţare sau educare pe care
le aveţi la îndemână.

Conectarea/Legătura
Ce ştiu eu deja? Aceasta activitate va ajuta sa va raportaţi telurile pe care le aveţi in privinţa
propriei cariere la scopirile de a învăţa pe care le identificaţi la momentul de fata.

Analiza/Reflecţia asupra a ceea ce ati invatat/identificat


Efectuarea temei pentru acasă. Aceasta activitate subliniază importanta exerciţiului practic si
revizuieşte informaţia sau aptitudinile deja dobândite făcându-va sa aveţi o mai mare
încredere in forţele proprii.

Transferul
Efectuarea unei conexiuni intre vechile cunoştinţe teoretice sau practice mai vechi si cele nou
dobândite. Activitatea de fata ii ajuta pe cursanţi sa incorporeze noua informaţie intr-o „baza
de date” anterioara, efectul fiind capacitatea de a retine mai bine si de a învăţa mai rapid.

Invatarea pe termen lung: capacitatea de a memora

Puncte de invatare
Identificarea
Cum ne păstram memoria
Aceasta activitate analizează multitudinea de factori care influenteaza sau au un impact
considerabil asupra memoriei si stilului de a invata, in general.
De obicei, instructorii au un răspuns cheie: este normal ca sa existe o diferenţa de opinie iar
cursanţii au la baza diversele motivaţii personale care ii determina sa vadă lucrurile in chip
diferit. Acest punct de vedere se poate constitui uşor ca baza de pornire pentru o discuţie
asupra diferentelor existente in momentul in care comparam individul si „restul oamenilor”.
Daca cursanţii au idee despre alţi factori care le pot afecta capacitatea de memorizare,
încurajaţi-i sa împărtăşească aceste considerente si restului clasei. S-ar putea sa le fie de un
real folos celorlalţi sa dispună de o asemenea informaţie.

Conectarea/Legătura
Şiretlicuri legate de exerciţiul de păstrare a memoriei
Exista foarte multe lucruri ingenioase care va pot ajuta sa va păstraţi memoria. In general, se
pare ca aptitudinea memoriei de a retine cat mai multe lucruri se bazează pe utilizarea unor
şiretlicuri si a unor conexiuni haioase/caraghioase. Acest lucru se întâmpla, pesemne deoarece
ne captează atenţia si ne o focalizează, o importanta aparte in stocarea informaţiilor in
memorie având-o tocmai concentrarea atenţiei. Încurajaţi-i pe cursanţi sa-si împărtăşească
modalităţile in care reţin cel mai bine informaţiile. Este foarte posibil ca soluţiile lor sa se
constituie intr-un demers original pentru a crea alte şiretlicuri in vederea fixării informaţiilor
in memorie.

Aplicarea
Ochii mintii
Direcţia pe care este canalizata respectiva activitate trebuie orientata in aşa fel încât orice fel
de atitudine sau comportament sa fie schimbat ori îmbunătăţit. Exista doua întrebări retorice
care se pot pune la nivel de subconştient legat de identificarea atitudinilor si
comportamentului. Putem cădea in pericolul de a crede ca nu suntem nişte persoane
inteligente, pline de succes sau atractive din punct de vedere fizic si psihic din cauza
propriilor noastre afirmaţii sau pentru ca un număr semnificativ dintre semenii noştri au făcut
asemenea declaraţii. Asemenea păreri pot constitui punctul de plecare al unor extrem de
interesante discuţii. Este posibil ca anumiţi cursanţi sa aibă cunoştinţa mai mult decât alţii
despre termenul „vocea interioara”. Este firesc ca acest termen sa fie mai la indemna
cursanţilor care obişnuiesc sa asculte prelegeri despre un anume subiect decât la îndemână
celor care obişnuiesc sa „privească” lucrurile si sa le analizeze. Oricare dintre cei doi termeni
este unul utilizabil, in materie de exerciţiu de întreţinere a memoriei.

Analiza/Reflecţia supra celor însuşite


Amintirile senzoriale. Acest exerciţiu este unul foarte puternic si are căderea de a întări ideea
ca ne amintim tot mai multe lucruri cu cat interacţionam mai puternic cu acestea.

Transferul
Procesul activ de memorizare
Acesta activitate încurajează cursanţii sa-si schimbe modul de a înţelege resursele de învăţare.
Cel mai adesea utilizează o zona de stocare cu clasificaţii ca un gen d eufemism pentru
memorizare iar in acest context cursantul este privit ca un administrator al zonei de stocare
clasificata a informaţiilor. Cu alte cuvinte le oferă cursanţilor posibilitatea de a lua decizii cu
privire la ceea ce au decis sa stocheze la nivel intim al memoriei sau exterior pe diverse
obiecte cu destinaţie de repertoriu precum: agende, notes book-uri, sau notiţe de programări.
De foarte multe ori, cursanţii ezita sa folosească asemenea instrumente anexe deoarece le
considera o slăbiciune de caracter. Tot ce aveţi de făcut este sa descurajaţi o asemenea
atitudine sau părere preconceputa!

Resursele modulului
Şiretlicuri pentru a ajuta memorizarea.

Puncte de învăţare
Identificarea
Cum va daţi seama care va sunt punctele forte?
Acest tip de activitate se concentrează pe capacitatea de conştientizare a cursantului a
propriilor puncte forte. De cele mai multe ori îl încurajează pe cursant sa se gândească la
lucrurile pe care le face bine. Este de bun augur pentru instructor sa sugereze faptul ca de
foarte multe ori oamenii sunt pregătiţi sa-si identifice punctele slabe dar nu si pe cele forte. Se
ştie ca individualizarea punctelor forte are o importanta deosebita nu numai pentru întărirea
încrederii de sine ci si pentru a compensa lipsa de fermitate in anumite situaţii. In situaţia in
care cursanţii vor fi expuşi mediului clasei de curs acest exerciţiu le va prilejui o mai buna
cunoaştere reciproca.

Roata descoperirilor. Adeseori, cursanţii sunt surprinşi de rezultatul descoperirilor lor si


doresc sa se compare unii cu alţii.

Legătura
Atitudinea pozitiva
Instructorii ar trebui sa evidenţieze acele afirmaţii si reprezentări care sunt extrem de
fructuoase in momentul in care se solicita prezentarea lor in detaliu. Se pune întrebarea care
este îndemânarea cursanţilor (fie ei persoane individuale, o clasa ca întreg sau o echipa) in a
stăpâni exerciţiul practic al unei „schimbări de atitudine” sau de a face afirmaţii cu titlu
pozitiv despre ei insisi. Va sfătuim sa-i încurajaţi sa-si utilizeze cele cinci simţuri si sa adauge
un număr semnificativ de detalii la afirmaţiile si imaginile pe care si le reprezintă. In general,
afirmaţiile făcute tind sa descrie o anume stare de spirit după îndeplinirea unui tel:
reprezentarea imaginilor tinde sa execute descrierea realizării unei activitati.

Aplicarea in practica
Teoria câmpurilor de forţă
O discuţie purtata pe tema teoriei câmpurilor de forta poate scoate in evidenta faptul ca
ambele tendinţe atât cea pozitiva cat si cea negativa pot sa-si aiba izvorul in interior sau in
exteriorul respectivei persoane. Este de sugerat pentru instructor sa le solicite cursanţilor sa
efectueze înregistrări intr-un aşa numit „jurnal personal” in care sa exprime ceea ce gândesc ei
despre propriile câmpuri de forţă. Se poate executa de către instructor o anume conexiune cu
modulul „concentrarea atenţiei asupra controlului in activităţile contabile”. Acesta activitate
de explorare si descoperire a harţii interioare poate deveni o activitate cu un pronunţat
caracter pozitiv si poate foarte bine fi legata de tendinţa/forţa pozitiva a câmpului de forţă.
Dezvoltarea unui plan
Activitate preliminară: Executarea chestionarului – Roata descoperirii

Analiza/Reflecţia
Nevoile, dorinţele, valorile personale si telurile
Puncte cheie:
1. Diferenţa dintre dorinţe şi nevoi. Este interesant de remarcat modul în care reclama
încearcă de cele mai multe ori să ne convingă că dorinţele reprezintă şi nevoi.
2. Intr-o anumita măsură, valorile personale sunt determinate de mediul familial si de
natura sociala a culturii in care am obişnuit sa fim crescuţi.
3. Cea de-a treia direcţie face referire la valorile si scopurile personale intr-o maniera
extrem de generala: ne certifica faptul ca fiecare individ are teluri in viata pe care
doreşte sa le îndeplinească.

Transferul
Îndeplinirea nevoilor si mai mult chiar
Extrem de mulţi cursanţi găsesc Teoria lui Maslow extrem de incitanta. Pentru cursanţii
cărora nu le prea place sa citească este un element de provocare, drept pentru care simpla
activitate a cititului poate deveni una extrem de interesanta. Este posibil ca instructorul sa fie
obligat sa explice ce anume caracterizează procesul cititului. Se vor furniza răspunsurile la
întrebările care apar in chestionarele dezvoltate pe parcursul programului.
1. De exemplu la întrebarea nr.1 toate răspunsurile pot fi adevărate.
Discuţiile in sânul clasei ar trebui sa se axeze asupra felului in care nevoile se schimba de-a
lungul timpului; in mod ideal, cineva sau fiecare poate urca in cadrul ierarhiei sociale, dar, pe
de alta parte acest lucru nu se întâmpla tot timpul.

Resursele teoretice ale modului


Chestionarul Roata descoperirii

ROATA DESCOPERIRILOR
„Roata descoperirilor” reprezintă o şansa pentru tine de afla adevărul despre propria persoana,
despre ce fel de adult eşti si ce fel de adult ai putea deveni. Ceea ce ai in fata ochilor nu este
un TEST. Nu este nici măcar un chestionar cu întrebări pline de şiretlic ci o cale deosebita de
a-ti da seama cine eşti, căci răspunsurile pe care le dai nu au valoare decât pentru tine. Ai la
îndemână doua modalităţi de a face acest exerciţiu joc cat mai plăcut pentru tine. In primul
rând, te poţi gândi la el ca la un punct de plecare in a încerca sa-ti schimbi propria persoana.
In al doilea rând poate fi un gen de „iluminare”. A rade puţin de tine însuti nu strica nimănui
si ajuta in cadrul unei autoevaluări realiste.
Iată care este principiul de funcţionare al „Rotii descoperirilor”! La sfarsitul încercărilor tale
va trebui sa haşurezi un cerc similar celui pe care îl ai in fata ochilor, chiar acum. In fapt,
„Roata descoperirilor” reprezintă un model din perspectiva căruia te poţi autoevalua ca adult.
Cu cat porţiunea haşurata se apropie mai mult de marginea exterioara a cercului cu atât şansa
ta de a fi un adult responsabil si corect este mai mare. In exemplul de care dispui, adultul care
a încercat „Roata descoperirilor” si-a cotat foarte slab abilitatea de a citi insa a cotat-o foarte
bine pe cea de a lua notiţe.
Nu va lăsaţi prada pericolului de a crede ca daca va evaluaţi singuri in termeni de „foarte
capabil” si „mai puţin capabil” asta înseamnă un anume gen de lipsa personala care se reflecta
intr-o judecarea d-voastră de câtre ceilalţi ca fiind mai slab pregătit (mai prost!). „Roata
descoperirilor” nu reprezintă imaginea a ceea ce sunteţi
d-voastră, in fapt, ci o reflectare a capacitatilor personale de asimila cunostiinte din exterior,
in diverse momente ale vieţii.
Pentru a putea duce la bun sfârşit acest exerciţiu de autocunoaştere, citiţi următoarele afirmaţii
si acordaţi-va un anume număr de puncte după cum vi se indica mai jos. După aceea adunaţi
punctele obţinute, in cadrul fiecărei sesiuni, după cum vi se indica mai jos. Hasurati secţiunile
din cadrul fiecărei „felii” in conformitate cu nivelul punctajului obţinut.

Acesta afirmaţie este extrem de adevărata sau mi se aplica in majoritatea cazurilor


5 puncte;
Aceasta afirmaţie , cel mai adesea, pentru mine este adevărata 4 puncte
In ceea ce mă priveşte acesta afirmaţie este adevărata numai câteodată 3 puncte
Acesta afirmaţie pentru mine este rareori adevărata 2 puncte
Aceasta afirmaţie niciodată sau aproape niciodată nu este adevărata, in ceea ce mă
priveşte 1 punct

1.___________ De fiecare data când primesc o sarcina o primesc cu entuziasm si păstrez


acesta stare de spirit pana la executarea acesteia.
2.___________ Ştiu ce anume doresc sa obţin in urma programului de formare profesionala
pe care îl urmez.
3.___________ Îmi place sa învăţ.
4.___________ Studiez chiar si atunci când atenţia mea este distrasa d alte activităţi mai puţin
importante.
5.___________ Sunt mulţumit de felul in care mă apropii de îndeplinirea telurilor personale.
6.___________ Ştiu cum sa-mi economisesc banii si pot sa-mi controlez veniturile proprii.
7.___________ Sunt extrem de încântat vis-a-vis de cursul pe care îl urmez.
8.___________ Am o idee foarte clara despre beneficiile pe care mă aştept sa le am in urma
terminării acestui curs de formare profesionala.
___________ Scorul total pentru prima secţiune MOTIVATIA PERSONALA.

1.___________ In mod periodic îmi revizuiesc telurile personale pe termen lung si scurt .
2.___________ Pot utiliza cu succes un calculator in aşa fel încât sa-mi imbunatatesc
rezultatele personale in perioada urmării cursului.
3.___________ Îmi planific timpul personal pentru fiecare zi sau saptămână.
4.___________ Îmi stabilesc care îmi sunt prioritatile pentru fiecare zi din existenta mea.
5.___________ De cele mai multe ori îmi revizuiesc/citesc din timp materia parcursa pentru
a nu mă aglomera in fata testărilor.
6. __________ Îmi rezerv dreptul de a-mi lua o vacanta sau îmi planific timpul liber in aşa
fel încât sa am timp si pentru mine.
7.__________ Îmi planific timpul de pregătire personala in sa fel încât sa acopăr toate
cerinţele diverselor ore de curs.
8.__________ Am la dispoziţie îndeajuns de mult timp, in fiecare zi, ca sa aduc la
îndeplinire ceea ce mi-am pus in gând.
___________ Scorul total pentru secţiunea nr.2 PLANIFICAREA TIMPULUI
PERSONAL.

1. __________ Am încredere in capacitatea mea de a-mi aminti anumite lucruri.


2. __________ Ţin minte numele persoanelor cu care am de-a face.
3. __________ La sfârşitul lecturării unui material pot face o prezentare pe scurt a
conţinutului acestuia.
4.__________ Aplic tehnici de invatare care îmi măresc capacitatea de memorare a
informaţiilor asimilate.
5.__________ Îmi pot aminti orice informaţie chiar daca sunt stresat(-a).
6.__________ Îmi pot aminti informaţiile extrem de importante in mod clar si extrem de
rapid.
7.__________ Pot sa fac un efort de memorie sa-mi amintesc ceva atunci am probleme in a
oferi imediat o informaţie.
8.__________ Pot sa efectuez legătura intre ceea ce am învăţat si ceea ce ştiam deja.
__________ Scorul total pentru secţiunea nr.3 STOCAREA INFORMATIILOR IN
MEMORIE

1._________ Citesc înainte si după aceea toate textele care ne sunt date spre studiu individual.
2._________ In momentul in care citesc, subliniez sau obişnuiesc sa subliniez ceea ce este
mai important.
3. _________ In momentul in care citesc si nu înţeleg pun întrebări referitoare la conţinutul
acestuia.
4. _________ De obicei, când citesc cărţi sunt atent si interesat de conţinutul acestora.
5._________ Întotdeauna, raportez ceea ce citesc la viata mea de zi ci zi.
6._________ De obicei aplic o anumita stategie pentru a putea intelege mai bine conţinutul
materialului pe care îl citesc.
7._________ In momentul in care citesc, îmi fac notiţe asupra conţinutului.
8._________ In momentul in care nu inteleg ceea ce citesc, îmi notez întrebările si caut
răspunsul la acestea.
_________ Scorul total pentru secţiunea nr.4 FELUL IN CARE CITESC SI INTELEG
CEEA CE CITESC

1._________ In momentul in care mă aflu in sala de curs îmi pot menţine atenţia treaza.
2._________ Iau notiţe in timpul cursului.
3._________ Ştiu ca exista mai multe stiluri de a lua notiţe si îl aplic pe acela care mi se
potriveşte cel mai bine si care are eficienta maxima.
4. ________ Notiţele mele sunt importante in momentul in care revăd ceea ce mi s-a predat.
5._________ Întotdeauna, revăd notiţele pe care le-am luat pe parcursul cursului
intr-un interval de 24 de ore.
6. ________ Întotdeauna îmi dau seama când am in fata ochilor o informaţie importanta si
înţeleg care sunt frazele cheie din cadrul textului respectiv.
7._________ Îmi copiez in caietul de notiţe tot ceea ce instructorul scrie pe tabla sau îmi
afişează la retroproiector.
8._________ Pot exprima concepte importante cu propriile-mi cuvinte.
_________ Scorul total pentru secţiunea nr.5 LUAREA DE NOTITE LA CURS

1. ________ Pe parcursul unei examinării am încredere in propriile forte si îmi păstrez


calmul.
2.________ Îmi împart timpul aşa cum trebuie încât sa-mi ajungă pentru completarea tuturor
testelor date.
3.________ Sunt capabil sa anticipez anumite întrebări care vor figura in testele de
examinare.
4.________ In cazul in care mi se solicita sa realizez un eseu, in lumina a ceea ce cunosc, pot
dezvolta idei noi si originale, ajungând la concluzii inedite.
5.________ Îmi adaptez metoda personala de interpretare a conţinutului întrebărilor testului
tipului de testare cu care am de–a face.
6.________ Înţeleg ce se doreşte de la mine prin intermediul întrebărilor testului si pot sa ofer
răspunsuri adecvate si complete.
7.________ Încep sa mă pregătesc pentru testarea din momentul in care sunt anunţat ca va
trebui sa o susţin si fac acest lucru, in mod regulat.
8.________ Sentimentul propriei valori personale este independent de rezultatul testelor pe
care le am de completat.
________ Scorul total pentru secţiunea nr.6 CUM MA COMPORT IN CAZUL
SUSTINERII UNEI TESTARI.
1.________ Am cunostiinta de prejudecatile hrănite de propria mea cultura si sunt deschis(-a)
ideii de a intelege persoanele care au o alta pregătire/origine culturala diferita
de a mea.
2.________ Am relaţii extrem de fructuoase cu persoane aparţinând altor culturi.
3.________ Pot oferi exemple clare de discriminare si pot contracara efectiv asemenea
manifestări.
4. ________ De obicei, studiez de o maniera care scoate in relief stilul personal de învăţare.
5. ________ De obicei când studiez, exersez diferite stiluri de învăţare pentru a vedea care mi
se potriveşte cel mai bine.
6.________ Fac exact acei paşi teoretici care mă pot ajuta sa am acces la un nivel de pregătire
profesionala mai înalt.
7. _______ In mod obişnuit, mă aflu intr-un permanent contact cu acei cursanţi si instructori
care îmi împărtăşesc interesele educaţionale.
8. _______ Pot îmbina, in chip fericit, obligaţiile şcolare cu cele familiale sau de la locul de
munca.
_______ Scorul total pentru secţiunea nr.7 DIVERSITATEA PREOCUPARILOR
PERSONALE.

1. ________ Câteodată, am intuiţii neaşteptate in ceea ce priveşte rezolvarea diferitelor


probleme cu care mă confrunt.
2. _________ Folosesc tehnica „furtuna in creier” pentru a obţine soluţiile necesare pentru
diverse probleme.
3. _________ In momentul in care, in cadrul unui proiect/teme practice mă blochez, găsesc
acele cai sa mă deblochez si sa-mi duc la bun sfârşit munca.
4. _________ Găsesc ca problemele pe care le întâmpin iar hotărârile pe care trebuie sa le iau
reprezintă tot atâtea prilejuri de a învăţa pe cont propriu si de a acumula
experienţa.
5. _________ Întotdeauna sunt doritor(-are) sa iau in considerare diferite puncte de vedere si
sa analizez diverse alternative de soluţionare a problemelor.
6. _________ Pot identifica acele presupuneri care au condus la efectuarea unor afirmaţii.
7. _________ Pot detecta greşelile de raţionament logic.
8. __________ Abordez orele de matematica si de ştiinţe exacte fără nici un fel de inhibiţii.
__________ Scorul total pentru secţiunea nr.8 MODUL DE A GANDI

1. __________ Pot redacta un text fără prea multe probleme.


2. __________ Pot organiza si efectua extrem de uşor si eficient redactarea unui text de mari
dimensiuni care presupune o munca de cercetare prealabila.
3. __________ De cele mai multe ori redactez schite ale textului pe care intenţionez sa-l scriu
fără sa mă opresc din procesul de creaţie sau sa analizez critic ceea ce deja am
scris.
4. __________ Întotdeauna recitesc ceea ce am scris pentru a revizui claritatea exprimării,
acurateţea expunerii ideilor si unitatea logica si de conţinut a textului redactat.
5. __________ In momentul in care redactez un text, din cont de ideile si faptele relatate de
câtre ceilalţi cu care vin in contact si le transpun fidel in cadrul textului pe
care îl creez.
6. __________ Dispun de diverse metode de a crea si de a susţine in public un discurs.
7. __________ Am încredere in mine in momentul in care trebuie sa vorbesc in fata unor
străini.
__________ Scorul total pentru secţiunea nr. 9 CAPACITATEA DE A REDACTA UN
TEXT IN SCRIS.

1. __________ Întotdeauna dezvolt si intretin relaţii de sprijin tacit cu cei care am legat relaţii
de prietenie.
2.__________ De obicei sunt extrem de naiv in relaţiile cu ceilalţi si spun tot despre mine,
despre sentimentele mele si despre ceea ce doresc, in general.
3.__________ Ceilalţi din jurul meu spun despre mine ca ştiu sa ascult.
4.__________ De obicei îmi fac cunoscute sentimentele de frustare si supărare fără
a-i învinovăţi pe alţii.
5.__________ Fac si respect anumite promisiuni care au menirea sa mă stimuleze sa dau ce
am eu mai bun.
6.__________ Sunt capabil sa acumulez informaţia furnizata de diverşi instructori care
poseda diverse stiluri de predare.
7. _________ Am capacitatea personala de a-mi face noi prieteni si de a lega relaţii de
amiciţie, durabile la fiecare nou loc de munca in care mă duc.
8. _________ Chiar daca numite persoane nu-mi plac sunt capabil sa comunic cu ele in ideea
ca am mereu de învăţat cate ceva de la fiecare.
_________ Scorul total pentru secţiunea nr. 10 RELATIILE CU CEI DIN JUR

1. _________ Dispun de îndeajuns de multa energie pentru a studia si a mă bucura din plin de
anumite reuşite in domeniile mele de interes.
2. _________ Exersez orice abilitate manuala sau personala in mod regulat.
3.__________ Faptul ca trebuie sa învăţ intr-un ritm susţinut nu-mi creează un disconfort
afectiv.
4. _________ Daca situaţia este de o asemenea factura încât îmi cere sa mă concentrez si sa
lucrez peste durata normala a unei zile de lucru sunt capabil(-a) de un
asemenea efort.
5. __________ Nu mă plâng de felul in care arat, fizic.
6. __________ Am remarcat ca in ceea ce priveşte condiţia mea fizica (starea de sănătate) au
avut loc anumite schimbări si am reacţionat corespunzător.
7. __________ In general nu beau alcool si nu fumez (nu mă droghez).
8. __________ Hrana pe care o utilizez îmi favorizează starea de sănătate.
__________ Scorul total pentru secţiunea nr. 11 PROPRIA STARE DE SANATATE.

1. __________ In general, vad procesul de invatare ca pe un scop de viata pe termen lung.


2. __________ In general exista o legătura intre genul de scoală pe care o urmez si planurile
mele pe termen îndelungat.
3. __________ Învăţ de fiecare data când ii ajut pe ceilalţi.
4. __________ De fiecare data când sunt pus intr-o noua situaţie , mi-am schimbat încadrarea
sau statutul social îmi schimb si planurile de viitor.
5. __________ Scopurile pe care le hrănesc in viata îmi sunt extrem de clare.
6. __________ Sunt conştient(-a) de faptul ca sunt răspunzător (-toare) pentru nivelul propriei
mele educaţii.
7. __________ Îmi asum răspunderea pentru standardul meu de viata.
8. __________ Întotdeauna sunt gata sa accept orice provocare chiar daca nu sunt sigur(-a) ce
efect va avea supra mea.
__________ Scorul total pentru secţiunea nr. 12 TELURILE IN VIATA.

Completarea scorurilor in cadrul propriei „Roti a descoperirilor” . După ce aţi aflat care va
sunt scorurile totale pentru fiecare dintre cele douăsprezece categorii, puteţi haşura sectoarele
din cadrul fiecărei secţiuni. Daca doriţi puteţi utiliza diverse culori. De exemplu pentru acele
domenii asupra cărora consideraţi ca trebuie sa lucraţi, puteţi utiliza culoarea verde. După ce
aţi terminat de haşurat secţiunile „Rotii descoperirilor” puteţi efectua înregistrări cu caracter
personal in Jurnal.

Ce am invatat ca urmare a efectuării acestui exerciţiu?


După ce aţi completat punctajele si aţi haşurat „Roata descoperirilor” petreceţi câteva minute
împreuna cu adulţii cursanţi, discutând pe marginea acesteia. Acordaţi-le acestora şansa de a-i
intelege ponderea in analiza propriei personalitati, a formei rezultate din haşurare si a
influentei exercitate in ceea ce priveşte echilibrul emoţional, personal. Ce sentiment aţi
încerca in momentul in care înţelegeţi ca va reprezintă, ca tendinţa interioara? Ce repercusiuni
ar avea daca aţi încerca sa va comportaţi adecvat celor relevate si sa va schimbaţi stilul de
abordare a lucrurilor, îmbunătăţindu-vă performantele personale? Ce s-ar întâmpla pe viitor?
Ce aţi deveni d-voastră daca aţi încerca sa va schimbaţi? Este vorba despre un rezultat
echilibrat? In majoritatea cazurilor va sfătuim sa faceţi evaluările fără sa gândiţi in termenii de
este bine sau este rău. Pur si simplu încercaţi sa fiţi una cu imaginea pe care aţi creat-o! După
ce aţi petrecut câteva momente cu studierea propriei „Roti a descoperirilor”, pe o foaie
separata de hârtie, scrieţi tot ceea ce va trece prin minte in acest moment, fără sa va faceţi griji
pentru cursivitatea sau integritatea textului. Va reamintim ca nu este vorba despre un test.
Acesta Roata a descoperirilor” reprezintă o imagine realista a capacitatilor mele de a i vata
in calitate de cursant adult deoarece…
Autoevaluarea m-a surprins deoarece…
Cele doua (mai multe domenii) domenii in care sunt extrem de puternic(-a)sunt legate intre
ele deoarece…
Domeniile in care doresc sa-mi imbunatatesc performantele sunt…
Doresc sa-mi îmbunătăţesc performantele in aceste domenii deoarece…

Declaraţia de intenţie
Alegeţi una dintre „descoperirile” personale si trasaţi-va un plan vis-a-vis de cum planificaţi
sa trageţi un folos de pe urma acesteia. Pentru a avea un folos personal din acesta descoperire
voi…

S-ar putea să vă placă și