Sunteți pe pagina 1din 4

Crescătorie de fazani

Investiţia iniţială 17 400 lei


Vânzări anuale 37 200 lei
Profit brut anual 13 122 lei
Perioada de recuperare a investiţiei 1,3 ani

Descrierea afacerii

Fazanul (lat. Phasianus colchicus) se caracterizează printr-un aspect deosebit de frumos şi carne
de o valoare însemnată, care la gust aminteşte carnea de găină. Carnea de fazan are un conţinut
scăzut de grăsimi şi un procent înalt de proteine. În comparaţie cu alte specii de păsări carnea de
fazan are cel mai înalt conţinut de proteine, circa 26,15%, şi cel mai mic conţinut de grăsimi, de
circa 0,98%.
În ultimul timp creşte numărul de ferme ce se ocupă de înmulţirea în masă a fazanilor, şi aceasta
datorită diferitelor domenii de valorificare, printre care menţionăm:
 pentru carnea folosită în alimentaţie, care reprezintă o alternativă a cărnii de găină;
 înfrumuseţarea parcurilor şi a gospodăriilor individuale;
 organizarea vânătoarelor sportive etc.
Fazanii se folosesc şi pentru penele deosebit de frumoase, care servesc la fabricarea de evantai
şi tablouri din pene. Din fazani se prepară păsări împăiate.
Fazanul este o pasăre care se hrăneşte cu gândacul de Colorado. Astfel, întreţinerea fazanilor, cu
aripi tăiate, pe terenurile agricole cultivate cu cartof poate aduce la nimicirea în totalitate a acestor
gândaci. Totodată, nutriţia cu aceşti gândaci aduce la îngrăşarea fazanilor şi creşterea greutăţii lor
corporale.
În afacerea dată se propune înfiinţarea unei crescătorii de fazani, în număr de 28 capete. Acest
efectiv va fi reţinut prin reproducţie proprie. Afacerea va fi profitabilă la vânzarea atât a ouălor, cât
şi a fazanilor crescuţi pentru diverse utilizări. Afacerea va decurge în ograda proprietarului afacerii,
în localităţi rurale, unde multe din furaje se pot procura la preţuri accesibile, iar altele vor fi din
producţia proprie.
Investiţia necesară
Pentru întreţinerea fazanilor se va construi o volieră, formată dintr-o carcasă din lemn, pe care se
va întinde o plasă din împletitură de sârmă, cu dimensiunea ochiului de 1,51,5 cm. Într-un capăt
al volierei se va amplasa un spaţiu de întreţinere a păsărilor, construit din lemn, care în perioada
rece a anului va asigura adăpost cald păsărilor. Acest spaţiu va avea geamuri, sistem de ventilare
şi va fi racordat la reţeaua de curent electric pentru iluminarea artificială a încăperii în timpul nopţii
şi asigurării păsărilor tinere cu căldură în perioada rece a anului.
Având în vedere iminenţa introducerii la incubaţie a ouălor şi creşterii populaţiei în anul următor,
voliera va avea o suprafaţă de circa 200 m 2. De-asupra volierei se va monta o plasă din ţesătură
textilă, pentru a nu trauma fazanii în zbor. Puii de fazani se vor întreţine aparte de păsările mature,
în altă volieră de întreţinere temporară (timp 2-3 luni). Amplasarea volierei se va face pe un teren
uscat, preponderent nisipos, cu ape freatice la mari adâncimi şi cu ocolul îndreptat spre sud sau
est. La intrare în volieră se va prevede un tambur. Interiorul spaţiului de întreţinere se va vopsi cu
var, iar exteriorul – cu vopsea pe bază de ulei, fără plumb.
Valoarea investiţiei,
Denumirea Unităţi
lei
Construcţia şi amenajarea volierei de întreţinere a fazanilor maturi 1 10 000
Amenajarea volierei de întreţinere a tineretului 1 3 000
Jgheab de alimentaţie şi adăpat 4 200
Procurarea fazanilor 28 4 200
TOTAL 17 400
Pentru a reduce pierderile de furaje, se vor construi jgheaburi speciale pentru alimentarea
fazanilor. Jgheaburile se vor face din scânduri uscate, fără noduri, cu grosimea de 0,5…1 cm.
Pentru a evita traumatismul păsărilor se vor rotunji toate asperităţile şi muchiile jgheaburilor.
Jgheabul va avea lungimea, care va asigura un front de 20 cm pentru hrănirea unei păsări. În
volieră, pentru a evita înghesuirea fazanilor în timpul hrănirii, jgheaburile se vor instala la distanţa
de 1-2 m unul de la altul. Jgheaburile pentru adăpat vor fi din material plastic, lut etc.
Piaţa de desfacere

Fazanii pentru înfiinţarea crescătoriei se vor procura la preţul de 150 lei/cap., cu vârsta de 5-6 luni.
Preţul de vânzare a oului de fazan va fi cel practicat în prezent pe piaţă – de 20 lei/buc.
Consumatorii potenţiali cu care se vor încheia contracte de colaborare vor fi:
 restaurantele şi alte unităţi din cadrul alimentaţiei publice (un fazan pregătit pentru mâncare
se vinde la preţul de 250 lei);
 organizatorii de vânătoare sportivă de fazan în condiţii naturale (în lunca bazinelor acvatice,
stufării, desişuri, păduri);
 producătorii de păsări împănate;
 grădinile zoologice;
 ocolurile silvice, pentru restabilirea populaţiei păsărilor;
 persoane şi firme ce practică turismul rural, inclusiv hotelurile, motelurile şi champingurile.
Atât fazanii, cât şi ouăle vor fi vândute în pieţele agricole amplasate în oraşele republicii.
Totodată, fazanii se vor expune cumpărătorilor în cadrul diverselor expoziţii a producţiei agricole.
La vânzări de ouă se va ţine seama ca acest material biologic să fie calitativ şi fertil. Acest lucru va
stimula vânzările şi va permite dobândirea încrederii clienţilor.
Piaţa producătorilor de fazani este reprezentată de ferme specializate şi producători individuali.
Desfăşurarea afacerii
Afacerea va demara cu rase de fazani “Auriu” şi “Vânătoresc”, care se vor procura la crescătoria
din s. Vâprova, r-nul Orhei şi la piaţa centrală din or. Chişinău.
Fazanul de rasa “Auriu” are următoarea lungimea: masculul  100 cm, femela  65 cm. Lungimea
cozii corespunzător – 78 şi 36 cm. Masculul are un smoc lung, cu nuanţă auriu-gălbuie; prima
jumătate a spatelui este auriu-verzuie, a doua – de culoare oranj; partea inferioară a corpului este
de roşu-deschis, coada fiind neagră; ciocul este galben. Femela are culoarea brun-cenuşie, cu
pete albe.
La demararea afacerii se vor procura 28 fazani (20 femele şi 8 masculi), aflaţi în vârsta primei
maturităţi sexuale. Achiziţia se va face în perioada de toamnă (luna octombrie-noiembrie). Astfel,
în perioada de iarnă păsările se vor obişnui cu noul mediu de creştere. La transportare fazanii vor
fi plasaţi în cuşti, lăzi sau cutii, cu dimensiuni ce vor asigura comoditatea corporală a păsărilor. La
fundul ambalajului se va aşterne un pat din paie. La transportarea păsărilor la distanţe mari,
păsările vor fi asigurate cu hrană şi apă.
Până la intrare în volieră fazanii vor trece prin carantină, care va dura circa o lună. În prima
săptămână a carantinei se va supraveghea alimentaţia păsărilor, care va fi formată din cereale –
boabe întregi şi crupe. În această săptămână fazanii vor bea numai apă cu concentraţie slabă de
permanganat de potasiu. În aşa mod se va stabili norma zilnică de alimentare a păsărilor. În cazul
depistării unor abateri de la normal se va adresa la medicul veterinar. În perioada de carantină se
vor lua probe pentru investigaţiile bacteriologice şi de parazitologie, care vor fi efectuate în
laboratoarele de specialitate. Păsările bolnave, până la însănătoşire, vor fi întreţinute în încăperi
izolate.
Pentru combaterea agresivităţii fazanilor se va practica instalarea pe partea superioară a ciocului
a “ochelarilor de masă plastică”, fapt care va limita pasărea la consumul de furaje şi plimbare, cu
excluderea instinctului combatant.
Păsările se vor asigura în permanenţă cu apă potabilă şi proaspătă. În spaţiul de întreţinere din
lemn se vor face stinghii, pe care vor dormi păsările. Stinghiile se vor face din vergele cu diametrul
de 2-3 cm. În volieră se va instala o vană din lemn cu nisip şi cenuşă (5 căldări de nisip şi 2
căldări de cenuşă), cu dimensiuni de 1008015 cm.
Pentru prelungirea perioadei luminoase a zilei, iarna spaţiul de întreţinere va fi iluminat artificial.
Pentru menţinerea sănătăţii păsărilor, în volieră se vor efectua în permanenţă lucrări de curăţenie
– îndepărtarea gunoiului, spălarea zilnică a jgheaburilor de hrănire şi adăpat, curăţirea cuiburilor şi
a stinghiei. Realizarea întocmai a lucrărilor de curăţenie nu va permite infestarea şi înmulţirea
acarienilor şi altor dăunători ai fazanilor.
Nutriţia fazanilor va fi destul de variată. Ea va fi complet echilibrată, asigurând necesităţile
organismului de pasăre în energie şi substanţe nutritive. Furajele vor conţine minimum 20%
proteine, 1,7% calciu şi 0,9% fosfor. Se vor folosi furaje cerealiere, suculente, animaliere, şroturi,
făină furajeră şi premixuri. Furajele vor fi proaspete, fără miros şi gust străin, fără mucegai.
Trecerea de la un tip de furaje la altele se va face în mod treptat, fără vre-un stres pentru păsări.
În tabelul de mai jos se prezintă raţia de nutriţie medie a fazanilor maturi în diferite perioade ale anului.
Raţia zilnică, grame
Tipul furajelor
Iarna Vara
Concentrate (porumb, grâu, mei, orz, ovăz, sorg, leguminoase, tărâţă, şrot) 50 45
Suculente (lucernă, trifoi, mazăre, urzică, făină din iarbă, cartof, morcov, varză,
10 20
roşii)
De origine animalieră (lapte, brânză, lapte acidofil, peşte, făină din carne şi oase,
6 9
făină din sânge, lapte uscat, insecte, făină din peşte)
Grăsime de peşte 0,5 1,5
Drojdie 3 1
Vitamine, premix 3 2
Sare 0,1 0,2
Var, cretă 2,5 2,7
În perioada de toamnă-iarnă păsările consumă mai puţine furaje decât în perioada de primăvară-
vară. Astfel, în perioada de primăvară-vară un fazan matur consumă în mediu 80 g de furaje, iar
în perioada de toamnă-iarnă – 75 g. Fazanii sunt hrăniţi de 2 ori pe zi: dimineaţă – cu furaje moi,
iar în a doua jumătate a zilei – cu amestecuri cerealiere. Apa este schimbată de 2-3 ori pe zi.
La posibilitate, fazanii vor fi hrăniţi suplimentar cu fructe de zmeură, răchiţele, agriş, merişor, afine,
scoruş şi cătină.
Masculii de fazan, în perioada de toamnă ating greutatea corporală de 1,0-1,8 kg, iar femelele –
0,7-0,9 kg.
Pentru reproducere se va folosi o volieră specială. Înainte de punerea pe ouă se vor face pregătiri
corespunzătoare în volieră – construcţia cuiburilor, lucrări de curăţenie deosebită, văruire etc. La
împerechere se vor folosi femele cu vârsta de 818 luni şi masculi cu vârsta de 1-2,5 ani.
Termenul de exploatare a fazanilor pentru reproducere va fi de 2…3 ani. Fazanii selectaţi pentru
reproducere vor fi sănătoşi, cu un corp bine dezvoltat. Se vor abandona fazanii bolnavi, agresivi,
traumatizaţi şi sperioşi. Pentru a spori numărul de ouă depuse, în luna ianuarie-februarie, o dată
cu hrana păsările vor primi următoarele substanţe antibiotice (pentru 1 kg de furaje): eritromicină
(21,5 g), penicilină (0,3 g), teramix-10 (1,1 g), biovit-40 (0,7 g), biomicină (0,02 g).
Primăvara, după 1420 zile de la împerechere (în aprilie), începe ouatul (de obicei 1316 ouă) şi
depunerea lor în cuib. Cuibul va avea adâncimea de 5-7 cm şi un diametru de 20-23 cm. Până în
luna iunie-iulie o femelă va produce circa 30 ouă. Dimensiunile oului de fazan sunt: 42-4633-37
mm. Perioada de incubaţie a ouălor de fazan este de 21-25 zile. Colectarea de ouă se va face
dimineaţa şi în a doua jumătate a zilei. Persoana, înainte de colectare, va spăla mâinile cu săpun.
Pentru a proteja învelişul protector, ouăle se vor lua în mână numai cu două degete, ţinându-l de
capete. Se permite spălarea şi curăţirea suprafeţei oului numai cu soluţie de permanganat de
potasiu, cu concentraţia de 3%. Ouăle înainte de incubaţie se păstrează maximum 5…7 zile în
cofraje, la t=5-120C şi umiditatea de 65-70%, în poziţie verticală, cu baza oului îndreptată în sus.
În afară de femelele de fazani, la clocirea ouălor pot fi folosite instalaţiile de incubat, găinile şi
curcile. O curcă poate cloci 20…30 de ouă de fazan. Hrănirea puilor începe după 8-12 ore de la
ieşirea lor din ouă. În primele 2 luni puii sunt întreţinuţi la cald, cu cloşca, în cuşti speciale.
Încăperile de întreţinere vor fi dezinfectate. Se va evita posibilitatea intrării în încăperile de
întreţinere a rozătoarelor şi altor dăunători de hambar. Pierderile de ouă la reproducere constituie
10%.
Puii de fazan iese din ouăle depuse la incubaţie pe perioada unei zile. Corpul lor este acoperit cu
puf des, care peste câteva ore se usucă. În prima zi de la naştere puiul este capabil să alerge. La
atingerea greutăţii de ¼ din greutatea fazanului matur, puii de fazani încep să zboare. Puii cu
vârsta de o lună se ridică până la înălţimea de 3 m şi zboară la distanţe de circa 50 m.
În primele 3 zile tineretul va fi adăpat cu ceai din muşeţel. Tineretul se va hrăni cu ouă fierte de
găină în amestec cu verdeaţă tăiată mărunt. Peste 5 zile vor primi în hrană caşă de grâu fiartă pe
lapte. Peste 8 zile în hrană se adaugă tărâţa (0,3 g) şi făina din oase (0,05 g). Peste 12 zile în
raţie este inclus meiul. După o lună de creştere tineretul primeşte în hrană crupe mărunte de grâu
şi ovăz, iar începând cu luna a doua se vor da boabe cerealiere întregi. Păsările în permanenţă
vor primi multă verdeaţă, de calitatea căreia depinde, în mare măsură, calitatea cărnii de fazan
(gustul, suculenţa, expresivitatea). Se va avea grijă ca iarba şi buruienile date păsărilor să fie
proaspete.
Consumul mediu zilnic de furaje concentrate şi animaliere pentru tineret, pentru perioada de 6
luni, este de 30 g. La vârsta de 15 zile tineretul va avea greutatea corporală de circa 8085 g, la o
lună – 160180 g, iar la 5 luni – 0,851,15 kg. Aşadar, la vârsta de 5 luni puii de fazan vor atinge
greutatea maturilor. Fazanii pot fi crescuţi la sol sau în baterii. La creşterea fazanilor pentru carne
spaţiile de întreţinere, în prima lună, se vor asigura cu temperaturi de peste +180C.
În tabelul de mai jos se prezintă raţia de alimentare a puilor de fazani, cu conţinut de 23%
proteine.
Raţia puilor de fazani, %
Tipul furajelor
Cu vârsta de până la 15 zile Cu vârsta de peste 15 zile
1. crupe de porumb 17,7 22,7
2. crupe de grâu 9 10
3. tărâţă de grâu 13 12
4. crupe de soia 25 22
5. făină de lucernă 2 2
6. făină de peşte 14 12
7. făină de carne 13 13
8. lapte uscat 1 1
9. substanţe minerale 3 3
10. vitamine 2 2
11. sare de bucătărie 0,3 0,3
Calculele au fost efectuate pentru perioada unui an. Conform estimărilor, numărul de fazani
crescuţi pentru vânzare va fi de 200 capete, iar numărul de ouă scoase la vânzare – 360 bucăţi.
Vânzările de ouă se vor face imediat după scoatere, iar a fazanilor – în luna octombrie –
noiembrie, după terminarea perioadei de năpârlire şi îngrăşare corporală a păsărilor.
Analiza veniturilor şi cheltuielilor

Prognoza cheltuielilor:
Suma anuală,
Articole de cheltuieli Comentarii
804 kg furaje pentru fazanii maturi;
Consum de furaje la nutriţia fazanilor 8 626
1080 kg furaje pentru tineret
Asistenţă veterinară 11 400 50 lei/an/fazan (vaccinare, tratare)
Dezinfecţia spaţiilor de întreţinere 600 50 lei/lună
Consum energie electrică 562 2 kWoră/zi pentru iluminare artificială
Cheltuieli administrative şi generale 1 200 100 lei/lună
Cheltuieli comerciale 600 50 lei/lună
Cheltuieli neprevăzute 690 3% din suma totală a cheltuielilor
Autorizaţii 400
TOTAL 24 078

Prognoza vânzărilor:
Cantitatea anuală,
Produse U.M. Preţ unitar, lei Vânzări anuale, lei
unităţi
Fazani cap. 200 150 30 000
Ouă buc. 360 20 7 200
TOTAL 37 200

Marja brută anuală:


- Vânzări 37 200 lei
- Cheltuieli 24 078 lei
__________________________
Marja brută 13 122 (35 %)

Surse:
1. Содержание фазанов. Серия «Приусадебное хозяйство», Аст-сталкер, Москва, 2002
2. Şindilar E. Stratan N. Expertiza sanitar-veterinară a alimentelor de origine animală,
Chişinău, Tipografia Centrală, 1996
3. www.remesla.ru; www.trophyhunting.spb.ru; www.floranimal.ru; www.pheasant.com.ua